Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4823 за запитом аналіз

Залежить від об'єму та теми роботи.
Аналіз джерел власних кошті 1.3. Аналіз джерел позикових коштів 2.Розрахунково–аналітична частина 2.1.
I. ВСТУП. II. РОЛЬ І ЗАВДАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО РИНКУ. 1. Ознаки економічного аналізу.
Аналіз фінансових показників підприємства "Трембіта" за 2003 2004 р.р. ……………………………………………………………………….16 2.2. Аналіз руху коштів АТВТ "Трембіта" за 2003 2004 ...
Вступ 2.1 Постановка оперативних цілей навчання і вибір джерел інформації 2.2 Проектування дидактичних матеріалі ...
ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг ...Теоретичні особливості обліку і аналізу послуг в аудиторських ф...
Що таке фінансовий аналіз? 2. Сутність фінансового аналізу, його особливості. 3. Для кого становить інтерес оцінювання фінансового стану підприємства? 4.
...аналізу господарської діяльності підприємства; 2) аналізу фінансової діяльності підприємства; 3) аналізу фінансово господарської діяльності підприємства; 4) аналізу виробничого обліку; 5) аналізу бухгалтерської звітності 5.
Аналіз власного капіталу на ВАТ «Хімволокно» 3.1. Мета аналізу власного капіталу 3.2. Загальна оцінка капіталу 3.3.
Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2.... Методика аналізу та аудиту собівартості продукції 2. Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 2.1.
Аналіз власного капіталу на ВАТ «Хімволокно» 3.1. Мета аналізу власного капіталу 3.2. Загальна оцінка капіталу 3.3.
Аналіз власного капіталу 3.1. Аналіз динаміки та структури власного капіталу 3.2. Аналіз показників ефективності використання власного капіталу 3.3.
Теоретичні основи аналізу кредитної діяльності комерційних банків 1.1 Кредитні операції комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної бази ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості ...
Аналіз собівартості продукції за узагальнюючим показниками 3.1 аналіз фінансового стану ват “продтовари” 3.2 аналіз витрат на 1 грн.
Теоретичні та методичні основи аналізу фінансового стану підприємства відповідно до П(С)БО 1.1. Аналіз діючих методик аналізу фінансового стану 1.2.
Аналіз стану менеджменту в паливно енергетичній діяльності україни 1.1 Кризові ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.... Аналіз структури поставок 1.4 Проблеми співпраці і конкуренції на Сході і Заході 1.5 Український ринок зрідженого газу 1.6 ...
Аналіз стану менеджменту в паливно енергетичній діяльності україни 1.1 Кризові ситуації паливного ринку України і способи ефективного їх подолання 1.... Аналіз структури поставок 1.4 Проблеми співпраці і конкуренції на Сході і Заході 1.5 Український ринок зрідженого газу 1.6 ...
Теоретичні основи обліку та аналізу на підприємствах малого бізнесу 1.1. Інформаційна база обліку підприємств малого бізнесу 1.2. Теоретичні основи обліку на підприємствах малого бізнесу 1.3. Особливості аналізу показників діяльності підприємств малого бізнесу ...
...і нормативна база обліку та аналізу власного капіталу 1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку та аналізу власного капіталу 1.2.
...і методологічні аспекти обліку та аналізу заробітної плати на промислових підприємствах 1.1. Інформаційна база обліку заробітної плати 1.2. Теорія та методологія обліку заробітної плати ... Завдання, матеріали та методика аналізу фонду оплати праці на промислових підприємствах Розділ ІІ. Облік і аналіз заробітної плати в ТОВ «Черкаська продовольча компанія» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства 1.3. Методологія аналізу собівартості продукції 1.4.
Показники,завдання та джерела аналізу собівартості продукціі 1.2. Аналіз собівартості за калькуляційними статтями 1.3. Факторний аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції 2.
...МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙ З ВАЛЮТНИМИ КОШТАМИ 6 1.1. Економічна сутність валютних коштів як об’єктів обліку 6 1.2. Аналіз нормативної бази та спеціальної літератури ...
...І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2. Огляд економіко правового аналізу нормативної бази по грошових коштах ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методичні аспекти аналізу фінансового стану відкритих акціонерних товариств 1.1 Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємств 1.2 Порівняльна характеристика існуючих методик аналізу ...
Теорія та методологія обліку та аналізу фінансових результатів діяльності промислових підприємств 1.1. Поняття фінансових результатів та порядок їх формування відповідно до П(С)БО 1.... Завдання, матеріали та методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємств в умовах ринку 2. Практичні аспекти обліку і аналізу фінансових результатів діяльності зат “чшк” 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості пр...
Аналіз витрат виробництва на ВАТ,, Канівський маслосирзавод’’ 3.1 Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 3.2 Аналіз загальної суми ...
Аналіз доходів та витрат на ВАТ “Азот” 3.1 Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції 3.2 Аналіз структури доходів ...
Теоретичні аспекти аналізу маркетингової діяльності підприємства 1.1. Методи аналізу маркетингової товарної політики підприємства 1.2. Маркетингова цінова політика підприємства та її аналіз ...
Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту ...економічними елементами 1.4 Методика аналізу витрат за економічними елементами Розділ 2. Стан обліку, аудиту та аналіз витрат за економічними елементами 2.1 Організаційно економічна характеристика ...
...аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу 1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація 1.2. Аналіз нормативно правової бази з обліку товарних ...
Економічний аналіз підприємства 1.2.1. Характеристика та оцінка якості продукції 1.2.2. Аналіз ефективності відтворення та використання основних фондів підприємства ...
...1 Організаційно економічна характеристика та аналіз фінансової звітності підприємства 2.2 Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття основних засобів 2.3 Аналітичний і синтетичний облік наявності ... Аналіз стану та ефективності використання основних засобів 3.1 Значення, завдання та джерела інформації аналізу основних засобів 3.2 Аналіз складу, ...
Теоретико методичні аспекти особливостей використання аналізу фінансових звітів для прийняття управлінських рішень на державному підприємстві 1.1Оцінка фінансової звітності як основа прийняття управлінських рішень 1.2 ...показники фінансового стану підприємства II Аналіз ВАТ “Івано Франківський хлібокомбінат” 2.1 Загальна характеристика ВАТ “Івано Франківський хлібокомбінат”.28 2.2 Аналіз фінансового стану підприємства 2....
Теоретичні аспекти обліку і аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку сільськогосподарських підприємств 1.1. Економічна сутність прибутку та особливості формування фінансових результатів 1.2.... Методика проведення аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку Розділ 2. Діюча практика обліку, аналізу формування фінансових результатів та розподілу прибутку на стов «...
Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізації фінансово–економічного стану підприємства 1.3 Теоретичні основи стратегії підприємства 1.4 Основні ... Вступ 1 Теоретичні основи та аспекти формування стратегії фінансово економічного стану 1.1 Сутність, задачі та цілі аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Проблеми стабілізаці...
Теоретичні і методологічні основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і оцінки собівартості продукції 1.1 Сутність собівартості продукції, її нормативно правове та інформаційне забезпечення 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції та методи калькулювання собівартості продукції 1.3 Методологія оцінки собівартості продукції Розділ 2 практичні засади формування і оцінки собівартості продукції зат «графія україна» 2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства 2.2 Оцінка собівартості прод...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури щодо обліку витрат на виробництво 1.3 Організаційно – економічна характери...
Теоретичні і методологічні основи аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.1. Методологія аналізу ефективності використання основних фондів підприємства 1.2.
Теоретичні основи аналізу фінансових результатів діяльності промислового підприємства 1.1. Значення, задачі, мета, і джерела аналізу фінансових результатів діяльності підприємства 1.2.
Завдання аналізу 2. Джерела інформації, що використовуються для аналізу собівартості, їх характеристика 3. Коротка організаційно – економічна характеристика підприємства 4.
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, 75 стор.... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною 1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 1.4 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах 1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія 1.2 Ек...
...фабрики (Група «Конті») 1.3 Аналіз факторів впливу на діяльність підприємства ..........................15 РОЗДІЛ ІІ. Фінансовий аналіз як інструмент оцінки фінансового стану підприємства ЗАТ "Горлiвська кондитерська фабрика " ...
Вступ 1 методика визначення фінансових результатів Діяльності підприємства 1.1 Склад валових доходів 1.2 Визначення собівартості продукції і її вплив на формування прибутку 1.3 Роль і місце прибутку в економіці підприємства 1.4 Розподіл і використання прибутку 1.5 Сутність і методи обчислення рентабельності 2 аналіз основних фінансових показників Господарської діяльності тов “промінь” 2.1 Техніко економічна характеристика ТОВ “Промінь” 2.2 Аналіз виручки від ...
Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 3.1. Завдання та методи аналізу 3.2. Методика аналізу фінансових результатів 3.3.
Аналіз доходів на ват «канівський маслозавод» 3.1 Аналіз структури та динаміки доходів 3.2 Факторний аналіз 3.3 Вплив факторів ...
Теоритичні основи обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.1 Інформаційна база обліку, аналізу та аудиту товарних операцій в торгівлі 1.2 ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.