Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Оцініть цей сайт


аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
аватар
Чудак Ольга Вікторіна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3177 за запитом вартість

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ Тема: Порядок обрання, продовження, зміни та відмини запобіжного заходу у вигляді взяття під варту ПЛАН 1.
Вступ Розділ 1 методичні аспекти менеджменту на основі управління вартістю підприємства 1.1 Вартість підприємства: сутність і основні аспекти 1.2 Оцінка вартості підприємства 1.3 Управління вартістю підприємства Розділ ...
...та правова природа взяття під варту як запобіжного заходу 1.1. Взяття під варту як вид запобіжного заходу та його значення 1.2.
...та правова природа взяття під варту як запобіжного заходу 1.1. Взяття під варту як вид запобіжного заходу та його значення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В СИСТЕМІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ.................................................6 1.1. Ретроспектива податку на додану вартість в Україні.......................................6 1.2.
...основи адміністрування податку на додану вартість....9 1.1. Економічна необхідність та значення податку на додану вартість….........9 1.2. Інформаційне забезпечення податку на додану вартість………………...
...та правова природа взяття під варту як запобіжного заходу 1.1. Взяття під варту як вид запобіжного заходу та його значення 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТЕОРІЇ ВАРТОСТІ 1.1. Теорії вартості 1.2. Трудова теорія вартості 1.3. Альтернативні теорії вартості РОЗДІЛ 2.
Економічний зміст закону вартості 1.2. Еволюція теорії вартості 1.3. Теорія вартості: попит або пропозиція РОЗДІЛ 2. ЗАКОН ВАРТОСТІ 2.1.
Визначення внутрішньої вартості акцій 2.1 Дивідендний метод 2.2Метод «дійсної вартості акції» 2.3 Метод «ринкової оцінки активів» та метод МОКА ВИСНОВКИ………………………………………………………………………...
Теоретичні основи оцінки вартості капіталу підприємства 1.1 Сутність та механізм оцінки вартості капіталу підприємства 1.2 Дохідний підхід в оцінці вартості підприємства 1....
Залежність вартості підприємства від інновацій ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА У період розвитку ринкових відносин в Україні найважливішим фактором конкурентоспроможності вітчизняних малих підприємств у довгостроковій ...розвитку бізнесу – приросту його ринкової вартості й побудови ефективної системи управління, орієнтованої на досягнення цієї мети. Досвід розвинених країн показує, що позитивна динаміка вартості підприємства (бізнесу) ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні додаткової вартості та її форм 1.1 Поняття та форми додаткової вартості 1.2 Думки вчених з приводу функціонування додаткової вартості 1.3. Норма і маса додаткової вартості Розділ 2 Дослідження формування ...
...політекономічним категоріям і поняттям: Споживча вартість товару «робоча сила» Товариство з обмеженою відповідальністю Споживчий кредит Підприємництво Ринкова пропозиція Завдання 2. Необхідність і сутність державного регулювання....товарного виробництва є отримання додаткової вартості. 2. при простому товарному обміні його мету можна відобразити за допомогою формули: гроші товар гроші. Завдання 4. Тести. 1.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління вартістю капіталу підприємства 1.1 Поняття і значення оцінювання вартості капіталу 1.2 Методика визначення вартості різних джерел капіталу 1.3 ...
...ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1 Податки як основне джерело доходів бюджету 1.2 Сутність і значення непрямих податків 1.3 Характеристика податку на додану вартість 1.4 Порядок нарахування та ...
...бюджетом з податку на додану вартість,як складової розрахунків з бюджетом ІІ. Нормативно правове та регламентне регулювання обліку розрахунків з податку на додану вартість ІІІ.
... Задача № 22 Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними: – вартість товарної продукції у звітному періоді ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи управління вартістю капіталу підприємства 1.1 Сутність та значення капіталу в діяльності підприємства 1.2 Показники ефективності використання капіталу підприємства 1.3 Методика управління вартістю капіталу та його оптимізація Розділ ...
...кредитних послуг та оцінки їх вартості 1.1 Сутність банківського кредиту 1.2 Організація кредитної діяльності в банку 1.3 Оцінка вартості кредитних послуг банку Розділ 2.
Вартість обладнання – 80000,0 грн. (із ПДВ). Для придбання обладнання у власність підприємству необхідний кредит у розмірі його вартості, який може бути наданий терміном ...
Визначення загальної вартості рухомого майна з урахуванням поправок 2. Задача № 53 Використовуючи наведені нижче дані, визначити можливі види цінових мультиплікаторів по підприємству.... Ринкова вартість 1 акції грн. 110 3. Задача № 85 Необхідно оцінити поточну вартість простої акції підприємства, виходячи з наступних даних: – розмір виплачених ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи митної вартості та її визначення 1.1 Митно тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності як інструмент економічної політики держави 1.2. Поняття митної вартості 1.3 Класифікація товарів відповідно ...
...порівняльного (аналогового) підходу при визначенні вартості нерухомого майна 2. Завдання №71 Необхідно оцінити об’єкт нерухомості з потенційним валовим доходом 15 000 грн.... Завдання №80 Необхідно оцінити поточну вартість облігацій зі строком погашення 7 років, номінальна вартість 70 000 грн., купонний дохід облігацій – 8 % при рівні дохідності 10 %. 4.
Податок на додану вартість: суть, об’єкти оподаткування, механізм стягнення 2. Характеристика фінансово господарської діяльності ТОВ ТД «ЛОГОС» та оцінка його облікової політики 3.... Податковий облік податку на додану вартість 4. Зміст, структура, види податкової звітності з податку на додану вартість та порядок її складання 5.
Задача № 59 Використовуючи дані агрегованого балансу підприємства, оцінити ринкову вартість статей балансу на дату оцінки і визначити «чисті активи» підприємства. Таблиця 1 Вихідні дані Актив Сума, тис. грн....Використовуючи нижченаведені дані, визначити ринкову вартість об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу: Таблиця 2 Вихідні дані, (тис. грн.) Показники Підприємство аналог Підприємство що оцінюється 1.
Податок на додану вартість: теоретичні основи виникнення та розвитку 1.2. Платники податку 1.3. Реєстрація платників податку на додану варість РОЗДІЛ 2....ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 2.1. Особливості застосування законодавства для платників з питань податку на додану вартість 2.2.
Підприємство придбало торговельне обладнання вартістю 20000 грн. у вересні 2002 р., строк корисного використання 10 років. Справедлива вартість об’єкта на 31.12.2007 р.
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З БЮДЖЕТОМ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1.Економічна сутність податку на додану вартість 1.2. Економіко правовий аналіз та огляд нормативної бази і спеціальної літератури ...
ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА…….28 2.1. Теорії структури капіталу…………………………………………………..28 2.2. Концепція вартості капіталу. Принципи процесу оцінки вартості капіталу підприємства……………………………………………………………………..
...єкт оподаткування податком на додану вартість та операції, що не є об'єктом оподаткування 6. Реєстрація осіб як платників ПДВ 7. Облік приросту (убутку) балансової вартості основних засобів 8.
Особливості розрахунку поточної вартості грошових потоків в прогнозний та пост прогнозний періоди Задача № 64 Використовуючи нижче наведені дані зробити розрахунок грошового потоку підприємства і ...року Актив Основні засоби (залишкова вартість) 1 500 1 450 Запаси і затрати 400 460 Дебіторська заборгованість 250 220 Грошові кошти 20 20 Баланс 2 170 ...
Вартість робочої сили та її формування……………………..…..6 1.1. Сутність вартості робочої сили…………………………………6 1.2.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ТА ЙОГО РОЛЬ У ФОРМУВАННІ ДОХОДІВ БЮДЖЕТУ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАРАХУВАННЯ ПДВ 3. ТЕХНІКО ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФІНАНСОВО ГООСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СП "...І СПЛАТИ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ НА СП „ГРАНТ” 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Задача № 48 Вартість основних засобів на кінець звітного року становила 1440 тис. грн. сума зносу основних засобів – 180 тис. грн., а вартість майна – 3100 грн.
...нижченаведені дані розрахувати чисту поточну вартість доходу підприємства: 1) Вартість проекту – 2 000 тис. грн.; 2) Отримано доходів: 1 й рік – 400 тис. грн.
Нарахувати амортизацію методом зменшення залишкової вартості, використовуючи наступні дані: 1. Первісна вартість об’єкту основних засобів – 14000 тис.грн. 2. Ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів – ...
...нижченаведені дані розрахувати чисту поточну вартість доходу підприємства: 1) Вартість проекту – 2 000 тис. грн.; 2) Отримано доходів: 1 й рік – 400 тис. грн.
...нижченаведені дані розрахувати чисту поточну вартість доходу підприємства: 1) Вартість проекту – 2 000 тис. грн.; 2) Отримано доходів: 1 й рік – 400 тис. грн.
...поширення податку на 5 додану вартість в різних країнах світу 5 1.2. Платники податку на додану вартість 8 1.3.
...року Актив Основні засоби (залишкова вартість) 1 800 1 735 Запаси і затрати 400 480 Дебіторська заборгованість 250 205 Грошові кошти 20 20 Баланс 2 470 ... Визначити вартість ноу хау при ставці дисконту – 12 %, якщо строк його використання – 5 років. Задача № 83 Необхідно оцінити поточну вартість простої акції ...
... Задача №212 Перебуваючи у нетверезому стані, Воронов розбив у кафе дзеркало вартістю 400 грн.
...ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 1.1. Історія формування ПДВ в системі податків на споживання 1.2. Становлення податку на додану вартість в Україні РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика ... Вступ Розділ 1 Теоретичні основи методики нарахування та обліку податку на додану вартість 1.1 Економічна сутність та функції ПДВ 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ПДВ 1.3 Методика нарахування та сплати ПДВ 1.4 Зарубіжний досвід сплати ПД...
...Використовуючи нижченаведені дані, визначити ринкову вартість об'єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу: Таблиця 2 Вихідні дані, (тис. грн.) Показники Підприємство аналог Підприємство що оцінюється 1.... Балансова вартість активів 1 500,0 2 800 6. Сума виплачених дивідендів 50,0 95,0 Задача № 70 Необхідно оцінити об'єкт нерухомості з потенційним ...
...нижче наведені дані, визначити ринкову вартість об’єкта оцінки за допомогою порівняльного підходу Таблиця 1 Вихідні дані Показники Підприємство аналог, тис. грн. Підприємство, що оцінюється, тис.... Балансова вартість актива 1 500 2 800 6. Сума виплачених дивідендів 50 95 3. Задача № 63 Який проект необхідно обрати інвестору згідно ...
Питання визначення митної вартості є особливо важливим, оскільки остання є базою для нарахування мита та інших податків, що формують дохідну частину Держбюджету, а також ...тому законодавче врегулювання інституту митної вартості є передумовою ефективної реалізації митними органами своїх функцій.
... Задача № 36 Номінальна вартість векселя – 350 000 грн. Банк викупає в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10% річних. Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що ...
... Задача № 37 Номінальна вартість векселя – 350 000 грн. Банк викупає в підприємства вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10% річних. Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.