Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16
аватар
Середа Олена Володимирівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 81 за запитом біржової

Актуальність обраної теми полягає у тому, що особливості української економіки до нині не сприяли створенню належних умов для становлення і розвитку повноцінної біржової індустрії, особливо її структурного сегмента – біржового ринку товарних деривативів. Завдяки якому можна захистити власного товаровиробника від дії негативних факторів економічної ...
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА БІРЖОВОЇ УГОДИ…………........6 1.1. Поняття та ознаки біржової угоди………………………………………….….6 1.2. Правова основа укладення, виконання та визнання біржових угод ...
Загальна характеристика біржової торгівлі через мережу Інтернет. 1.1. Поняття та ознаки біржової торгівлі. 1.2. Види біржової торгівлі 1.3.
Види біржових угод на фондовій біржі і їх основні характеристики 2. Практика біржової торгівлі на провідних фондових біржах США 3.
Сутність біржової діяльності. Умови і причини відродження біржової діяльності в Україні 19. Кліринг і розрахунки на ринку ф’ючерсних контрактів Задача №1 ...
Регулювання біржової діяльності в Україні 2. Практика біржової торгівлі на провідних фондових біржах Англії та Європи 3.
Процедура хеджування і біржової спекуляції 2. Практика біржової торгівлі на провідних товарних біржах Англії та Європи 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора ...
Регулювання біржової діяльності в Україні 2. Організація процедури лістингу на фондовій біржі 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 60 ... Визначити біржову вартість одного контракту на момент закриття позиції і фінансові результати даної угоди для клієнта брокерської контори 4.
Практика біржової торгівлі на провідних товарних біржах США 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 75 контрактів на загальну суму ... Визначити біржову вартість одного контракту на момент закриття позиції і фінансові результати даної угоди для клієнта брокерської контори 4.
Практика біржової торгівлі на провідних товарних та фондових біржах України 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 50 контрактів на ... Визначити біржову вартість одного контракту на момент закриття позиції і фінансові результати даної угоди для клієнта брокерської контори 4.
Розвиток біржової торгівлі 2. Види біржових контрактів і операцій в системі маркетингу 3. Маркетинг біржових послуг Список використаної літератури
І Вступ 1.1 Основи організації біржової діяльності ІІ Коротка характеристика товарної біржі м. Черкаси 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 ...на підприємстві 3.2 Види біржових операцій 3.3 Організація торгових операцій на біржі 3.4 Біржові угоди ІV Заключна частина 4.1 Висновки та пропозиції ...
Етапи розвитку біржової торгівлі за рубежем 3. Сучасний стан світового біржового ринку 4. Становлення і розвиток біржового ринку в Україні
Обгрунтування моделі інформаційного забезпеченя дослідження біржової кон’юнктури ринку зернових культур 2. Удосконалення методики оцінки та прогнозування біржової кон’юнктури ринку зернових культур 3.
Визначити біржову вартість одного контракту на момент закриття позиції і фінансові результати даної угоди для клієнта брокерської контори 4....від продажу зерна Яку з біржових угод слід запропонувати фермерському господарству для запобігання ризику, отримання збитків або збільшення доходів? Обґрунтуйте ваші рекомендації щодо поведінки господарства на ...
Визначити біржову вартість одного контракту на момент закриття позиції і фінансові результати даної угоди для клієнта брокерської контори 4....від продажу зерна Яку з біржових угод слід запропонувати фермерському господарству для запобігання ризику, отримання збитків або збільшення доходів? Обґрунтуйте ваші рекомендації щодо поведінки господарства на ...
Сутність біржової торгівлі та її значення 2. Організація біржової торгівлі Список використаної літератури
МЕТОДИКА ТА АНАЛІЗ ПРОВЕДЕННЯ БІРЖОВИХ ТОРГІВ.....18 2.1. Організація і технологія біржової торгівлі......................................................18 2.2. Аналіз діяльності фондових бірж в Україні.....................................................
Історія біржової торгівлі в Україні 2.2. Види товарних бірж та особливості їх організації 2.3. Значення товарних бірж для економіки України ...Додатки Висновок br />br /> Роль біржової торгівлі у світовій економіці й у народних господарствах окремих країн не можна переоцінити. Деякі західні економісти вважають, що виникнення сучасної ...
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Об’єктивні перспективи виникнення і розвитку біржових структур 1.2. Інститути біржової торгівлі як елемент ринкової трансформації ...
ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНСТИТУТІВ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Виникнення і розвиток біржових структур 1.2. Історія діяльності товарних бірж в Україні РОЗДІЛ 2.
Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується ...
Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується ...
Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується ...
Визначення біржового курсу на цінні папери, що передбачає постійне зіставлення біржових замовлень на купівлю та продаж певного цінного папера (цінних паперів), характеризується ...
ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БІРЖОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 2.1. Характеристика біржового товару 2.2. Особливості організації біржових операцій на товарній біржі. Біржові угоди 2.3.
...СУЧАСНОГО СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 17 2.1. Етапи розвитку фондового ринку України 17 2.2. Становлення біржового ринку в Україні 20 2....
...СУЧАСНОГО СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНІ 17 2.1. Етапи розвитку фондового ринку України 17 2.2. Становлення біржового ринку в Україні 20 2....
...сучасного стану фондового ринку та біржової торгівлі в Україні 17 2.1. Етапи розвитку фондового ринку України 17 2.2. Аналіз сучасного стану біржового ринку в Україні 20 2....
...обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту; б) загальні індекси фізичного обсягу реалізованої продукції, цін і біржового обороту. Покажіть взаємозв’язок індексів. 94.
...фірма, роль і місце в біржовій діяльності Практична частина Тестові завдання 1.Не є стратегічним фактором, що забезпечує успіх банківської діяльності: a....про внесення цінних паперів до біржового списку a. Відділ лістингу b. Комісія з допуску цінних паперів c. Біржова Рада d. Котирувальна комісія e.
Інфраструктурна база біржової та позабіржової діяльності на ринку цінних паперів. 12. Основні відмінності між первинним і вторинним ринками. 13. Інструменти ринку фінансових послуг.... Біржовий та позабіржовий ринки та їх особливості в Україні. 23. Інфраструктурні учасники фінансового ринку. 24. Споживачі та конкуренти.
біржові котирування d. регульовані ціни Question 3 Які задачі покликані вирішувати закупівельні ціни? a. забезпечення необхідного прибутку сільськогосподарським виробникам b.... біржовими d. ковзними Question 9 Світовими цінами на продукцію виробничо технічного призначення (прилади, верстати, устаткування) є: a.
Біржова торгівля та біржові ціни 2. Ціновий моніторинг 3. Задача № 1 Вихідні дані: 1. Собівартість виробництва продукції = 151649 грн 2.
Біржова торгівля та біржові ціни 2. Класифікація і структура витрат, що входять у склад собівартості промислової продукції 3.
Біржова торгівля та біржові ціни 3. Задача № 1 Визначити: а) прибуток підприємства в розрахунку на один виріб; б) оптову ціну підприємства; ...
Біржова торгівля та біржові ціни Задача № 11 Повна собівартість телевізора (підакцизного товару) становить 800 грн.; постачальникам за матеріальні ресурси при виготовленні ...
Біржові товари. ІY. Види біржових угод та їх здійснення. Мета роботи розглянути світовий досвід, накопичений промислово розвиненими країнами в процесі становлення ...
Міжнародна біржова торгівля 2.1 Роль та місце біржі в економіці 2.2 Сутність міжнародної біржової торгівлі 3.
Міжнародна біржова торгівля 2.1 Сутність міжнародної біржової торгівлі 2.2 Особливості діяльності міжнародних товарних аукціонів 3.
Перед збільшенням статутного капіталу біржовий курс однієї акції номінальною вартістю 100 грн. становив 150 грн. Курс емісії нових акцій – 125 %. Визначити: а) емісійний дохід емітента; б) середній біржовий курс акцій після емісії, якщо ...
...д) клієнтські е) регіональні є) біржові 4. Валютний ринок України характеризується тим, що він є: а) біржовим б) міжбанківським 5. Формами міжнародних розрахунків є: а) інкасо ...
...д) клієнтські; є) регіональні; є) біржові. 4. Валютний ринок України характеризується тим, що він є: (виберіть вірні твердження) а) біржовим; б) міжбанківським. 5.
Біржові індекси та рейтинги цінних паперів. 33. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». 34.... Біржовий ринок. Лістинг. Котирування. 42. Облік розрахунків за зобов’язаннями. 43. Сутність та зміст страхових договорів. 44.
...поточний місяць, відповідають на запитання біржових маклерів (цариною яких завжди була посередницька діяльність при врегулюванні численних питань з укладення угоди) про можливість компромісу в перерозподілі надлишкового ...поточний місяць, відповідають на запитання біржових маклерів (цариною яких завжди була посередницька діяльність при врегулюванні численних питань з укладення угоди) про можливість компромісу в перерозподілі надлишкового ...
Організація і методика аудиту біржової і брокерської діяльності Завдання №10 1) Скласти програму проведення аудиту розрахунків з різними дебіторами та кредиторами по товарних та нетоварних ...
Поняття і класифікація біржових угод. Типи котирувань 2. Структура міжнародного фінансового ринку Завдання 70 Власник облігації номіналом 400 грн.
Біржові операції, їх значення та організація Задача № 8 Розробити стратегію хеджування опціонними контрактами для учасника ринку, що має намір через 3 ...
Міжнародна біржова торгівля 3. Трудова міграція з України 3.1. Причини міжнародної міграції робочої сили 3.2.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.