Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 87 за запитом Читання

УРОКИ ПОЗАКЛАСНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 13 1 клас 13 Провідні напрями роботи з дитячою книжкою 16 Структурні особливості уроків позакласного читання в добукварний і букварний періоди ...
Роль і місце читання у навчанні іноземної мови 1.1. Навчання техніки читання 1.2. Навчання читання на початковому етапі вивчення англійської мови 1....
...опрацювання іншомовних слів на уроках читання в початковій школі……………………….41 2.1. Досвід учителів початкових класів у формуванні лінгводидактичних основ методики роботи над іншомовним словом(констатуючий ...слів іншомовного походження на уроках читання(формувальний експеримент)…………………………………………………...55 Висновки до розділу II .......................................................62 Загальні висновки ...............................................................64 Список ...
Розвиток патріотичного виховання на уроках читання в початкових класах 1.1. Підготовка до уроку читання в початкових класах 1.2. Перший етап підготовки до уроку читання ...
Теоретичні аспекти раннього навчання дошкільників читанню ………… 6 1.1. Аналіз технологій раннього навчання дітей читанню ……….. 6 1.2. Освітньо виховна робота з навчання дітей молодшого дошкільного ...
Типологія уроків читання в початкових класах Розділ 2. ТИПИ УРОКІВ ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ ТА ТЕХНОЛОГІЯ І МЕТОДИКА ЇХ ПРОВЕДЕННЯ 2.1.
Теоретичні засади розвитку техніки читання у молодших школярів 1.1. Сутність читання та його етапи 1.2. Основні види читання Розділ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЧИТАННЯ ......................................... 5 1.1. Значення читання в початкових класах ..................................... 5 1.2. Наукові основи методики читання в початкових класах ........
...опрацювання художнього твору на уроках читання в 3 4 класах 1.1. Методичні закономірності роботи з художніми творами у початкових класах 1.2....творів різних жанрів на уроках читання в 3 4 класах 1.3. Психолого педагогічні основи сприймання художніх творів молодшими школярами Розділ 2.
Завдання і зміст читання в початкових класах …………………………. 4 2. Структура уроків читання ……………………………………………….. 6 3. Особливості розвитку усного мовлення на уроках читання …………... 8 Висновки ……………………………………………………………………..
Місце засобів логіко емоційної виразності читання в загальній системі виразного читання 2. Особливості темпу мовлення та читання і його значення Висновок Список використаної літератури
...засобів логіко емоційної виразності при читанні літературних творів 2. Характеристика оповідання як художнього твору 3. Специфіка та особливості читання оповідань Висновок Список використаної літератури
...та жестів під час виразного читання та мовлення 2. Міміка як найважливіший компонент позамовної виразності читання та мовлення Висновок Список використаної літератури
Читання і його значення 2.1. Читання літературних творів 2.2. Сучасні методи обслуговування населення у сфері книгознавства Висновок Список використаної ...
...байки та прийоми удосконалення якостей читання у роботі над байкою 2.3. Шляхи вдосконалення методики вивчення байок в початковій школі на прикладі розробки уроку читання "Українська байка" в третьому класі ...
Вступ……………………………………………………………………………..3 1. Лекція, її функції і класифікація, вимоги до лекції…………………….3 2. Композиційна структура лекції………………………………………….10 3.... Особливості читання лекцій з циклу КББ……………………………….13 5. Оцінка якості проведення лекції…………………………………………14 Список використаної літератури……………………………………………….17
ВСТУП ………………………………………………………. 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ ….....уроках з української мови та читання в початковій школі...........16 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ …... 22 2.1.
Задача №617 Німецький професор Г. Штейн прибув в Україну для читання курсу лекцій з питань зовнішньоекономічної ...
...вироблення у дітей самостійних навичок читання 1.2. Мета, завдання предмета «Зарубіжна література» та етапи формування читацької самостійність молодших школярів 1.3. Читацька самостійність молодших школярів на підготовчому етапі позакласного читання 1.4.
...особлива ступінь оволодіння первинними уміннями читання і письма 1.1. Навчання грамоти як процес формування у дітей умінь читати й писати 1.2.... Ступені навчання читання і письма 3.1. Добукварний період та його характеристика 3.2. Методика вивчення звуків, букв.
Навчання читання 3. 1. Суть читання та його психофізіологічні механізми 3.2. Навчання техніки читання 3.2.
Уроки читання дитячих книжок як невід’ємна складова літературного розвитку першокласників 1.3. Вимоги до вибору дитячих книжок для читання в 1 класі 1.4.
...Верховній Раді України в першому читанні….....18 2.2. Підготовка та розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні………………………………………………………...21 2.3.
Розгляд законопроектів у першому читанні 3.1.3. Розгляд законопроектів у другому читанні 3.1.4. Розгляд законопроектів у третьому читанні 3.1.5.
Прочитайте слова та поясніть правила читання. Type, tin, fine, pin, lip, pile, line, sit, fit, set, best, sin, fist, miss, pens, less, lends, beds, Bess, seems, ... Прочитайте слова та поясніть правила читання. a) pale, date, ban, tape, fate, mad, say, same, fat, day, Sam, lane, land, tame, Spain, faint, aim, leave, bede, ...
...на уроках рідної мови і читання у початкових класах.................................................................................................44 2.2. Експериментальна перевірка ефективності пропонованої методики у початковій школі на уроках рідної мови і читання з використанням міжпредметних зв’язків........................................................................................
Суть читання та його психофізіологічні механізми. 3. Труднощі навчання читання іноземною мовою. ІІ. 1. Психологічні особливості учнів старших класів. 2.
...уроках з української мови та читання в початковій школ.........17 РОЗДІЛ II. ВПРОВАДЖЕННЯ ІДЕЙ ІНТЕГРАЦІЇ В ПРАКТИКУ СУЧАСНИХ УРОКІВ ……….. 24 2.1.... Інтегрований урок українського читання з народознавством «Зрастуй, літечко красне»………………………………………………. 33 2.6. Інтегрований урок фізичної культури зі зв’язком з українською мовою……………………………………………………………………. 38 ВИСНОВКИ …………………………………………………………………..
Методика читання і аналізу художнього твору …………………. 19 2.2. Конспект заняття для середньої групи по сприйняття вірша В.... Методика навчання виразності читання і образності мови ……. 24 2.4. Конспект заняття по завчанню напам’ять вірша С.Єсєніна «Співає зима – аукає…» …..
...дошкільниками насамперед, зводиться до навчання читанню, письму щоб забезпечити їм таким чином деяку фору на перших етапах шкільного навчання. Частково це спровоковано і самою учбовою програмою ...на відробіток початкових навиків письма, читання і відліку часу не відведено. Якщо дитина приходить в школу безграмотною, вона відразу ж відстає від своїх більш просунутих однокласників ...
МЕТОДИКА ХУДОЖНЬОГО ЧИТАННЯ ТА РОЗПОВІДАННЯ ДІТЯМ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ…612 ФРАНКО І.Я. Коли ще звірі говорили...612 ФРАНКО І.Я. Байка про байку....... Виразне читання вихователя........641 КАРПИНСЬКА Н.С. Гра драматизація як засіб розвитку творчих здібностей дітей....644 ТАЛЛЕР Л. О. Здрастуй, книго....646
Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Методика читання лекції ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Лекція й методика читання лекцій 3. Практичні, семінарські й лабораторні заняття 4. Методика організації й управління дискусією ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...для 1 го класу з читання Луцьк 2010 План уроку: 1. Організаційний момент. 2. Актуалізація опорних знань. 2.1 Гра «Упіймай звук».
Літературні читання на батьківщині Куліша Виснвоок Список використаної літератури
...методики експрес аналізу для економічного читання фінансової звітності автотранспортного підприємства (25) Практична частина Завдання 1 Провести арифметичну перевірку Балансу (Форма №1) автотранспортного підприємства (додаток 2).
Значення дикції в процесі виразного читання. 5. Орфоепічні норми сучасної української мови. Висновки Список використаної літератури
...бухгалтерського балансу 1.3 Порядок читання та аналізу балансу 2. Баланс як метод узагальнення даних поточного обліку 2.1. Порядок складання балансу 2.2.
Штейн прибув в Україну для читання курсу лекцій з питань зовнішньоекономічної діяльності в одному з українських університетів. Дружина професора пані Н.
...основних види МД: аудіювання, говоріння, читання та письмо. Кожен вид МД має свої певні етапи формування, для котрих характерні певні системи вправ.
Створити текст для читання з усіма випадками асиміляції приголосних (30 слів) III. Написати есе (формат А4, 1 5 сторінок).
...дисциплін: математика, природознавство, українська мова, читання, англійська мова, основи здоров'я, Я і Україна. Є багато конспектів уроків з різних дисциплін початкової школи.
Інтенсивне навчання читання як інтерактивна комунікативна діяльність Висновки Список літератури Додатки
...використання тестової методики при контролі читання учнів старших класів середньої загальноосвітньої школи Висновки Список літератури Додатки
...телевізійного впливу на телеаудиторію: дефіцит читання, дезактивація індивідуального пошуку інформації, телевізійна залежність 3.2. Роль інформаційно аналітичних, художньо публіцистичних, ігрових телепрограм на центральних та регіональних телеканалах (...
33 Читання і письмо — основні складові навчання грамоти ....33 Засвоєння звукової системи української мови у взаємозв’язку з графічною ...
...Водсворт Лонгфелло, належав до найбільш читаних, знаних – і не тільки в Америці – американських поетів. Тираж його творів до 1857 р. досяг нечувано високої цифри – триста тисяч ...
Підготовка до читання та виконання номера .........................................38 2.7. Поєднання слова і музики ........................................................................41 Розділ 3 Літературні вечори у школі як складова частина ...
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.