Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 108 за запитом біржі

Завдання і функції товарної біржі. ІІ. Управління товарною біржею та її структурні підрозділи. ІІІ .Біржові товари. ІY. Види біржових угод та їх здійснення.... Розглянуті аспекти діяльності товарної біржі, її сутність, призначення, що складають відповідне місце в національному господарстві. Основна частина роботи складається з чотирьох розділів, присвячених розкриттю суті ...
...товарів( сировини, продукції) на товарній біржі та шляхи її удосконалення Виконав студент 3 курсу, групи (прізвище, ім’я, по батькові) Керівник: Яремко В.Г....створення й організація діяльності товарної біржі. 3. Оптові закупівлі товарів на товарній біржі. 4.Організація закупівлі товарів через брокерські контори. Висновок. Використана література. Додатки.
Поняття та ознаки фондової біржі 2. Порядок створення, функціонування і особливості припинення фондової біржі 3. Управління фондовою біржею 4. Валютна біржа як різновид фондової біржі ...
Вступ 2 Розділ 1. Теоретичні основи функціонування товарних бірж 3 1.1. Поняття товарної біржі та їх класифікація 3 Розділ ...
1. Обгрунтування моделі інформаційного забезпеченя дослідження біржової кон’юнктури ринку зернових культур 2. Удосконалення методики оцінки та прогнозування біржової кон’...фінансово господарської діяльності Української аграрної біржі Cписок літератури
...АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРАВОВОГО СТАНОВИЩА ТОВАРНОЇ БІРЖІ 1.1. Суть, функції і права товарної біржі 1.2. Організація товарної біржі, її створення і порядок реєстрації РОЗДІЛ 2.
Роль і функції товарної біржі в ринковій економіці 1.2. Класифікація товарних бірж 1.3. Механізм функціонування товарної біржі Розділ ІІ.
...Question 2 Посередницькі операції на біржі мають право здійснювати тільки члени біржі, брокерські контори, фірми, у тому числі маклери, брокери, які від імені своїх клієнтів і ...
...Question 2 Посередницькі операції на біржі мають право здійснювати тільки члени біржі, брокерські контори, фірми, у тому числі маклери, брокери, які від імені своїх клієнтів і ...
Місце фондової біржі на ринку цінних паперів Тестове завдання 1. Перший фондовий індекс, який було розраховано і використано на основі узагальнення даних українського ...за умов купівлі продажу на біржі; б) виплату номінальної вартості облігації та доходу за облігацію (продаж товарів або надання послуг) у строки, передбачені умовами емісії облігацій; ...
І Вступ 1.1 Основи організації біржової діяльності ІІ Коротка характеристика товарної біржі м. Черкаси 2.1 Місце розташування і підпорядкованість 2.2 Форма власності 2.3 Структура управління і кадровий склад 2....Характеристика показників господарської діяльності товарної біржі ІІІ Основна частина 3.1 Зміст комерційної роботи на підприємстві 3.2 Види біржових операцій 3.3 Організація торгових операцій ...
Поняття та ознаки біржі 1.2. Характеристика функцій біржі 1.3. Види бірж в Україні РОЗДІЛ 2. ПРАВОВИЙ СТАТУС БІРЖ В УКРАЇНІ 2.1.
Перша товарна та валютна біржі з’явились a. у ХVII XVIII ст. в США b. у ХV – ХVІ ст. в Іспанії c. у ХV ст.... Біржі d. Біржі та аукціону e. Ярмарки, аукціону та біржі Практичні завдання 1.Комерційний банк залучає депозит фізичної особи у розмірі ...
оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори, марчандайзери b. оптові ярмарки, оптові ринки, агенти, брокери, комісіонери, франчайзори c. оптові ярмарки, товарні біржі, аукціони, оптові ринки, виставки Question ...
...на здійснення угод на фондовій біржі 2. Організація торгівлі валютою на валютній біржі 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 80 контрактів на загальну ...
Мета і функції товарної біржі. Типи товарних бірж, їхні суб'єкти і здійснювані ними операції 2. Товарні біржі на Україні 3. Фондова біржа.
Загальна характеристика фондової біржі 2.2. Оцінка платоспроможності та рентабельності фондової біржі 2.3. Аналіз ліквідності біржі РОЗДІЛ 3.
...з використанням послуг посередника фондової біржі d. продає свої акції або облігації інвестиційному банку, який, в свою чергу, перепродає їх інвесторам Question 8 Емітент залучає опосередковані ...з використанням послуг посередника фондової біржі d. продає свої акції або облігації інвестиційному банку, який, в свою чергу, перепродає їх інвесторам Question 9 До внутрішніх джерел ...
4.1. На валютній біржі денний попит і пропозиція доларів відповідно задані функціями: Pd = 5,25 – 1,5Q та Ps = 5,05 – 2,5Q, де ...денний обсяг продажу долара на біржі. Наведіть графічну ілюстрацію біржової рівноваги і обчисліть, якою має бути інтервенція Національного банку, щоб встановити і утримати курс на рівні ...
Види біржових угод на фондовій біржі і їх основні характеристики 2. Практика біржової торгівлі на провідних фондових біржах США 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 80 контрактів ...
...на здійснення угод на фондовій біржі 2. Кліринг і розрахунки на ринку цінних паперів 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 75 контрактів на ...
Організація процедури лістингу на фондовій біржі 3. Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 60 контрактів на загальну суму 300 млн.
На торгах фондової біржі зафіксовані ціни акцій: Емітент Ціна акцій, гр. од. Номінальна Ринкова 15.04 17.05 А В 0,2 0,3 0,24 0,24 0,...ціни акцій на торгах фондової біржі: Емітент Номінальна ціна акції, грн Ринкова ціна акції 1.04 1.07 А 150 180 195 В 200 180 220 ...
...в євро на Міжбанківській валютній біржі за гривні. 10.01 звітного року підприємство «Агросервіс» перерахувало уповноваженому банку грошові кошти в грн....доларах США на Міжбанківській валютній біржі України. 10.03 40% отриманого авансу перераховано уповноваженому банку. Курс НБУ на дату списання валюти з поточного рахунку в іноземних ...
...в євро на Міжбанківській валютній біржі за гривні. 10.01 звітного року підприємство «Агросервіс» перерахувало уповноваженому банку грошові кошти в грн....доларах США на Міжбанківській валютній біржі України. 10.03 40% отриманого авансу перераховано уповноваженому банку. Курс НБУ на дату списання валюти з поточного рахунку в іноземних ...
...в євро на Міжбанківській валютній біржі за гривні. 10.01 звітного року підприємство «Агросервіс» перерахувало уповноваженому банку грошові кошти в грн....доларах США на Міжбанківській валютній біржі України. 10.03 40% отриманого авансу перераховано уповноваженому банку. Курс НБУ на дату списання валюти з поточного рахунку в іноземних ...
...в євро на Міжбанківській валютній біржі за гривні. 10.01 звітного року підприємство «Агросервіс» перерахувало уповноваженому банку грошові кошти в грн....доларах США на Міжбанківській валютній біржі України. 10.03 40% отриманого авансу перераховано уповноваженому банку. Курс НБУ на дату списання валюти з поточного рахунку в іноземних ...
...в євро на Міжбанківській валютній біржі за гривні. 10.01 Звітного року підприємство «Агро сервіс» перерахувало уповноваженому банку грошові кошти в грн. на купівлю євро....доларах США на Міжбанківській валютній біржі України. 10.03 40 % отриманого авансу перераховано уповноваженому банку. Курс НБУ на дату списання валюти з поточного рахунку в іноземній ...
Фондові біржі: роль і значення для учасників ринку, механізм захисту інвесторів на фондовій біржі Планування податкових платежів на рівні держави, його цілі, ...
...і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) 6 торгів підряд; б) 10 торгів підряд; в) 12 торгів ...паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торговельно інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як: а) біржова послуга; ...
...і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) 6 торгів підряд; b) 10 торгів підряд; с) 12 торгів ...паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торговельно інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як: а) біржова послуга; ...
...і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) 6 торгів підряд; b) 10 торгів підряд; с) 12 торгів ...паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торговельно інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як: а) біржова послуга; ...
...і котирування на Українській фондовій біржі, якщо на них нема угод на купівлю продаж протягом: а) 6 торгів підряд; b) 10 торгів підряд; с) 12 торгів ...паперів, які котируються на фондовій біржі або можуть бути предметом укладання угод в торговельно інформаційній системі, якщо це передбачено їх правилами, характеризується як: а) біржова послуга; ...
...право брати участь у торгах біржі? 11. Хто такі дилер і брокер? 12. Які основні принципи діяльності біржі? 13. Що являє собою УФБ? ТЕМА 16.
Які особливості товарної біржі? 6. Назвіть найбільші біржі світу та України. 7. Які операції виконує фондова біржа, види цінних паперів? 8.
Які особливості товарної біржі? 6. Назвіть найбільші біржі світу та України. 7. Які операції виконує фондова біржа, види цінних паперів? 8.
За даними щодо оформленого продажу квартир на біржі нерухомості необхідно: 1. Скласти комбінаційний розподіл: а) поверх – вартість б) наявність телефону – вартість в) площа – вартість 2.
Аграрні біржі в Україні явище нове і одночасно добре відоме в історичному контексті. З метою з'ясування їхньої сутністі, необхідно простежити історичний ...
Охарактеризуйте функції фондової біржі 2. Назвіть чинники, що визначають платоспроможність постачальника 3. Тести 1. Кредитна спілка це – : а) зобов’язання банку надати позичальнику протягом ...
Поняття фондової біржі та особливості динаміки її функціонування в Україні 2. Аналіз функціонування фондових бірж в Україні 3.
Діяльність товарної біржі в Україні 4. Характеристика роздрібної торгівлі та роздрібних посередників 5. Характеристика діяльності бартерних контор Література
Фондові біржі 1.3. Фінансові інновації на світовому фінансовому ринку 1.4. Ринки похідних фінансових інструментів 1.5.
Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 75 контрактів на загальну суму 750 млн. грн При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах склала 75 ...
Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 80 контрактів на загальну суму 200 млн. грн При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах склала 10 ...
Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 100 контрактів на загальну суму 100 млн. грн При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах склала 20 ...
...дослідження елементи ринкової інфраструктури України : біржі, фінансові установи, науково дослідні установи і т. д. Предмет дослідження – стан ринкової інфраструктури та її динаміка.
Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 50 контрактів на загальну суму 150 млн. грн При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах склала 120 ...
...контрактів Задача №1 На товарній біржі брокерська контора продає 900 контрактів на загальну суму 900 млн. грн При закритті позиції варіаційна маржа по контрактах склала –63 ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.