Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
Потапенко Інна Миколаївна

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Савка Роман Васильович

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 159 за запитом брака

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти оцінки втрат від браку підприємства 1.1. Сутність і види браку на підприємстві 1.2. Методи аналізу браку на підприємстві та оцінка якості продукції ...
... 17. За наведеними даними в табл. 8 про порушення технологічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 виробничих ділянках ...
Вступ 1. Сучасна медицина 2. Медицина у вирішенні глобальної проблеми – безплідний брак Література
1. Основные пути стабилизации семьи 2. Социальные проблемы отношений между поколениями 3. Поясните сущность патрилокальной формы брака 4.
Теоретические вопросы: 1. Порядок и условия прекращения брачно семейных отношений. 2....возможности предъявить иск о расторжении брака, поскольку жена как попечитель возражает против предъявления такого иска. Еще до решения суда С. заключил договор, по которому передал И.
1. Якість продукції, показники і оцінка її рівня 2.... Класифікація, облік і аналіз браку 5. Шляхи підвищення якості продукції на підприємствах Задача На прямоточній лінії оброблюються деталі. Вихідні дані наведені в таблиці: Необхідно: 1.
Задача №284 (Россия) по гражданскому процессу....по иску Чижовой о расторжении брака и взыскании алиментов было возбуждено 5 августа. 10 августа в суд поступило встречное исковое заявление Чижова об оспаривании записи об ...
...На підприємстві собівартість остаточного (непоправного) браку склала 84,0 тис. гр. од, вартість остаточного браку за ціною можливого використання –2,2 тис. гр.
Якщо на цьому етапі виявляється брак, створюється загроза зриву добового графіка випуску продукції як гальванічного, так і складального цеху. Бюро технічного контролю БТК цеху підпорядковане відділу ...не дуже зацікавлені у виявленні браку, але водночас жодний із контролерів не хоче брати на себе відповідальність за пропущений брак. Начальник цеху намагається мінімізувати брак, у ...
...виробництву замовлення №1 на виправлення браку по замовленню №1 замовлення №2 потребу ремонт. цеху загальногосподарські потреби 23 000 200 2 000 200 200 100 100 3....Оприбутковано матеріали, отримані при виправлені браку по замовленню №1 100 3.6 Розподілені і списані транспортно заготівельні витрати на основне виробництво замовлення №1 замовлення №2 на ...
...nuptiae): понятие, условия вступления в брак. Конкубинат 2. Виды брака. Формы заключения брака Литература
У середньому брак становить для першого робітника 4%, для другого і третього – 1 і 8%. Виготовлені деталі розміщують в одному ящику....на першому верстаті ймовірність допустити брак дорівнює 0,01; на другому і третьому верстатах ймовірність відповідно дорівнює 0,05 і 0,08. Оброблені деталі вміщують в одну шухляду.
Их брак был расторгнут. В декабре 2006 г. Черняев женился во второй раз. В ходе обследования супругов в 2005 г....обратились с заявлением о расторжении брака супруги Вакуленко, имеющие совершеннолетних детей. Совместно нажитое имущество ими было разделено по взаимному согласию. Однако в органе РАГСа супругам в ...
...за гру 410 ТТД при браку 39%; 10 11 років – 455 ТТД при браку 39%; 12 років – 544 ТТД при браку 37%. 2.
Зміна Волошиної мала менше браку. У зміні Лозової браку було більше. Робітниці цієї зміни постійно скаржилися на погані умови праці, на недотепне керівництво зі сторони ...
...довідка; у зв’язку з браком – у зв’язку зі вступом у шлюб – у зв’язку з одруженням; ЗОШ № 12 м.... Безпечний, брак, виключати, виступ, лишити, мешкати, надавати, неділя, пильний. Вправа 2. Розкрийте дужки, вибравши один із паронімів: оформити (абонент – абонемент), (виборна – виборча) ...
Витрати на виправлення браку і щодо остаточного браку, послідовність їх записів. Рис.1.14. Суми, що звертаються на зменшення втрат від браку, і визначення ...
Заключение брака 2.2. Правовое регулирование семейных отношений 2.3. Прекращение брака Раздел ІІІ. Развитие института лиц, участвующих в делах, возникающих из ...
...Інший додатковий капітал 30 000 Брак у виробництві 3 000 Поточні фінансові інвестиції 15 000 Розрахунки з вітчизняними покупцями 42 000 Страхові резерви 16 000 Готова ...000 9 На виробництво передано брак для виправлення 300 10 На поточний рахунок в національній валюті надійшли кошти від покупця 1 000 в) Заповнити форму 1 „...
Зменшення браку та втрат від браку 3.2. Використання статистичних методів контролю якості продукції на підприємстві 3.3.
...что разрыв произошел в результате брака в литье, допущенного заводом изготовителем. Радиаторы были куплены товариществом в магазине стройматериалов. Брак, допущенный заводом, не мог быть обнаружен при ...
от первого брака умершей, живший отдельно, дочь С. (внучка умершей), племянник 20 ти лет – инвалид 2 й группы, находившийся 2 последних года на ...отдельно, совершеннолетняя дочь от первого брака. Вскоре после смерти К., умер ее сын С., он не успел принять наследство, а совершеннолетняя наследница отказалась от наследства в ...
Виправлення браку 1 10 10. Прибирання робочого місця 1 6 Всього 480 Задача № 4 Обчислити норми часу та виробітку на операції „прострочити ... Виправлення браку 18 9. Заміна бобіни 2 10. Очікування роботи через затримку напівфабрикату 10 11. Регулювання машини 15 12.
...виробництва продукції, надання послуг, виправлення браку, обслуговування устаткування, пакування готової продукції тощо. Крім того, виробничі запаси можуть бути реалізовані на сторону або використані для фінансових інвестицій....використанням виробничих запасів, значною часткою браку і це є також резервом для зменшення витрат в майбутньому. При ефективному використанні запасів, коли матеріаломісткість становить 0,45, обсяг використаних ...
Проте, існує брак нормативних актів, які б урегульовували процес підготовки обліковою службою підприємств інформації для нарахування та сплати податків i подання звітності податковим ... Реформа бухгалтерського обліку характеризувалась браком загальної стратегії, непослідовністю, надмірною орієнтованістю на інтереси державних фіскальних органів. Недосконалість, поспішність, а часом і помилковість рішень щодо змін в ...
Види браку та оцінка втрат від браку на виробництві. 34. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(С)БО 12 «...
...всіх наявних потужностей, які через брак коштів використовуються лише частково. Продукція підприємства є якісною і конкурентноздатною, але через фінан сову кризу і нестабільність, її виробництво скорочено ...задовольнили найрізноманітніші смаки, але через брак інвестицій вони так і за лишаються на папері, а не втілюються в життя. Все, що зараз потрібно АТЗТ “ЧШК”, це ...
...встановлено, що розрив виникнув внаслідок браку литва, який допущений заводом виробником. Радіатори були закуплені в магазині «Будматеріали». Брак, допущений заводом, не міг бути виявленим при огляді ...
...57268, 17 Списується з виробництва брак, що виник при виконанні: 17.1 замовлення №50 17.2 замовлення №72 18 Оприбутковується брак (сировина) по ціні використання при ...
...продукции на двух предприятиях доля брака на первом предприятии оказалась равной 4%, на втором – 6%. Насколько отличаются граничные ошибки оценки вероятности брака на этих предприятиях, если объёмы ...
...ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ Таблиця 2.10 Брак і втрати від браку (тис.грн) Таблиця 2.11 Динаміка собівартості та реалізаційних цін готової продукції Таблиця 2.12 Динаміка ...
Прекращение брака 2. Личные и имущественные отношения супругов. Dos, donatio Литература
расторгла брак с мужем, злоупотребляющим спиртными напитками, одновременно был произведен раздел имущества поровну, в том числе поделен жилой дом, приобретенный ими в ...
Чотири промислові підприємства колективної форми власності, які відчували брак грошей на виробництво нової продукції, разом з комерційним банком утворили концерн. Відповідно до статуту концерну, затвердженого всіма учасниками, фінансування діяльності ...
...Украины главы Секретариата Президента,  регистрация брака органами РАГСа,  назначение Генеральным прокурором Украины прокурора области,  рассмотрение областным судом апелляционной жалобы на решение районного суда о взыскании алиментов,  ...
Двое детей – от первого брака, не усыновленные, но находились на воспитании у отчима более 6 лет. Страховой стаж кормильца 10 лет. Средний заработок – 800 грн.
Бажаючи зареєструвати брак з нареченою до народження дитини, К. направив їй свою заяву про бажання одружитися з підписом, засвідченим командиром частини, проте за ...
Бажаючи зареєструвати брак з нареченою до народження дитини, К. направив їй свою заяву про бажання одружитися з підписом, засвідченим командиром частини, проте за ...
...командировке на уборке урожая, этот брак он просит признать недействительным, так как секретарь сельсовета (родная сестра Васькиной) произвела запись и выдала свидетельство о браке без его ...
При отриманні вантажу був виявлений брак на суму 90 тис.грн. За заключенням експертизи, причиною псування карамелі було тривале транспортування контейнера.
...може орган РАГС зареєструвати їх брак? Що відбудеться в тому випадку, якщо Кримов надасть документ про те, що він нібито здоровий?
Технологічні дефекти і брак товарів для спорту і туризму 4. Фактори, що зберігають якісь товарів для спорту і туризму 4.1.
Брак. 5. Шляхи поліпшення якості продукції. IV. ЗАДАЧА. За даними таблиці проаналізувати використання матеріальних ресурсів…………..17
...в одному з альбомів друкарський брак, а дружина від подарованих парфумів відмовилася. 22 квітня Лукашин звернувся до магазину з проханням : повернути гроші за костюм та альбоми, ...
При расторжении брака в апреле 2004 года супруг просила суд разделить поровну. Остальное имущество ими было разделено добровольно.
...2 3 Пабло Пікассо Жорж Брак Олександр Архипенко
...годин було витрачено на виправлення браку не з вини робітника. ЗАДАЧА 15. Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції характеризується такими даними: Виробничі показники аграрного ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.