Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
Козловський Вадим Леонідович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 134 за запитом блага

Сутність немайнових благ та їх види……………………………...….7 1.1. Сутність немайнових благ…………………………………………………...7 1.2. Ознаки та види немайнових благ……………………………………..…….9 Розділ 2.
Понятие нематериальных благ и их виды 2. Защита нематериальных благ Выводы Литература
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Поняття моральних благ в цивільному законодавстві України та їх класифікація………………………………………………………………………….
блага, що необхідня для життя людини c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату d....Question 3 Балів: 1 Економічні блага – це: Виберіть одну правильну відповідь a. товари і послуги у сфері нематеріального виробництва b. засоби задоволення економічних потреб c.
блага, що необхідня для життя людини c. товари і послуги, що придбані в магазині на зарплату d.... звуження потреб Question 3 Економічні блага –це: a. товари і послуги у сфері нематеріального виробництва b. засоби задоволення економічних потреб c. природні ресурси d.
Вступ Загальна властивість усіх матеріальних благ і послуг полягає в тому, що вони так чи інакше стосуються людського добробуту. Добробут народу — це рівень забезпеченості населення різноманітними матеріальними і нематеріальними благами.
...зв'язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання; б) співвідношення обсягів спожитих благ та рівня корисності, що досягається споживачем; в) сукупність усіх наборів ...
Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права. 2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи. 3. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ юридичної ...
...дані по ціні Р деякого блага і кількості Q даного блага, що домогосподарство купує щомісяця впродовж року. Таблиця 1. Дані по ціні Р деякого блага і ...
байдужими благами b. замінниками c. комплементами d. антиблагами Question 2 Балів: 1 При введенні урядом раціонуючих обмежень на використання товару бюджетна пряма: ...відповідно до якої різним наборам благ надаються значення, адекватні перевагам споживача b. зв’язок між складовими набору благ і витратами на їх придбання c.
Пошук матеріальних благ i. З почуття обов’язку j. Психологічна сумісність Question 9 Сформованість адекватних шлюбно сімейних стосунків, уявлень майбутнього подружжя про шлюб ...від батьків, престиж, пошук матеріальних благ, помста, кохання, духовна єдність, наслідування традицій d. Невідповідність (несумісність) характерів, порушення подружньої вірності, погані стосунки з батьками (втручання батьків та ...
виражена в грошовій формі кількість благ та послуг, які фактично споживаються населенням c. рівень задоволення потреб в матеріальних і духовних благах Question 9 Бюджет прожиткового мінімуму ...
...мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних ... система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами d. єдність і згода по всіх політичних питаннях e. необмежена воля для кожного члена суспільства Question 9 ...
...мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: Виберіть одну правильну відповідь a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе ... система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами c. необмежена воля для кожного члена суспільства d. єдність і згода по всіх політичних питаннях e.
...25, а обьём спроса на благо Х увеличивается с 4 кг до 7 кг. К какой групе товаров относится благо Х? 2.
Аналіз концепцій ефективності в розподілі благ в суспільстві 2.1 Аналіз ефективності розподілу благ за критерієм Парето ефективності 2.2 Аналіз ефективності розподілу благ за допомогою ...
...друге, здатний обмінюватись на інші блага в певних пропорціях. Тобто йому властиві споживна вартість і вартість. Товаром може бути як матеріальне, так і нематеріальне благо, в тому числі й послуга.
обмежені ресурси Question 2 Економічне благо, яке задовольняє певну потребу людини і використовується для обміну має назву: Виберіть одну правильну відповідь a. потреба b. товар c....Question 6 Ринок спонукає виробників благ до зниження витрат, підвищення якості товарів, сприяє підвищенню продукивності праці на основі найсучасніших досягнень науки та техніки.
При незмінній ціні блага А і зростанні ціни блага В, бюджетна лінія займе положення, зображене пунктиром на графіку: 18. 17.
...мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному громадянському суспільстві: a. створення соціальних умов, що дозволяють людині найбільш повно реалізувати себе як особистість у законних ... система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами d. єдність і згода по всіх політичних питаннях e. необмежена воля для кожного члена суспільства Question 5 ...
...розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг b. комплекс даних, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг c.
...розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг b. різновид інформації, що відображає процеси виробництва, розподілу, обміну і споживання матеріальних благ та послуг c.
Поняття і класифікація нематеріальних благ як об’єктів цивільного права 2. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ фізичної особи 3. Юридична характеристика особистих нематеріальних благ юридичної ...
...можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових ...можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d. наука у сучасних умовах стала ворожою людині, веде до дегуманізації суспільства, до перетворення наукових ...
Блага, обмеженість ресурсів та проблема вибору. ефективність.Модель циркулюючих потоків. 2. Поняття економічної моделі.Нормативний і позитивний аналіз. 3. Попит....правильність твердження: «вир во суспільних благ забезпечується державою, оскільки властивості цих благ унеможливлюють їх гарантоване вир во приватним фірмам»? 15. Оцініть правильність твердження: процентні ставки під ...
Добро і благо. Історичні концепції добра ……………………………. 7 6. Зло як «анти благо». Історичні концепції зла» ……………………….. 10 7. Волюнтаризм і фаталізм ……………………………………………….. 12 8.
...для картоплі і всіх інших благ). Визначте витрати на картоплю і всі інші блага. Яка буде гранична корисність для покупця, що знаходиться у стані рівноваги? Література
...зв'язку з цим матеріальні блага, проте такі блага не одержав? 2. Розкрийте об’єктивні ознаки залишення в небезпеці. 3. В якому випадку вчинення злочинів проти ...
...для картоплі і всіх інших благ). Визначте витрати на картоплю та на всі інші блага. Якою буде гранична корисність для покупця, що знаходиться у стані рівноваги?
Ніцше: “Порядність”, “обов’язок”, “благо в собі”, благо безособове і загальнозначуще – всі химери, в яких знаходить вираз деградація, крайній ступінь життєвої дистрофії, кенигсбергський китаїзм”.
...вред определяется как «всякое умаление благ, принадлежащих определенному лицу». Теория и практика позволяют утверждать, что причинение вреда в гражданских правоотношениях, как правило, происходит вследствие различного рода ...являются субъективные имущественные и неимущественные блага граждан и юридических лиц.
...метою створення матеріальних та духовних благ, необхідних для існування та розвитку суспільства. Носієм праці є лише людина, яка володіє робочою силою Під час роботи люди розвивають ...одиницю часу певну кількість матеріальних благ. Саме завдяки підвищенню продуктивності праці можна добитися збільшенню ефективності витрат суспільної праці.
, які розробили теорії граничної корисності благ. 7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. 8. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв'язок між: економічними інтересами ...види економічної діяльності виробляють матеріальні блага? 7. Розмежуйте поняття "економічне зростання" й "ефективність виробництва". 8. Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробництва та 9.
, які розробили теорії граничної корисності благ. 7. Назвіть суб’єкти та об’єкти економічних інтересів. 8. Що таке економічні інтереси? Поясність взаємозв'язок між: економічними інтересами ...види економічної діяльності виробляють матеріальні блага? 7. Розмежуйте поняття "економічне зростання" й "ефективність виробництва". 8. Назвіть економічні й соціальні показники ефективності виробництва та спосіб їхнього розрахунку.
...того щоб мати певні матеріальні блага, люди вступають у відповідні відносини з іншими людьми та організаціями з приводу виробництва і розподілу цих благ.
...збут або суто реалізацію матеріальних благ, не здійснюють. Підставою для віднесення бюджетних і трансфертних колективних споживачів до числа оптових покупців є насамперед значний обсяг партій матеріальних благ, що ними закуповуються.
...точки зрения народнохозяйственного учения о благах» (1881), «Основы теории ценности хозяйственных благ» (1886), «Естественная стоимость» (1889), «Капитал и прибыль» (1889), «Позитивная теория капитала» (1891) и «Теория ...
...мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: Виберіть одну правильну відповідь a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами b.
...що виробляються і споживаються 3 блага. У таблиці показані кількість і ціна кожного блага за два періоди. Розрахуйте індекс Ласпейреса, індекс Пааше та індекс Фішера (1982р.
правителі не керуються загальним благом b. призводять до морального занепаду c. невідповідні людській природі d. нестабільні e. економічно неефективні Question 27 Балів: 1 "Вірю, щоб ...Аристотеля, виходять з примату загального блага (можливі декілька варіантів відповіді)? Виберіть одну або кілька відповідей a. монархія b. охлократія c. аристократія d. демократія e. плутократія f.
примноження майнових благ, що належать підприємству та мають певну економічну цінність і виражаються в грошовій оцінці b. зменшення або знищення майнових благ, що охороняються законом та мають ...
...мається на увазі під загальним благом у сучасному демократичному цивільному суспільством: Виберіть одну правильну відповідь a. система розподілу матеріальних благ нарівно між громадянами b.
Характеристиками економічного блага виступають: а) спроможність задовольнити потребу б) рідкість в) цінність г) вірно все зазначене 2. Міські комунальні послуги належать до: а) ...
...відтворення 1.1 Відтворення матеріальних благ 1.2 Відтворення виробничих відносин 1.3 Матеріальний результат Висновок Список використанної літератури
Економічні блага 3. Задача Ціни на товари X та Y становлять відповідно 3 і 6 грн. Дохід споживача – 30 грн Запишіть рівняння ...
Полезность блага ………………………………………………….. 3 1.2. Функция полезности ……………………………………………… 4 1.3. Теории поведения потребителя …………………………………. 6 1.4. Условия равновесия потребителя ……………………………….. 6 1.5.
Дайте означення таким мікроекономічним категоріям і поняттям: 1.1 Крива виробничих можливостей 1.2 Блага низької споживчої вартості 1.3 Крива байдужності 1.4 Принцип спадної граничної корисності 1.5 Граничний продукт фактора виробництва(МР) ...
Корисність блага 10 1.3. Функція корисності 12 Висновки до розділу I 13 2. КАРДИНАЛІСТСЬКА ТА ОРДИНАЛІСТСЬКА ТЕОРІЯ СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ 14 2....
Житло як майнове та немайнове благо 4. Поняття та система житлового законодавства 5. Джерела житлового права 6. Суб'єкти житлового права та їх повноваження 7.
Полезность блага. Функция полезности 9 1.3. Общая и предельная полезность. Закон убывающей предельной полезности 12 1.4.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.