Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3635 за запитом активів

Вступ Розділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.1.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ І АНАЛІЗУ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ДЖЕРЕЛ ЇХ ФОРМУВАННЯ 7 1.1. Сутнісна характеристика і класифікація активів підприємства 7 1.2.
...аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості 1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти дослідження і оцінки нематеріальних активів на підприємстві 1.1 Сутність нематеріальних активів як економічної категорії та їх оцінка 1.2 Нормативно – правова база з оцінки ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна сутність оборотних активів як об'єктів обліку. Класифікація оборотних активів 5 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність аудиту нематеріальних активів 1.2 Критичний огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 Критичний ...
...участі власного капіталу у формуванні активів; o коефіцієнт захищеності дохідних активів власним капіталом; o коефіцієнт мультиплікатора капіталу. Таблиця 1 БАЛАНС ФІНАНСОВО КРЕДИТНОЇ УСТАНОВИ (вхідні дані) № Активи ...
...обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1....БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2. Характеристика П(С)БО 30 17 РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність нематеріальних активів та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту ...
...УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ЕФЕКТИВНИМ ВИКОРИСТАННЯМ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Активи підприємства, як об’єкт фінансового управління, їх сутність та класифікація 6 1.2.
Сутність і класифікація нематеріальних активів 1.2. Оцінка і амортизація нематеріальних активів 1.3. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 1.4.
Оцінка і амортизація нематеріальних активів 3. Документальне забезпечення обліку нематеріальних активів 4. Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів Висновки Список використаних джерел Отже, нематерiальний актив — ...
СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА………………………..5 2. МЕТОДИ АНАЛІЗУ ТА ПЛАНУВАННЯ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА……………...14 3. АНАЛІЗ АКТИВІВ ПАТ «ВОРОНІН»……………………………………………………34 4.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 9 1.1 Необоротні матеріальні активи як економічна категорія 9 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку необоротних ...
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...……………………… 1.1. Економічна суть оборотних активів, їх значення, класифікація ……………………………………………………… 1.2. Оборотні активи в бухгалтерському обліку ………… 1.3.
Малоцінні необоротні матеріальні активи та особливості їх функціонування у фінансово господарській діяльності підприємства 1.1 Малоцінні необоротні матеріальні активи як об’єкт бухгалтерського обліку, ...
Особливості оцінки нематеріальних активів Висновки Список використаної літератури Згідно з МСБО 38 нематеріальним активом є немонетарний актив, який: – не має фізичної субстанції; – може бути ...
НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ: СУТНІСТЬ, КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОЦІНКА 1.1. Економічна сутність нематеріальних активів, їх ідентифікація та порядок визнання як об’єкта бухгалтерського обліку ...
Управління оборотними активами підприємств 1.1. Економічна сутність оборотних активів підприємства 1.2. Політика фінансування оборотних активів підприємства 1.3.
...побудови обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства 1. 1. Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту 1.2. Основи побудови обліку та аудиту нематеріальних ...
...ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА......................................................6 1.1. Економічна сутність та значення оборотних активів ….............................6 1.2. Критичний огляд законодавчої бази та спеціальних літературних ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ НЕОБОРОТНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 5 1.1. Економічна категорія необоротних матеріальних активів 5 1.2. Передумови раціональної організації обліку необоротних матеріальних активів 15 ...
Теоретичні засади управління активами та пасивами банку 1.1. Методи та підходи до управління активами та пасивами банку 1.2.
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...…………………… 1.1. Завдання організації обліку і контролю оборотних активів …….…………………………………………………… 1.2. Економічний зміст поняття «оборотні активи» як об’єкта організації ...
Теоретичні аспекти довірчого управління фінансовими активами 2. Довірче управління фінансовими активами: вітчизняний досвід 3. Шляхи вдосконалення довірчого управління фінансовими активами в Україні Висновок Список використаної літератури ...
Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади управління необоротними активами підприємства 1.1. Сутність необоротних активів та їх значення в діяльності підприємства 1.2. Характеристика складових елементів необоротних активів 1....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА В РИНКОВИХ УМОВАХ 10 1.1. Сутність та структура оборотних активів підприємства 10 1.2.
...та методичні основи аналізу необоротних активів підприємства 1.1. Поняття та характеристика складових елементів необоротних активів 1.2. Нормативно законодавче регулювання та проблеми аналізу необоротних активів ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 1.1. Економічна суть оборотних активів, їх значення, класифікація 1.2. Оцінка методик аналізу оборотних активів 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ.............................................................................................6 1.1. Економічний зміст і класифікація активів комерційного банку.....................6 1.2. Управління кредитними активами комерційного банку..............................
Теоретичні аспекти прогнозування активів і пасивів підприємства ........ 5 br />br /> 1.1. Сутність та етапи складання прогнозного балансу активів і пасивів ... .
ПОНЯТТЯ І ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА……………………………………………………………. 7 1.1 Сутність, склад і структура оборотних активів………………………... 7 1.2 Класифікація і принципи організації оборотних активів на ...
...ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 1.1 Сутність, класифікація та основні методи оцінки основних засобів та нематеріальних активів 1.2 Особливості обліку основних засобів та ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Сутність активів підприємства 7 1.2. Нормативно правове забезпечення політики управління активами підприємства 22 1.3.
...ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ……………...…………………… 1.1. Економічна суть оборотних активів, їх значення, класифікація ……………………………………………………… 1.2. Основи організації обліку і контролю оборотних активів ……………………………………………………………. 1.3.
...ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення в сучасних ...
...ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФОРМУВАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ВІДПОВІДНИХ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 11 1.1. Економічна сутність ефективності формування оборотних активів, її роль і значення в сучасних ...
Вступ 1 Теоретичні основи управління активами і пасивами комерційного банку 1.1 Сутність управління активами і пасивами комерційного банку та його особливості 1.2 Класифікація активів ...
...та методологічні засади політики управління активами підприємства 1.1. Економічна сутність активів підприємства 1.2 Нормативне регулювання активами підприємства 1.3.
Теоретичні основи оборотних активів підприємства...............................6 1.1. Оборотні активи підприємства та їх сутність....................................................6 1.2. Формування операційного циклу оборотних активів підприємств...............
...ПОЛІТИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ............................……………………...……………………… 1.1. Економічний зміст поняття «оборотні активи» як об’єкта облікової політики ……………………………………… 1.2. Нормативно правове забезпечення процесу формування облікової ...
Право власності на іпотечні активи та механізм його реалізації ІІІ. Висновок Список використаний джерел Вступ Останнім часом пошук постійних джерел дешевих довгострокових фінансових ресурсів та ...ресурсів, як сек'юритизація іпотечних активів, яка отримала широке розповсюдження в країнах із розвиненою ринковою економікою та була вже апробована в деяких країнах СНД.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ ТА ПАСИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Суть активів та пасивів підприємства 1.2. Методи управління оборотними активами підприємства 1.3.
Мета та завдання аудиту нематеріальних активів…… 6 1.2. Організація аудиту нематеріальних активів…………… 12 1.3. Методика аудиту нематеріальних активів…………….. 15 2. Характеристика діяльності КП “Білоцерківхлібопродукт”…………….
...УПРАВЛІННЯ, ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………...…………….….....7 1.1. Сутність управління оборотними активами..…………....…………7 1.2. Формування оборотних активів підприємства та його особливості……….................................................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ АКТИВІВ ТА ПАСИВІВ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 6 1.1. Економічна суть та структура активів та пасивів банку 6 1.2.
Місце і роль аналізу активів в системі управління діяльністю підприємства..................................................................................................5 2. Економічна характеристика активів.......................................................8 3. Організаційно економічна характеристика Тетерівського лослідно виробничого держлісгоспу .........................................................................
ПОНЯТТЯ, СКЛАД ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ЗАТ «ПРЕТТЛЬ КАБЕЛЬ УКРАЇНА» ЗА 2006 2007 Р. 2.1.
Теоретико методологічні основи управління оборотними активами 5 1.1. Суть, економічна природа та значення оборотних активів в діяльності підприємства 5 1.2.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.