Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1001 за запитом безпека

...МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАЦІОНАЛЬНОЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ. 7 1.1. Сутність і структура національної безпеки. 7 1.2. Теоретичні основи інформаційної безпеки. 12 1.3.
Варіант 2 Розробка заходів безпеки діяльності фінансово кредитних установ з дисципліни «Організація та управління системою фінансово економічної безпеки фінансово кредитних установ» для студентів спеціальності 8....
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ……………………………………………………………………………………..6 1.1. Економічна безпека банківської системи: сутність, загрози, принципи………….6 1.2. Фінансова безпека комерційного банку…………………………………………...
Зміст Вступ Розділ 1. Теоретичні засади забезпечення громадянського порядку і громадянської безпеки в особливих умовах 1.1.
Загальна характеристика органів Служби безпеки 1.1. Історичні відомості про становлення органів Служби безпеки 1.2. Основи державної політики національної безпеки України Розділ 2.
Поняття національної безпеки України 2. Конституційне правове регулювання норм національної безпеки 3. Державне регулювання в сфері національної безпеки України.
Вступ РОЗДІЛ І. Концептуальні засади зовнішньоекономічної безпеки та її місце в системі національної безпеки держави 1.1.
...ВАРІАНТ 29 Тема: Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (ст. 286 КК України) План 1. Поняття та ознаки порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту ...
ОСНОВИ ПРАВА МІЖНАРОДНОЇ БЕЗПЕКИ………………………6 1.1. Історія розвитку права міжнародної безпеки…………………………………6 1.2. Поняття та джерела права міжнародної безпеки…………………………….20 1.3.
ТЕОРЕТИЧНА СУТНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Поняття економічної безпеки підприємництва в цілому 1.2. Структура економічної безпеки підприємства РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Поняття готельних систем безпеки 1.2. Вимоги щодо забезпечення безпеки проживаючих в готельному комплексі 1....
Теоретичні основи банківської безпеки, завдання та функції служби безпеки банку...............................................................................................................7 1.1. Сутність безпеки банку, її мета і завдання.........................................................7 1.2.
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю 1.2. Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі 1.3.
МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БАНКІВ……………………………………………………………………...……….6 1.1. Поняття та сутність економічної безпеки банків…………………………..…6 1.2. Завдання та заходи економічної безпеки банків………………………….
ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ БЕЗПЕКИ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ 1.1. Технологія забезпечення безпеки готелю 1.2. Використання комплексу технічних засобів безпеки у готелі 1.3.
Фінансова безпека держави………………………………………….....5 1.1. Фінансова безпека: сутність і місце в системі економічної безпеки…………...5 1.2.
Поняття національної безпеки України, як об’єкт кримінально правової охорони…………………………………………………………………….6 1.1. Об’єктивні ознаки злочинів проти національної безпеки України………….6 1.2.
Теоретико – методологічні основи дослідження економічної безпеки підприємства. 1.1 Суть поняття економічної безпеки підприємства. 1.2 Методи оцінки економічної безпеки підприємства.
...ГЕНЕЗА ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ТА РАДІОЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ................................17 1.1. Передумови формування, становлення та аналіз чинного законодавства щодо забезпечення екологічної безпеки на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення….....
ВСТУП РОЗДІЛ 1 СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ ТА ДЖЕРЕЛЬНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ 1.1 Аналіз літератури 1.2 Аналіз джерельної бази РОЗДІЛ 2 ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 2.1 Політика захисту інформації 2.2 Основні складові інформаційної безпеки 2.3 Підходи до захисту інформації РОЗДІЛ 3 ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ 3.1 Поняття та особливості інформаційної політики держави 3....
Вступ Теоретичні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Прикладні аспекти розгляду проблеми економічної безпеки підприємства Висновок Список використаної літератури До основних переваг діагностики потенціалу економічної безпеки підприємства ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1 Сутність фінансової складової економічної безпеки підприємства 1.2 Механізм діагностики фінансової безпеки підприємства 1.2.1 Діагностика ...
...підходи до формування системи фінансової безпеки 2. Взаємозв’язок фінансової безпеки й фінансової стійкості підприємства Висновки Список використаних джерел Поглиблення кризових явищ в економіці України вимагає ...
...Розділ 1 ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ……...6 1.1 Київська Русь…………………………………………………………6 1.2 Запорізька Січ………………………………………………………...8 1.3 Гетьманщина…………………………………………………………....12 Розділ 2 СУЧАСНА ДЕРЖАВНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ………………………14 2.1 Служби, що забезпечують державну безпеку України…………...14 2.2 Закони, що регулюють державну безпеку України……………….
Теоретичні аспекти щодо регулювання екологічної безпеки в господарській діяльності. 1.1. Предмет та метод дослідження……………………………………….8 1.2. Поняття та значення екологічної безпеки…………………………….18 РОЗДІЛ 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ І ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ 5 1.1. Гарантії прав робітників на безпеку та охорону праці 5 1.2.
Задача з державного будівництва і місцевого самоврядування Глава Секретаріату Президента України повернув внесений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України до Секретаріату Президента України проект указу Президента України щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є ...
Задача з державного будівництва і місцевого самоврядування України Глава Секретаріату Президента України повернув внесений Секретарем Ради національної безпеки і оборони України до Секретаріату Президента України проект указу Президента України щодо присвоєння вищих військових звань, зазначивши, Секретар Ради національної безпеки і оборони України не є ...
ТЕМА № 27: Кримінально правова характеристика злочину, передбаченого ст. 286 КК «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту ...
... ЗМІСТ (Задача розв'язана по новому законодавству. Виправно трудовой кодекс з 01.01.2004 року втратив свою чинність!!!). 1....волі в колоніях мінімального рівня безпеки. Призначення і види виправних колоній мінімального рівня безпеки. Напрям засуджених у виправні колонії мінімального рівня безпеки.
Теоретичні засади фінансової безпеки банків..........................................6 1.1. Сутність фінансової безпеки банків...................................................................6 1.2. Основні фактори фінансової безпеки банківських структур...........................9 Розділ 2.
...ПОРУШЕННЯ ВСТАНОВЛЕНИХ ЗАКОНОДАВСТВОМ ВИМОГ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ 1.1. Суспільна небезпека пожеж 1.2. Сучасний стан і рівень пожежної безпеки в Україні РОЗДІЛ 2.
...призначення, зміни або відміни заходів безпеки у кримінальному процесі. 2. Види засобів безпеки у кримінальному процесі та їх класифікація. 3. Суб’єкти, до яких можуть застосовуватися ...
Система безпеки життєдіяльності Завдання 1 1. Скласти короткий(1 2 аркуші) конспект розділу. 2. Скласти 5 6 контрольних питань до розділу.... Основи безпеки робочих зон. 3. Захист від техногенних небезпек здійснюється……… 4. Небезпечною зоною вважається…… 5. Техносфера поділяється на…… 6.
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВА ЯК УСПІШНА СКЛАДОВА СУЧАСНОГО БІЗНЕСУ 5 1.1 Економічна безпека підприємства: сутність та механізм забезпечення 5 1.2 Економіко ...
Загальна характеристика економічної безпеки України 1.1.Сутність економічної безпеки та її зв’язок з суверенітетом держави 1.2.
...напрямки діяльності і повноваження служби безпеки України 1.1. Поняття Служби безпеки України, її завдання, принципи діяльності 1.2. Організація діяльності Служби безпеки України 1.3.
ПОНЯТТЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОВА ОСНОВА ЇЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 9 1.1. Екологічна безпека як об’єкт права 9 1.2.
...правова основа діяльності міліції громадської безпеки Розділ 2. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3.
...правова основа діяльності міліції громадської безпеки Розділ 2. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3.
...види злочинів проти миру та безпеки людства.........................................................................................................................6 1.1. Поняття та сутність злочинів проти миру та безпеки людства........................6 1.2.
Інформаційна безпека банку 6. Економічна безпека банку 7. Інформаційно аналітичне забезпечення діяльності банку 8. Боротьба банків з легалізацією незаконно отриманих коштів 9.
Теоретичні основи безпеки життєдіяльності. Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Стратегія сталого розвитку і проблеми безпеки життєдіяльності 3.
Вступ 1Теоретична частина Методика проведення діагностики фінансової безпеки підприємства 1.1 Сутність фінансової складової економічної безпеки підприємства 1.2 Механізм діагностики фінансової безпеки підприємства 1.2.1 Діагностика ...
Безпека соціальної реклами у сучасному суспільстві 3. Міжнародний кодекс рекламної практики 4. Психологічна безпека реклами Висновок Список використаної літератури При дослідженні ...
Забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному процесі – процесуальна гарантія досягнення завдань кримінального судочинства 2. Правове забезпечення реалізації безпеки осіб, які беруть участь у ...
Національна безпека України……………………………………………7 1.1. Система забезпечення національної безпеки України……………….7 1.2. Національна безпека: сучасний стан та перспективи…………...…..
...правова основа діяльності міліції громадської безпеки Розділ 2. Взаємодія міліції громадської безпеки з іншими підрозділами з метою забезпечення громадської безпеки Розділ 3.
...види злочинів проти миру та безпеки людства…………………………………………………………………….………6 1.1. Сутність злочинів проти миру та безпеки людства…………….….6 1.2. Юридична характеристика злочинів проти миру та ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 2
Користувачів: 1

zhyton_1002

Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.