Меню сайту

Нові користувачі
nesta
Автори робіт
12.06.2021
nick
Автори робіт
26.05.2021
kateryna
Користувачі
23.05.2021
vuga
Користувачі
19.05.2021
J_ane
Користувачі
17.05.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 988 за запитом аналітичного

Інформаційно аналітична діяльність: принципові основи, процеси, технології 1.1. Сутність і основні характеристики інформаційно аналітичної діяльності 1.2.
Поняття, зміст і основні напрями аналітичної роботи в органах внутрішніх справ 2. Організація аналітичної роботи в органах внутрішніх справ Висновок Список використаних джерел Вступ Успішне виконання ...
РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІТИЧНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ БАНКІВСЬКОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 6 1.1. Сутність та зміст аналітичної роботи в комерційному банку 6 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні й організаційно правові засади інформаційно аналітичної роботи в органах державної влади 1.1. Інформаційно аналітична робота в органах державної влади: теоретичні засади 1.2.
Теоретичні основи інформаційно аналітичної діяльності в системі інформаційної діяльності 1.1. Поняття інформаційно аналітичної діяльності 1.2. Сучасний стан інформаційно аналітичної діяльності в Україні ...
Основні поняття та методологія інформаційно аналітичної роботи в органах державної влади та місцевого самоврядування 1.1. Основні поняття інформаційно аналітичної роботи 1.2.
Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур, 93 стор., додатки, відгук, рецензія Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1.... Організація синтетичного і аналітичного обліку витрат і виходу продукції зернових культур................................................................................................52 2.4. Калькулюван...
Огляд навчальної літератури стосовно методів аналітичної роботи на підприємстві 1.2. Огляд монографічної літератури щодо методів аналітичної роботи на підприємстві 1.3.
Проаналізовано роль Аналітичних центрів у зовнішньополітичному, економічному житті Америки, дана їхня характеристика. Розглядаються українські Аналітичні центри та їх вплив на політичну ситуацію в ...
...розділі розкривається сутність понять «інформаційно аналітична діяльність» та «бібліотека», а також розглядається нормативно правова база бібліотек у сфері інформаційно аналітичної діяльності.
Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового ... Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі тов „вітал агро” 2.1 Економічна характеристика підприємства ТОВ „Вітал Агро” 2.2 Аналіз ...
Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового ... Вступ Розділ 1 Методологічні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 показники фінансового стану підприє...
Способи відображення аналітичної інформації: графічний спосіб, способи табличного відображення аналітичних даних …...3 2. (68). Показники ліквідності: методи обчислення, оптимальні значення …10 Список використаної ...
Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового ... Вступ Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 1.3 Показники фінансового стану підприємства ...
Три можливих варіанта організації аналітичного обліку готової продукції 1.3. Характерні відомості синтетичного та аналітичного обліку та найпоширеніші бухгалтерські проведення II. Практична частина 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП…………………………………………………………………………... РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА МІСЦЕ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ ... Організація синтетичного та аналітичного обліку грошових коштів……………………………………………………………………………. 2.5. Звітність підприємства в системі управління грошовими потоками…………………………………………………………………………. 2.6. Управлінський облік грошових потоків…………………………….. 2.7.
ВСТУП ………………………………………………….…………………… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ …………………………...... Синтетичний та аналітичний облік оборотних активів 3.4. Формування показників фінансових звітів про оборотні активи підприємства ………………………………….. 3.5.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Загальна характеристика управлінських рішень………………………..6 1.1.... Інформаційно аналітичне забезпечення управлінського рішення…...33 Висновки……………………………………………………………………………37 Список використаних джерел……………………………………………….…….39 Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту – 14.
... Задача Розрахувати чисту теперішню вартість і скласти аналітичний висновок відносно інвестиційної привабливості альтернативних варіантів ...
Вступ 1. Аналітична частина 1.1. Характеристика історичного періоду чи країни 1.2. Загальна характеристика образотворчого мистецтва даного періоду ...
Вступ 1. Загальна характеристика національної економічної моделі 2. Бюджетна система 3. Податкова система 4. Банківська система 5.
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, 3) ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство, що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок ...
Сукупні постійні витрати (FC) підприємства складають 50 гривень. Сукупні змінні витрати (VC) визначаються рівнянням VC = Q3 7* ...
Об'єктом мікроекономічного аналізу виступає підприємство,що виробляє певний продукт (блок 1) та здійснює ринкову діяльність (блок 2, ...
Синтетичний і аналітичний облік наданих послуг в аудиторській фірмі......................................................................................................................48 2.3. Документальне оформлення операцій з наданих послуг................54 Висновки до розділу 2..................................................................................аудиторській фірмі; ─ вивчити синтетичний і аналітичний облік наданих послуг в аудиторсь кій фірмі, а також докуме...
Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої продукції Синтетичний та аналітичний облік адміністративних витрат Синтетичний та аналітичний облік витрат на збут Облік інших витрат ...
елемент аналітичного обліку b. елемент Журналу програми c. елемент Документа програми Question 11 Кожний вид субконто пов'язаний із: a....із довідників призначений для ведення аналітичного обліку по касових операціях: a. Счета нашей фирмы b. Сотрудники c. Фирмы Question 7 Для ведення курсів валют необхідно використовувати ...
засіб аналітичної обробки даних в оперативному режимі Question 9 Малі системи дозволяють a. автоматизувати облік b. автоматизувати процес планування c.... організація ведення синтетичного та аналітичного обліку в програмі b. організація ведення синтетичного обліку в програмі c. організація ведення аналітичного обліку в програмі Question 5 Перевага ...
засіб аналітичної обробки даних в оперативному режимі Question 9 Малі системи дозволяють a. автоматизувати облік b. автоматизувати весь комплекс управління підприємством c.... організація ведення аналітичного обліку в програмі b. організація ведення синтетичного та аналітичного обліку в програмі c. організація ведення синтетичного обліку в програмі Question ...
...забезпечує групування витрат у такому аналітичному розрізі, який робить можливим процес калькулювання. Ступінь деталізації виробничого обліку залежить від завдань, які стоять перед підприємством у сфері калькулювання.... Іншими словами, це сукупність способів аналітичного обліку витрат на виробництво по калькуляційних об’єктах і прийомів розрахунку калькуляційних одиниць. Тобто поняття методу обліку витрат в економічній ...
...результати й ефективність діяльності Розрахунково – аналітичне завдання № 1 На підставі вихідних даних розрахувати наступні показники: 1. Балансову вартість груп фондів на кінець кварталу; 2....2 й місяць ) 30 Розрахунково – аналітичне завдання № 2 Підприємство використовує комплекс обладнання поточної лінії виробництва. Таблиця 3 Дані про витрати на лінію. Показники Вартість тис. грн.
...планування діяльності Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця № Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість тис....вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні данні: Таблиця №1 Данні про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1. Ціна придбання 2.
...соціальна інфраструктура Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця №1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість ...вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1. Ціна придбання 2.
...конкурентоспроможність продукції Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця №1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість ...вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1. Ціна придбання 2.
...ліквідація підприємств Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця №1 Дані про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість ...вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1. Ціна придбання 2.
...ліквідація підприємств Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання № 1 На підставі вихідних даних розрахувати наступні показники: 1. Балансову вартість груп фондів на кінець кварталу; 2....2 й місяць ) 50 Розрахунково – аналітичне завдання № 2 Підприємство використовує комплекс обладнання поточної лінії виробництва. Таблиця 3 Дані про витрати на лінію. Показники Вартість тис. грн.
...на продукцію Практичні завдання: Розрахунково – аналітичне завдання №1 Вихідні данні: Таблиця 1 Данні про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу Показники за групами фондів Вартість ...вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1. Ціна придбання 2.
...засвоїти порядок організації синтетичного і аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної ...відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не ...
...засвоїти порядок організації синтетичного і аналітичного обліку затрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 4. Оволодіти методикою відображення в обліку операцій по оприбуткуванню готової продукції, випущеної ...відкрити передбачені умовою завдання рахунки аналітичного обліку і записати на них залишки 3. Крім того, необхідно відкрити такі рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків, які не ...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти цінової політики підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність ціни та цінової політики в сучасній економіці та нормативно – правове забезпечення цінової політики 1.2 Види і елементи цін 1.3 Методика визначення ціни Розділ 2 практичні аспекти формування ціни на ват «миронівський завод по виготовленню круп і комбікормів» 2.1 Оганізаційно економічна характеристика ВАТ «Миронівський ЗВКК» 2.2 Дослідження процесу ціноутворення на підприємстві 2.3 Аналіз ...
...безпосередньо на синтетичних рахунках, субрахунках, аналітичних рахунках; а) розрахунки з депонентами – враховується на аналітичних рахунках; б) неоплачений капітал – враховується безпосередньо на синтетичних рахунках; в) дебіторська заборгованість – ...
Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»....) за аналітичними рахунками 7. Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9.
Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»....) за аналітичними рахунками 7. Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9.
Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»....) за аналітичними рахунками 7. Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9.
Відкрити рахунки аналітичного обліку до синтетичних рахунків 201 «Сировина і матеріали», 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками», 23 «Виробництво», 26 «Готова продукція»....) за аналітичними рахунками 7. Визначити собівартість готової продукції 8. Визначити фінансовий результат від реалізації готової продукції 9.
...субрахунки, що дозволяє правильно вести аналітичний облік окремого виду податку та платежу. У фінансовій звітності підприємства інформація про заборгованість за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами ...порядку, які дозволяють якісно вести аналітичний облік по всіх податках. Аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами показав, що найбільшу питому вагу, серед сплачених платежів до ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.