Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 6323 за запитом бути

Людські виміри проблеми буття 2. Проблема буття в історико філософському окресленні. Категоріальні визначення буття Список використаної літератури
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи: Охарактеризуйте порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування ...
Буття і матерія, їх взаємозв'язок Розділ 3. Суспільство безпосередній світ буття людини Висновки Список використаної літератури
ВАРІАНТ №6 (Ч, Ш, Щ, Е, Ю, Я) 1. Поняття статистичної та динамічної закономірностної відмінності. Навести приклад. 2.... Яка повинна бути техніка обчислювання. 2. Слідчими слідчого відділення в 2004 р. було розслідувано: в термін до одного місяця – 144.
ВАРІАНТ №6 (Ч, Ш, Щ, Е, Ю, Я) 1. Поняття статистичної та динамічної закономірностної відмінності. Навести приклад. 2.... Яка повинна бути техніка обчислювання. 2. Слідчими слідчого відділення в 2004 р. було розслідувано: в термін до одного місяця – 144.
Вступ ………………………………………………………………………… 3 1. Екзистенціальні витоки проблеми буття ……………………………….. 4 2.
1. Буття і ніщо 2. Матерія і рух 3. Простір і час
1. Вчення Платона про ідеї ............................................................................. 3 2. Діалектика Миколи Кузанського ............................................................... 6 3. Обґрунтування І.... Проблеми людського буття в екзистенціалізмі М. Хайдеггера .............. 14 Список використаних джерел ........................................................................ 17
Варіант №30 ... Що Вам заважає бути добрим в тих чи інших ситуаціях? Чи можна бажати зла заради самого зла? Чи може зло виступати засобом здійснення добра?
(№№10, 20, 30 СТИ) 1. Структура і рівні пізнавального процесу ………………………………. 3 2. Етика як філософська наука ……………………………………………... 8 3. Буття і мислення …………………………………………………………. 11 Література …………………………………………………………………… 15
Задача №278 17 річний Пронін ... і 16 річний Бутко С,М. працювали вантажниками на овочевій базі по 8 годин щоденно, без будь яких доплат.
Задача №319 З посиланням на норми законодавства, зазначте, чи можуть бути суб’єктами адміністративно процесуальних правовідносин: ...
Варіант №9 1. Що таке “золоте правило” моральності й чого воно вимагає від людини? Чи варто залишати людині свободу бути аморальною? 2.
ВАРІАНТ №11 (Ю, Я) 1. Поняття “Закону великих чисел”. 2. Етапи статистичної роботи в органах МВС. 3.... Яка повинна бути техніка обчислювання.
Варіант №12 1. Совість як явище моралі. Як пов’язані совість і свобода людини? Чи зустрічаються люди, у яких абсолютно ... Чи може бути щасливою людина з нерозвиненою совістю? 2. Естетика побуту і людських відносин. Стан побутової сфери. Соціальні потреби людини. 3.
Вступ …………………………………………………………………………. 3 1. Походження людини ……………………………………………………... 4 2. Виміри людського життя: природні, духовні, соціальні ………………. 7 3.
Тестові завдання до теми ТЕСТ 1 Експрес діагностика фінансового стану забезпечує: а) вчасне фіксування кризової ситуації; б) високу достовірність результату; в) спосіб оцінки стану підприємства ТЕСТ 2 Фінансовий стан – це: а) узагальнюючий підсумок діяльності усіх функціональних підрозділів підприємства в комплексі, багатомірна характеристика усіх процесів та результатів; б) показує співвідношення активів та пасивів; в) це вплив внутрішніх та зовнішніх факторів, який зазначає не...
...1 В який термін має бути підписаний уповноваженими представниками колективний договір з моменту його схвалення? a. не пізніше як через 15 днів b....коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк Question 3 На який термін може застосовуватися випробування при прийнятті на роботу робітника? a.
наукові теорії можуть бути як моральними, так і аморальними c. наукові досягнення можуть бути використані як на благо, так і на шкоду людям d.
...з видів соціального ризику може бути організоване на засадах a. обов'язкових b. добровільних c. факультативно обов'язкових Question 6 Гарантійна функція соціального страхування забезпечує a....Допомога по безробіттю не може бути вищою за a. прожитковий мінімум, встановлений законом b. середню заробітну плату застрахованої особи c. середню заробітну плату, що склалася в ...
позичка повинна бути повернена в строк, обумовлений кредитною угодою c. проценти за позичкою повинні бути сплачені в певний строк Question 5 Принцип платності ...
...Question 4 Предметом неустойки можуть бути: a. рухоме майно b. майнові права c. гроші d. нерухоме майно Question 5 Застава виникає: a....Question 6 Тлумачення договору може бути здійснено: a. відповідним органом, який має на це право b. самими сторонами c. за рішенням суду за вимогою однієї сторони ...
...що зростання продуктивності праці може бути досягнете без суттєвого матеріально технічного оновлення виробництва, а успіх трудової діяльності більшою мірою залежить від морально психологічного клімату, який склався ...своїх підлеглих і їх бажання бути зрозумілими. Завдання менеджменту на цьому етапі розвитку управлінської думки полягало також і в розвиткові плодотворних неформальних контактів в організації, оскільки ...
...з перерахованого нижче не повинно бути метою розділення великого підприємства, що перебуває у кризовому фінансовому стані: a. прискорене банкрутство дочірніх підприємств, що виділяються з майном і ...з наведених способів дії можуть бути рекомендовані як методи забезпечення фактичного контролю над дочірніми компаніями, що виділяються: a. надання основного для дочірньої компанії майна в оренду, ...
...фінансових послуг сільським клієнтам повинно бути значно покращено. Жорстка фінансова дисципліна має стати обов'язковою як для всіх господарств, так і для всіх інших підприємств, щоб ...акції) і ця робота має бути завершена у короткий термін. Після відміни мораторію на продаж землі нові суб'єкти господарської діяльності зможуть купувати землю за допомогою ...
...Question 8 Первинні документи мають бути складенні: a. в момент здійснення операції b. на момент складання звітності c. на підставі розпорядження керівника Question 9 Графік документообороту ... повинен бути забезпечений адекватний дозвіл на виконання операцій b. об’єкти різного типу повинні бути охопленні адекватним контролем c.
Мовчазна згода повинна бути повністю виключена і ніяка презумпція недопустима. Про згоду донора можна вести мову тільки при одній умові: якщо донор висловив її ...померлої повнолітньої дієздатної особи можуть бути взяті за згодою подружжя або родичів, які проживали з нею до смерті. У померлих неповнолітніх, обмежено дієздатних або недієздатних осіб ...
...1 У якій формі може бути зафіксований науковий результат? a. на носіях наукової інформації у формі звіту b. у формі наукової праці та доповіді c....5 Question 1 Дисертація має бути виконана: a. особисто, у вигляді спеціально підготованого рукопису чи монографії b. особисто чи колективно, у вигляді рукопису чи монографії c.
...виникають різні взаємозв’язки, може бути забезпечений аналіз будь якої інформації, яка надходить без чіткої локалізації її закріплення в певних зонах b....будь які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником Question 21 Балів: 1 Що розуміють під ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a.
...виникають різні взаємозв’язки, може бути забезпечений аналіз будь якої інформації, яка надходить без чіткої локалізації її закріплення в певних зонах c....будь які області кори можуть бути активізовані одним і тим же подразником Question 21 Балів: 1 Що розуміють під ВНД? Виберіть одну правильну відповідь a.
Як повинна бути вирішена справа? Чи зміниться рішення, якщо буде встановлено, що несправний блок майстер отримав запечатаним, за пломбами заводу виробника? 67....ризик, тому додаткові затрати повинні бути віднесені на його рахунок. Іванов же стверджував, що обумовлена ними сума при укладанні договору була лише приблизною і, якщо Маковецький ...
Марковіц): систематичний ризик може бути мінімізований шляхом диверсифікації інвестиційного портфеля; зменшення несистематичного ризику портфеля інвестицій досягається за рахунок його диверсифікації; рішення щодо фінансування та інвестування ...борги; показник робочого капіталу повинен бути завжди від'ємним; критерієм оцінки потенційної платоспроможності позичальника може бути прогнозний показник Cash flow 18.
...З прийняттям на службу може бути встановлено випробуванням строком до: a. 6 місяців b. 8 місяців c. 1 місяця d. 3 місяців Question 5 З метою ...Question 1 Чи може декларанти бути присутніми під час митного оформлення товарів і транспортних засобів, які пред’являються ними для такого оформлення? a. ні b.
...і керівників у ФТРМ може бути: • горизонтальним, коли працівник росте, як спеціаліст, послідовно підвищуючи і поглиблюючи знання за вибраною спеціальністю і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії ... Прикладом такого соціологічного дослідження може бути розглянута у роботі методика дослідження з розробленою для неї анкетою. Для удосконалення планування ділової кар’єри необхідна об’єктивна оцінка ...
...і керівників у ФТРМ може бути: • горизонтальним, коли працівник росте, як спеціаліст, послідовно підвищуючи і поглиблюючи знання за вибраною спеціальністю і просуваючись з однієї кваліфікаційної категорії ... Прикладом такого соціологічного дослідження може бути розглянута у роботі методика дослідження з розробленою для неї анкетою. Для удосконалення планування ділової кар’єри необхідна об’єктивна оцінка ...
...тих з них, котрі повинні бути враховані при розробці стратегії організації c. розподіл факторів зовнішнього середовища за силою їх впливу d....тривожними симптомами неплатоспроможності фірми можуть бути : a. нові кредитні рахунки b. явна заміна дебіторської заборгованості кредиторською c. заміна кредиторської заборгованості на дебіторську d.
...трудовий договір на строк може бути укладений після його виходу на пенсію за віком. ( 65р.) передбачено законодавством: Італії Швеції Фінляндії Question 7 З точки зору переважної ...та на кожному будівництві повинен бути обладнаний: медичний пункт для надання невідкладної допомоги пункт прийому скарг на недодержання роботодавцем вимог з охорони праці пункт для культурного ...
Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути якнайменш дві особи, одна з яких є юридичною. 2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.
Яким повинно бути рішення комісії? Яка ваша думка щодо законності умов такого трудового договору? 12. Струков, який працював слюсарем на швейній фабриці, не ... Яким повинно бути рішення суду? 13. Водій автобази Котов, за запізнення на роботу за рішенням адміністрації, яке було узгоджене з профспілковим комітетом, був ...
Обидва ці підходи повинні бути враховані менеджерами з маркетингових комунікацій в процесі управління рекламою. Рекламні плани є частиною системи маркетингового планування підприємства....коефіцієнт обороту товарних запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів пов’язані з цією найменш ліквідною статтею оборотних засобів, і тим більш ліквідну структуру ...
Обидва ці підходи повинні бути враховані менеджерами з маркетингових комунікацій в процесі управління рекламою. Рекламні плани є частиною системи маркетингового планування підприємства....коефіцієнт обороту товарних запасів повинен бути якомога більший, оскільки тим менше засобів пов’язані з цією найменш ліквідною статтею оборотних засобів, і тим більш ліквідну структуру ...
Друге питання може бути розкрите, якщо зрозуміти, що М.Вебер аж ніяк не ототожнює науку із суто раціональною діяльністю, наголошує, що для неї, як ...Вебера, що праці вченого «бажають бути перевершеними»? 7. У чому полягає сенс процесів інтелектуалізації та раціоналізації, які відбувалися протягом тисячоліть? Чим люди ХХ ст.
Тема № 12 Адміністративна справа має бути розглянута і вирішена з дня відкриття провадження у справі, якщо інше не встановлено Кодексом адміністративного судочинства протягом: 1) 2,5 ...2) достроково, якщо піднаглядний перестав бути небезпечним для суспільства і позитивно характеризується за місцем роботи і проживання; 3) у разі переїзду особи до іншого місця проживання.
піднімаються найбільш загальні питання буття, пізнання, суспільства, людини b. визнає пріоритет віри над розумом c. панує анімізм (одухотворення сущого) d....1 Вчення про абсурдність людського буття, самогубство як засіб свободи вибору, свободу як можливість іибирати, відчуженість людини, її приреченість, бунт як реакцію на безвихідь Виберіть одну ...
можуть бути охарактеризовані кількісно і якісно b. можуть бути охарактеризовані якісно c. можуть бути охарактеризовані як об’єкт d.
Дані рекомендації можуть бути корисними секретарю. Другий розділ, в якому описується аналіз організації роботи секретаря з документами. Прийом та обробка службової кореспонденції, яка надходить, ...складання службових документів: — документ повинен бути переконливим; — документ повинен бути написаним стисло, аргументування повинне бути не стільки вичерпним, скільки достатнім; — текст службового документа повинен бути однозначним; — ...
...отже є реальною, і може бути застосована на інших підпри ємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в аудиторській фірмі «...у сфері нематеріального виробництва можуть бути різноманіт¬ними, усі вони мають характеристики, що відрізняють їх від товару: невідчутність або нематеріальний характер послуги; нездатність до збере ження; ...
Судові рішення, які можуть бути перевірені в касаційному порядку, та особливості їх розгляду 2.2. Особливості розгляду касаційних скарг і подань на судові рішення, які ...КПК, у касаційному порядку можуть бути перевірені: 1)вироки, ухвали і постанови апеляційного суду, постановлені ним як судом першої інстанції; 2)вироки і постанови апеляційного суду, ...
Розкрийте сутність та зміст буття як філософського поняття. Назвіть основні ознаки реального світу. Практичне завдання "Людина не володарює над існуючим. Людина пастух буття ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.