Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Оцініть цей сайт


Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 148 за запитом біологічних

Вступ Розділ 1. Теоретичні положення бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту біологічних активів на сільськогосподарських підприємствах 1.1.
...організація обліку і контролю поточних біологічних активів на прикладі сільськогосподарського виробничого кооператива ім. Шолуденко, 130 стор., додатки, доповідь (НАУ) Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1....У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ 7 1.1. Поняття, зміст та складові біологічних активів 7 1.2. Характеристика П(С)БО 30 17 РОЗДІЛ ...
Біологічні та соціальні концепції структури особистості та їх взаємозв’язок РОЗДІЛ 2. ДІАГНОСТИКА БІОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОСОБИСТОСТІ 2.1.
Оцінка біологічного віку 3. Визначення біологічного віку Висновки Список літератури
Оцінка біологічного віку 3. Визначення біологічного віку Висновки Список літератури
Загальна характеристика медико біологічних засобів відновлення працездатності……………………………………………………………………………5 2. Використання гігієнічних засобів відновлення в легкій атлетиці……………7 3. Фізичні засоби відновлення легкоатлетів………………………..………………10 4....застосуванню легкоатлетами високої кваліфікації медико біологічних засобів відновлення працездатності............30 Заключення...........................................................................................................
Основні біологічні теорії причин злочинності 2.1. Теорія Ч. Ломброзо 2.2. Послідовники ідей Ч. Ломброзо Е. Феррі та Р. Гарофало 2.3. Сучасні біологічні теорії причн злочинності 2.4.
Вступ 1. Об'єктивна необхідність взаємодії суспільства і природи 2.... Біологічний спосіб захисту рослин як достойна альтернатива застосуванню пестицидів 5. Екологізація виробництва і «зелені» технології Висновки Література
Вступ 1. Природні іонізуючі випромінювання 2. Штучні джерела іонізуючих випромінювань 3. Одиниці вимірювання радіоактивних випромінювань 4. Біологічна дія радіоактивного випромінювання на людину ...
ВСТУП 1. Біологічна, соціальна та психологічна сутність здоров’я 2. Показники здоров’я 3.
ВСТУП ................................................................................................................ 3 РОЗДІЛ I. ТЕОРИТИЧНІ АСПЕКТИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК БІОЛОГІЧНОЇ ПОТРЕБИ ДІТЕЙ ........................... 5 1.1.
План Вступ 1.Виявлення речових доказів 2. Вилучення і пакування речових доказів. 3. Надсилання на дослідження речових доказів. 4....експертизи є предмети зі слідами біологічного походження (кров, сперма, слина, виділення з грудних залоз, піхви, піт), частини тканин організму (волосся, нігті, шкіра, м’язова і хрящова ...
Вступ Розділ і теоретичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності та особливості їх аналізу в аграрних підприємствах 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку та аналізу фінансових результатів 1.2 Методологічні засади організації обліку фінансових результатів в аграрних підприємствах 1.3 Методика проведення аналізу фінансових результатів в аграрних підприємствах Розділ 2 практичні аспекти організації обліку фінансових результатів діяльності на ст...
Концептуальні засади формування змісту біологічної освіти та знань про живу природу. 1.1. Сучасні проблеми змісту шкільноі освіти. 1.2. Теоретичні основи відображення цілісності життя в змісті біологічної освіти. 1.3.
...2 СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО ВІКУ 2.1. Методи визначення біологічного віку 2.2. Визначення біологічного віку за аналізом крові 2.3.
Червоні книги в системі збереження біологічного розмаїття. 2. Заповідна справа в Україні. 3. Червонокнижні рослини України та Тернопільщини, їх збереження в умовах антропогенно зміненого середовища 4....багатство ландшафтів, необхідне для еволюції біологічних видів і філоцено генезу рослинних угруповань. У Європі, у зв'язку з необхідністю збереження спадщини дикої європейської природи, у 1992 ...
Вступ Аналіз концептуальної системи біологічної науки свідчить, що шкільний курс не зовсім відповідає стану науки про життя на сучасному етапі її розвитку. Зокрема, поліцентризм біологічної науки, вчення про рівні організації ...
...сільськогосподарської діяльності», як споживання необхідних біологічних, матеріальних, нематеріальних, трудових та фінансових ресурсів, котрі можна достовірно оцінити, спрямоване на управління біологічними перетвореннями рослин і тварин з метою ...
...19 of 35 До якого біологічного виду належать архантропи? 1) Homo habilis; 2) Ноmо erektus; 3) Homo sapiens. Question 20 of 35 Яка діяльність архантропів стала ...28 of 35 До якого біологічного виду належали неоантропи? 1) Homo erektus; 2) Homo habilis; 3) Homo sapiens. Question 29 of 35 Віра в душу це ...
патологія біологічних потреб. Question 2 Складовою психологічного аналізу особистості злочинця є: a. конкретні індивідуально психологічні особливості; b. антропометричні показники. c.... патологія біологічних потреб. c. суспільні чинники; ТЕСТ 5 Question 1 Зазначте чинники, що зумовлюють формування у правопоруш¬ників відчуття особистої безпеки: a.
Теорія розвитку біологічних понять 1.2. Шляхи активізації формування спеціальних понять в шкільному курсі біології Розділ 2. Дослідження формування спеціальних понять в шкільному ... Методика формування спеціальних біологічних понять 2.2. Екскурсія – важливий засіб формування спеціальних понять в шкільному курсі біології Висновки Список літератури Додатки
...школярів в процесі постановки пізнавальних біологічних задач 2.4. Активізація навчальної діяльності школярів в процесі пізнавальних ігор біологічного змісту Висновки Література Додатки
Що таке біологічне різноманіття та яке його екологічне, ресурсне та еволюційне значення? 3. Чи біогеохімічні цикли в біосфері всіх елементів є замкнені? 4.... Що таке малий біологічний кругообіг речовин та в чому полягає його екологічне значення? 6. В чому сутність замкненого і розімкненого кругообігу речовин? Наведіть приклади.
...і відмінність «соціального організму» і біологічного Концепція інститутів відтворює образ суспільства по аналогії з біологічним організмом. Спенсер, мабуть, усвідомлював умовність такої аналогії, але постійно користувався порівняннями ...
медико біологічний Question 6 Конкурентні переваги трудового потенціалу працівника поділяють на такі групи: a. об’єктивні b. комплексні c.... медико біологічний Question 4 До складу економічно активного населення включають: a. безробітних b. осіб, які навчаються з відривом від виробництва c.
Види експертизи ґрунтознавчих, судово біологічних, судово екологічних, судово ветеринарних, судово медичних, судово психологічних, судово психіатричних 5. Нові види експертних досліджень 6. Види експертних дослідженнь 7.... Судово біологічна експертиза 40. Екологічна експертиза 41. Одорологічна експертиза 42. Експертиза об'єктів інтелектуальної власності 43. Судово балістична експертиза 44.
Яка біологічна роль статевого імпринтингу? а) забезпечує нормальне розмноження; б) перешкоджає розмноженню; в) підвищує рівень статевих гормонів; г) необхідна умова для сексуальних ... Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг ? а) допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного; б) визначає смакові переваги; в) формує навички швидкого поглинання ...
Яка біологічна роль статевого імпринтингу? а) забезпечує нормальне розмноження; б) перешкоджає розмноженню; в) підвищує рівень статевих гормонів; г) необхідна умова для сексуальних ... Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг ? а) допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного; б) визначає смакові переваги; в) формує навички швидкого поглинання ...
Яка біологічна роль статевого імпринтингу? а) забезпечує нормальне розмноження; б) перешкоджає розмноженню; в) підвищує рівень статевих гормонів; г) необхідна умова для сексуальних ... Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг ? а) допомагає тварині розпізнавати їстівне від неїстівного; б) визначає смакові переваги; в) формує навички швидкого поглинання ...
Біологічні особливості батьків. 4. Досвід батьків. 15. Назвіть рушійні сили процесу розвитку особистості. 1. Природні задатки дитини. 2. Вимоги дорослих. 3.... біологічний закон збереження людства 3. піклування батьків про щастя дітей 4. правильної відповіді немає 74. Яка схема відтворює шлях пізнання наукової ...
...1 Методи, засновані на принципі біологічного зворотного зв’язку, дозволяють a. використання біологічних добавок за призначенням b. сформувати умовні рефлекси c. здійснити саморегуляцію фізіологічних процесів d.
...19 of 32 До якого біологічного виду належали неоантропи 1) Homo erektus; 2) Homo habilis; 3) Homo sapiens. Question 20 of 32 Віра в існування душі ...29 of 32 До якого біологічного виду належать архантропи? 1) Homo habilis; 2) Ноmо erektus; 3) Homo sapiens. Question 30 of 32 Чи вірне судження що ...
фотопатією Question 20 Яка біологічна роль статевого імпринтингу? a. необхідна умова для сексуальних ігор b. підвищує рівень статевих гормонів c. забезпечує підкорення самиць самцями d....нормальне розмноження Question 21 Яке біологічне значення має харчовий імпринтинг? a. визначає смакові переваги b. формує навички швидкого поглинання їжі c.
в зниженні біологічних функцій і здатності пристосувати до метаболічного стресу Question 7 Людина у пізньому віці на фізіологічному рівні характеризується a....8 В процесі старіння, на біологічному рівні зміни зачіпають a. фукції організму, що забезпечують життєдіяльність організму, як єдиного цілого b. всі структури і функції організму, пронизуючи ...
Біологічна дія струму на організм людини 4. Технічні засоби електробезпеки 5. Техніка безпеки при користуванні електроприладами 6.
Біологічний матеріал в біосенсорах І) Ферментні біосенсори ІІ) імуносенсори ІІІ) Біосенсори, що містять інтактні клітини ІV) Біосенсори базовані на молекулярних рецепторах ...
Поняття «біологічне різноманіття» 2. Проблема зменшення біорізноманіття 3. Таксономічні групи організмів 4. Природні функції біорізноманіття 5. Цінність біорізноманіття для людини 6.
Біологічна характеристика системи крові Розділ 2. Матеріали та методи дослідження 2.1. Методи гематологічних досліджень 2.2.
Біологічні і соціальні фактори в психічному розвитку і формуванні особистості підлітка. 2. Феноменологічна характеристика дітей підліткового віку. 3.
Біологічні ритми – основа дії квіткових годинників 3. Квітковий годинник К.Ліннея: суть та особливості 4. Технологія «виготовлення» квіткового годинника Висновок Список ...
Співвідношення біологічного та соціального в психіці людини як один з аспектів психосоціальної проблеми 3. Історичний аналіз окремих аспектів психосоціальної проблеми Висновки Список ...
А) Біологічна дія радіаційного випромінювання Б) Аварії з викидом радіоактивних речовин у навколишнє середовище В) Ядерна та радіаційна безпека у Рівненській області ...
Сутність біологічної та екологічної рівноваги 4. Сутність та класифікація забруднення атмосфери 5. Екологічний вплив забруднення атмосфери Висновки Література
Співвідношення соціального і біологічного в особі злочинця 2. Основні кримінологічні риси злочинця 3. Типологія злочинців Висновки Література
Біологічна характеристика збудника сифілісу 1.2. Перебіг захворювання сифілісом 1.3. Методи лікування людини сифілісом Розділ 2.
Клас Асцидії (Ascidiae): біологічні особливості, будова, розмноження і розвиток 4. Клас Сальпи (Salpae): біологія, будова, розмноження і розвиток, метагенез 5.
...небезпеки 1.2 Хімічні і біологічні фактори небезпеки 1.3 Небезпеки в сучасному урбанізованому середовищі 2. Економічна піраміда, сутність і структура Література
Біологічні ритми і годинники 4. Сучасні втілення в життя квіткового годинника К.Ліннея Висновок Список використаної літератури
Зміст Вступ Вплив на живі системи Радіочутливість та її рівні Деякі фактори, що модифікують біологічні ефекти опромінення. Література
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.