Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Гордій Ірина Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
аватар
Гринчук Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4236 за запитом банків

Методика контролю національного банку україни за діяльністю комерційних банків 1.1. Грошово кредитна політика нбу 1.2. Методика контролю національного банку україни за діяльністю ...
ВСТУП 1. Класифікація основних банківських ризиків 2. Управління ризиками в ВАТ «Банк «Фінанси та Кредит» ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ СПИСОК ... Методичні вказівки з інспектування банків «Система оцінки ризиків»: Постанова Правління НБУ від 15.03.2004 р. №104. 2. Банківські операції: Підручник / За ред. В. І.
Облік ощадних депозитів та контроль за їх поверненням Завдання № 1.12 Віднайти статті законів України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», «Про Національний банк Украї¬ни», «Про банки та банківську діяльність», які регулюють фінан¬совий облік у банках. А. Стисло викласти повноваження НБУ щодо регулювання фінансового обліку в ...
Теоретичні основи кредитної політики комерційного банку 1.1. Функції і роль кредиту 1.2. Кредит: форми, види і джерела його формування 1.3....економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків 1.5. Регламент кредитних взаємовідносин 1.6. Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки стратегії банку 1.1. Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3.
ВСТУП Розділ 1 Теоретичні засади управління дохідністю та ризиками кредитного портфелю банку 1.1 Сутність та фактори впливу на кредитний портфель банку 1.2 Якісна та кількісна оцінка кредитного портфелю банку 1....
Теоретичні аспекти стратегічного планування в банку 1.1. Сутність та необхідність розробки стратегічного плану банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3.
...ОСНОВИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку 1.2. Методика аналізу доходів та витрат комерційних банків 1....
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ 1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові 1.2.
...основи аналізу кредитної діяльності комерційних банків 1.1 Кредитні операції комерційних банків та ефективність їх здійснення як об’єкт аналізу 1.2 Формування інформаційної бази аналізу ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПАСИВНИХ ОПЕРАЦІЙ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ 1.1. Теоретико економічна характеристика пасивних операцій комерційних банків 1.2. Організація процесу управління власними коштами банків 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи комплексної рейтингової оцінки комерційного банку 1.1 Поняття рейтингової оцінки комерційного банку 1.2 Огляд та характеристика сучасних методик рейтингової оцінки комерційного банку 1.3 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки стратегії банку 1.1. Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3.
Організація кредитування в банку «Фінанси та Кредит» 2.2. Управління кредитним портфелем у ВАТ «Фінанси та Кредит» 2.3....оптимального управління кредитним портфелем комерційного банку 3.1.Напрямки підвищення ефективності кредитної діяльності комерційного банку 3.2. Методика оцінювання якості кредитного портфеля та формування резервів на ...
Вступ Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку 1.1 Сутність та види фінансових ризиків 1.2 Управління кредитними ризиками банку 1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ...
...ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОХІДНОСТІ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ 1.1. Сутність та принципи формування кредитного портфеля банку 1.2. Склад та структура кредитного портфеля 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти розробки стратегії банку 1.1. Сутність та необхідність розробки стратегії розвитку банку 1.2. Місія, стратегічні пріоритети та цілі розвитку банку 1.3.
...РЕЙТИНГОВОЇ ОЦІНКИ ФІНАНСОВО – КРЕДИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКУ 1.1.Економічна сутність фінансово – кредитної діяльності банку та її характеристика 1.2.Особливості банківського кредитування, його основні принципи та ...
...3 Оцінка фінансових показників конкурентоспроможності банку Розділ 3 шляхи підвищення конкурентоспроможності ват кб «надра» 3.1 Збільшення залучення депозитних вкладів 3.2 Удосконалення інформаційно технологічної системи ...конкуренція це процес суперництва комерційних банків і інших кредитних інститутів, в ході якого вони прагнуть забезпечити собі міцне положення на ринку кредитів і банківських послуг.
Розвиток банків, товарного виробництва і обороту історично йшов паралельно і тісно переплітався. При цьому банки, проводячи грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ 1.1 Сутність та ознаки проблемних кредитів 1.2 Причини виникнення проблемних кредитів 1.3 1.4 Система управління проблемними кредитами Методологія аналізу портфеля проблемних кредитів банку Висновки до розділу 1 РОЗДІЛ 2 МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ПРОБЛЕМНИМИ КРЕДИТАМИ БАНКУ ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» 2.1 Організаційне, інформаційне та ...
Зміст Вступ I Теоретичні основи сутності залучених ресурсів банку та управління ними 1.1 Суть та місце залучених ресурсів у банківських зобов’язаннях 1.2 Класифікаційний поділ залучених коштів комерційного банку за різними ознаками 1.3 ...
...аспекти формування портфелю цінних паперів банку 1.1. Загальна характеристика портфелю цінних паперів банку 1.2. Принципи формування банківського портфеля цінних паперів 1.3 Методи управління ...
Види податків, які сплачують комерційні банки 4. Види строкових та ощадних депозитів. 5. Види та організація контролю в комерційному банку. 6.
...засади управління активами та пасивами банку 1.1. Методи та підходи до управління активами та пасивами банку 1.2. Стратегія управління активами банку 1.3.
...ПРОЦЕСІ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» 2.1. Аналіз кредитного портфеля банку 2.2. Загальна характеристика процесу визначення кредитоспроможності позичальника ...
...пропозицій щодо удосконалення комунікаційної політики банку Висновок Література 1. Успішній роботі банків багато в чому сприяє обгрунтована і правильно вибрана маркетингова діяльність, яка є процесом узгодження ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ……………………………………………………………………………………..6 1.1. Економічна безпека банківської системи: сутність, загрози, принципи………….6 1.2. Фінансова безпека комерційного банку…………………………………………...10 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансово – кредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти фінансово – кредитної діяльності банку 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 За...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти ролі кредиту в реформуванні економіки регіону 1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту 1.2 Організаційно економічні умови, принципи та етапи кредитування 1.3 Нормативно правове регулювання кредитного процесу в Україні 1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування Розділ 2 практичні засади кредитування в лисянському відділенні ват «ощадний банк україни» 2.1 Фінансово економічна характеристика діяльності Лисянського відділення ВАТ «Ощадний...
...проведення кредитного процесу в комерційному банку 1.1 Нормативно правова база здійснення кредитного процесу 1.2 Види кредитів та порядок їх надання 1.3 Сутність та ...2.2 Аналіз кредитного портфелю банку 2.3 Методика проведення оцінки кредитоспроможності позичальника АКБ „Приватбанк” Розділ 3. Шляхи вдосконалення системи банківського кредитування 3.1 Шляхи зниження ...
Теоретичні аспекти аналізу фінансових результатів банку 1.1 Доходи, витрати і прибуток як основні чинники аналізу фінансових результатів банку 1.2 Класифікація факторів, що впливають на ...
...Методи ефективності злиття та поглинання банків 1.3 Стратегічні підходи до механізму злиття та поглинання банків РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ПОГЛИНАННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ НА ПРИКЛАДІ НА ...
...та контроль за діяльністю комерційних банків і займається розрахунково кредитним обслуговуванням їх. Комерційні банки – це другий рівень ієрархії дворівневої банківсьвкої системи.
Аналіз грошово кредитної політики комерційних банків на території Черкаської області з врахуванням аграрної спрямованості регіону Розділ ііі. Шляхи вдосконалення забезпечення оборотними конштами підприємств агропромислового комплексу 3....капіталу та ресурсної бази комерційних банків невідкладного розв’язання потребує завдання удосконалення структури банківської системи. Відсутність у ній таких необхідних елементів як кооперативний банківський сектор спеціалізованих ...
Оцінка фінансово господарської діяльності банку 2.1. Характеристика продукції, що виробляється 2.1.1. Номенклатура 2.1.2. Асортимент 2.1.3....Застосування маркетингових технологій у роботі банку 3.1. Стан товарної політики 3.2. Стан цінової політики 3.3. Стан розподілення 3.4.
...діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1.1. Організація діяльності Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1.2. Організаційно – структурна схема Городищенського відділення №3278 Ощадного банку 1....
Основні засади функціонування комерційних банків і ризик 1.2. Сутність і класифікація банківських ризиків 1.3. Теоретичні основи та методика аналізу впливу основних видів ризиків на діяльність комерційних банків Розділ 2 оцінка ризиків в ...
Вступ Особливості банківського маркетингу Аналіз діяльності банків на фінансовому ринку України Розділ 1. Характеристика підприємства 1.1. Юридичний статус підприємства 1.2.... Філософія маркетингу якісно змінює відношення банка і клієнта. Сьогодні банк повинен розробляти нові види послуг, що спеціально адресовані конкретним групам клієнтів.
Аналіз організації процесу кредитування в банку 3. Аналіз кредитного портфелю та кредитних операцій банку 4. Аналіз кредитоспроможності позичальників ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ Аналіз кредитних операцій ...
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ДЕПОЗИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКА. НОРМАТИВНО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ br />br /> 5 1.1. Сущность депозитных операций банка, их виды и классификация 5 1.2.
Загальна характеристика банку як суб’єкта підприємництва 2. Структура активів банку 3. Банківський продукт 4. Послуги корпоративним клієнтам 5. Послуги приватним клієнтам 6.
...методологічні основи управління кредитною діяльністю банку.........................................................................................................................6 1.1. Сутнісна характеристика взаємодії суб’єктів управління кредитною діяльністю банку....................................................................................................6 1.2. Принципи управління кредитною діяльністю банку..................................
...основи ефективності фінансового моніторингу в банку……………...…………………………………………………….…….……4 2. Аналіз ефективності проведення фінансового моніторингу в банку АТ «Укрсиббанк».....................................................................................................…..7 3. Шляхи вдосконалення ефективності фінансового моніторингу банку………………………………….…………………………………………..
...1.2 організація кредитної діяльності банку 1.3 основні етапи процесу банківського кредитування 1.4 організація внутрішньобанківського аудиту кредитних операцій 2....підприємницької діяльності, ефективне функціонування комерційних банків, основою якого є кредитування господарюючих суб’єктів, значною мірою залежить від оптимальної організації кредитної роботи в банківських установах.
Ефективність фінансового моніторингу в банку являє собою здатність системи фінансового моніторингу з найменшими витратами запобігати та протидіяти використанню банку в процесі легалізації доходів, отриманих злочинним ...
...АСПЕКТИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОГО СТАНУ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 1.1. Суть, функції та основні види аналізу фінансового стану комерційного банку 1.2. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану комерційного ...
Теоретичні основи ідентифікації клієнтів банку….……..… 10 1.1. Економічна сутність ідентифікації клієнтів у банках…………… 10 1.2. Проблеми побудови програм ідентифікації клієнтів сучасних банків……………………………………………………………………..
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.