Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-44 з 44 за запитом адаптивного

Основні принципи системи адаптивного навчання 3. Використання технології адаптивного навчання у вищому навчальному закладі Висновок Список використаної літератури
...у сім’ї, емоційна задоволеність, адаптивність у мікросоціальних відносинах, стремління до сімейного довголіття – є критеріями: a. Психологічного здоров’я сім’ї b....ступінь відповідальності, компетентності, дружелюбності, гарна адаптивність, упевненість їх собі Question 8 Якому типу відповідає така характеристика неадекватного батьківського ставлення: проявляється в підвищеній увазі і турботі, надмірній ...
адаптивності b. багатопрофільності c. стабільності Question 4 До основних функцій освіти належать: a. економічна b. соціальна c.... адаптивності c. багатопрофільності Question 6 До зовнішніх факторів, що впливають на стратегію розвитку освіти в Україні, відносять: a.
механістичні, адаптивні, інноваційні b. традиційні, матричні, сітьові c. корпоративні, індивідуалістичні d. комерційні, некомерційні 11 Проекти поділяються на : Виберіть одну правильну відповідь a.... механістичні, адаптивні, інноваційні 20 Для виначення діапазону контролю використовують теорію: Виберіть одну правильну відповідь a. Харрісона b. А. Файоля c. В.А.
у виникненні важливих адаптивних механізмів c. в зниженні біологічних функцій і здатності пристосувати до метаболічного стресу Question 7 Людина у пізньому віці на фізіологічному ...регуляції фізіологічних функцій, зміна якості адаптивності реакцій на збурюючі фактори c. більш виразні емоції, відсутність певного режиму життєдіяльності, загострення сенсорної чутливості d.
Адаптивні структури організації, їх характеристики і особливості 2. Організація виконання управлінських рішень 3. Теорія потреб Д. Мак Клеланда Література
Модель адаптивних сподівань 2. Задача На основі статистичних даних про прибуток фірми (У) та інвестиції (Х): – побудувати одно факторну модель; – оцінити її ...
Адаптивність потенціалу підприємства та її оцінка Список використаної літератури
Задачі управління виробництвом з адаптивними властивостями 2. Розрахунок оптимальної області маневрування з урахуванням непрямого резерву 3. Розрахунок оптимальної області маневрування з урахуванням взаємозамін матеріальних ресурсів ...
Сутність адаптивності і відбору в організації системи Висновок Література
Технологія соціальної роботи по регулюванню адаптивних процесів Висновок Список використаної літератури
Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4. Перелічить методи і принципи аналізу культури: 5. Проаналізуйте сутність концепцій культури Богословська «Осьового часу» Психоаналітична Ігрова ...
Ситуаційний та адаптивний підходи щодо керівництва Література
Поясніть сутність функціонального комплексу культури: Адаптивний Регулятивний Пізнавальний Гуманістичний 4. Перелічить методи і принципи аналізу культури: 5. Проаналізуйте сутність концепцій культури Богословська «Осьового часу» Психоаналітична Ігрова ...
Органістичні (адаптивні) організаційні структури…………… 9 (42) 2. Стилі керівництва в організаціях. Класифікація стилів керівництва, галузь призначення, особливості. Ефективність різних стилів керівництва.
...які вона переживає, послабляють її адаптивні можливості. Це зумовлює агресивність особистості, дисонанс, депресію, неадекватну самооцінку. Поєднання кількох мотивів (особистісних і ситуативних) спричинює суїцидальну поведінку людини.
Адаптивна концепція соціалізації Д. Дьюї. Гуманістична теорія соціалізації (А. Маслоу, Е. Фромм). Концепція діяльнісного підходу (Л.С. Вигоцький, Е. Еріксон).
Ризик та адаптивність, маневреність, надійність планів та управлінських рішень 6. Проблеми прийняття рішень в умовах ризику та невизначеності 7.
...обсяг капіталу; 3) гнучкість та адаптивність; 4) наявність вільних фінансових ресурсів. 4. Прочитайте наступні визначення та заповніть пропуски, вибравши необхідний термін: Головна мета діяльності фінансових менеджерів — ...
Вступ Теоретичні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Прикладні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Висновок Список використаної літератури До основних переваг діагностики потенціалу економічної безпеки підприємства в функціональному аспекті на засадах інноваційної політики підприємства необхідно віднеси те, що: можливості, в рамках потенціалу, розглядаються не тільки уякості наявності ресурсів, а і у якості їх взаємної інтеграції; надвелик...
...системність і інтеграція, оптимальність та адаптивність, точність, дотримання професійної етики. На сьогодні, в українській банківській справі широкого практичного застування набуває підхід ймовірнісної оцінки ризику легалізації, який ...
...полягають: 1) у виникненні важливих адаптивних механізмів; 2) у віковому зниженні інтенсивності самовідновлення організму і втраті його опірності; 3) в зниженні біологічних функцій і здатності пристосувати ...
...та видів страхування, дослідження їх адаптивних можливостей, спонукає до визначення потенціалу розвитку наявних форм і видів страхування за умов перехідної до ринку економіки.
...регуляції фізіологічних функцій, зміна якості адаптивності реакцій на збурюючі фактори; 2) поступове зниження творчих здібностей; 3) втрата зовнішньої прибавливості і можливе формування агресивності; 4) більш виразні ...
• Відкритість, гнучкість і адаптивність до можливих змін. • Енергійність і життестійкість. • Наступальність у разі потреби й уміння успішного захисту. • Ситуаційне лідерство в організаційних структурах.
...ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки b. робота над вирішенням проблеми. Формування особливих психотерапевтичних взаємин; досягнення взаєморозуміння між психологом та пацієнтом; матеріальна спроможність для ...
...ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки Question 2 Балів: 1 Подана правильна послідовність дій практичного психолога при короткостроковому консультуванні: Виберіть одну правильну відповідь a.
навыков адаптивного поведения d. фрустрационной толерантности e. неврозоустойчивости Question 35 Психотические психопатологические симптомы и синдромы требуют использования: a.
...ідентифікації із психологом і закріплення адаптивних форм поведінки Question 5 Активне слухання дозволяє клієнту **** cвої проблеми, краще їх *** , а можливо і **** .
навыков адаптивного поведения b. неврозоустойчивости c. стрессоустойчивости d. фрустрационной толерантности e. личностной позиции Question 35 Балів: 1 Психотические психопатологические симптомы и синдромы ...
адаптивность e. социальную активность ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Балів: 1 Межличностное взаимодействие это: Виберіть одну правильну відповідь a.
адаптивность e. социальную активность ТЕСТ ДО ТЕМИ 3 Question 1 Балів: 1 Межличностное взаимодействие это: Виберіть одну правильну відповідь a.
...3.5 Методологічні підходи до адаптивного антикризового управління Рис. 3.5 Складові процесу стратегічного управління процесом запобігання банкрутству Рис. 3.6 Рівні стратегій запобігання банкрутству підприємств ...
...в социальной психологии понимают: а) адаптивность б) социальную адаптацию в) социальную активность г) надситуативную активность д) самоактуализацию Question 3 of Индивид, который занимает определенное положение в ...
...в социальной психологии понимают: а) адаптивность б) социальную адаптацию в) социальную активность г) надситуативную активность д) самоактуализацию Question 3 of 10 Индивид, который занимает определенное положение ...
...в социальной психологии понимают: а) адаптивность б) социальную адаптацию в) социальную активность г) надситуативную активность д) самоактуализацию Question 3 of 10 Индивид, который занимает определенное положение ...
50 Question 78 Свойства личности «адаптивность дезадаптивность» исследуются в методике: a. М.Люшера b. Дж.Роттера c. К.Роджерса и Р.Даймонда d. Л.Сонди e.
гнучкість і адаптивність d. економічність освіти Question 9 Система саморегулювання вищої освіти діє в країнах: a. США b. Європи c. Австралії d.
гнучкість і адаптивність d. економічність освіти Question 9 Система саморегулювання вищої освіти діє в країнах: a. США b. Європи c. Австралії d.
адаптивність товару до вимог ринку Question 11 Інноваційний лаг це період між появою новації і: a. використання і утилізації продукту b.
адаптивність товару до вимог ринку Question 11 Інноваційний лаг це період між появою новації і: a. впровадженням її в інновацію b.
адаптивність товару до вимог ринку Question 11 Інноваційний лаг це період між появою новації і: a. використання і утилізації продукту b.
процес розробки адаптивних планів, що враховують можливість появи проблемних ситуацій, передбачення їх, заходи їх запобігання і управління виробництвом з появою кризових і надзвичайних ...

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.