Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 330 за запитом акціонерне

Задача 1 Зробіть порівняльну характеристику приватного і публічного акціонерних товариств. Задача 2 Акціонер приватного акціонерного товариства (ПАТ) продав ...
... Задача Відкрите акціонерне товариство «Сафарі» провело загальні збори акціонерів, на яких 2/4 голосів акціонерів, які були ...
Теоретичні основи правового становища акціонерів………………...…7 1.1. Поняття акціонера………………………………………………………...…….7 1.2. Сутність права акціонерів……………………………………………………..10 1.3. Обмеження права власності акціонера…………………………………….
...охорони та правового захисту прав акціонерів…….7 Розділ 2. Способи правової охорони прав акціонерів……………………………14 2.1. Класифікація способів правової охорони прав акціонерів………………….14 2.2.
Варіант І Задача №1 У газеті "Голос України" від 14.03.2009 р.... загальних зборів акціонерів Публічного Акціонерного Товариства "Базис" (далі – ПАТ "Базис"), підписана правлінням ПАТ. В опублікований порядок денний не було включено питання щодо збільшення ...
Іваненко протягом трьох років був акціонером ЗАТ «Полум’я». У 2001 р. він звернувся до правління акціонерного товариства з заявою про свій вихід із товариства і ... Яким чином припиняються правовідносини акціонера і АТ? Чи зміниться ситуація, якщо Іваненко буде акціонером не закритого, а відкритого АТ? 7.
Права акціонерів об’єкти охорони у цивільному праві………...……24 2.1. Сутність права акціонерів………………………………………………….….24 2.2. Обмеження права власності акціонера……………………………………….
Акціонерне товариство «Колос» у своєму Статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисципліни на працівників накладається штраф....справами товариства є загальні збори акціонерів. Чи є підстави для витання Статуту недійсним?
Акціонерне товариство "Колос" у своєму статуті передбачило, що за порушення трудової та статутної дисциплі¬ни на працівників накладається штраф....справами товариства є загальні збори акціонерів. Чи є підстави для визнання статуту недійсним? 2. У сільськогосподарському підприємстві "Нива" на посаді головного зоотехніка працював С.
42 3.1 Правове положення акціонера…………………………………………42 3.2 Правове положення акцій………………………………………………51 РОЗДІЛ ІV Акціонерні товариства як суб’єкти договірних зобов٬язань……67 4.1 ...
№0010 ЗМІСТ: 1. Правове становище акціонерних товариств 2. Правовий режим та джерела формування майна акціонерного товариства 3.... Правове становище акціонерів Список використаної літератури
ВАРІАНТ № 24 Питання 1....Акціонерне товариство, щ о здійснює діяльність на території України протягом тривалого часу закуповувало продукцію у латвійського фермерського господарства і за довгостроковим ...
Завдання до теми 4. Правове регулювання основних елементів правового механізму податку 1. Акціонерне товариство “Регіон” займалося виробництвом та ...
1 При посвідченні договору купівлі продажу квартири продавець ... 2 Акціонерне товариство “Регіон” займалося виробництвом та реалізацією сільськогосподарської продукції (зерно, молоко), кондитерських виробів та напоїв. Сума, яка була одер¬жана підприємством ...
Задача № 1 Спеціалізована акціонерна страхова компанія “... Задача №5 Акціонерне товариство "Таурус" звернулося до Харківського апеляційного господарського суду із апеляційною скаргою на рішення суду через 98 днів від дати прийняття ...
Варіант 4. Теоретичне питання.... Загальними зборами акціонерів ВАТ «Сонола», що були скликані за ініціативою наглядової ради, останній делегувалося право призначати склад правління, а правлінню – приймати рішення про ...
Задача Було вирішено створити публічне акціонерне товариство «Смарт колд». При його створенні було профінансовано накладні витрати у ...
Завдання № 4 Групою науковців був підготовлений коментар до Закону України „Про акціонерні товариства”.
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи створення і функціонування акціонерного товариства 1.1. Створення акціонерного товариства 1.2.
Вступ Розділ 1. Історія становлення та розвиток акціонерних товариств Розділ 2. Суть, економічна необхідність та організаційні основи діяльності акціонерних ...
Вступ 1. Загальна характеристика акціонерного товариства в цивільному праві зарубіжних країн 1.1.
Приймаючи рішення про створення акціонерного товариства, засновники мали вирішити питання: 1. Який вид цього товариства закрите чи відкрите дає ...
а) акціонери; б) наглядацька рада; в) президент; г) члени правління. br />br /> 2. Яка з правових форм бізнесу є найпоширенішою в країнах ...одноосібне володіння; б) товариство; в) акціонерне товариство; г) кооператив. br />br /> 3. Партнер повного товариства зобов'язаний оплачувати борги підприємства у випадку банкрутства з власних коштів.
Акціонерне товариство провело деномінацію акцій шляхом дроблення у співвідношенні 1:4. Витрати по цій операції склали 5000 грн....; акціонерне товариство продало надлишкове устаткування балансовою вартістю 291 500 грн., за 298 000 грн.; 3. Акціонерне товариство реалізувало із інвестиційного портфеля ...
...Список використаної літератури…23 ЗАДАЧА Акціонерне товариство "Вегас" відмовило у реєстрації представника акціонера для участі у загальних зборах цього товариства. Відмову у реєстрації представника акціонера товариство ...
...про¬порцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді підприємства емітента; в) якщо підприємство — емітент акцій створене протягом відповідного року. 2....товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; б) дроблення акцій; в) анулювання акцій. г) перегрупування акцій; д) консолідація акцій. 7.
...змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (учасників) у статутному фонді підприсмства емітента; с) якщо підприємство – емітент акцій створене протягом відповідного року. 2....товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування акцій; e) консолідація акцій. 7.
...змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (учасників) у статутному фонді підприсмства емітента; с) якщо підприємство – емітент акцій створене протягом відповідного року. 2....товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування акцій; e) консолідація акцій. 7.
...змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (учасників) у статутному фонді підприсмства емітента; с) якщо підприємство – емітент акцій створене протягом відповідного року. 2....товариств, які перетворюються в одне акціонерне товариство, позначається як: а) асиміляція акцій; b) дроблення акцій; с) анулювання акцій; d) перегрупування акцій; e) консолідація акцій. 7.
...Банку є: 1) Загальні Збори акціонерів Банку (вищий орган Банку); 2) Наглядова Рада Банку; 3) Правління Банку. До органів контролю Банку відносяться: 1) Ревізійна комісія Банку; ... Загальні Збори акціонерів Банку (далі — Збори) являє собою вищий орган управління Банку. До виключної компетенції Зборів належить:  визначення основних напрямків діяльності Банку, а ...
Задача №2 Загальні збори акціонерів закритого АСГТ "Троя" вирішили внести ряд змін до свого Статуту і, зокрема, ухвалити, що право голосу мають тільки акціонери, які працюють в АСГТ, непрацюючі ...
...фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності....підтвердження звітності та звіту перед акціонерами. Аналогічні рішення щодо обов'язкового незалежного аудиту було ухвалено у Франції (1867 p.), США (1887 p.), Німеччині (1931 p.).
...фірми) в особі його власників (акціонерів), держави в особі податкової адміністрації і самого аудитора в забезпеченні реальності та достовірності обліку і звітності....підтвердження звітності та звіту перед акціонерами. Аналогічні рішення щодо обов'язкового незалежного аудиту було ухвалено у Франції (1867 p.), США (1887 p.), Німеччині (1931 p.).
Двоє акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів ПАТ, бо частина членів наглядової ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична ...
...11 Захист таемності справ компанії, акціонерів, директорів і менеджерів і ін. Учасників корпоративних відносин – це: a. заходи щодо удосконалення безпеки праці b. професіоналізм c....28 В англо американській моделі акціонери мають право вносити пропозиції до порядку денного щорічних загальних зборів акціонерів: a. так b. ні Question 29 В англо американській ...
...виконання зобов’язань Задача Відкрите акціонерне товариство «Сафарі» провело загальні збори акціонерів, на яких 2/4 голосів акціонерів, які були присутні на зборах, було прийнято рішення ...
...обмеженою відповідальністю "Технопостач" 1532, 3 Акціонерне товариство "Техно" 2000, 4 Мале підприємство "Бета" 500, 5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Веда" 700, 6 Приватне підприємство "Ріка" 300, ...Мале підприємство "Петро" 1551, 8 Акціонерне товариство "Марс" 1000, 9 Акціонерне товариство "Лтава" 499, 10 Приватний підприємець А 1285, 11 Приватний підприємець Б 400, 12 Акціонерне ...
Прийнято рішення реорганізувати акціонерне товариство «А», приєднавши його до акціонерного товариства «Б». Відношення, згідно з яким обмінюються корпоративні права в разі приєднання, 3 : 5 (...АТ «Б» виплачує на користь акціонерів АТ «А» компенсацію в розмірі 3 грн. за кожну акцію номінальною вартістю 50 грн. Обчислити, на скільки збільшиться статутний капітал, ...
Пер¬ший акціонер купив 25 акцій 25.01, другий акціонер купив 20 акцій 30.01, і третій акціонер купив 55 акцій 03.02.
...обмеженою відповідальністю "Технопостач" 1532, 3 Акціонерне товариство "Техно" 2000, 4 Мале підприємство "Бета" 500, 5 Товариство з обмеженою відповідальністю "Веда" 700, 6 Приватне підприємство "Ріка" 300, ...Мале підприємство "Петро" 1551, 8 Акціонерне товариство "Марс" 1000, 9 Акціонерне товариство "Лтава" 499, 10 Приватний підприємець А 1285, 11 Приватний підприємець Б 400, 12 Акціонерне ...
Як уже було зазначено, акціонери поступилися місцем управляючим у процесі виробництва. Разом із тим для утримання своєї власності акціонери не можуть не здійснювати функції управління, ...
Маляренко, акціонер АТ „Майкронард", не бажаю¬чи надалі бути акціонером, звернувся до правління товариства з вимогою викупу в нього акцій товариства за ...
було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку і строку та ...рекомендованим листом, як передбачено статутом, акціонери не були поінформовані. На загальних зборах були присутні 280 акціонерів із загальної кількості 480, які одностайно проголосували згідно з порядком ...
...бухгалтерського обліку Викуплені акції у акціонера, номінальна вартість яких 4000 грн., за них підприємство передало акціонеру готову продукцію вартістю 4800 грн.
...було призначено проведення загальних зборів акціонерів з порядком денним: затвердження річних результатів діяльності товариства, затвердження звітів і висновків ревізійної комісії; порядку розподілу прибутку і строку та ...передбаченим статутом способом (рекомендованим листом) акціонери не були повідомлені. На загальних зборах були присутні 280 акціонерів із загальної кількості 480, які одночасно проголосували згідно з порядком ...
Маляренко, акціонер АТ „Майкронард", не бажаю¬чи надалі бути акціонером, звернувся до правління товариства з вимогою викупу в нього акцій товариства за ...
Через деякий час акціонери ВАТ «Україна» звернулися до суду з вимогою визнати ТОВ «Готель «Х» таким, що не створено. Власні вимоги акціонери ВАТ «Україна» мотивували тим, що ...
) Задача № 73 Акціонерне товариство випустило 10 тис. акцій з яких 8,5тис. акцій було продано акціонерам. Через деякий час AT викупило у акціонерів ...
Обєктом проведенного дослідження є закрите акціонерне товариство «ЛІКЕ», метою діяльності якого є надання послуг. Основні види діяльності підприємства наступні: виробництво електричного устаткування; виробництво машин та устаткування ...суспільства; 2) оплати статутного капіталу акціонерами; 3) зменшення й збільшення статутного капіталу; 4) операцій із частковими активами. При обліку операцій із цінними паперами необхідно виділяти: а) ...
1 2 3 ... 6 7 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.