Меню сайту

Нові користувачі
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
Оцініть цей сайт


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-36 з 36 за запитом ЮРИСТІВ-НАУКОВЦІВ

...юриста з функціями етичної культури юриста 19. Науково методологічне забезпечення навчального процесу 20. Соціальні конфлікти та їх прояв у сфері юридичної діяльності. 21.
...рекомендації щодо практичної діяльно¬сті юристів; b. наука, яка допомагає розв'язувати юридичні конфлікти. c. науково практична дисципліна, що вивчає психологічні за¬кономірності в системі "людини ...розробляє рекомендації щодо практичної діяльності юристів; b. науково практична дисципліна, що вивчає психологічні закономірності в системі "людини право", виробляє рекомендації, спрямовані на підвищення ефективності цієї системи; ...
...конституційного ладу, які виокремлені у наукових працях юристів конституалістів: Шаповала В., Фріса П., О. Тодики, Ю. Селіванова. Засади конституційного ладу безпосередньо містяться у законодавчих актах нашої ...
...представлена у дослідженнях різних вітчизняних науковців юристів, проте це не зменшує до неї інтересу. Мета даної роботи: через призму розгляду поняття та класифікації, правочинів, розкриття змісту, ...
Серед вітчизняних та зарубіжних науковців та юристів практиків, які все ж таки досліджували проблему співробітництва країн членів Європейського Союзу у галузі кримінального права, у тому ...
, Центр наукових публікацій. 3. Володіння іноземними мовами як важливий компонент професійно мовленнєвої компетенії юриста//Наукові статті та тези наукових повідомлень за матеріалами Круглого столу "...
...злочину, останнім часом в окремих наукових працях їх автори, долаючи традиційне ставлення юристів до поняття предмета злочину, сміливо і по новому намагаються вирішити її теоретико правові ...
...юридичних наук відносяться такі блоки наукових знань: a.теорія держави та права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін b....c. вільно користуються спеціальною юридичної термінологією Question 4 До видатних науковців фахівців загальної теорії держави та ...
Маю досвід та практикую написання рефератів, контрольних, курсових, та наукових робіт. Освіта: Магістр з економіки підприємства, молодший спеціаліст юрист. Ціна договірна. Контрольні роботи від 40 грн. Реферати від 50 грн.
Отже, актуальність даного наукового дослідження полягає у необхідності глибше вивчити час, як ознаку об’єктивної сторони злочину, так як ця ознака описується рідко, ...та часу, визначено мету, об’єкт, предмет, актуальність та методи наукового дослідження.
Отже, актуальність даного наукового дослідження полягає у необхідності глибше вивчити час, як ознаку об’єктивної сторони злочину, так як ця ознака описується рідко, ...та часу, визначено мету, об’єкт, предмет, актуальність та методи наукового дослідження.
...природа інституту звільнення від кримінальної // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. – Серія: Правознавство. – Чернівці: Рута, 1999. – Вип. 45. – С. 185 193. 10....П., Галаган О.І. Звільнення від кримінальної відповідальності за давністю // Науковий вісник Юридичної академії МВС України.
...відповідати принципам законності та гуманізму // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 1997. – Вип. 2. – С. 164 166. 7. Гальперин И.М.... Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 2001. – Вип. 10. – С. 409 414. 19. Розвиток системи покарань, альтернативних позбавленню волі в Україні: Концептуальний ...
Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 2002. – Вип. 18. – С. 338 344. 5. Скибицкий В.В. Умовне засудження за законодавством УРСР. – К.: Наукова думка, 1971. 6. Степанюк А.
...нових форм бізнесу, але окремі юристи та деякі юридичні фірми вже мають певний досвід щодо захисту інтересів власників прав на об'єкти інтелектуальної власності у ...Двадцять перше століття стане століттям економіки, заснованої на знаннях, у якій інтелектуальна власність буде основною рушійною силою1. Світло вільної наукової, технічної і художньої творчості з ...
...слідство України: проблеми функціонування // Збірник наукових праць. Серія "Право". Вип. 3. Х.: ХНАДУ,2003. C.141 146 Півненко В. Досудове слідство: проблеми теорії та практики //...боротьби зі злочинністю на етапі реформування кримінального судочинства: Матеріали Всеукраїнської науково практичної конференції 14 15 травня ...
...доробках українських і зарубіжних учених юристів, ще починаючи з XIX ст.. Загалом конституційно правовий статус та повноваження глави держави залежить від форми правління і характеру ...глави держави можуть серйозно відрізнятися. Сьогодні серед вітчизняних та зарубіжних науковців і політиків, у суспільстві в ...
...як замовники щодо проведення необхідної науково дослідної роботи. На цій підставі ВП “N” та корпорація “А” настоювали, що за умови відсутності у договорі про співробітництво інших положень права інтелектуальної власності ...розробку належать ним спільно. Для погодження розбіжностей сторони прийняли рішення звернутися до юридичної консультації для з’ясування правової сторони їхнього спору. Дайте мотивовану відповідь юриста та запропонуйте можливі шляхи вирішення ...
...тощо завжди належало до актуальних наукових проблем. Однією з характерних рис сучасного розвитку суспільних відносин є взаємопроникнення і взаємозалежність приватних і публічних засад....узгодження приватних і публічних засад приділялося завжди багато уваги серед науковців.
Моя освіта: 08.2003 по 06.2007 Національний університет державної податкової служби України, ф т Податкової міліції Диплом спеціаліста, спеціалізація – правоохоронна діяльність, кваліфікація – юрист 08.2008 по 07.2013 Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва, ф т Обліку ...фінансів Диплом спеціаліста, спеціалізація – облік та аудит, кваліфікація – економіст З 2013 навчаюсь на аспірантурі. Займаюсь написанням наукових робіт з 2008 року (курсо...
...і сучасність//Матеріали ІХ регіональної науково практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13 14 лют. 2003 р.,Львів. нац....правовий банк). 10. Ципривуз К.А. К вопросу о потребительскомкредитовании. // Юрист. 2003. №2. с.23 24.
...преступность деяния» // Тези доповідей і наукових повідомлень наук. практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В....44. 30. Ющик О.І. Діяння, пов’язане з ризиком // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім.
Науково практичний коментар. За заг. ред. В.Т. Маляренка, В.Г. Гончаренка. – К.: “Юрисконсульт”: КНТ, 2006 Про застосування Конституції України ...В. В. Судебное производство по делам о преступлениях несовершеннолетних. – К.: Наукова думка, 1987 Маляренко В.Т.
...преступность деяния» // Тези доповідей і наукових повідомлень наук. практ. конф. «Проблеми і перспективи розвитку і реалізації законодавства України». – К.: Інститут держави і права ім. В....держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 1999.
Науково практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Стичинський, І. В. Зуб., В. Г. Ротань. – С. 460.; 18....2007р.; 23. Максимова Т.В. Відпустка як вид відпочинку – Чернігів: Юрист, 2009р.; 24.
Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4). – С. 78 84. 8. Гороховська О.В....держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 2001.
Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4). – С. 78 84. 8. Гороховська О.В....держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 2001.
...привід до порушення кримінальної справи // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. 2004. №6. К.: НАВСУ,2004. C.339 344. Карев Д.С., Савгирова Н....від підпису жінка відмовилася. 9 липня був даний висновок фахівця Науково дослідного експертно криміналістичного центра при ...
Відповідальність за вбивство з необережності // Науковий вісник Юридичної академії МВС України. – Дніпропетровськ. – 2000. – Вип. 3 (4). – С. 78 84. 8. Гороховська О.В....держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Спілка юристів України. – К.: Юридична книга. – 2001.
...пересічного громадянина, але й для юристів. Таким чином, об’єктом даної курсової роботи є договір найму (оренди) жилих приміщень, його досконалість та недоліки....В.А.Бірюкова, Ю.О. Заїка, В.М.Співак. – К.: Наукова думка, 2009. – 304 с.; 9.
...Ольга Василіївна, працює в Українському науково навчальному центрі. Керівник по проектах. 5. З 2001 року я займаюся мовою програмування. 6. Брат, Скупейко Леонід, за спеціальністю – ...Григоровичу! Щиро вдячні Вам за запрошення нашого інституту стати співорганізатором науково практичної конференції "Актуальні проблеми профорієнтації ...
Актуальність даного наукового дослідження полягає в тому, що ана сьогоднішній час авторське право набуває все більшого значення в умовах переходу до постіндустріального ...літератури 27 джерел. Проблемам авторського договору були присвячені праці вчених юристів: Б.С. Антимонова, М.М.
...на волі, Федорова звернулася до юриста за консультацією: хто, в якому по¬рядку і в якому обсязі повинен відшкодувати заподіяну їй шкоду?...вивчення документів та обслідування стану здоров’я позивача в спеціалізованому науковому закладі професійної патології було встановлено ...
...інспекція звернулася за консультацією до юриста. Яке роз’яснення повинно бути надано? 69. Слюсаренко уклав договір з Ремстройтрестом на ремонт його квартири....труднощі з фінансуванням будівництва житлового будинку, яке здійснювалося спільно з науково дослідним інститутом.
...здобула фах юрист – набула фаху юриста; виявити себе як гарний фахівець – виявити себе гарним фахівцем – виявити себе грамотним фахівцем – проявити себе грамотним фахівцем. 6....Григоровичу! Щиро вдячні Вам за запрошення нашого інституту стати співорганізатором науково практичної конференції "Актуальні проблеми профорієнтації ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.