Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 569 за запитом аудит”

1. Суть аудиту, історичні аспекти його розвитку і становлення в Україні. 2. Аудит в системі національного фінансово економічного контролю України та його необхідність.
Проблема виникнення та становлення вітчизняного аудиту 2. Перспективи розвитку аудиту в Україні 3. Методика проведення аудиту звітності та податкового обліку Тема 2.
Теоретичні аспекти аудиту діяльності промислових підприємств 1.1. Економічна сутність аудиту діяльності промислових підприємств 1.2. Критичний погляд нормативно правової інформації аудиту діяльності ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.1. Економічна сутність аудиту на підприємствах малого бізнесу 1.2.
Аудит господарських операцій, пов’язаних з використанням основних засобів 3. Перевірка фактичної наявності та збереження основних засобів 4.... Завдання аудиту фінансового стану підприємства 7. Основні джерела інформації при проведенні аудита дебіторської заборгованості 8. Методика проведення аудиту фінансового стану Всего 60 ...
...засади планування, стадій і процедур аудиту 1.1. Сутність і значення аудиту в господарській діяльності підприємства 1.2. Плануванння аудиторської діяльності на підприємстві 1.3.
...і законодавчі аспекти обліку і аудиту операцій з власним капіталом 1.2 Джерела інформації аудиту операцій з власним капіталом 1.3 Методологічні аспекти проведення аудиту власного ...
...і законодавчі аспекти обліку і аудиту операцій з оплати праці 1.2 Джерела інформації аудиту операцій з оплати праці 1.3 Методологічні аспекти проведення аудиту оплати ...
Міжнародні стандарти аудиту, роль Аудиторської палати України в методичному забезпеченні аудиту. 12. Навести алгоритм розрахунку собівартості виробленої продукції.. 13.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА АНАЛІЗУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 7 1.1. Економічна сутність грошових коштів і грошових потоків 7 1.2.... ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ ПІДПРИЄМСТВА 73 3.1. Організаційно інформаційна модель аналізу грошових коштів та грошових потоків підприємства ...
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ АУДИТА………………………...…5 1.1. Планирование и предварительная оценка финансово хозяйственной деятельности предприятия…………………………………………………………..5 1.2. Оценка организации бухгалтерского учета на предприятия…………... ПОСТАНОВКА ФИНАНСОВОГО УЧЕТА И АУДИТА В ФХ «КИРЖАКОВ»..……………………………………………………………………..........14 2.1. Учет и аудит денежных средств и кредитов банка. ………………….14 2.2.
Облік і аудит руху основних засобів на вагонній дільниці, 100 стор., додатки, доповідь, рецензія, роздатковий матеріал НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1200 ГРН.... Організаційні основи бухгалтерського обліку і аудиту на ВЧ 1 20 РОЗДІЛ 2. ФІНАНСОВО ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧ 1 27 2.1.
...аспекти сутності та нормативного регулювання аудиту малоцінних і швидкозношувальних предметів Розділ 2. Методика аудиту малоцінних і швидкозношувальних предметів 2.1 Прийоми і методи аудиту малоцінних і ...
Теоретичні основи побудови обліку і аудиту нематеріальних активів підприємства 1. 1. Нематеріальні активи підприємства, як об’єкт обліку і аудиту 1.2.
Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту в комп’ютерному середовищі 1.3. Критичний огляд спеціальної літератури 2. Організація і методика аудиту діяльності ВАТ в комп’ютерному ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 6 1.1. Економічна сутність грошових коштів, готівкових розрахунків і грошових потоків підприємства 6 ... ДОСЛІДЖЕННЯ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА ГОТІВКОВИХ РОЗРАХУНКІВ ТОВ «СК БІЗНЕС» 33 2.1. Організація обліку грошових коштів в ТОВ «СК Бізнес» 33 ...
Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно правове регулювання 1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції 1.... Методика аналізу та аудиту собівартості продукції 2. Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з об...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту реалізації продукції 1.1 Сутність процесу реалізації продукції і її обліку 1.2 Процедури і методи, що застосовуються при аудиті реалізації 1.3 Методика аудиту реалізації продукції підприємства Розділ 2 практичні засади аудиту реалізації продукції пат «христинівський молокозавод» 2.1.
...ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА АУДИТУ 7 1.1. Роль та значення власного капіталу в кругообороті капіталу підприємства 7 1.2. Критичний огляд спеціальної літератури з проблем обліку, аналізу та аудиту власного капіталу 13 1.3.
аудитом c. підприємством Question 10 За типом управлінських процесів інформація поділяється на: a. первинну і вторинну b.... аналізу Question 2 Аудит як складова контролю належить до функції: a. контрольної b. облікової c. аналітичної Question 3 Складність і заплутаність бухгалтерської інформації про ...
аудитом c. державою Question 10 За типом управлінських процесів інформація поділяється на: a. планову, організаційну, адміністративну та контрольну b.... аналізу Question 2 Аудит як складова контролю належить до функції: a. контрольної b. облікової c. аналітичної Question 3 Складність і заплутаність бухгалтерської інформації про ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність аудиту нематеріальних активів 1.2 Критичний огляд нормативно – правової інформації аудиту нематеріальних активів 1....
Теоретичні засади проведення аудиту товарів на підприємстві 1.1. Мета і завдання проведення аудиту товарів та його нормативно – правове регулювання 1.2.
...аспекти сутності та нормативного регулювання аудиту оцінки незавершеного виробництва та готової продукції Розділ 2. Методика аудиту незавершеного виробництва і готової продукції 2.1 Прийоми і методи ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ЇХ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку ... Методологічні засади аудиту амортизації та аналізу технічного стану основних засобів підприємства РОЗДІЛ 2 ДІЮЧА ПРАКТИКА ОБЛІКУ І АУДИТУ АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА АНАЛІЗ ...
Оцінка банкрутства підприємства, облік та аудит його ліквідації РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ПРОЦЕСУ БАНКРУТСТВА ПІДПРИЄМСТВА 1.1.
Теоретичні аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат 1.3 Методологія обліку ...
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал, 100 стор., додатки, рецензія, анотація Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1.... МЕТОДИКА І ОРГАНІЗАЦІЯ АУДИТУ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 85 4.1. Мета, джерела, завдання аудиту накладних витрат 85 4.2. Методика аудиту накладних витрат 91 4....
Облік і аудит товарних операцій та аналіз товарообігу у оптовій торгівлі на прикладі ТОВ Ес Сі Ей Хай джин Продактс Україна, 75 стор.... ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ І АУДИТУ ТОВАРНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Організація товарних операцій на підприємствах оптової торгівлі 5 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту витрат на виробництво 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів підприємства 1.1 Економічна сутність виробничих запасів підприємства 1.2 Мета, завдання і етапи аудиту виробничих запасів 1.3 Методологія аудиту виробничих запасів підприємства Розділ 2 практичні засади аудиту виробничих запасів пат «юрія» 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія ...
...аспекти складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану підприємства 1.1. Сутність і призначення балансу, нормативно – правова база його складання 1.2.... Організація аудиту фінансового стану підприємства Розділ 2. Практичні аспекти складання балансу, аналізу і аудиту фінансового стану центру поштового звязку № 2.1.
Вступ Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання 1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв 1.2 Методологія ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства 1.... Організація аудиту собівартості продукції Розділ 2 практичні засади організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції стов «дружба» 2.1.
...роботі розглянуто облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства. Предметом дослідження дипломної роботи є облік, аналіз і аудит фінансової діяльності підприємства.
Виникнення аудиту та його види. Ціль та завдання аудиту 11. Вимоги до аудиторських доказів 60. Документування аудиту доходів і витрат господарюючих суб’...
Вступ Розділ і поняття цінних паперів та основи їх аудиту 1.1. Поняття та класифікація цінних паперів і операцій з ними 1.2. Основи аудиту цінних паперів Розділ іі методика ...
...аспекти сутності та нормативного регулювання аудиту собівартості основного виробництва Розділ 2. Методика аудиту собівартості основного виробництва 2.1 Прийоми і методи аудиту собівартості основного виробництва 2....
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту нематеріальних активів 1.1 Економічна сутність нематеріальних активів та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд нормативно правової інформації аудиту нематеріальних активів 1.3 Критичний огляд спеціальної літератури Розділ ...
Вступ Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання 1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв 1.2.
Організація і методика обліку, аналізу та аудиту валютних операцій на прикладі ТОВ Лан Україна, 95 стор., додатки (Полтавський інститут бізнесу) Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1....ПІДХОДИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ 5 1.1. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств України як об’єкт обліку і аудиту 5 1.2.
Аудит переоцінки матеріальних цінностей 3. Класифікація економічної інформації для інформаційного забезпечення 4. Аудит розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 5.
...літературних джерел щодо обліку та аудиту реалізації продукції, робіт та послуг 13 1.3. Загальна характеристика фінансового та податкового обліку реалізації продукції, робіт та послуг 21 ... АУДИТ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ, РОБІТ, ПОСЛУГ В ТОВ " ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МТК" 85 3.1. Завдання та методика аудиту реалізації готової продукції в ...
Методика і організація проведення аудиту фінансових результатів та використання прибутку 4. 1. Методика проведення аудиту фінансових результатів та використання прибутку 4.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту короткострокових фінансових інвестицій на підприємстві 1.1. Сутність короткострокових фінансових інвестицій 1.2. Мета, завдання і джерела аудиту короткострокових фінансових інвестицій 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АУДИТУ МАЛОЦІННИХ ТА ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ 1.1. Економічна суть МШП як об’єкта аудиту 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти проведення аудиту стану внутрішнього контролю 1.1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 1.2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 1.... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти проведення аудиту стану внутрішнього контролю 1.1 Сутність та завдання внутрішнього контролю 1.2 Суб'єкти та об'єкти внутрішньогосподарського контролю 1.3 Вивчення та оцінка стану внутрішньогосподарського контролю в ході аудиту 1.4 Мет...
Теоретичні аспекти обліку і аудиту кредитних операцій 1.1 сутність, види та принципи банківського кредитування 1.2 організація кредитної діяльності банку 1.3 основні етапи ...кредитування 1.4 організація внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій 2. Облік і аудит кредитних операцій на прикладі черкаського обласного управління ват «ощадбанк» 2.1 загальна характеристика черкаського ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.