Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Савюк Юлія Федорівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 211 за запитом взаємовідносин

ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 5 1.1 Сутність та особливості взаємовідносин підприємства з комерційними банками 5 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 5 1.1 Сутність та основні напрями взаємодії підприємств з комерційними банками 5 1.2 Суть ... АНАЛІЗ СУЧАСНОГО СТАНУ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПІДПРИЄМСТВ З КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ 22 2.1 Сучасний стан банківського кредитування реального сектора економіки 22 2.2 Організація кредитування ПАТ ...
Торетичні основи взаємовідносин Конституційного Суду України з органами державної влади 1.1. Засади правового статусу Конституційного Суду України 1.2.... Дослідження взаємовідносин Конституційного Суду України з органами державної влади 2.1. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України 2.2.
...ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ТІ ЇХ ЕКОНОМІЧНІ ВЗАЄМОВІДНОСИНИ…………………….19 2.1. Класифікація та організаційні форми внутрішньогосподарських підрозділів.19 2.2. Організація первинних трудових колективів, їх структури і професійно ...РОЗДІЛ 3 ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИХ КОЛЕКТИВІВ ДОСЛІДЖУВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………………..35 3.1. Обґрунтування оптимальної організаційної структури сільськогосподарського підприємства……………………………………………………………………...
Основні принципи, форми і методи взаємовідносин держави і кооперації 2. Законодавче регулювання кооперативних відносин 3. Функції і компетенція державних органів у взаємовідносинах з кооперативами, їх об'єднаннями ...
Роль статусу особистості у взаємовідносинах в групі 1.1. Особливості поведінки особистості у групі Висновки до 1 2.1. Відносини між індивідами в групі Висновки ... Методика дослідження взаємовідносин у групі 2.1. Соціометрія як метод дослідження міжособистісних відносин у групі 2.2. Результати дослідження Висновки до розділу Висновки ...
ВСТУП І РОЗДІЛ. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ КРЕДИТНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 1.1.
1. Особливості ведення переговорів із представниками тур фірм 2. Ризикові форми взаємодії готелів з туроператорами ...
Вступ 1. Завдання та напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 2.
Вступ 1. Завдання та напрями співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями 2.
Вступ Розділ 1.1. Драми і радощі сімейного життя Розділ 2.1 Чоловіче „хочу” та жіноче „треба” 2....
Вступ РОЗДІЛ IПередумови і формування глобальної екологічної кризи Розділ ii Сутність сучасної ...
Вступ 1. Причини виникнення та сутність глобальних проблем 2. Особливості світової фінансової кризи як глобальної поблеми ...
Вивчення фінансових взаємовідносин з господарюючими суб’єктами...8 2.1. Взаємовідносини з покупцями……………………………………8 2.2. Засновницька діяльність підприємства…………………………..10 3.
Гра, як засіб розвитку взаємовідносин дітей 1.2. Погляди вчених на проблему дружніх взаємовідносин дошкільників 1.3. Проблемні форми міжособистісних відносин дітей старшого дошкільного віку ...
...рольова гра, як засіб розвитку взаємовідносин дітей 1.2. Погляди вчених на проблему дружніх взаємовідносин дошкільників 1.3. Проблемні форми міжособистісних відносин дошкільників в сюжетно рольових ...
...припинення вживання наркотиків; б) форма взаємовідносин між наркотиком і особистістю, і ці взаємовідносини залежать як від специфічності ефекту наркотику, так і від потреб особистості, котрі цей ...
...АСПЕКТИ СОЦІОМЕТРІЇ, ЯК МЕТОДА ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН У ГРУПІ 1.1. Міжособистісні відносини в малих групах 1.2. Особливості міжособистісних і міжгрупових стосунків дітей старшого дошкільного віку ... ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ МЕТОДОМ СОЦІОМЕТРІЇ 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2.2.
Взаємовідносини між дітьми у грі 1.3. Форми та прояви ігрової діяльність дошкільників та роль вихователя в її розвитку 1.4.... ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГРІ 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2.2. Проведення гри «Секрет»: дослідження соціометричного статусу ...
Взаємовідносини між дітьми у грі 1.3. Форми та прояви ігрової діяльність дошкільників та роль вихователя в її розвитку 1.4.... Дослідження взаємовідносин дітей дошкільного віку у грі 2.1. Мета, задачі та методи дослідження 2.2. Проведення гри «Секрет»: дослідження соціометричного статусу ...
Проблема формування взаємовідносин дітей дошкільного віку …. 13 1.3. Характер відносин дітей один до одного …………… 19 Розділ II. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ......
Правові форми взаємовідносин:......................................................35 3.1. Взаємовідносини держави і громадського об’єднання...............35 3.2. Взаємовідносини держави і комерційної корпорації..................39 Висновок..................................................................................................................
З історії вивчення взаємовідносин у дитячих колективах 1.2.1.2. Особливості взаємовідносин у колективі молодших школярів 1.2.2.
...діяльності в Україні, побудованої на взаємовідносинах, що мають місце як на території України, так і за її межами і грунтуються на законах зовнішньоекономічної діяльності....грошових коштів, яка заснована на взаємовідносинах між ними і здійснюється на території України або за її межами. Ми з’ясували, що серед комплексу невідкладних завдань щодо ...
Жорстокі взаємовідносини b. Домінуюча гіперпротекція c. Гіпопротекція d. Поблажлива гіперпротекція e. Емоційне відторгнення f. Підвищена моральна відповідальність Question 10 Якого виду насильства ...інша психотехніка, а особлива форма взаємовідносин у системі «психолог клієнт». a. Так b. Ні Question 3 Індивідуальний підхід у сімейного консультування виявляється в індивідуальній консультації одного ...
Взаємовідносини місцевих бюджетів з Державним бюджетом, їх особливості 54. Розподіл видатків відповідно до розподілу повноважень між державною владою і органами місцевого ... Інструменти бюджетного регулювання у взаємовідносинах місцевих бюджетів з Державним бюджетом 58. Взаємовідносини в бюджетній сфері між різними рівнями місцевих бюджетів, їх особливості 59.
ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Внесок педагогів і психологів в проблему розвитку дружніх взаємостосунків дошкільників 1.2.... Дослідження взаємовідносин дітей у грі на етапі константувального експерименту 2.2. Виховання навичок колективізму та дружби в процесі ігор на етапі формувального ...
Конституціоналізм як режим взаємовідносин держави та громадянського суспільства ……….. 4 1.1. Поняття «громадянське суспільство», характеристики структури .. 4 1.2. Конституціоналізм як режим взаємовідносин держави та громадянського суспільства ….
...фінансового управління………………………………………………14 2.2 Взаємовідносини фінансового управління з розпорядниками бюджетних коштів, юридичними та фізичними особами……………………………………..21 2.3 Бюджетний менеджмент………………………………………………………....бюджетною установою, капіталом фінансового управління, взаємовідносинами з розпорядниками бюджетних коштів, ознайомлення з бюджетно кошторисним плануванням на місцевому рівні, формуванням доходів та здійсненням видатків.
Регламент кредитних взаємовідносин 1.6. Порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків 1.7.... Всі кредитні взаємовідносини регламентувалися на підставі кре дитних договорів, що укладалися між банком і позичальником тільки в письмовій формі, які визначають взаємні зобов'...
Охарактеризуйте основні правила етикету у взаємовідносинах з клієнтами. 4. Яким, на Вашу думку, повинен бути працівник у взаємовідносинах з підлеглими? ТЕМА 3 1.
Характер взаємовідносин України з Міжнародними валютними фондами 18 2.3. Позитивні та негативні моменти міжнародних відносин України з МВФ 22 РОЗДІЛ 3.... Прогнозування тенденцій взаємовідносин та набуття членства України в деяких міжнародних фінансових організаціях 28 Висновки 36 Список використаних джерел 39 Додатки 43 Данная работа ...
...володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а ...інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також ...
...володіння або відносини позики, визначають взаємовідносини між особою, яка їх випустила, та їх власником, і передбачають, як правило, виплату доходу у вигляді дивідендів або процентів, а ...інше майнове право і визначає взаємовідносини між особою, яка його випустила (видала), і власником та передбачає виконання зобов’язань згідно з умовами його випуску, а також ...
...розвитку; − суб’єкт суб’єктні взаємовідносини між учасниками навчально виховного процесу – важлива педагогічна умова розвитку творчої активності як вихованців, так і педагогів; − найвищий рівень розвитку суб’єкт суб’єктних взаємовідносин – інтимно особистісне спілкування – суб’єкт ...
Вступ 1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів 1.1 Облік грошових коштів в касі 1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках 1.3 Облік інших грошових коштів 1.4 Документування операцій на поточному рахунку 1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів 2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ– 2.1 Техніко економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ 2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій 2.3 Си...
...механізм, за допомогою якого встановлюються взаємовідносини між підприємствами і громадянами, які мають потребу в фінансових ресурсах, та організаціями і громадянами, які можуть надати необхідні кошти на ...якого встановлюються правові й економічні взаємовідносини між продавцями і покупцями валют. Ринок цінних паперів об'єднує частину кредитного ринку: ринок інструментів позики або боргових зобов'язань ...
...необхідними фінансовими ресурсами, формує фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами. Об’єктом планування є елементи балансового прибутку. При цьому особливе значення має планування прибутку ...необхідними фінансовими ресурсами, формує фінансові взаємовідносини підприємства з бюджетом та позабюджетними фондами. Об’єктом планування є елементи балансового прибутку. 5. Розглянутий в даній роботі перелік лише ...
...організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається: a. неформальною b. формальною c. штатною Question 9 Добре сформована система керівних ...організаційно визначених груп та службових взаємовідносин їх членів у відповідності зі штатним розкладом, називається: a. неформальною b. штатною c. формальною Question 3 Сутність якої функції колективу ...
...людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї діяльності з оволодіння психологічною культурою, а також усвідомлення тих власних внутрішніх ...людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2. інтегративна риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, психологічну компетентність, творчу активність у самореалізації та ін.
...людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими. 3. Усвідомлення мети, процесу і результатів своєї діяльності з оволодіння психологічною культурою, а також усвідомлення тих власних внутрішніх ...людини у сфері її життєдіяльності, взаємовідносин з оточуючими тощо. 2. інтегративна риса людини, що розкриває її особистісне самовизначення, психологічну компетентність, творчу активність у самореалізації та ін.
...як життєвий вибір, особливості подружніх взаємовідносин. 47. Сім’я як соціальний інститут. Функції сім’ї. 48. Специфіка сімейного спілкування. 49. Альтернативні форми шлюбно сімейних взаємин. 50.... Структура взаємовідносин у малій соціальній групі. 56. Конформність і конформна поведінка. 57. Поняття про керівництво і лідерство у малій соціальній групі. 58.
взаємовідносини у колективі c. стану роботи d. особистісних якостей e. заробітної плати Question 7 Що таке фактори умов праці a. взаємовідносини між керівником та підлеглими b.
питання взаємовідносин педагога і учнів f. взаємовідносини між учнями g. космогонію та космологію h. формування пізнавальних процесів Question 2 Вікова психологія вивчає: ...
...в Україні має дослідження менеджменту взаємовідносин між банками на ринку МБК. Ефективним ми вважаємо менеджмент, який базується на використанні рейтингової оцінки банків контрагентів і на лімітній ... Предмет дослідження – взаємовідносини між банками учасниками міжбанківського кредитування. Методи дослідження. В процесі дослідження для досягнення поставленої мети застосовано загальнонаукові та спеціальні прийоми і ...
...об’єм продукції; Розвиток тісних взаємовідносин з постачальниками для контролю і по можливості зниження вартості послуг та товарів, що отримуються; Перевірка вигідності оренди порівняно з купівлею (... Важливим є фактор взаємовідносин з покупцями та постачальниками, який непрямо впливає на затрати підприємства, обсяги виробництва та продажів, оборотність дебіторської та кредиторської заборгованості, а ...
вивчення взаємовідносин працівників b. поєднання ефективного навчання персоналу, підвищення кваліфікації та мотивації для розвитку здібностей працівників c.... взаємовідносини працівників у колективі c. люди d. трудові ресурси Question 4 Один із етапів прогнозування, який пов’язаний із визначенням характеру ...
фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів c. система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’... фіскальні взаємовідносини між суб’єктами господарювання в процесі адміністрування обов’язкових платежів c. система законодавчих норм, регулюючих процеси нарахування та сплати обов’...
...іноземних суб’єктів, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на території України, так і за її межами. Державне регулювання ЗЕД здійснюється законами України, ... Взаємовідносини України з ЄС у форматі "сусідства" слід використати як адаптаційний період для українського бізнесу, коли через механізми зони вільної торгівлі ...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.