Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1719 за запитом бухгалтерського

Відмінності бухгалтерського обліку від інших видів обліку. 5. Принципи бухгалтерського обліку в Україні. 6. Завдання бухгалтерського обліку в Україні. 7.
...підставі складеного балансу відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати на них початкове сальдо. 3. Кожну господарську операцію занести в реєстраційний журнал і визначити кореспонденцію рахунків. 4.... Відобразити господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку, визначити обороти і залишкові сальдо по відкритим рахункам. 5. Скласти новий звітний баланс на підставі даних бухгалтерських рахунків.
Теоретичні аспекти бухгалтерського балансу 1.1. Мета, склад та призначення балансу 1.2. Принципи та етапи підготовки фінансової звітності 1.3....2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу 2.2 Методика складання балансу підприємства 2.3 Використання комп’ютерних технологій для складання балансу Розділ 3.
Завдання: відобразити у бухгалтерському зазначені операції по підприємству 3. Дані для виконання: У квітні 20хх р. акціонерами товариства у звітному періоді у фізичних осіб ... Відобразити у бухгалтерському обліку : 5.Дані для виконання: Автомобіль, який використовується при виробництві готової продукції амортизується виробничим методом.
Які бухгалтерські проведення необхідно зробити за результатом аудиторської перевірки? Завдання 1 Технологу Тарасенко І. М. надається відпустка; 24 календарних дня.... Які бухгалтерські записи необхідно зробити за результатами аудиторської перевірки? Завдання 1 Відобразити у бухгалтерському обліку операцію нарахування податкових зобов'язань з ПДВ, ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА ЇХ ЗНОСУ 6 1.1. Економічна сутність обліку основних засобів у виробничих підприємствах 6 1.2....нормативно правової бази з питань бухгалтерського обліку і контролю основних засобів у виробництві 16 1.3. Огляд літературних джерел з питань бухгалтерського обліку основних засобів та ...
Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Визначити види і суми зобов’язань підприємства за наслідками цих операцій. Зміст операції Сума, грн. 1.... Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку господарські операції підприємства. Надати характеристику рахунку 23 «Виробництво». Зміст операції Сума, грн. 1. Перераховано з поточного рахунку попередню оплату ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи складання, аналізу та контролю бухгалтерського балансу у бюджетних установах 1.1 Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його функції та завдання 1.2 Загальна ...
Організація бухгалтерського обліку готової продукції підприємства...................................................................................................28 2.1. Організація первинного обліку готової продукції підприємства..............28 2.2....джерелом такої інформації є дані бухгалтерського обліку, оскільки саме на підставі бухгалтерської звітності приймаються відповідальні рішення фінансовими керівниками. Це встановлено Законом України “Про бухгалтерськ...
Індивідуальне завдання 1 за темою «Бухгалтерський баланс» За наведеними даними скласти баланс підприємства: Варіант 3. Кредиторська заборгованість – 45000; розрахунки з різними дебіторами – 2000; розрахунки з оплати ...завдання 2 за темою «Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис» 1) за даними балансу, складеного в індивідуальному завданні 1 відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; 2) у ...
Теоретичні основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства 1.1. Техніко економічна характеристика ТОВ «УКРАЇНА» та оцінка його стану 1.2.... Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства 2.3. Міжнародний досвід складання балансу Висновок до розділу Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «УКРАЇНА» 3.1.
Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.1. Операції з біологічними активами на сільськогосподарських підприємствах в системі ...економічних категорій та об’єктів бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту 1.2. Нормативне регулювання бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методики та техніки узагальнення даних бухгалтерського обліку та складання балансу підприємства 1.1 Методологія узагальнення даних бухгалтерського обліку 1.2 Сутність і призначення балансу, його нормативно – ...
Поняття бухгалтерського, статистичного та оперативного обліку Задачі та вимоги до бухгалтерського обліку Визначення методу бухгалтерського обліку. Два підходи у визначенні методів бухгалтерського обліку аддитивний та процедурний Поняття про рахунки і їх ...
Лепсе» ведеться оперативний і бухгалтерський облік результатів діяльності, складається статистична, податкова та фінансова звітність з метою надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої ...Лепсе» застосовує оперативно бухгалтерський метод. Оцінка запасів на ВАТ «Золотоніський машинобудівний завод ім.І.І.Лепсе» проводиться за методом ФІФО і базується на припущенні, ...
Економічна суть системи рахунків бухгалтерського обліку 1.1.Рахунки, їх зміст та будова 1.2.Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 1.3.
Історична еволюція бухгалтерського обліку розглядається не заради її самої, а для полегшення розуміння сучасного і оцінки майбутнього. В літературі виділяють 4 основні періоди розвитку бухгалтерського обліку: 1 й – з моменту ...
; Вказати бухгалтерські проведення, скласти первинні документи. Здійснити записи в регістри аналітичного та синтетичного обліку за журнальною формою обліку за відповідними рахунками по ...картку обліку основних засобів, вказати бухгалтерські проведення та зробити записи на рахунках бухгалтерського обліку 2) Скласти відомість нарахування амортизації за березень та квітень п.р.
...бухгалтер недостатньо володіє знаннями з бухгалтерського обліку, аналізу та контролю, які є необхідними для складання обгрунтованого експерного висновку з питань, що досліджуються, він може бути визнаний ...бути висококваліфікованим спеціалістом в галузі бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності, мати вищу спеціальну освіту та пройти атестацію з метою присвоєння кваліфікації експерта бухгалтера Варіант ...
Загальна характеристика меморіально ордерної форми бухгалтерського обліку 2. Принципи складання фінансової звітності 3. Способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку Задача № 1.
Зміст та побудова бухгалтерського балансу 1.2. Структура бухгалтерського балансу 1.3. Вплив господарських операцій на бухгалтерський баланс Практичне завдання ІІ.
Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку, економічного аналізу та аудиту доходів і витрат банку 1.1 Сутність та основні принципи бухгалтерського обліку доходів та витрат в ...
...відкрити схеми синтетичних рахунків скласти бухгалтерські проводки, записати їх до Журналу реєстрації господарських операцій на відкритих рахунках бухгалтерського обліку за даними рахунків скласти обороту та шахову ...
...корисливі господарські злочини, є судово бухгалтерська експертиза Судово бухгалтерська експертиза належить до найпоширеніших видів судових експертиз. її застосовують при розслідуванні та розгляді кримінальних і цивільних справ, ...
...У даній курсовій роботі розглянуто бухгалтерській облік орендних операцій на прикладі магазину ДП “Мрія”, на основі чього можна зробити наступні висновки: 1)....підприємстві ДП “Мрія” працює відокремлена бухгалтерська служба в составі 2 чоловік. Бухгалтерія працює згідно положення про бухгалтерію, для кожного робітника розроблені посадові інструкції.
Завдання 2 Класифікувати обєкти бухгалтерського обліку за складом і розміщенням і джерелами утворення. Суму статутного капіталу визначити самостійно. № Обєкти бухгалтерського обліку Сума, грн.
Форми бухгалтерського обліку, їх сутність, характеристики 2. Задача №46 1) Скласти бухгалтерський баланс по підприємствах на 01.03.01; 2) Відкрити схеми ...
Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських ...
Процес судово бухгалтерської експертизи і його стадії 45. Методика експертного дослідження операцій з підзвітними особами 55. Закон про судово бухгалтерську експертизу та його короткий зміст ...
Теоретичні основи бухгалтерського обліку грошових коштів підприємства 1.1. Економічна сутність грошових коштів як економічної категорії 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань бухгалтерського обліку і контролю витрат грошових ...
...операцій за їх впливом на бухгалтерський баланс 2. Охарактеризуйте види інвентаризації, назвіть випадки обов’язкової інвентаризації 3. Розкрийте суть господарської операції згідно із складеною кореспонденцією рахунків: ... Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.; 2.
...інформації та методичні прийоми судово – бухгалтерської експертизи грошового обігу і операцій з цінними паперами та іноземною валютою 2. Методика експертного дослідження операцій по незавершеному виробництві 3. Вимоги до експерта судово – бухгалтерської експертизи Задача На підставі операцій ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЯК ІНСТРУМЕНТУ УПРАВЛІННЯ СТРАХОВИКА 5 1.1. Сутність бухгалтерського та управлінського обліку у страховій компанії 5 1.2.
Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1. Виробничі запаси підприємства як «оборотні активи»: конкретизація економічної сутності 1.2....літератури щодо проблемних питань з бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.5. Організація та практика обліку виробничих запасів у зарубіжних країнах Висновки до 1 го розділу РОЗДІЛ ...
Скласти бухгалтерські проводки з обліку придбання підприємством обладнання за даними таблиці 1. 2.Навести розрахунок сум до операцій 1б, 2, 3, 4 ...Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань розрахованих прямолінійним методом. ЗАДАЧА 3 За даними таблиці 3 розрахувати вартість відпущених зі складу у ...
Скласти бухгалтерські проводки з обліку придбання підприємством обладнання за даними таблиці 1. 2.Навести розрахунок сум до операцій 1б, 2, 3, 4 ...Скласти бухгалтерські проводки з обліку амортизаційних відрахувань розрахованих прямолінійним методом. ЗАДАЧА 3 За даними таблиці 3 розрахувати вартість відпущених зі складу у ...
...інформації та методичні прийоми судово бухгалтерської експертизи грошового обігу і операцій з цінними паперами та іноземною валютою 48. Методика експертного дослідження операцій по незавершеному виробництві 58. Вимоги до експерта судово бухгалтерської експертизи 16 Завдання № 8 На ...
...відкрити схеми синтетичних рахунків скласти бухгалтерські проводки, записати їх до Журналу реєстрації господарських операцій на відкритих рахунках бухгалтерського обліку за даними рахунків скласти обороту та шахову ...
...2011 року) відкрити синтетичні рахунки бухгалтерського обліку; 3) В журналі реєстрації скласти кореспонденцію рахунків по господарських операціях за січень місяць 2012 року; 4) Рознести (відобразити) господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку; 5) Підрахувати суми оборотів ...
1. Визначення методу бухгалтерського обліку. Складові елементи методу бухгалтерського обліку 2. Економічна сутність 3 типу змін в балансі, зумовлені господарськими операціями 3.
1. Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозв’язок предмету і методу бухгалтерського обліку Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно – пасивними?
1. Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозвязок між предметом і методом бухгалтерського обліку Практичні завдання 1 12 Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, ...
1. Складові методу бухгалтерського обліку 2. Взаємозв’язок між предметом і методом бухгалтерського обліку Завдання Визначте, які з рахунків являються активними, пасивними та активно – ...
1. Система рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків, порядок ведення записів на рахунках Задача Практичні завдання: відкрити рахунки бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських операцій ...
Характеристика діючих форм бухгалтерського обліку. Поняття та види облікових регістрів, порядок їх складання Задача Практичні завдання: відкрити рахунки бухгалтерського обліку скласти журнал реєстрації господарських ...
Основи бухгалтерської звітності 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного ...
Основи бухгалтерської звітності 2. Практичне завдання – відкрити рахунки бухгалтерського обліку; – скласти журнал реєстрації господарських операцій; – відобразити на них господарські операції способом подвійного ...
Загальна характеристика підприємства та організація бухгалтерського обліку, контролю і аналізу 2. Організаційні аспекти складання фінансової звітності підприємства, її аналіз і аудит 3. Критична оцінка та внесення рекомендацій щодо удосконалення організації бухгалтерського обліку, контролю, аналізу на підприємстві ...
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.; 2.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
Відкрити рахунки бухгалтерського обліку і записати залишки (сальдо) на 1.09.200 р.; Скласти вступний баланс на 1 вересня 200 р.; 2.... В міру складання бухгалтерських записів виконати необхідні розрахунки; 3. Визначити тип кожної господарської операції та її вплив на валюту балансу; 4.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.