Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Який курс найскладніший?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Рибак Микола Сергійович

Рейтинг: 11
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 247 за запитом англійської

Вступ 1. Вплив буржуазно пуританська революції на становище англійської літератури у XVII столітті 2.
Вступ 1. Вплив буржуазно пуританська революції на становище англійської літератури у XVII столітті 2.
Значення і функції англійських прислів’їв. 1.2. Першоджерела англійських прислів’їв. Розділ 2. Огляд стану дослідження структурно семантичних особливостей пареміологічних одиниць. 2.1.
...виникнення та існування територіальних варіантів англійської мови 1.1. Територіальна варіативність англійської мови 1.2. Вплив соціального середовища на варіативність англійської мови Розділ 2.
Аналіз наукових джерел з проблеми англійського антиколоніального роману 1.2. Літературна характеристика англійських колоніальних романів Розділ 2. Дослідження особливостей англійського антиколоніального роману 2.1.
Загальна характеристика національної своєрідності англійського романтизму 1.1. Англійський романтизм XIX століття в літературі 1.2. Національна своєрідність авторів середнього покоління англійського романтизму Розділ 2.
Сленг в англійській мові 2.1. Сленг в учбовому закладі або шкільний сленг 2.2. Політичний сленг 2.3. Кокні та арго як шар англійської лексики Висновки уривок ВИСНОВКИ В ...
...метафори в українській мові та англійській мові…………………………………………………… 1.3. Поняття метонімія………………………………………………… 1.4. Функції та види метонімії в українській та англійській мовах… Висновки до розділу 1…………………………………………………… ...
Загальна характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2. Дослідження значення прийменників в англійській мові 2.1.
Загальна характеристика значення прийменників в англійській мові 1.1. Сутність та еволюція поглядів на прийменник 1.2. Різноманітні значення прийменників Розділ 2. Дослідження значення прийменників в англійській мові 2.1.
Особливості безособових речень в сучасній англійській мові 1. 1. Дослідження безособових речень мовознавцями різних напрямів 1.2. Види простого речення 1.3. Безособові речення в англійській мові 1.4.
Боротьба англійської мови з французькою Висновок Література Сучасний стан будь якої мови – це результат її довговічної історії, де різноманітні мовні впливи відбилися ... Так, скажімо, в англійській мові можна виявити сліди неіндоєвропейської іберійської мови перших поселенців на Британських островах, кельтської мови бритів і гаелів, латинської мови поселенців ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОГО КАЛАМБУРУ 5 1.1. Визначення каламбуру та його класифікації 5 1.2. Характеристика каламбуру в англійській мові 8 РОЗДІЛ 2.
...основи фразеологічних одиниць у сучасній англійській мові 1.1. Проблема визначення фразеологічних одиниць 1.2. Семантична структура фразеологічних одиниць Розділ 2. Структурно семантична характеристика фразеологічних одиниць з метеокомпонентом у сучасній англійській мові 2.1 Семантичний аналіз ...
...ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 6 1.1. Лінгвістичні підходи до вивчення неологізмів. 6 1.2 Класифікація та способи творення неологізмів у сучасній англійській мові.
...прийоми використання гри на уроках англійської мови 1.1. Основні функції гри в процесі вивчення мови 1.2. Прийоми використання гри на уроках англійської мови РОЗДІЛ 2.
...НАВЧАННЯ ЛЕКСИЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 1.1. Принципи відбору та організації лексичного матеріалу та їх значення в освоєнні лексичного мінімуму на уроках англійської мови в 6 класі 1....
Загальна характеристика антонімії у фразеосистемі англійської мови 1.1. Явище фразеологічної антонімії 1.2. Антонімічні зв’язки у фразеології Розділ 2. Дослідження антонімії у фразеосистемі англійської мови 2.1.
...дослідження лондонських мостів у віршах англійських письменників 1.1. Виникнення лондонських мостів 1.2. Вестмінстерський міст в поезії В. Водсворта Розділ 2. Дослідження лондонських мостів в поезії англійських поетів 2.1.
Теоретичні засади навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 1.1. Поняття монологічного мовлення 1.2. Монолог опис та формування монологічних умінь ... Методика навчання монологу опису англійською мовою учнів початкового ступеня середньої загальноосвітньої школи 2.1. Основні підходи до навчання монологу опису учнів початкових класів 2.2.
...вокалізму в різні періоди розвитку англійської мови: 1.3. Становлення давньоанглійської системи голосних………… 1.4. Вокалізм у середньоанглійському періоді англійської мови... 1.5.
Дослідження пізнавального аспекту навчання учнів англійської мови 2.1. Ігрова форма навчання як засіб підвищення пізнавальної активності дітей на уроках англійської мови 2.2.
Клейма на англійській порцеляні 4. Сучасні ціни на англійську порцеляну на аукціонах Список використаної літератури
Він краще знав би англійську, якби читав побільше англійських книжок. 5. Якби вони прийшли раніше, вони змогли б зайняти кращі місця.
Вступ РОЗДІЛ 1. Фразеологізми та прагматичні ідіоми в мовній науці 1.1. Стилістичні характеристики стійких сполучень в англійській мові 1.2. Ідеоматичність.
ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 1. Запишіть відповіді на запитання до навчальних текстів 1 і 2 ...та словосполучення та подайте їхні англійські еквіваленти Ступінь бакалавра, проходження практики, отримувати досвід, юридична/правова освіта, місцева влада, практика в сфері комерційної діяльності, судовий процесс, представник ...
№0107 Вступ 1. Роль і місце читання у навчанні іноземної мови 1.1. Навчання техніки читання 1.2....читання на початковому етапі вивчення англійської мови 1.3. Попереднє опрацювання мовного матеріалу текстів 2. Види навчального читання 2.1. Читання вголос 2.1.1.
Вступ Розділ і. Концептосфера: лінгвістичний Вимір 1.1. Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3.... Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2....
Вступ Розділ і. Концептосфера: лінгвістичний Вимір 1.1. Структура мовної картини світу 1.2. Слово, поняття, концепт 1.3.... Концепт англійської мови: Лінгвокультурна специфіка Засобів вербалізації 2.1. Засоби вербалізації концепту AUTHORTY / ВЛАДА (на матеріалі англомовного та україномовного газетного дискурсу) 2....
Task № 1 Form the plural of the following nouns: Afternoon, year, month, documentary, novel, story, play, Sunday, program, ... Гапон "Діловий англійський" стор. 52). Література
Завдання №1 Прочитайте та перекладіть текст українською мовою AGRICULTURAL ECONOMICS Agricultural economics is a field of economics dealing ...2 Дайте відповідь на запитання – англійською мовою 1. What is agricultural economics? 2. What is the main indication of the efficiency of a farm? 3.
ЗМІСТ ВСТУП… РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ АУДІОМАТЕРІАЛІВ НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ НАВЧАННЯ ...
Дослідження антонімії у фразеосистемі англійської мови Класифікація антонімічних фразеологізмів, та їх характеристика Класифікація антонімічних фразеологізмів за лексико граматичною структурою ...
Структура роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних ...інфінітивні конструкції, що існують в англійській мові: види, їх функції в реченні та засоби перекладу українською мовою. У другому розділі проведено аналіз особливостей функціонування та перекладу ...
Завдання № 1 Перепишіть та перекладіть письмово 4, 5, 6 та 7 абзаци тексту.... Завдання № 4 Знайдіть англійські еквіваленти до поданих слів та словосполучень. Двірники, склоочисники Замерзання, перетворення на лід Рідина для миття посуду Вже змішаний Спека, теплота, ...
Завдання № 1 Перепишіть та перекладіть письмово 1 абзац тексту. Diesel Engines 1. Theoretically, the diesel cycle differs from ... Завдання № 4 Знайдіть англійські еквіваленти до поданих с слів та словосполучень. Доля, частина Порівнювати Такт Вприскувати Постійний, рівний Відрізнятися Допоміжний Розігріти Оберт Впуск Завдання № ...
Вступ Розділ I. Аспектуальність як понятійна категорія I. 1. Поняття аспектуальності у сучасній лінгвістиці I. 2.... Отже, у смислових структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості, поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії.
Вступ Розділ I. Аспектуальність як понятійна категорія I. 1. Поняття аспектуальності у сучасній лінгвістиці I. 2.... Отже, у смислових структурах дієслів англійської мови, які співвідносяться із лексичними засобами вираження кількості, поряд із семами дій виокремлюються семи кількісної ознаки дії.
Вступ Розділ 1. Теоретичні аспекти рольової гри як засіб інтенсифікації у навчальному процесі 1.1 Психолого ...Приклади рольових ігор на уроках англійської мови дітей дошкільного віку 3.3 Методичні розробки занять Висновки Список використаних джерел
Вступ Розділ 1. Особливості евфемізмів як явища мови. 1.1. Поняття та способи утворення евфемізмів. 1.2. Класифікація евфемізмів.... Вживання евфемізмів сучасної англійської мови в різних сферах людського життя. 2.1. Соціально побутові евфемізми. 2.2. Евфемізми, засновані на почутті страху перед певними ...
1. Порівняльна лексикологія: порівняльний аналіз власномовної лексики словникового складу англійської та української мови.................3 2.
Lesson 1. FAMILY MATTER Text. Translate into Ukrainian COUPLE RELATIONSHIPS Often, the terms sex difference and gender ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.