Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


O. Norbert.

Рейтинг: 16
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 172 за запитом Явище

Вступ Розділ І. Характеристика поняття «тривожність» та причини тривожності в період переходу від підліткового віку до юнацького....віку до юнацького як емоційне явище. 1.3. Сутність тривожності у взаємозв’язку із страхом та агресією. 1.4. Сім’я як джерело формування тривожності.
... Совість як явище моралі. Як пов’язані совість і свобода людини? Чи зустрічаються люди, у яких абсолютно немає відчуття совісті?
ЗМІСТ І. Вступ ІІ. Політика як явище суспільне 1. Ознаки політики як суспільного явища 2.
Вступ Розділ 1 Ринок праці як соціально економічне явище 1.1. Суть, функції та основні складові ринку праці 1....
Варіант №17 1. Заздрість – антипод совісті. Що таке заздрість та чим вона викликається в ... Альтруїзм і егоїзм як явище моралі. Що таке альтруїзм та які його витоки? Що таке егоїзм та як він може бути пояснений з точки зору ...
План 1. Вступ 2. Поняття політики, її зміст та форми 3. Структура і функції політики 4. Класифікація політики 5.
ВСТУП 2 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗЛУЧЕННЯ, ЯК СОЦАЛЬНОГО ЯВИЩА 8 1.1.
1. Соціально економічна роль туризму 2. Фактори розвитку міжнародного туризму 3. Значення міжнародного туризму 4. Тенденції розвитку сучасного туризму
ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ФЕНОМЕНУ БЕЗРОБІТТЯ 9 1.1.
ПЛАН Вступ Розділ 1. Формування у школярів готовності до самоосвіти та самовиховання як педагогічна проблема ...
...і склад злочину співвідносяться як явище і поняття про нього як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то ...
...і склад злочину співвідносяться як явище і поняття про нього як суспільне небезпечне явище і законодавче описання його ознак. Тобто якщо певне явище є злочином, то ...
...про одне і те ж явище Question 7 Змістом когнітивних конфліктів є: a. зіткнення несумісних ролевих принципів поведінки b. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, ...про одне і те ж явище Question 8 Змістом мотиваційних конфліктів є: a. зіткнення несумісних думок про одне і те ж явище b.
...про одне і те ж явище. Question 8 of 11 Змістом когнітивних конфліктів є: А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так ...про одне і те ж явище. Question 9 of 11 Змістом мотиваційних конфліктів є: А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так ...
...про одне і те ж явище. Question 8 of 11 Змістом когнітивних конфліктів є: А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так ...про одне і те ж явище. Question 9 of 11 Змістом мотиваційних конфліктів є: А. неможливість реалізації внутрішніх необхідностей свого життя (мотивів, прагнень, цінностей і так ...
ЗАЙНЯТІСТЬ МОЛОДІ ЯК СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ………………………………………………………………………. 2.1. Молодь як суб’єкт ринку праці…………………………… 2.2. Основні проблеми працевлаштування та зайнятості молоді………………………………………………………………………… 2.3....зайнятість молоді як соціально економічне явище. Предмет – соціально економічні аспекти зайнятості молоді (на прикладі м. Перечин). Гіпотеза – зайнятість молоді залежить від соціально економічних аспектів ринку праці.
На жаль явище безробіття не оминуло України, і це добре відчуваємо в сьогоднішні дні, бачачи бідних людей, зростання злочинності та економічний спад в ...відносин виникло нове соціально економічне явище армія безробітних. Зважаючи на актуальність проблеми було обрано таку тему реферативної роботи: «Безробіття в світі. Сучасний стан.».
Як називається це явище? Група студентів з семи – дев’вяти чоловік одержала таку інструкцію: “Перед вами два білі аркуші паперу.... Дайте психологічну характеристику цьому явищу. Які психологічні рекомендації можна запропонувати батькам для подолання негативних наслідків даного явища? 2. Американський психолог Пауль Нільсон показав п’ятьом ...
Будь яка система, будь яке явище і речовина природи набувають для людини сенс тільки в разі співвідношення їх з потребами, інтересами і цілями життєдіяльності людини.... Отже, управління як суспільне явище — це свідома діяльність, свідоме регулювання (впорядкування) суспільних відносин. Управління знаходиться я низці явищ «другої» (штучної) природи, які виникли і розвинулись ...
Соціалізація –– це складне соціально–психологічне явище, що являє собою одночасно й процес, і відношення, і спосіб, і результат становлення особистості у взаємодії, у спілкуванні й діяльності. Соціалізація –– явище надзвичайне різноманітне, активне й триваюче ...
Розглянемо спочатку явище корисності блага. Його корисність чи некорисність для людини залежить від здатності задовольняти її певну потребу....звернути увагу на таке відоме явище, характерне для людської натури: одне й те саме відчуття, повторюючись безперервно, з певного моменту починає доставляти нам все менше і ...
Депопуляція переросла у соціально небезпечне явище, тому що демографічна основа відтворення населення з року в рік звужується, не забезпечуючи навіть простого відтворення трудового потенціалу. Це явище характерне для України і Волинської ...
демографічне явище Question 4 Якість населення характеризується: Виберіть одну правильну відповідь a. освітнім рівнем b. етнічною належністю c. міграційною рухливістю d.... демографічне явище c. демографічний процес d. усе правильно Question 11 Сукупність людей, які народилися одночасно, утворює: Виберіть одну або кілька відповідей a.
Як економічне явище інфляція існує вже довгий час. Вважається, що її поява пов’язана ледве не з виникненням грошей, з функціонуванням яких вона ... Інфляція це грошове явище, але вона не обмежується знецінюванням грошей. Вона проникає у всі сфери економічного життя і починає руйнувати ці сфери.
В рамках дослідження самосвідомості саме явищу самооцінки відводиться провідна роль – вона характеризується як стрижень процесу формування зрілого «Я», показник індивідуального рівня його розвитку, як об’єднуючий ... Втім, явище взаємовпливу самооцінки та рівня розвитку комунікативних навичок особистості у науковій літературі розроблене недостатньо. Зокрема, при аналізі сфери спілкування підлітків, слід ...
об’єктивно існуюче явище, обумовлене потребами розвитку національної держави c. категорія, за допомогою якої позначається вся сукупність взаємодіючих правових явищ Question 62 Правова сім’... конкретно історичне, реально існуюче правове явище b. географічне об’єднання національних правових систем c. узагальнююча теоретична модель об’єднання національних правових систем, результат їх наукового дослідження ...
Банкрутство підприємств як економічне явище 2. Стратегічні напрями запобігання банкрутству підприємств в Україні Список використаної літератури
Явище сільського зеленого туризму вже понад десять років ефективно розвивається в Україні. Це ідеальний варіант для тих, хто хоче відпочити на ...
Чоловік – соціальне явище ………………………………………………. 3 2. Основні етапи становлення суспільства ……………………………… 7 3. Основні компоненти суспільства ……………………………………….. 10 4. Суспільний прогрес: критерії та тенденції ……………………………... 16 Висновки ……………………………………………………………………..
Суїцид як соціально психологічне явище 2. Діагностика та профілактика суїцидів ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Судимість як правове явище: поняття, ознаки, цілі 1.1. Зміст судимості 1.2. Кримінально правові наслідки судимості 1.3 Загально правові наслідки судимості Розділ ...
Політика як соціальне явище і об’єкт дослідження 2. Предмет політології: її основні закони і категорії 3. Місце політології в системі знань про суспільство ...
Адаптація як психічне явище Розділ 2. Основні вимоги до педагогічної діяльності вчителя молодших класів Розділ 3. Особливості дослідження процесу адаптації вчителя на початковому етапі ...
Бідність як суспільне явище 2. Форми бідності 3. Специфіка проблем бідності в Україні 4. Критерії визначення бідності 5. Показники бідності 6.
Риторика як наука i соціальне явище. 2. Предмет i завдання риторики 3. Функції риторики 4. Зв'язок риторики з іншими науками 5.
Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Функції, стадії та форми перебігу конфлікту 1.3.
Інфляція як економічне явище 1.1.Сутність інфляції 1.2. Причини інфляції 1.3. Види інфляції 2.Сутність антиінфляційного регулювання 2.1.
Аграрні біржі в Україні явище нове і одночасно добре відоме в історичному контексті. З метою з'ясування їхньої сутністі, необхідно простежити історичний шлях розвитку, звернути ...
Управління як соціальне явище. Влада і управління. 2. Суб’єкти і об’єкти влади. Основні функції державного управління. 3.
ВСТУП РОЗДІЛ І ІНФЛЯЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНЕ ЯВИЩЕ 1.1. ІНФЛЯЦІЯ: СУТНІСТЬ, ВИМІР, СОЦІАЛЬНО ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ 1.2. АНТИІНФЛЯЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЇЇ ЗАХОДИ ВИСНОВКИ ДО ПЕРШОГО РОЗДІЛУ РОЗДІЛ ...
ЯВИЩЕ ОМОНІМІЇ ТА ПАРОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 1.1. Шляхи виникнення та різновиди омонімів 1.2.
Субкультура як явище постмодерну 4. Субкультура – механізм втечі від свободи 5. Молодіжна субкультура Висновок Список використаної літератури
ЯВИЩЕ СИНОНІМІЇ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ…. 5 1.1. Поняття синоніма та історія його вивчення……..…………..……… 5 1.2.
Інфляція як соціально економічне явище 1.1 Інфляція і сутність, вимір, соціально економічні наслідки 1.2 Кейнсіанська та неокласична концепції інфляції Розділ ІІ.
Перший роздiл "Гра: явище i поняття" Роздiл 2. Другий роздiл "Класифiкацiя iгор" Роздiл 3. Третiй роздiл "Проблеми гри" Висновок Використана лiтература
Управління як соціальне явище 2. Сутність, зміст та специфіка державного управління 3. Принципи державного управління 4. Поняття й види функцій державного управління Висновки Список ...
Явище фразеологічної антонімії 1.2. Антонімічні зв’язки у фразеології Розділ 2. Дослідження антонімії у фразеосистемі англійської мови 2.1.
Правова доктрина як правове явище в правових системах сучасності 1.1. Поняття та функції правової доктрини 1.2. Становлення правової доктрини як юридичної категорії РОЗДІЛ ...
Конфлікт як соціально психологічне явище 1.1. Поняття та основні складові конфліктів 1.2. Особливості старшого шкільного віку та можливі передумови виникнення конфліктів у старшокласників ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.