Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Филищук Юрій Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 362 за запитом акціонерним

...1.1 Суть і структура акціонерного капіталу 1.2 Організаційні форми капіталу Розділ 2. Функціонування акціонерного капіталу в сучасних умовах 2.1 Акціонерний капітал в розвинених ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади формування власного капіталу акціонерних товариств 1.1 Сутність власного капіталу акціонерних товариств 1.2 Організаційні форми власного капіталу акціонерних товариств 1.3 Оцінка ефективності ...
Для забезпечення реального привласнення власності в акціонерному товаристві необхідно, перш за все, організувати поновлюваний процес виробництва визнаної на ринку продукції в розширеному або хоч би в обсязі, ... Відтворювальний процес акціонерної власності, здійснюваний у ході матеріального відтворення, покладає на її суб'єкт функції управління процесом створення і реалізації власності.
...1 Поняття, ознаки та особливості акціонерних товариств в Україні 1.2 Види акціонерних товариств 1.3 Характеристика джерел та методів дослідження правового статусу акціонерних товариств Розділ ...
...засади регулювання діяльності і статусу акціонерних товариств 1.1. Правовий статус та особливості акціонерних товариств 1.2. Поняття та риси публічних акціонерних товариств Розділ ІІ.
Задача 1 Зробіть порівняльну характеристику приватного і публічного акціонерних товариств. Задача 2 Акціонер приватного акціонерного товариства (ПАТ) продав свої ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯМ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 1.1 Сутність та характеристика акціонерних товариств, їх значення та роль у ринковому механізмі 1.2 Особливості нормативно правового ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи сутності та форм акціонерного капіталу 1.1 Сутність акціонерного капіталу та його структура 1.2. Особливості формування акціонерного капіталу 1.3 Завдання та основні ...
ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття та основні переваги акціонерних товариств в Україні 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 1.1. Правовий статус акціонерного товариства в Україні 1.2. Капітал акціонерного товариства та особливості його формування РОЗДІЛ 2.
...і значення при проведенні аудиту акціонерних товариств 2. Нормативно законодавчі та інші інформаційні джерела для одержання доказів при проведенні аудиту акціонерних товариств 3.
Порядок створення публічного акціонерного товариства 3. Вимоги до установчих документів публічного акціонерного товариства 4. Порядок набуття та припинення статусу акціонера публічного акціонерного товариства 5.
Поняття та передумови виникнення приватного акціонерного товариства 3. Права та обов’язки акціонерів приватного акціонерного товариства 4. Порядок управління приватним акціонерним товариством 5.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 1.1 Поняття статутного капіталу акціонерного товариства 1.2 Особливості правового регулювання статутного капіталу акціонерного товариства РОЗДІЛ 2.
Завдання 6. Іваненко протягом трьох років був акціонером ЗАТ «Полум’я». У 2001 р. він звернувся до правління акціонерного товариства з заявою про свій ...
Теоретичні основи управління структурою капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу 1.1. Сутність фінансового капіталу підприємства 1.2. Види акціонерних товариств та порядок збільшення (зменшення) ...
Теоретичні основи управління структурою капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу 1.1. Сутність фінансового капіталу підприємства 1.2. Види акціонерних товариств та порядок збільшення (зменшення) ...
Задача За наслідками комплексної перевірки додержання екологічного законодавства акціонерною компанією по виробництву цементу встановлено, що за час функціонування підприємства допускаються систематичні викиди неочищених забруднюючих речовин в атмосферне повітря; система ... Враховуючи, що акціонерна компанія виступила одним із засновників спільної англо української фірми по виробництву та реалізації високоякісного цементу за кордон, обмеживши тим самим ...
Шляхи створення акціонерного товариства 1.1. Основні умови розвитку АТ 1.2. Доцільність та необхідність створення АТ 1.3. Правові умови створення АТ Розділ ІІ. Розвиток акціонерного товариства в сучасних умовах 2....
Акціонерна форма організації підприємств та особливості її функціонування Розділ 3. Сучасний розвиток акціонерної форми організації підприємства: проблеми та шляхи вдосконалення в ...
... ВАРІАНТ ІІ (ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС) Завдання 1 (составлен процессуальный документ 30 грн) С....до суду з позовом до акціонерного комерційного банку соціального розвитку "Укрсоцбанк" (АКБ), Вінницької обласної дирекції "Укрсоцбанк" (далі Вінницька облдирекція) про стягнення суми, посилаючись на те, що ...
4. Є такі дані про відсоток приватизованого майна та рівень рентабельності витрат по двадцяти акціонерних товариствах (табл.
...ТЕХНІКА ОБЧИСЛЕННЯ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ДІЯЛЬНОСТІ АКЦІОНЕРНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ 1.1 Сутність акції та її основні характеристики 1.2 Сутність статутного капіталу та активів акціонерного комерційного банку 1.3 Показники ...
Задача №514 Спеціалізована акціонерна страхова компанія “Скіф” звернулася до господарського суду Запорізької області з позовом до акціонерного банку “Авто ЗАЗ банк” і Запорізького товариства ...
Задача 1 Голова правління приватного акціонерного товариства "ДІЛО" (він же власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав завдавати шкоди підприємству.... Задача 2 За результатами діяльності акціонерного товариства за рік було отримано 400 тисяч гривень чистого прибутку. Яким чином він має бути використаний, якщо: розмір резервного фонду ...
Теоретико методологічні основи дивідендної політики акціонерного товариства 7 1.1. Сутність, види та роль дивіденду у фінансовій політиці акціонерного товариства 7 1.2.
Вступ 1. Теоретико методичні основи фінансів акціонерних товариств 1.1. Акціонерні товариства як форма підприємницької діяльності 1.2.
Варіант №2 (“Д” “І”) 1.... Філіал акціонерного товариства «Ехо» внаслідок реорганізації отримав статус товариства з обмеженою відповідальністю. Господарський оборот товариства не перевищує 4200 грн.
Варіант 7 Теоретичні питання: 1.... Практичне завдання: Між банком та акціонерним товариством (далі – АТ) було укладено кредитний договір про надання кредиту траншами (частинами) на протязі 10 днів після надання заявок АТ ...
Задача №464 Між німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, ...
Середній заробіток 17 річного Алексєєва, який працював в акціонерному товаристві, складав 450 грн на ...
Задача №486 Між німецькою фірмою і українським приватним акціонерним товариством було укладено кредитний договір, ...
... Варіант ІІІ 1. Зеньков П.К. звернувся до суду із позовом до Севастопольської філії відкритого акціонерного товариства «Укртелеком» про поновлення на ...
Задача ТОВ засноване одним учасником та фізична особа уклали про заснування відкритого акціонерного товариства ВАТ і здійснили необхідні ...
Задача 6 червня 2004 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Плай» ЛТД (далі Покупець) і Акціонерним товариством «Ювіком» (далі – Постачальник) було ...
... Задача № 1. Прокурор району пред’явив позов до Вишнякова про стягнення з нього збитків на користь акціонерного товариства.
ЗМІСТ Розділ 1. Загальна характеристика організації Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві 2.1. Планування 2.2.
Теоретичні основи створення і функціонування акціонерного товариства 1.1. Створення акціонерного товариства 1.2. Види акціонерного товариства 1.3. Акціонерна власність – внутрішня основа формування і функціонування ...
...дольову участь у статутному фонді акціонерного товариства, підтверджує членство в акціонерному товаристві та право на участь в управлінні ним, дає право власникові на одержання частини прибутку ...
...обліку та аналізу в закритому акціонерному товаристві “Красуня” 2.1. Організаційно економічна характеристика закритого акціонерного товариства “Красуня” 2.2. Стан обліку в закритому акціонерному товаристві “Красуня” ...
...РОЗДІЛ І Теоретичні засади виникнення акціонерних товариств..5 1.1 Поняття, суть та загальна характеристика акціонерних товариств..5 1.2 Види акціонерних товариств ………………………………………..
Хто є власником акціонерного товариства? а) акціонери; б) наглядацька рада; в) президент; г) члени правління. br />br /> 2. Яка з правових форм бізнесу є ...не виконують рядові акціонери в акціонерному товаристві відкритого типу? а) одержують частину прибутку; б) управляють процесом виробництва; в) обирають наглядацьку раду; г) є власниками підприємства.
...280 103, Зобов’язання та акціонерний капітал Поточні зобов’язання Кредитори 9,960 11, Податок на прибуток 270 Короткострокові позики 4,410 3, Всього поточних зобов’...зобов’язань 31,590 42, Акціонерний капітал Звичайні акції (номінал $ 1) 1,500 1, Додатковий сплачений капітал 3,990 5, Нерозподілений прибуток 49,200 53, Всього ...
...103,080 Зобов'язання та акціонерний капітал Поточні зобов'язання Кредитори 9,960 11,640 Податок на прибуток 270 Короткострокові позики 4,410 3.780 Всього ...зобов'язань 31590 42,870 Акціонерний капітал Звичайні акції (номінал $1) 1,500 1,500 Додатковий сплачений капітал 3,900 5,010 Нерозподілений прибуток 49,200 ...
...103,080 Зобов'язання та акціонерний капітал Поточні зобов'язання Кредитори 9,960 11,640 Податок на прибуток 270 300 Короткострокові позики 4,410 3,780 ...язань 31,590 42,870 Акціонерний капітал Звичайні акції (номінал $1) 1,500 1,800 Додатковий сплачений капітал 3,990 5,010 Нерозподілений прибуток 49,200 ...
Загальна характеристика акціонерного товариства в цивільному праві зарубіжних країн 1.1. Види акціонерних товариств 2. Принципи функціонування акціонерних товариств 2.1.
Характеристика дочірнього підприємства Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінату №11, аналіз його виробничо – господарської діяльності та фінансового стану за 2008 – 2009 роки та виклад його облікової ...збут на дочірньому підприємстві Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінаті №11 3.2. Податковий облік витрат на збут на дочірньому підприємстві Відкритого Акціонерного Товариства “Київхліб” хлібокомбінаті №11 ...
1 2 3 ... 7 8 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.