Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 274 за запитом амортизаційної

Теоретичні основи формування амортизаційної політики держави 1.1. Економічна сутність та функції амортизації 6 1.2. Методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку 13 1.... Нормативно правове забезпечення амортизаційної політики суб’єктів господарювання 30 РОЗДІЛ 2. Аналіз та оцінка амортизаційної політики на матеріалах товариства з обмеженою відповідальністю “Преттль Кабель ...
...внутрішні джерела фінансових ресурсів, зокрема амортизаційні відрахування. Можливості використання амортизаційних відрахувань як внутрішнього джерела фінансування інвестицій в основні засоби залежить від двох факторів: системи державного регулювання ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи ... ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 Теоретичні основи здійснення амортизаційної політики на підприємстві 1.1 Загальна характеристика амортизації та переоцінка основних фондів відповідно до Податкового кодексу України 1.2 Методи розрахунку амортизації основних фондів ...
...АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 1.1. Економічна сутність амортизації основних засобів 1.2. Критичний огляд нормативно правового регулювання нарахування амортизації 1.3. Формування амортизаційної політики підприємства Висновки до розділу ...
Теоретичні основи амортизаційної політики підприємства 1.1 Сутність амортизації та амортизаційної політики підприємства 1.2 Методичні основи визначення амортизаційних відрахувань 1.3.
...основних фондів як основа формування амортизаційної політики 1.2. Зміст амортизаційної політики підприємства 1.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань Розділ 2: Аналіз результатів реалізації амортизаційної політики ...
Теоретичні основи формування амортизаційної політики на підприємстві 5 1.1 Економічна сутність та види амортизаційної політики 5 1.2 Методика нарахування амортизації 9 1....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Основні концепції та функції амортизації та особливості її участі у відтворенні основного капіталу 6 1.2. Економічна сутність амортизаційної політики 13 1.3.
Методологічні підходи щодо розрахунку амортизаційних відрахувань підприємства……………………………………. РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ АМОРТИЗАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ НА ПРИКЛАДІ ВАТ “ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ” ЗА 2006 2007рр…. 2.1.
Сучасні проблеми амортизаційної політики держави і підприємств 1.1 Інформаційно – нормативна база використання основних фондів підприємства 1.2.... Теоретично – методологічні основи дослідження видів амортизаційної політики підприємства 2. Аналіз впливу амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів Звенигородського управління по експлуатації газового господарства 2.1.
Вступ РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1.
Вступ 1. Сутність та значення спеціальних форм кредитування для підтримки нормальної фінанасової діяльності субєктів ...
Вступ 1. Економічна суть амортизації необоротних активів підприємства в Україні 2. Характеристика методів нарахування амортизації необоротних активів 3.
...перевірка правильності віднесення об'єктів амортизаційних відрахувань до тієї чи іншої групи основних засобів; перевірка розрахунків сум щомісячних амортизаційних відрахувань; перевірка своєчасності і правильності їхнього відображення ...
суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань та відсотків по кредитам b. суму валових інвестицій та амортизаційних відрахувань c. суму валових інвестицій за мінусом амортизаційних відрахувань ...
Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз основних фондів підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності ... а також впливу державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємства, і, при цьому, показано, як здійснюється процес амортизації в США.
Вплив державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємств РОЗДІЛ 2. Аналіз основних фондів підприємства Черкаський державний завод хімічних реактивів та ефективності ... а також впливу державної амортизаційної політики на ефективність використання основних фондів підприємства, і, при цьому, показано, як здійснюється процес амортизації в США.
Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження механізму відтворення основного капіталу підприємства 1.1 Сутність і нормативно правова база дослідження основного капіталу підприємства 1.2 Огляд літературних джерел з проблеми дослідження 1.3 Завдання та методика аналізу стану, руху, відтворення та ефективності використання основного капіталу підприємства Розділ 2 практичні аспекти оцінки механізму відтворення основного капіталу на підприємстві стов «надія» 2.1 Організаційно – економічн...
...основних фондів кожне підприємство робить амортизаційні відрахування, вкладає кошти в ремонти та робить капітальні вкладення в оновлення виробничої бази підприємства. Об’єктом дослідження в магістерській роботі ...основних фондів йде за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень. При цьому, сума амортизаційних відрахувань знижується щороку, сума капітальних інвестицій є також дуже незначною, а співвідношення ...
...Таблиця 2 Дані для визначення амортизаційних відрахувань Групи основних засобів Очіку¬ваний термін викорис¬тання, років Ліквідаційна вартість, % до первісної вартості Рекомендований метод амортизації Сума амортизаційних відрахувань, тис. грн.
Амортизаційні відрахування становлять 120 тис. грн. і нараховуються рівномірно впродовж року. 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 ...та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 5 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ...
Амортизаційні відрахування становлять 120 тис. грн. і нараховуються рівномірно впродовж року. 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 ...та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ІІ І ІІ І ...
Амортизаційні відрахування становлять 120 тис. грн. і нараховуються рівномірно впродовж року. 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 ...та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 5 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ...
Амортизаційні відрахування становлять 120 тис. грн. і нараховуються рівномірно впродовж року. 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 ...та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 7 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ...
Амортизаційні відрахування становлять 120 тис. грн. і нараховуються рівномірно впродовж року. 10. Витрати на страхування і податки на майно становлять 100 ...та поточних витрат без урахування амортизаційних відрахувань цих інвестиційних проектів наведена в таблиці: Таблиця 7 Вихідні дані Показник 1 2 3 4 5 6 Проект І ...
...і здійснюється за рахунок використання амортизаційного фонду. Розширене відтворення характеризується кількісним і якісних збільшенням діючих основних фондів або придбанням нових основних фондів....основних фондів здійснюється за рахунок амортизаційних відрахувань та за рахунок капітальних вкладень, які можуть бути профінансовані як за рахунок власних джерел, тобто прибутку, так і за ...
Постійні витрати, за вирахуванням амортизаційних відрахувань дорівнюють 200 000 гр.од. на рік, змінні – 1,2 гр.од. на одиницю продукції....якого NVP = 0, графік надходження дисконтованих амортизаційних нарахувань Задача Компанія розглядає інвестиційний проект за такими параметрами: Безризикова ставка – 5%, Початкові інвестиції – 65000 гр.
...амортизації, річні та щомісячні суми амортизаційних відрахувань. ЗАДАЧА 9 Визначити суму валового прибутку по промисловому підприємству та рівень рентабельності, використовуючи такі дані: 1) план випуску готової ...000 1ОЗ – основні засоби 2АВ – амортизаційні відрахування Продовж звітного періоду відбувся рух основних засобів товариства: • придбано: програмне забезпечення «1С:Бухгалтерія» – 2 000 грн.
...витрати (відрахування на соціальні заходи, амортизаційні відрахування, витрати на утримання обладнання і устаткування тощо); інші витрати. Під методами калькулювання витрат і собівартості продукції розуміють сукупність способів ...установці обладнання Таблиця 3.3 Амортизаційні витрати підприємства при функціонуванні нового обладнання Таблиця 3.4 Амортизаційні витрати підприємства, якщо проект по заміні обладнання не буде реалізований ...
...основних фондів йде за рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень. При цьому, сума амортизаційних відрахувань знижується щороку, сума капітальних інвестицій є також дуже незначною, а співвідношення ...
Амортизаційні відрахування (у.о. за місяць) 1. Амортизаційні відрахування офісного обладнання – 2. Амортизаційні відрахування виставкового обладнання – 3.
...капіталу включає: а) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій; б) чистий прибуток, приріст власних оборотних коштів, приріст інвестицій, приріст заборгованості; в) чистий прибуток, амортизаційні відрахування, проценти за кредит; г) ...
...ціні; г) величина витрат; д) амортизаційні відрахування Тест № 19 Яке із тверджень є помилковим? а) Екологічне регулювання — це реакція держави на негативні екстерналії від діяльності людей ... А (споживання основного капіталу – амортизаційні відрахування) – млн. грн 4. ОП (оплата праці найманих працівників (включаючи податки і субсидії на виробництво та імпорт) – 56797 млн. грн.
ЗАДАЧА 1 За наведеними господарськими операціями ТОВ “Зеніт” визначити: а) суму оподатковуваних доходів; б) суму оподатковуваних витрат; в) суму амортизаційних відрахувань, попередньо розподіливши наведені основні засоби за групами; г) суму оподатковуваного прибутку; д) податок на прибуток; е) суму ПДВ, що ...єкти основних засобів Визначте суму амортизаційних відрахувань за звітний період. Підприємство використовує лінійний метод амортизації, ліквідаційна вартість об...
Завдання № 1 За даними щодо умовного підприємства, наведеними в таблиці, визначити: – загальну балансову вартість основних засобів з урахуванням індексації; – суму змін первісної вартості основних засобів у зв'язку з індексацією; – загальну суму амортизаційних відрахувань на І кв. 2006р. Індекс інфляції за 2005 рік становив 112%. Таблиця 1 Вихідні дані, тис. грн.... Сума амортизаційних відрахувань за 4 кв. 2005р. 1. Будівлі та споруди 500,0 48,5 25,4 8,5 2.
Загальна річна норма амортизаційних відрахувань для даного верстату – 12%, у тому числі на повне відновлення – 8%. Амортизаційний строк використання верстату – 10 років Визначити первісну ...
...таблиці 2 розрахувати місячну суму амортизаційних відрахувань для інвентарного об’єкту основних засобів, користуючись методами: 1)прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості ...Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань розрахованих прямолінійним методом. ЗАДАЧА 3 За даними таблиці 3 розрахувати вартість відпущених зі складу у виробництво матеріалів та залишку ...
...таблиці 2 розрахувати місячну суму амортизаційних відрахувань для інвентарного об’єкту основних засобів, користуючись методами: 1)прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості ...Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань розрахованих прямолінійним методом. ЗАДАЧА 3 За даними таблиці 3 розрахувати вартість відпущених зі складу у виробництво матеріалів та залишку ...
...таблиці 2 розрахувати місячну суму амортизаційних відрахувань для інвентарного об’єкту основних засобів, користуючись методами: 1)прямолінійний 2)зменшення залишкової вартості 3)прискореного зменшення залишкової вартості ...Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань розрахованих прямолінійним методом. Задача 5 1.Скласти бухгалтерські проводки, накреслити схеми рахунків доходів, витрат та фінансових результатів роботи підприємства, ...
Амортизаційні суми 6,8 4. Грошові кошти на рахунку і в касі 51,0 4. Довгострокова кредиторська заборгованість 35,0 5....ставка оподаткування прибутку 30%, норма амортизаційних відрахувань 25% річних. (Примітка : початкова вартість інвестицій у проект = усього початкових витрат усього початкового доходу.
Амортизаційні відрахування – 10 тис. грн. Схема розрахунку операційного Cash flow з умовними сумами наведена в табл. 1.... Амортизаційні відрахування + 10 тис. грн. = Cash flow (операційний) Задача 6.2. Прийнято рішення про емісію конвертованих облігацій ВАТ «Омега».
...прямолінійного списання, визначити річну суму амортизаційних відрахувань Задача 1. Визначити первісну вартість цінних паперів та скласти журнал реєстрації господарських операцій. ТОВ „Еталон" придбало 600 акцій за ...двигуна виробничий Визначити суму щорічних амортизаційних відрахувань окремо для двигуна та катера
; – у складі амортизаційних відрахувань не була врахована сума амортизаційних відрахувань у розмірі 0,8 тис. грн. Завдання № 30 Балансова вартість основних засобів підприємства на ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти аналізу основних засобів підприємства 1.1 Сутність основних засобів підприємства, їх класифікація та оцінка 1.2 Інформаційна і нормативна база аналізу основних засобів підприємства 1.3 Методологія оцінки стану, руху та ефективності використання основних засобів на підприємстві Розділ 2 практичні засади оцінки основних засобів в тов «макарівська птахофабрика» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка стану...
...товарів 350 500 5 Нараховані амортизаційні відрахування основних засобів, що пов'язані з виробництвом товарів) 5 5 6 Нараховані амортизаційні відрахування основних засобів, що пов'язані ...
Вступ Теоретичні аспекти організації обліку основних засобів Економічна сутність основних засобів Організація обліку основних засобів Організація і методика аудиту Міжнародний досвід обліку основних засобів Діюча практика організації обліку основних засобів на ВБП „Сільбуд Інвест” Характеристика підприємства та його облікова політика Організація фінансового обліку основних засобів Організація податкового обліку основних засобів Організація автоматизованого обліку основних за...
...очікується надходження щорічного прибутку та амортизаційних відрахувань на протязі певного часу 3.1. Визначити грошовий потік по роках 3.2. Розрахувати поточну вартість грошових надходжень по ... Щорічні амортизаційні відрахування грн. Очікуване щорічне збільшення прибутку, % Складна відсоткова ставка, %. Очікуваний строк грошових надходжень, років 62 166 7 492 9,2 ...
...ресурсів за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань. 57 4.2. Здійснювання амортизаційної політики підприємства щодо можливості збільшення власних фінансових ресурсів. 59 4.3.
; – у складі амортизаційних відрахувань не було враховано суму амортизаційних відрахувань у розмірі 0,8 тис. грн. Завдання № 24 1.
...вартість виготовленої продукції поступово, шляхом амортизаційних відрахувань. В процесі використання основний капітал зношується. В економіці розрізняють фізичний (матеріальний) і моральний (економічний) знос....характеристики обладнання Таблиця 3.2 Амортизаційні відрахування універсально – інструментального станка Таблиця 3.3 Витрати на електроенергію для станків Таблиця 3.4 Витрати на поточні ремонти станків ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.