Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів






Результати 1-50 з 852 за запитом адміністративне

Варіант 3 1. Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть підвідомчість справ адміністративним судам. 2.
Адміністративний процес та адміністративні провадження . 2. Поняття та види надзвичайних ситуацій. Органи управління у сфері забезпечення безпеки у надзвичайних ситуаціях та ...
...На підставі Кодексу України про адміністративні правопорушення розкрийте поняття адміністративного проступку. Перелічите й опишіть його ознаки й склад Необхідно зазначити, що до прийняття чинного КУпАП (прийнятий ...
Поняття, особливості і принципи адміністративної відповідальності 3 2. Принципи адміністративного процесу 7 3. Організація державного управління у сферах транспорту і зв’язку 11 Практичні завдання ...
ВСТУП ……………………………………………………………………... 3 Розділ I. СУТНІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ ДОКАЗІВ ТА ЇХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ………. 5 1.1. Визначення поняття доказів …………………………………….. 5 1.2.
Адміністративна відповідальність — різновид юридичної відповідальності. 3. Загальні та особливі ознаки адміністративної відповідальності. 4. Функції, завдання та принципи адміністративної відповідальності.
...відноситься до соціально економічних систем адміністративного менеджменту: a. Бізнес b. Державна економічна система c. Некомерційні організації d. Всі відповіді вірні Question 3 Адміністративний менеджмент – це: a.
«Адміністративне право як галузь публічного права: питання теорії» 2. «Поняття загальної частини адміністративного права» 3. «Державне управління як вид соціального управління» ...
...України; б) загально соціальні принципи адміністративного процесу; в) загальні (конституційні) принципи адміністративного процесу; г) спеціальні принципи адміністративного процесу. Тема 2 а) Поняття принципів адміністративного процесу; б) ...
...матеріальні; в) лише процесуальні; г) адміністративні. Адміністративний процес у широкому розумінні включає в себе: а) діяльність усіх правоохоронних органів; б) діяльність органів державної влади та місцевого ...
...та спеціалізованому значенні Question 4 Адміністративне право це: a. сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що формуються в ході забезпечення органами виконавчої влади і органами ...в державі Question 5 В адміністративному праві використовуються такі способи регулювання a. імперативний b. імперативний та диспозитивний c. диспозитивний d. встановленню заборон Question 6 Принципи адміністративного ...
...правопорушення 2.2 Загальні риси адміністративних правопорушень 2.3 Види адміністративних правопорушень 2.4 Відмінність адміністративного правопорушення від злочину 3. Юридичний склад адміністративного правопорушення 3.1 ...
Визначення поняття адміністративного судочинства,його завдань та принципів …………………………………………………………………………4 1.2. Суб`єкти адміністративного судочинства,їх права та обов`язки..13 Розділ ІІ.
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ План 1. Поняття та загальна характеристика порушення митних правил як одного з видів адміністративних правопорушень.
Становлення і розвиток адміністративного права 1.1. Першооснови адміністративного права 1.2. Камералістика як початок адміністративного права 1.3.
Детермінація адміністративного судочинства……………….….…..5 1.2. Характерні риси та принципи адміністративного судочинства…..8 1.3. Правове регулювання адміністративного судочинства……….…..13 РОЗДІЛ 2.
Поняття та ознаки адміністративного правопорушення 1.2. Склад адміністративного правопорушення Глава II. Класифікація адміністративних правопорушень та її значення 2.1.
Завдання 2 Інстанційна підсудність адміністративних справ. Завдання 3 75 річний пенсіонер звернувся до адміністративного суду зі скаргою на рішення територіального органу Пенсійного фонду України про ...
Поняття та суть джерел адміністративного права 1.1. Поняття джерела адміністративного права України 1.2. Система джерел адміністративного права України 1.3.
Становлення і розвиток адміністративних судів України 1.1. Розвиток системи адміністративного судочинства у незалежній Україні 1.2. Місце та завдання адміністративних судів 1.3.
... Вступ Перелік органів та посадових осіб, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення, наведено в розділі ІІІ КпАП, в якому ...
Основні риси адміністративного правовідносини 3. Структура адміністративного правовідносини 4. Юридичні факти в адміністративному праві 5. Види адміністративних правовідносин: а) основні і неосновні адміністративні ...
...ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА 1.1. Адміністративне судочинство поняття та зміст 1.2. Принципи адміністративного судочинства 1.3. Функції адміністративного судочинства РОЗДІЛ 2.
Характеристика адміністративного права України Розділ 2. Характеристика окремих видів джерел адміністративного права 2.1. Закони 2.2. Постанови Кабінету Міністрів 2.3.
...принципу законнсоті у системі принципів адміністративного судочинства ………………………………………..…......9 1.1. Загальна характеристика принципів адміністративного судочинства……………………………………………………………………….9 1.2. Поняття та склад принципу законності в адміністративному судочинстві………………………………………………………………………...
ПОНЯТТЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА …………..5 1.1. Соціальне призначення адміністративного права…………5 1.2. Предмет адміністративного права…………………………...8 1.3. Метод адміністративного права………………………….....
АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ План 1. Поняття за загальна характеристика порушення митних правил як одного з видів адміністративних правопорушень. Види адміністративних стягнень. 2.
Організація адміністративного судочинства 2.1. Підвідомчість та підсудність адміністративних справ, строки в адміністративному процесі 2.2. Склад суду, учасники адміністративного процесу, організація ...
Поняття провадження у справах про адміністративні правопорушення 1.1. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні правопорушення 1.2. Принципи виробництва по справах про адміністративні правопорушення ...
Сучасні підходи до розуміння адміністративної юстиції………4 1.2. Завдання та предмет адміністративної юстиції ……………….10 1.3. Принципи адміністративної юстиції ……………………………14 РОЗДІЛ 2.
Поняття і сутність адміністративних судів в Україні 1.2. Історія запровадження адміністративних судів в Україні 1.3. Система адміністративних судів та їх компетенція.
Обґрунтування системи управління адміністративною службою, як частини системи управління 1.2. Спеціально наукові підходи до системи управління адміністративною службою 1.3.
Поняття джерел адміністративної відповідальності 1.1. Нормативно правові документи як джeрела адміністративної відповідальності 1.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення Розділ ІІ.
Поняття та ознаки адміністративного правопорушення 1.2. Ознаки адміністративного примусу, його види РОЗДІЛ 2. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ОСНОВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАХОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ 2.1.
Поняття і особливості адміністративного примусу 3 2. Види адміністративного примусу, їх характеристика 7 2.1. Адміністративно запобіжні заходи 8 2.2.
Поняття та зміст адміністративної юстиції 1.2. Сутність адміністративної юстиції в умовах адміністративно правової реформи в Україні 1.3.
Проаналізуйте положення Кодексу адміністративного судочинства України та вкажіть підвідомчість справ адміністративним судам. 2. Природоохоронною прокуратурою було встановлено порушення гр. К.
Поняття й основні риси адміністративної відповідальності 1.2. Законодавчі основи адміністративної відповідальності РОЗДІЛ 2. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИТЯГНЕННЯ ДО АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 2.1.
звернулася до суду з адміністративним позовом до виконавчого комітету Близнюківської селищної ради Харківської області про скасування постанови адміністративної комісії в справі про адміністративне правопорушення та ...
...про накладення стягнень за скоєння адміністративних проступків. 2. Поняття, правова база та особливості адміністративного процесу. Задача № 1. Відповідаючи на практичному занятті студент Іванов зарахував до заходів ...
ВАРІАНТ № 2. (Е К) 1. Адміністративний примус: поняття, суть, ознаки, види та порядок застосування заходів адміністративного примусу. 2.
Поняття та суть адміністративної деліктології 1.1. Адміністративна деліктологія як наука, її об'єкт та предмет 1.2. Адміністративна деліктологія та її соціально правова ...
Адміністративна відповідальність поняття і озніки адміністративної відповідальності. 2.Відмінність адміністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. 3.Характеристика адміністративної відповідальності. 4.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 1.1. Завдання та джерела аналізу адміністративних витрат 1.2. Організація економічного аналізу адміністративних витрат підприємства РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ 1.1. Завдання та джерела аналізу адміністративних витрат 1.2. Організація економічного аналізу адміністративних витрат підприємства РОЗДІЛ 2.
Розвиток та формування поняття «адміністративний договір» як особлива форма регулювання управлінських відносин 6 1.1. З історії розвитку адміністративного договору 6 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНО РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття, сутність та значення адміністративних методів управління 1.2.
Охарактеризуйте адміністративний нагляд міліції. 2. Елементи та проблеми організації діяльності міськрайорганів внутрішніх справ при підготовці та проведені масових заходів. 3.... був притягнутий до адміністративної відповідальності за появу в п’яному виді, раніше судимий Дорошенко В.І., який по ознакам судимостей підпадає під дію Закону ...
МІСЦЕ І РОЛЬ АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА В СИСТЕМІ СУДОЧИНСТВА УКРАЇНИ 1.1. Сутність поняття адміністративної юстиції 1.2. Особливості інституту адміністративної юстиції в системі права ...
У статті на підставі опрацювання теоретичних засад адміністративної юстиції й судочинства, а також нового Закону України «Про судо¬устрій і статус суддів» визначені особливості статусу суддів адміністративних судів в Україні.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.