Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Який курс найскладніший?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 296 за запитом аудиторського

ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО 72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками ЗМІСТ Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми стор. Вступ............................................................................................................4 Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана лізу наданих послуг в аудиторських фірмах..................................................
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ АУДИТОРСЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ В УКРАЇНІ 1.1. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні 1.2. Порівняльна характеристика організації управління аудиторською діяльністю ...
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕРЖАВНОГО АУДИТОРСЬКОГО КОНТРОЛЮ В УКРАЇНІ…………………………………....6 1.1. Поняття та сутність системи державного аудиторського контролю в Україні…………………………………………………………………………..……6 1.2.
Загальна характеристика аудиторської діяльності за господарським законодавством України 1.1. Особливості правового регулювання аудиторсько діяльності 1.2. Правові та інші проблеми розвитку аудиту ...
... Практичне завдання Керівником аудиторської фірми „Аудит консалтинг” є громадянин Павленко, який у травні 1998р. отримав сертифікат на право на заняття аудиторською діяльністю.
Аудиторська перевірка операцій з довгостроковими та поточними зобов’язаннями 1.1 Аудит довгострокових позик і векселів 1.2 Методика аудиту розрахунків ...2 Пояснювальна записка щодо проведеної аудиторської перевірки господарських операцій ВАТ "Пролісок" 2.4.3 Аудиторський висновок 2.5 Складання звітності підприємства 2.6 Аналіз фінансового стану ...
...План: 1 Поняття та види аудиторських послуг………………………………….. 3 2 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження………………………………………………………………………. 3 Договір на проведення аудиту………………………………………….. Список використаних джерел……………………………………………..
...План: 1 Поняття та види аудиторських послуг………………………………….. 3 2 Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження 3 Договір на проведення аудиту Список викоирстаних джерел
Особливості правового регулювання аудиторського контролю в Україні…………………………………………………………………………..…..19 2.1. Правове регулювання та організація здійснення аудиту………………...….19 2.2. Діяльність Аудиторської палати України та її правове ...
Поняття аудиторського ризику та особливості аудиту при застосуванні компютерних технологій Розділ 2. Аудиторський ризик при використанні комп'ютерних технологій ВИСНОВКИ ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 6 1.1 Суть планування, його необхідність 6 1.2 План аудиту та етапи планування 8 1.3 Програма ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 ОСНОВИ ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ 6 1.1 Суть планування, його необхідність 6 1.2 План аудиту та етапи планування 8 1.3 Програма аудиту 12 2 ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА 15 3 ПЛАНУВАННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВІРКИ ДП «ЧАЙКА» ВАТ «ЗАПОРІЖСАНТЕХМОНТАЖ» 20 3.1 Загальний план...
Аудиторська перевірка стану обліку та оцінка системи внутрішнього контролю 12 3. Методика аудиту та аудиторські процедури відносно достовірності показників звітності 19 ...
1. Аудиторська діяльність в Україні та її правове забезпечення Додаток а Додаток б ...
1. Джерела аудиторських доказів ………………………………………. 3 2. Контроль якості праці аудитора …………………………………….. 5 Висновки ………………………………………………………………… 8 Література ……………………………………………………………….. 9
1. Методика отримання аудиторських доказів ………………………… 3 2. Сертифікація аудиторів ………………………………………………. 6 Висновки …………………………………………………………………. 7 Література ……………………………………………………………….. 8
Варіант 10. 1. Приватна фірма „Константа”, яка займається наданням юридичних та аудиторських послуг подала заяву до сільської ...
підготовка аудиторського висновку b. підтвердження аудитором звітності суб’єктів господарювання c. збір необхідної інформації та підготовка аудиторського висновку Question 9 Умовно точна ...
Нормативно законодавче регулювання аудиторської діяльності в Україні. 7. Аудиторська палата України, її функції і повноваження. 8.Об’єкти та суб’єкти аудиторської діяльності. 9.
...використаних джерел Ринок інформаційних технологій аудиторської діяльності формується з огляду на декілька причин. Загальногалузеві причини: низький рівень розвитку аудиторського ринку, викликаний початковим періодом його становлення; специфіка ...
Методика аудиторської перевірки залишків готової продукції на складах Завдання №1 Розробити статут аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю за такими ...
Об’єкти аудиторської діяльності 1. Сутність об’єктів аудиторської діяльності 2. Прості і складні об’єкти аудиторської діяльності 3.
Методика аудиторської перевірки МШП Завдання №1 Розробити статут аудиторської фірми у формі товариства з обмеженою відповідальністю за такими даними: а) засновники аудиторської ...
Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» 13. Договір на проведення аудиту, зміст та вимоги до складання 44. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Завдання № 5 ...структуру установчого договору і статуту аудиторської фірми, створеної у формі товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі наведених витягів з проектів Статуту, установчого договору та даних про ...
Основні положення Закону України «Про аудиторську діяльність» 13. Договір на проведення аудиту, зміст та вимоги до складання 44. Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками Завдання № 5 ...структуру установчого договору і статуту аудиторської фірми, створеної у формі товариства з обмеженою відповідальністю. На підставі наведених витягів з проектів Статуту, установчого договору та даних про ...
Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних стандартів аудиту 4.2. Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки фінансового стану 4.3.
Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних стандартів аудиту 4.2. Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки фінансового стану 4.3.
...1 Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки балансу 3.2 Методика проведення аудиторської перевірки балансу 3.3 Узагальнення результатів аудиту балансу підприємства Висновки та пропозиції Список ...
Провести аудиторську перевірку господарських операцій і дати висновок Задача Виручка від реалізації продукції малого підприємства в грудні становила 264000 грн.... Аудиторська перевірка, що була проведена 5 лютого встановила недотримання сплати податку на додану вартість Провести аудиторську перевірку обліку господарських операцій і ...
Аудиторські докази, їх види та процедури одержання Тест Отримання аудиторських доказів для складнання аудиторського висновку є процедурою: а) обовязковою; б) бажаною, але не обовязковою; в) можливою, якщо є необхідність; г) ...
...проведення необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М. надається відпустка; 24 календарних дня. Розрахунок середньої заробітної плати здійснюється з розрахунку 12 ...записи необхідно зробити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, якщо перша подія відвантаження товарів у ...
Методика аудиторської перевірки фінансових результатів Завдання № 1 Необхідно віднести наведені характеристики до відповідних методів фінансово господарського контролю....свої записи, пов'язані з аудиторською перевіркою клієнта. Ситуація 3. Банк звернувся до аудиторської фірми з проханням викрити шахрайство одного із своїх клієнтів.
Оцінка бухгалтерського обліку й аудиторського ризику завдання другого етапу. На третьому етапі з'ясовуються шляхи пошуку аудиторських доказів; тестування працівників внутрішнього контролю здійснюється на четвертому ...
Аудиторські докази та їх класифікація. 3. Системи калькулювання собівартості продукції. 4. Документальне оформлення операцій з готівкою, характеристика рахунків 30 «Каса» і ... Міжнародні стандарти аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні аудиту. 12. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13. Методика складання Звіту про рух грошових ...
...праці 2.4 Методи збору аудиторських доказів, проведення перевірки документування процесу перевірки обліку оплати праці 2.5 Узагальнення результатів аудиту оплати праці Розділ 3 Удосконалення методики ... Систематичне проведення аудиторських перевірок дає можливість правильно оцінити стан і розвиток трудових відносин на підприємстві. Зважаючи на сучасний стан розвитку соціально економічних відносин ...
Аудиторські стандарти та нормативи регулювання аудиторської діяльності 2. Аудит розрахункових та банківських операцій Задача №1 При проведенні аудиту на підприємствах міста аудитори відомої аудиторської фірми шляхом тестування за тестами ...
Поняття аудиторських доказів і їх види Задача №1 При проведенні аудиту на підприємствах міста аудитори відомої аудиторської фірми шляхом тестування за тестами ...
Методика аудиторської перевірки фінансових результатів Завдання №1 Визначити відмінності між формами контролю, результати оформити у вигляді наведеної нижче таблиці Завдання №2 Охарактеризувати ...ситуації та вказати, який вид аудиторського висновку може бути складено за їх наслідками. Відповідь обгрунтуйте Завдання №5 Скласти договір на одноразове проведення аудиту відкритого акціонерного товариства ...
Вимоги до аудиторських доказів 60. Документування аудиту доходів і витрат господарюючих суб’єктів Завдання №1 Під час укладення договору на проведення аудиту замовником ... Під час проведення аудиторської перевірки виявлено порушення: – товарно касова книга на підприємстві не ведеться: – отримана виручка від реалізації запчастин, ціна яких розрахована за фактичною ...
Практичне завдання Завдання для аудиторської перевірки фінансово господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Орбіта». ТОВ «Орбіта» подало для аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 2009 рік, ...
Практичне завдання Завдання для аудиторської перевірки фінансово господарської діяльності товариства з обмеженою відповідальністю «Орбіта». ТОВ «Орбіта» подало для аудиторської перевірки бухгалтерську документацію за 2009 рік, ...
Характеристика нормативно правової бази аудиторської діяльності в Україні Завдання Скласти безумовно позитивний аудиторський висновок за результатами аудиту повного пакету річної фінансової звітності акціонерного товариства «Серп і молот», проведеного аудитором аудиторської фірми «Аудит Гарант» Петренком М.
Аудиторський висновок та його види 31. Допустимий ризик, властивий ризик Завдання № 14 Розробити модель тесту на підтвердження та відповідність для проведення аудиторської перевірки операцій з оплати праці ...
Послідовність аудиторської перевірки звітності Задача №1 При проведенні аудиту на підприємствах міста аудитори відомої аудиторської фірми шляхом тестування за тестами ННА встановили ...
Умовно позитивний аудиторський висновок Кондитерська галузь по фінансовим результатам Скласти: Договір на проведення аудиту План аудиторської перевірки Робоча програма аудиторської перевірки Робочі документи Аудиторський звіт Аудиторський висновок
Формування аудиторського висновку ………………………………...15 Висновок ……………………………………………………………………18 Список використаних джерел Висновок Отже, в результаті написання індивідуальної роботи можна сформувати певні висновки....подальшу роботу і складає програму аудиторської перевірки. Відповідно, метою аудиту касових операцій є встановлення законності, достовірності і доцільності здійснених операцій з грошовими коштами і правильності їх ...
На спільному підприємстві "Силует" аудиторська перевірка буде проводитись вперше. Аудиторську перевірку планується провести на прохання адміністрації за 5 днів. Задача № 10 Підприємством “Арго” отримано кредит ...
Завдання № 2 До аудиторської фірми звернувся замовник за консультацією з оподаткування (виникли розбіжності з податковою інспекцією). Інспектором податкової інспекції підраховано санкцій (штраф, пеня, недоїмка) ... Чи може директор аудиторської фірми погодитись на такі умови? Оцінити ситуацію: А) згідно законодавства України; Б) відповідно до вимог міжнародної практики.
Структура аудиторської фірми 38. Аудит коштів на розрахунковому рахунку Практичне завдання № 3 Скласти проект договору на проведення аудиту фінансової (бухгалтерської) звітності підприємства “Свитязь” аудиторською фірмою “Консалтинг і аудит”.
ЗАДАЧА З Виробниче підприємство "Київ ковбаси" та аудиторська фірма "Аудит консалтинг" уклали договір на аудиторську перевірку організації та стану ведення обліку кредиторської заборгованості. Завдання: 1. Скласти загальний план проведення аудиту згідно договору. 2. Навести перелік та зміст аудиторських процедур, які застосовуються в процесі ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.