Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
Токарєв В'ячеслав Миколайович

Рейтинг: 16
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 938 за запитом активними

Вступ Розділ 1: Теоретичні аспекти аналізу ділової активності підприємства 1.1. Поняття ділової активності 1.2. Проблеми аналізу ділової активності підприємства 1.3.
...пізнавального інтересу як фактору формування активності учня 6 1.2. Вікові особливості навчальної та пізнавальної діяльності учнів 5 6 класів 9 1.3. Фактори, що спонукують учнів, до активності 15 1.4.
...I Теоретико методологічні аспекти дослідження активних операцій комерційних банків…………………………………………...……...……...……………..............5 1.1. Суть і функції активних операцій комерційних банків……...…….......5 1.2.
Теоретичні передумови активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.1 Економічна сутність активних операцій комерційного банку з цінними паперами 1.2.
ВСТУП 5 1 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРІВ, ЩО ЇЇ ВИЗНАЧАЮТЬ 6 1.1 Сутність ділової активності підприємств 6 1.2 Методологічні підходи аналізу ділової ...
Що таке творча активність? 1.1 Психолого педагогічний аспект творчої активності молодшого школяра 1.2 Методи і прийоми стимулювання творчої активності учнів 1.3 ...
Теоретично методологічні аспекти управління активними операціями банку 1.1 Зміст активних операцій банку та основні аспекти їх проведення 1.2 Відображення активів банку в балансі ...
Теоретико методичні аспекти дослідження активних операцій комерційних банків.............................................................................................5 1.1. Поняття активних операцій комерційних банків ..............................5 1.2. Характеристика окремих видів активних операцій комерційних ...
Вступ 3 Розділ 1 Теоретичні основи оцінки ділової активності 4 1.1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб'єктів господарювання 4 1.2. Показники що характеризують ділову активність підприємства ...
АКТИВНІ МЕТОДИ ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 2.1. Метод бесіди 2.2. Практичний метод 2.3.... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ДІЄВОСТІ АКТИВНИХ МЕТОДІВ ОПРАЦЮВАННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ У 2 КЛАСІ З ТЕМИ «ДОДАВАННЯ І ВІДНІМАННЯ» 3.1. Аналіз сформованості навичок додавання та віднімання ...
Психокорекція саморегуляції довільної активності в дошкільному віці засобами гри Розділ іі. Емпіричне дослідження особливостей формування довільної активності дошкільників в ході ігрової діяльності 2.1.
Активні операцiї комерцiйних банкiв, їх сутність та види. 1.1. Види активних операцій комерційних банків. 1.2.
Значення, джерела і основні завдання активних і пасивних операцій банку 2. Характеристика фінансової діяльності уставного банку та постанови аналітичної роботи 3. Управління активами та пасивами банку 4. Структура та аналіз активних операцій банку 5.
Умови ефективного використання активних методів навчання 3. Перешкоди активному навчанню та шляхи їх подолання Висновок Список використаної літератури
Динаміка чисельності економічно активного населення України характеризується такими даними (табл. 18). Таблиця 18 Динаміка чисельності економічно активного населення України (в середньому за рік) Економічно ...
Кількісна і якісна оцінка ділової активності підприємства……………………....3 1.1.Основні напрямки ділової активності підприємства……………………………3 1.2.Методика здійснення аналізу ділової активності підприємства……………...
...франчайзингу як форм міжнародної ділової активності 1.1 Суть та різновиди франчайзингу 1.2 Зміст та поняття інжинірингу РОЗДІЛ 2. Аналіз світового досвіду функціонування інжинірингу та ...інжинірингу як форми міжнародної ділової активності провідними країнами світу РОЗДІЛ 3. Сучасний розвиток інжинірингу і франчайзингу в Україні 3.1 Стан і проблеми розвитку інжинірингу та ...
Гра – активна форма виховання молодших школярів 1.2. Класифікація основних видів ігор та їх характеристика 1.3....та аналіз результатів дослідження соціальної активності молодших школярів 2.2. Авторська розробка тренінг програми покращення соціальної активності молодших школярів з використанням ігрових методів виховання ВИСНОВКИ ДОДАТКИ ...
1. Активність і діяльність людини. 1.1. Активність особистості та її джерела 1.2. Діяльність як зв'язок суб'єкта з об'...
Сприйняття як активний процес пошуку й обробки інформації 30 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 36 РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО ПСИХОЛОГІЧНІ МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДЧУТТЯ ТА СПРИЙНЯТТЯ ЯК АКТИВНИХ ПРОЦЕСІВ ПОШУКУ Й ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ ...
ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ СЛОВОТВОРУ ЯК ЛІНГВІСТИЧНОЇ ДИСЦИПЛІНИ...................................................………….…7 1.1.... АКТИВНІ ПРОЦЕСИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИХ СЛОВОТВОРЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ…………………………………………………………..30 2.1. Визначення статусу словотворчих елементів перехідного характеру та шляхи ...
1. Вступ. 2. Характеристика біологічно активних добавок. 3. Особливості у використанні БАДів у клінічній практиці. 4.
ВСТУП ...............................................................................................................................3 РОЗДІЛ 1. ВИХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕОРІЇ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ........................................................................................................8 1.1 Теоретичні основи дослідження ....................................................................................17 1.3 Соціально активна поведінка людини в теорії правового стимулюв...
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ФІНАНСОВИХ ПОСЕРЕДНИКІВ 5 1.1 ...
214. Засуджені Григор’єв і Капустін вбили члена ради колективу ув’язнених Галанова за його активну роботу по зміцненню дисци пліни ...
1. Поняття про волю. 2. Особливості вольових дій. 3. Мотиваційна сфера особистості. Потяги і бажання. Прагнення особистості. Ризик як вияв активності особистості. 4.
Вступ 1. Поняття про енергетичну цінність 2. Ще декідька кінетичних параметрів характеристики ферментів 3.
Вступ Ємоційне стимулювання навчально пізнавальних потреб школярів 1.1. Організаційний етап 1.2.
№0122 ВСТУП РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМА СТИМУЛЮВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА 1.1.
В ході дослідження було розкрито сутність та основні оздоровчі ефекти методіки пілатес на організм людини.
Оцінювання ділової активності ФКУ……………………………... 11 3. Оцінювання ліквідності ФКУ……………………………………... 13 4. Оцінювання ефективності управління ФКУ……………………... 18 5. Складання концепції безпеки діяльності ФКУ …………………....операції поділяються на пасивні й активні. Пасивні операції — залучення грошових ресурсів шляхом прийому депозитів, продажу акцій, облігацій, інших цінних паперів. Активні операції — розміщення грошових ресурсів шляхом ...
...кількісних і якісних характеристик економічної активності населення? a. Д.П.Богині b. Г.В.Осовській c. О.А.Грішновій Question 2 Хто з вказаних вчених вважає, ...Question 10 До складу економічно активного населення включають: a. безробітних b. зайнятих c. осіб, які навчаються з відривом від виробництва Question 11 Розподіл трудового потенціалу суспільства ...
Концепція авітальної активності Тема 4. Сутність авітальної активності Контрольні питання до теми 4 1. Поняття про концепцію авітальної активності. 2. Сутність авітальної активності.
...учіння — це особлива форма соціальної активності особистості. У цьому відношенні їй притаманні певні соціальні функції. З одного боку, як форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною ...
...методів педагогічного дослідження можна назвати активним за впливом на особистість? 1. Педагогічний експеримент. 2. Анкетування. 3. Педагогічне спостереження. 4. Педагогічне тестування. 10.... Активність особистості. 14. Які з перерахованих якостей передаються від батьків дітям по спадковості? 1. Батьківські знання. 2. Батьківські уміння, навички. 3.
стимулювання політичної активності громадян g. розробка понятійного апарату Question 6 Політологія це наука про: a. політику b. державу c. суспільство d.... форма політичної активності народних мас, людей, що перебувають внизу владної піраміди d. прерогатива “сильних особистостей”, “творчих еліт” і політичних лідерів Question 2 Термін «...
стимулювання політичної активності громадян Question 9 Поняття: "політична система", "правова держава", "громадянське суспільство", "групи інтересів" тощо, якими оперує політологія, належать до розряду категорії: ... політична поведінка активних учасників передвиборних кампаній b. дії окремих громадян або їхніх груп, що мають своєю метою вплив на державну або суспільну політику ...
панель активних задач b. правильної відповіді немає c. панель швидкого запуску d. рядок стану e. кнопка головного меню ОС WINDOWS f.... закриття активного вікна та виходу з об'єкту c. відкриття головного меню ОС WINDOWS d. правильної відповіді немає Question 99 При виділенні ...
...ролі кредитних операцій в структурі активних операцій банку 2.5. Аналіз кредитного портфеля банку по строкам користування та видам забезпечення 2.6....роботи банку та збільшення доходності активних операцій Висновок Список використаної літератури В результаті аналізу здійснення кредитних операцій Черкась кою філією АТ “Укрінбанк” було встановлено: 1.
социометрия; активность, апперцепция, психические процессы; c. генотип; фрустрация, сознание, ассимиляция, адаптация d. познавательные процессы; психические свойства; психические состояния; e.... личность активна по своей природе (жизнь – форма движения) и ведет себе в соответствии с субъективной интерпретацией реальности; d.
...и условий воспитания в) личность активна по своей природе (жизнь – форма движения) и ведет себе в соответствии с субъективной интерпретацией реальности г) основным источником активности личности ...содержания понятия «деятельность»: а) внутренняя активность человека, направленная на удовлетворение потребностей б) внешняя активность человека, направленная на удовлетворение потребностей в) активность человека, которая регулируется сознательной целью ...
коли активне втручання психолога, пропозиція розібратися у тому чи іншому моменті співбесідника ігнорується, та він продовжує своє c....адаптивних форм поведінки Question 5 Активне слухання дозволяє клієнту **** cвої проблеми, краще їх *** , а можливо і **** . Question 6 Відображення в активному слуханні за звичай набуває форму **** ...
Активність основних радіонуклідів, викинутих з аварійного блоку, наведено в табл. 1 (графа 4). Визначити активність радіонукліду через місяць, шість місяців, рік, ...
Показники ділової активності 1.3.4. Показники рентабельності Розділ ii аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ват нвп семз 2.1 Коротка характеристика ...СЕМЗ 2.5 Аналіз ділової активності ВАТ НВП СЕМЗ. за 2001 2002 р.р 2.6 Аналіз показників рентабельності ВАТ НВП СЕМЗ за 2001 2002 р.
Вступ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства 1.3.1 Коефіцієнти ліквідності і платоспроможності 1.3.2 Коефіцієнти фінансової стійкості 1.3.3 Коефіцієнти ділової активності 1.3.4 Коефіцієнти рентабельності 1.3.5 Коефіцієнти ринкової активності 1.3.6 Інтег...
Аналіз ділової активності та рентабельності ТОВ «Златодар» 2.5. Висновки 3. Пропозиції щодо покращення фінансового стану ТОВ «Златодар» за результатами аналізу звітності 3.... Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ТОВ ”Златодар”. Воно проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів.
Аналіз активних і пасивних операцій банку 2.4. Діагностика фінансового стану банку РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 3.1 ...паперами та іншими факторами; аналіз активних і пасивних операцій банку зроблено в розрізі основних операцій банку. Зокрема, було проаналізовано кредитні операції, що дало змогу зробити висновок, ...
; 2)активні операції банків фінансові операції з розміщення вільних коштів з метою отримання прибутку. До активних операцій відносяться: короткострокові кредити; довгострокові кредити; ...
...виробничі фонди підприємства складаються з активної та пасивної частини. Більшу частину фондів на Звенигородського УЕГГ становить пасивна частина 60%. Це ненегативно впливає на фондовіддачу основних фондів ... Зростання активної частини основних фондів дасть змогу збільшити випуск продукції і підвищити фондовіддачу. До важливих факторів що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за ...
...виробничі фонди підприємства складаються з активної та пасивної частини. Більшу частину фондів на Звенигородського УЕГГ становить пасивна частина 60%. Це ненегативно впливає на фондовіддачу основних фондів ... Зростання активної частини основних фондів дасть змогу збільшити випуск продукції і підвищити фондовіддачу. До важливих факторів що зумовлюють зростання продуктивності устаткування за ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.