Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 346 за запитом автора

...Завдання № 1 Іванов, що є автором книги “Архітектура ХХ сторіччя”, уклав ліцензійний договір з видавничою фірмою “Будкнига” (м. Харків). За договором ліцензіат мав використовувати об’єкт ... Тому кошти на винагороду авторові “Будкнига” спрямує на покриття своїх збитків, що виникли в неї через появу на ринку зайвого тиражу книги.
Теоретичні основи особистих немайнових прав авторів....... 8 1.1. Поняття та правова природа особистих немайнових прав.......... 8 1.2. Класифікація особистих немайнових прав авторів...................... 20 Висновки до розділу 1..................................................................................
Особисті немайнові права авторів…………………………………………5 1.2. Особисті майнові права авторів……………………………………………9 РОЗДІЛ 2. МАЙНОВІ ПРАВА АВТОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ………………………………………………………………….……15 2.1.
Правове становище авторів 2. Особливості правового регулювання авторів 3. Правове становище патентоволодільців Список літератури
ЗМIСТ ВСТУП 3 РОЗДIЛ 1. АВТОР ЯК СУБ’ЄКТ ТВОРЧОСТI 8 Висновки до Роздiлу ...
Зміст Вступ………………………………...………………………….........................3 Розділ 1. Автор роману «Ярмарок суєти»……………………………….....8 1.1. В.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ГЮГО 1.1.... ОБРАЗ АВТОРА У РОМАНІ ВІКТОРА ГЮГО "СОБОР ПАРИЖСЬКОЇ БОГОМАТЕРІ" 2.1. Авторська оцінка часу 2.2. Авторська оцінка героїв ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Коли автор картини Якименко з'явився до покупця, художника аматора, щоб скопіювати свою картину і побачив копії, зроблені із перекрученням кольорового фону, ... Тому він відмовляє автору в копіюванні його картини. Автор звернувся за захистом своїх прав. Яке рішення повинен ухвалити суд?
Хто може бути автором твору? 4. Що необхідно для набуття статусу автора? 5. Як захищаються авторські права на наукові твори?
...власності (авторського права), за якою автор або правонаступники передають готовий твір певній організації для використання або автор бере на себе обов’язок створити певний твір і ...
...авторського договору 3.1 Відповідальність автора 3.2 Відповідальність користувача Розділ 4. Відмінності авторського договору від інших форм договорів 4.1 Відмінності договорів авторського права від ...фор мою, яка дає змогу авторові в найбільшій мірі і належним чином реалізувати свої права та інтереси. Авторський договір дає авторові можливість в найкращий спосіб захистити ...
...теми дослідження, яка на думку автора полягає в тому, що по суті робота об'єднує надзвичайно важливе питання в сучасній науці конституційного права зарубіжних країн, а ... Враховуючи великий обсяг матеріалу, автор з признак доцільності а також з обсягу даної роботи бере за мету дослідження лише окремі складові, які на його думку ...
...теми дослідження, яка на думку автора полягає в тому, що по суті робота об'єднує три надзвичайно важливі питання в сучасній теорії держави і права України: ...б стати предметом дослідження окремо, автор бачить обґрунтування актуальності даного дослідження не інакше як розкриття актуальності теми в цілому з урахуванням її складових частин.
...Інтернету спрощує можливість порушення прав авторів та їхніх правонаступників. Збільшення ж обсягу авторських прав або введення складної процедури їх здійснення, натомість, призведе до обмеження прав користувачів ...спрямованих на поліпшення захисту прав авторів та їхніх правонаступників на такі твори. З огляду на мету дослідження, його основними задачами є: 1.
Автор першої в Україні концепції національного дитячого садка: 1. С.Ф.Русова. 2. В.О.Сухомлинський. 3. К.Д.Ушинський. 4.... Хто з видатних просвітителів був автором теорії «вільного виховання»? 1. Г. Сковорода 2. Ж. Ж. Руссо 3. Й. Г. Песталоцці 4. Р. Оуен 91.
Висновки У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору лізингу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань та його види.... Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору лізингу від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки.
...уявлень, а також оригінальні погляди автора на вирішення досліджуваної проблеми. Написання дипломної роботи розпочинають з першого розділу, У ньому висвітлюють теоретичний аспект обраної теми, який є ...у першому, або третьому розділах (автор самостійно визначає, враховуючи обсяг розділів, дотримуючись принципу пропорційності та логіки викладу). У другому розділі, як правило, обґрунтовують вибір напрямку дослідження, ...
...до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, та все привикнецця, пайка хватає, наїдаюся полностью, так що на здоров’... Якої помилки припустився автор? Бажаю успіхів! Викладач Галина Йосипівна Завдання № 3. Завдання містить три блоки – 1) ділові папери, 2) лексика, 3) граматика.
...єктів Question 8 Назвіть прізвище автора, який створив метод інверсологїї a. А. Есаулов b. О.Моляко c. Ж.Адамер d. Я.Пономарьов e. Ф....Question 11 Хто з названих авторів написав книгу «Геній і творчість» a. І. С. Сумбаєв b. Аристотель c. А. Грузенбер d. Ф. Шеллінг e. М.
...погляду або полеміки з даним автором, це: a. цитата b. плагіат c. компіляція d. конкретизація Question 6 Вивчаючи певну наукову працю, слід, перш за все: a....ідеї особистостей, про які пише автор b. засвоїти нові поняття й терміни c. визначити причини, час і умови створення наукової праці d.
...Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії „Історія Галичини". Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання ...
У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору будівельного підряду у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань, зокрема в системі підрядних договорів. Автор повинен дати класифікацію договорів будівельного ...
...стилю та мотивів поетичних творів автора……….…….….17 1.2. Неологізми Сергія Жадана…………………………………………..….…..20 ВИСНОВКИ…………………………………………………………….…………28 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………….………30 ВСТУП У будь якій мові світу постійно ...того, щоб створити поетичний текст, автор повинен досконало володіти словом. Досить часто поетична форма ставить перед митцем завдання, що можливо виконати лише через творення індивідуально авторських ...
...до дівчини із збереженням орфографії автора.] Січас служить какось непривично, трудно звикать, що тобою командують, та все привикнецця, пайка хватає, наїдаюся полностью, так що на здоров’... Автори підручників, обидва автори, аналог, багаторазовий, бармен, беремо, берете, біржовий, бухгалтери, бюлетень, бюрократія, бондар, верства, (мн.
...художній світ, створений могутньою фантазією автора. Майже завжди в центрі уваги автора знаходиться протистояння двох світів — романтичного і буденного, ілюзорного і реального.
акцентуации характера Question 10 Автором цветового теста отношений является: a. М.Эткинд b. Л.Бурлачук c. Г.Айзенк d. В.Столин e. Е.... общих способностей Question 42 Автором опросника терминальных ценностей является: a. Б. Зейгарник b. В.Столин c. С.Иванов d. И.Сенин e. Б.
...процесу реєстрації підприємств, що створюються, автором запропоновано ряд масивів документів, які необхідно представляти в відповідних органах, а саме: у банку, при відкритті тимчасового рахунку для формування ... Автором вперше була розроблена послідовна схема руху реєстрації у різних державних органах. Зазначені також підстави і для перереєстрації підприємств.
...Львівське книжкове видавництво уклало з автором Коваленком договір про видання монографії "Історія Галичини". Рукопис одержав позитивні відгуки рецензентів. Але водночас були зроблені зауваження, з якими автор повністю погодився і висловив бажання ...
...4 Вставте пропущене ім’я автора. Якщо .... розглядав вирішення конфліктів як чинник інтеграції і стабільності соціальних систем, то Дарендорф пропонував зробити переворот в мисленні соціологів: остаточно ... Козер Question 5 Автор припущення: економічна організація, особливо власність, визначає організацію решти всього суспільства. a. Л. Козер b. А. Бандура c. К.
МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА………………………………………………...…12 2.1. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва………….…12 2.2.
...аматор придбав у магазині картину автора Якименка i зробив декілька копій, як підготував до продажу. Коли автор картини Якименко звернувся до покупця, художника аматора, щоб скопіювати ...
МАЙНОВІ ТА ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА АВТОРА ТВОРУ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА…………………………….....…22 2.1. Особисті немайнові права автора твору образотворчого мистецтва…….22 2.2.
У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору купівлі продажу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі ...
У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору перевезення вантажу залізничним транспортом та визначити його місце в системі договірних зобов’язань, зокрема в ... У цьому ж пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови договору перевезення вантажу залізничним транспортом, зокрема предмет та строк. Щодо строків у договорі перевезення вантажу залізничним ...
...художній світ, створений могутньою фантазією автора. Майже завжди в центрі уваги автора знаходиться протистояння двох світів — романтичного і буденного, ілюзорного і реального.
...у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий розгляд об’єктивних і суб’єктивних ознак, або провести інше групування ознак, з відповідною зміною плану). у другому пункті плану автор має визначити, що підставою виникнення ...
...у такому станові (або, якщо автор вважає за доцільне, окремий розгляд об’єктивних і суб’єктивних ознак, або провести інше групування ознак, з відповідною зміною плану). У другому питанні автор має визначити, що підставою виникнення ...
Хто з давньоримських мислителів є автором трактату «Про виховання оратора»? А) Плутарх, Б) Квінтіліан, В) Тацит, Г) Августин. 10. Яким був основний мотив, що спонукав ранніх ... Хто є автором роману «Гаргантюа i Пантагрюель», який є гострою сатирою на весь спосіб середньовічного життя? А) Гуаріно Гуаріні, Б) Еразм Роттердамський, В) ...
...стосуються Закарпаття та спеціальної літератури автор має на меті дослідити зміст та особливості процесу становлення національної державності в Закарпатті у міжвоєнний період, об’єктивно, всебічно і ... Автор в даній робрті виділяє такі розділи: Розділ 1. Суспільно політичне становище Закарпаття після Першої Світової війни; Розділ 2.
Всі вони були видані і автор отримав винагороду. 30 січня 2006 р. громадянин Осокін помер. Протягом 2007 р. НДІ перевидав частину його розробок (5 робіт).... Які права автора, його спадкоємців на службовий твір? Чи підлягають задоволення вимоги померлого автора? Завдання № 8 Хромов., правоволоділець зареєстрованого товарного знаку з 2005 ...
спадкоємці автора твору b. кіностудія c. кінотеатр d. автор твору Question 13 До особистих немайнових прав автора належать: a.
...внимания Question 20 Балів: 1 Автор методики диагностики межличностных отношений: Виберіть одну правильну відповідь a. Т.Лири b. Я.Морено c. Ф.Хоппе d. Р....Бине Question 33 Балів: 1 Автор методики « КНОП 1»: Виберіть одну правильну відповідь a. К.С.Северов b. В.В.Столин c. С.Розенцвейг d. О.
...є те, що в них автори не визначають з яких саме причин особа припинила діяння. Таким чином, якщо проаналізувати погляди різних авторів на визначення цього поняття то, ...
право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію c. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу ... право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію b. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу ...
право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію c. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу ... право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію b. документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу ...
право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію Question 6 Товарний знак це: a.... право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий виріб чи нову технологію Question 7 Ринок новацій це: a.
катарсиса Question 28 Балів: 1 Авторами «Методики незавершенных предложений» является: Виберіть одну правильну відповідь a. С.Розенцвейг и Д. Шаков b. М.Ловенфельд и К.... 100% Question 31 Балів: 1 Автором методики «Несуществующее животное» является: Виберіть одну правильну відповідь a. М.З.Друкаревич b. В.В.Столин c. Д.Шаков d.
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.