Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 664 за запитом Чинне

Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі Орієнтовний план: Вступ. 1. Поняття часу вчинення злочину. 2. Набрання та втрата чинності кримінальним законом. 3.
...значення національного принципу (принципу громадянства) чинності кримінального закону 1.1. Новий Кримінальний кодекс України як основа затвердження національного принципу чинності кримінального закону 1.2.
ЧИННІСТЬ В ЧАСІ ОСНОВНИХ НОРМАТИВНО ПРАВОВИХ АКТІВ 2.1. Способи набуття чинності нормативно правовими актами 2.2.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТЬ «ЧИННІСТЬ» ТА «ДІЯ» ЗАКОНУ..6 РОЗДІЛ 2. НАБУТТЯ ТА ВТРАТА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОМ………………………………………………………………...………..14 2.1.
Види чинності закону про кримінальну відповідальність 2.1. Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 2.2.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі 3. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність у часі 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність у ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧИННОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНУ В ПРОСТОРІ……………………………….….7 1.1. Поняття дії кримінального закону в просторі…………………………..…….7 1.2. Історія розвитку кримінального законодавства про чинність кримінального закону в просторі……………………………………………………………...
ВАРІАНТ 23 Тема: Форми співучасті у злочині за чинним КК України План 1. Поняття форми співучасті та критерії поділення співучасті у вчиненні злочину на форми. 2.... Криміналізація організованої злочинної діяльності у чинному Кримінальному кодексі України // Право України. – 2003. № 9. – С. 95 99. 15. Жаровська Г.П. Форми співучасті у кримінальному праві України: ...
...вчинення нотаріальних дій, які передбачені чинним законодавством України. 2. Визначте зміст такого принципу нотаріального процесу як законність. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 1. Гр. Третьяков постійно проживає у м....нотаріату можуть вчиняти відповідно до чинного законодавства; б) органи та посадові особи нотаріату; в) права і обов’язки суб’єктів нотаріального процесу.
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у ...
План Територія вчинення злочину та її значення для вирішення питання про чинність закону про кримінальну відповідальність у ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ НОРМАТИВНО ПРАВОВОГО АКТУ 1.1.... Способи набуття чинності нормативно правовими актами в Україні 2.2. Пряма, зворотна та переживаюча дія нормативно правових актів 2.3.
Курсова робота тема № 3 Чинність кримінального закону у просторі
Варіант 22. (Ц) 1. Визначте чинність кримінально виконавчого закону в просторі і ...
Вступ Розділ 1. Загальні питання конфіскації як кримінального покарання 1.1. Соціальна природа конфіскації майна 1.2....та виконання конфіскації майна за чинним законодавством 2.1. Ефективність реалізації конфіскації майна як додаткового виду покарання 2.2. Призначення та виконання покарання у вигляді конфіскації ...
ВАРІАНТ 2 Завдання Кримінально правова характеристика порушення чинних на транспорті правил (ст. 291 КК).
Тема № 24. Форми співучасті у злочині за чинним КК України Орієнтовний план: Вступ. 1.
... Вступ Розділ 1. Горизонтальний та вертикальний аналіз балансу. Методика, приклад 1.1. Методика складання горизонтального та вертикального балансу 1....основних засобів підприємства згідно з чинним законодавством 2.1. Склад та структура основних засобів 2.2. Показники стану та ефективності використання основних засобів 2.3.
Варіант 5 1. Дайте характеристику адміністративного провадження щодо державної реєстрації нормативно правових актів у відповідності з чинним законодавством. 2. Громадянин Н.
... Варіант №8 1. Чим моральна регуляція людської поведінки відрізняється від правової? Чи вважали б Ви за доцільне надати основним вимогам моралі чинності правової норми?
Вступ Розділ 1. Загальна характеристика припинення суб’єктів господарювання Розділ 2. Форми припинення суб’єкта господарювання 2.1.
...застосовують на практиці деякі норми чинного цивільного процесуального законодавства. Зокрема, виходячи норм ст. 105 ЦПК, що визначають умови і порядок заміни неналежної сторони належною, можна зробити ... Чинне законодавство прямо не регулює питання про процесуальні наслідки недотримання вимог закону про порядок подання позовної заяви третьою особою, хоча це ...
...немайнові права інтелектуальної власності є чинними: a. 3 роки b. 5 років c. безстроково, якщо інше не встановлено законом d. 30 років Question 11 Особисті немайнові ...подібні зміни Question 17 Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає: a. через 35 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком ...
Дату набуття чинності прав на патент. 5. Дату подання заявки. 6. Дату опублікування відомостей про патент. 7. Власника патенту. 8. Назву патенту. 9. Винахідників. 10. Термін чинності патенту і дату закінчення чинності ...
...щодо створення природних заповідників; 2) чинним законодавством не передбачено фінансування створення природних заповідників за кошти приватних осіб, а також передачу заповідників в управління таким особам....порядок створення природних заповідників передбачено чинним законодавством? Надати оцінку із посиланням на чинне законодавство позицій районної ради та прокурора району. Вирішити справу.
Дату набуття чинності прав на патент. 5. Дату подання заявки. 6. Дату опублікування відомостей про патент. 7. Власника патенту. 8. Назву патенту. 9. Винахідників. 10. Термін чинності патенту і дату закінчення чинності ...
Із набуттям чинності новим цивільним законодавством додаткової актуальності набуло вирішення проблем, пов'язаних із правовим регулюванням застави. Заставі у ЦК України відведено набагато ...держави, проте стосувалися вони аналізу чинного на той час цивільного законодавства, яке відрізнялось у цій частині від положень ЦК України. Нововведення у цивільному законодавстві України щодо ...
Як тлумачиться в чинному законодавстві України поняття “дитина сирота”? 2. Чому малозабезпеченість розглядається як нестраховий соціальний ризик? 3. Чи може особа одночасно отримувати кілька ... Наведіть приклади норм чинного законодавства України, які можна розглядати як гарантії права на пенсію. Завдання 11 1. Пенсійний вік за законодавством інших країн. 2.
Останніх називають умовами чинності договорів. Це, зокрема, умови про форму, про сторони, про зміст договору та ін. Недодержання стороною (сторонами) вимог чинності договору в момент його вчинення ...
Останніх називають умовами чинності договорів. Це, зокрема, умови про форму, про сторони, про зміст договору та ін. Недодержання стороною (сторонами) вимог чинності договору в момент його вчинення ...
...іншими підставами виникнення цивільних правовідносин чинне законодавство України розрізняє правочин. В умовах ринкової економіки це, мабуть найбільш поширений спосіб набуття необхідних цивільних прав та обов’язків ...присвячених правочину, на сьогодні ні чинне цивільне законодавство, ні наука цивільного права не дають однозначного ви¬значення деяких аспектів правочину (наприклад його форми та відповідної типології).
...нарахування на оплату праці відповідно чинного законодавства. Визначити собівартість об’єкта. Завдання 2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Відповідно до навчального плану студенти з дисципліни «...на заробітну плату відповідно до чинного законодавства у фонди: 1) Пенсійний фонд (33,2%) 2) соціального страхування (1,4%) 3) соціального страхування на випадок безробіття (1,...
...зв’язку із змінами у чинному законодавстві він має право вимагати перегляду умов договору в частині розміру орендної плати за користування земельною ділянкою. Громадянин Т....Які саме зміни відбулись у чинному законодавстві з моменту укладання ним договору оренди земельної частки (паю)? • Чи містить чинне законодавство вказівку на мінімальний розмір орендної плати ...
...компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата це винагорода, визначена, як правило, в грошовому вимірнику, ...посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: премії працівникам, керівникам, спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди за вислугу років ...
...компенсаційні і гарантовані виплати, передбачені чинним законодавством. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про оплату праці» заробітна плата це винагорода, визначена, як правило, в грошовому вимірнику, ...посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством: премії працівникам, керівникам, спеціалістам за виробничі результати, включаючи премії за економію конкретних видів матеріальних ресурсів; винагороди за вислугу років ...
...законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства; Б) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності підприємця, не допускається вилучення державою у підприємця його основних ...законом, відшкодовуються підприємцю відповідно до чинного законодавства; В) держава гарантує недоторканість майна і забезпечує захист права власності підприємця, недопускається вилучення державою у підприємця його основних і ...
...Договору Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України, даним Договором і додатками до неї 12.2 Інвестор Підрядник несе матеріальну відповідальність за порушення нормативних термінів отримання ...на розгляд господарського суду згідно чинного законодавства України 13. Форс Мажор 13.1 Жодна зі Сторін не відповідає за порушення своїх зобов'язань, якщо таке порушення ...
Правові гарантії дотримання вимог чинного законодавства при взятті під варту Розділ 2. Механізм реалізації законодавства про взяття під варту 2.1 Порядок прийняття та виконання ... Перспективи розвитку та шляхи вдосконалення чинного законодавства про взяття під варту Висновки Сьогодні в Україні відчувається, що найважливішою соціальною цінністю все більше стають природні права людини.
...й значення системи покарань за чинним КК України. 3. Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України. 4.
Чинність кримінального закону 2.1. Чинність кримінальних законів у просторі 2.2. Принцип громадянства та універсальний принцип дії кримінального закону 2....
...й значення системи покарань за чинним КК України. 3. Системи покарань в історії кримінального права й у чинному кримінальному законодавстві України. 4. Види покарань. 5.
Чинність закону про кримінальну відповідальність у часі. 5. Чинність закону про кримінальну відповідальність у просторі. Основна та додаткова література: 1.
Дайте відповідь з посиланням на чинне законодавство Завдання 2 Відкритим акціонерним товариством «Корсунь – Шевченківська швейна фабрика» на 1 березня 1999 р....аргументований висновок з посиланням на чинне законодавство? Завдання 3 Правління корпорації «Украгропромбуд» прийняло постанову «Про безкоштовну передачу відділу підготовки і випуску проектів «Агробудцентру», який входить до ...
Вимоги до наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів ………………………………………………………….. С. 24 Розділ ІІ. Наочно ілюстративний матеріал як структурний компонент українських букварів …………………………………………………… С. 31 2.1. Порівняльний аналіз наочно ілюстративного матеріалу чинних українських букварів …………………………………………….. С.
Чинна система стандартів соціальних послуг в Україні…………………32 2.3. Перспективи підвищення якості соціальних послуг в Україні шляхом впровадження стандартів………………………………………………………..... Перелік чинних соціальних стандартів включено у Державний класифікатор соціальних стандартів та нормативів (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 червня ...
АНАЛІЗ ЧИННОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ІСКОЛ» 17 2.1. Загальна характеристика ТОВ «Іскол» 17 2.2. Економічне обґрунтування та аналіз чинної організаційної структури управління персоналом підприємства ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.