Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
Дяченко Вікторія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 162 за запитом авторського

ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В ОБ’ЄКТИВНОМУ І СУБ’ЄКТИВНОМУ РОЗУМІННІ……………………………………………….….7 1.1.
Вернадська звернулася до видавництва «Юридичний світ» з позовом, в якому просила стягнути авторську винагороду та відшкодувати заподіяну моральну ...
...об’єктів, що потенційно охороняються авторським правом: літературних, музичних та аудіовізуальних творів, фотографій, ілюстрацій, карт, планів, малюнків тощо. Обробка і передача даних мережею та саме її ...відбувається завдяки іншому об’єкту авторсько правової охорони – комп’ютерним програмам, а зберігання і пошук інформації часто здійснюється за допомогою електронних баз даних, які також можуть ...
Правова природа авторського договору……….……………….....……14 2.1.Основнi умови авторського договору……………………………………………14 2.2. Сторони за авторським договором…………………………………….……..…20 РОЗДІЛ ІІІ.
...1.1 Поняття та особливості авторського договору 1.2 Характеристика авторської угоди 1.3 Зміст авторського договору 1.4 Припинення та розірвання авторського договору Розділ 2.
Загальна характеристика авторських прав згідно уніфікованих національних норм міжнародного приватного права…………..…………………………….………………………………………..5 1.1. Поняття та об’єкти авторських прав в уніфікованих національних нормах ...
Поняття авторського права. 2. Суб’єкти та об’єкти авторського права. 3. Суміжні права. 4. Цивільно правовий захист авторських і суміжних прав ...
ІСТОРІОГРАФІЯ СТАНОВЛЕННЯ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І СУМІЖНИХ ПРАВ 1.1. Сутність і принципи авторського права та суміжних прав 1.2.
Становлення та сучасний стан системи авторського права в Україні 1.1. Історичні передумови виникнення вітчизняної системи охорони авторського права 1.2.
...ПІДХОДИ ДО ЗДІЙСНЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ЛІТЕРАТУРНИЙ ТВІР 1.1. Основні доктринальні концепції щодо здійснення суб’єктивних авторських прав на літературний твір 1.2.
ТЕМА № 15: Кримінальна відповідальність за порушення авторського і суміжних прав. Орієнтовний план: 1. Поняття, види та загальна характеристика злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і ... Об’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав. 3. Суб’єктивні ознаки порушення авторського і суміжних прав. 4. Кваліфікуючі ознаки порушення авторського і суміжних прав.
Правові проблеми охорони об’єктів авторського права породжені появою Інтернету……………………………………………………………………….…..10 1.3. Охороноздатність творів розміщених в Інтернеті……………………….…14 РОЗДІЛ 2. ЗМІСТ ТА ОБСЯГ ОХОРОНИ АВТОРСЬКИХ ПРАВ В ІНТЕРНЕТІ…………………………………………………………………………19 2....
Загальна характеристика авторського права. 1.1. Поняття та завдання авторського права. 1.2. Система джерел авторського права. 1.3. Види авторських прав.
Поняття об'єктів міжнародного авторського права Розділ 2. Літературний, художній та інший твір як об’єкт авторського права Розділ 3.
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ескізу створив скульптурне погруддя....позовом до Пилипчика про розірвання авторського договору, повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди. У заяві він визначив, що умовами договору було передбачено виконання роботи у ...
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ескізу створив скульптурне погруддя....позовом до Пилипчика про розірвання авторського договору, повернення авторської винагороди і відшкодування моральної шкоди. У заяві він визначив, що умовами договору було передбачено виконання роботи у ...
Методологічні основи авторського права………………………….…7 1.1. Загальна характеристика авторського права………………………….……7 1.2. Принципи та джерела авторського права…………………………….……12 Розділ 2.
...ютерна програма як об’єкт авторського правовідношення…..7 1.1. Поняття «Комп’ютерна програма»…………………………………..…...…7 1.2. Комп’ютерна програма як об’єкт авторський правової охорони………..13 1.3.
...ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТА СУБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА НИХ………….8 1.1. Поняття та види творів образотворчого мистецтва…………………….….8 1.2. Суб’єкти авторського права на твори образотворчого мистецтва………...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………………..4 РОЗДІЛ 1. СУБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВОРИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА……………………………………………………………………………..
1. Охорона авторських і суміжних прав …. 3 2. Припинення дії патенту. Визнання патенту недійсним....
Вступ Розділ 1. Юридична природа ліцензійного договору 1.1. Історія становлення та поняття ліцензійного договору 1.2.... Дослідження ліцензійних договорів в системі авторського права 3.1. Опціонні договори в ліцензійній торгівлі як попередній етап реалізації ліцензії 3.2.
Як здійснюється передача майнових авторських прав іншій фізичній чи юридичній особі? 2. Чи є порушенням авторських прав бездоговірне використання авторського твору, а також невиплата авторської ...
Авторські неологізми представляють собою багатий матеріал у словотвірному, функціональному і семантичному планах. І викликають особливий інтерес у дослідників....виконати лише через творення індивідуально авторських неологізмів, які, у свою чергу, не лише збагачують українську мову, а й містять у собі часточку власного світобачення творця, його ...
Авторське право і суміжні права 4. Об'єкти права інтелектуальної власності 5. Суб'єкти права інтелектуальної власності 6.... Поняття і джерела авторського права 11. Об’єкти авторського права 12. Суб’єкти авторського права 13. Зміст та види авторського права 14.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА.....683 1. Поняття, функції, об'єкти та суб'єкти авторського права.....685 1.1.
...стягнення доходу, отриманого внаслідок порушення авторського права, і відшкодування моральної шкоди. Позивач зазначив, що він створив літературний твір під назвою "Инноватика как возможность «встать на нош» ... 11 Закону України "Про авторське право та суміжні права" став автором цього твору. У цей період він працював у відповідача на посаді консультанта і оформив ...
документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання b. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ... документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання d. право автора на винахід, наукову ідею, розробку, новий ...
документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ... документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання c. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання ...
документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання d. нове технічне вирішення конкретного завдання, яке дає позитивний ... документ, що засвідчує авторське право на винахід, пріоритет винаходу і виключне право на його використання c. оригінально оформлене графічне зображення, оригінальна назва, особливе поєднання ...
Проаналізуйте підстави виникнення авторського права …………………….. 3 2. Знайти в Цивільному кодексі України та Законі України «Про авторське право і суміжні права» і порівняти статті, ...
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Кафедра адміністративного та фінансового менеджменту br />br /> КОНТРОЛЬНА РОБОТА з дисципліни “ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ” Тема: Основи авторського та суміжних прав br />br /> Варіант2 br />br /> Студента br />br /> Групи br />br /> Прийняв br />br /> Оцінка br />br /> ... НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІ...
Дайте визначення поняттю «авторське право». Випишіть функції авторського права . 3 2. В яких випадках Закон України «Про авторське право і суміжні права» допускає вільне ...
КОМПЮТЕРНІ ПРОГРАМИ, ЯК ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА 1.1. Поняття та загальна характеристика комп’ютерних програм як об’єкта авторського права 1.2.
Об’єкти авторського права 1.2. Міжнародна патентна класифікація 1.2.1. Міжнародна співпраця у створенні, удосконаленні та розвитку національної законодавчо нормативної бази ... Реєстрація авторського права 1.3.3. Критерії патентно здатності 1.3.4. Захист права винахідників та патентовласників: можливості та перспективи Розділ 2.
Об'єкти авторського права. 4. Майнові та немайнові права. 5. Цивільно правові способи захисту авторського права і суміжних прав. 6.
АВТОРСЬКЕ ПРАВО І СУМІЖНІ ПРАВА.....427 1. Правова природа авторського права.....427 2. Об'єкти авторського права.....431 3.
ВИНИКНЕННЯ ТА РЕАЛIЗАЦIЯ ПЕРВIСНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ХУДОЖНIЙ ФIЛЬМ 8 1.1. Порiвняльний аналiз виникнення первiсного авторського права на художнiй фiльм у рiзних правових системах ...
Ідіостиль як відображення авторської картини світу 1.2. Проблеми передачі ідіостилю у перекладі 1.3. Індивідуальний стиль Ш. Бронте як об’єкт лінгвістичного дослідження ... Способи передачі індивідуального авторського стилю засобами української мови 2.1. Мовностилістичні прийоми 2.1.1. Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2.
...єкти промислової власності, об’єкти авторського права, об’єкти суміжного права, нетрадиційні об’єкти. 2. Довести різницю по суті між об’єктами промислової власності та авторського права.
Ідіостиль як відображення авторської картини світу 1.2. Проблеми передачі ідіостилю у перекладі 1.3. Індивідуальний стиль Ш. Бронте як об’єкт лінгвістичного дослідження ... Способи передачі індивідуального авторського стилю засобами української мови 2.1. Мовностилістичні прийоми 2.1.1. Збереження стилістичних прийомів лексичного рівня 2.1.2.
Право на авторське ім’я, використання інших способів індивідуалізації та репутацію автора............................................. 44 2.3. Право на недоторканність твору....................................................... Реалізація авторського права в Інтернеті за допомогою ліцензій Creative cоmmоns.............................................................. 64 3.2. Судовий захист немайнових прав в авторському праві...............
...тобто мають суміжні права з авторськими, бо виконують їхні твори; виробники фонограм та організації ефірного та кабельного мовлення, що здійснюють технічну підтримку/діяльність.... Та Закон України „Про авторське право і суміжні права”. Суміжному праву присвячений РОЗДІЛ III, згідно якого, для виникнення та здійснення суміжних прав не вимагається будь ...
...власність складається з таких категорій: • авторське право, яке включає в себе такі поняття яклітературні, музичні, художні твори, комп’ютерне програмне забезпеченнятощо; • промислову власність – тобто патенти на ... Закон України «Про авторське право і суміжні права» Верховна Рада України; Закон від 23.12.1993 № 3792 XII; 4.
...до 3 розділу 46 ВІДМІННОСТІ АВТОРСЬКОЇ ПРОГРАМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 47 4.1. Організаційно методичні особливості застосування засобів в уроці фізичної культури за авторською програмою 47 4.2.
...і моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, опубліковані в журналі “Відпочинь” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії ТОВ “Гайдай Студія” ...також свідоцтво про державну реєстрацію авторських прав за позивачем. Відповідач з позовом не погодився і заявив про відсутність у позивача авторських прав на фотографії.
...і моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, опубліковані в журналі “Відпочинь” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії ТОВ “Гайдай Студія” ...також свідоцтво про державну реєстрацію авторських прав за позивачем. Відповідач з позовом не погодився і заявив про відсутність у позивача авторських прав на фотографії.
...і моральної шкоди за порушення авторських прав на фотографії, опубліковані в журналі “Відпочинь” без дозволу позивача. На підтвердження своїх виключних прав на фотографії ТОВ “Гайдай Студія” ...також свідоцтво про державну реєстрацію авторських прав за позивачем. Відповідач з позовом не погодився і заявив про відсутність у позивача авторських прав на фотографії.
авторське право c. право розпоряджатися прибутком підприємства d. право на отримання заробітної плати Question 6 Дозвіл на використання нематеріальних ресурсів називається ...... авторським правом Question 7 Для сповіщання про авторські права використовують позначку ... a. © b. ® c. @ Question 8 За обсягом прав на використання ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.