Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 211 за запитом вибуття

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ 1.1. Поняття, ознаки та форми роздрібної торгівлі в України 1.2....забезпечення процесу обліку надходження та вибуття товарів і тари в галузі роздрібної торгівлі РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИБУТТЯ ТОВАРІВ І ТАРИ НА ВІДКРИТОМУ ...
Загальна характеристика обліку надходження та вибуття товарів і тари на підприємствах гуртової торгівлі 1.1. Порядок приймання товарів, придбаних у постачальників 1.2.... Методи оцінки вибуття товарів 1.4. Облік реалізації товарів зі складів і баз підприємств оптової торгівлі 1.5.
...КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ НАДХОДЖЕННЯ І ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ..........6 1.1. Сутність запасів підприємства, їх надходження і вибуття..........................6 1.2. Огляд літературних джерел та обґрунтування методики ...
...з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн. 1. Залишок на 01.10 500,0 2,88 2. Надходження 10.10 250,0 3,01 3. Вибуття 11.10 600 4.
...з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн. 1. Залишок на 01.10 700,0 3,7 2. Надходження 10.10 550,0 3,5 3. Вибуття 11.10 900 4.
...з руху матеріальних цінностей Надходження Вибуття, кг Кількість, кг Ціна, грн. Сума, грн. 1. Залишок на 01.10 50,0 2,78 2. Надходження 10.10 250,0 2,3 3. Вибуття 11.10 50 4.
...оновлення основних фондів перевищує коефіцієнт вибуття основних фондів, що є позитивним, хоча показник не змінюється в 2008 році і становить 0,03 і знижується в 2009 році на 0,02. Показник вибуття основних фондів відсутній в 2007 ...
...2006 році) Аналізуючи коефіцієнти оновлення, вибуття та приросту можна говорити, що оновлення відбувається достатньо повільними темпами, хоча коефіцієнт оновлення і перевищує коефіцієнт вибуття на протязі 3 х років ...
...основних фондів, коефіцієнти оновлення і вибуття всієї сукупності засобів праці. 3. Розрахувати річні суми амортизаційних відрахувань нових фрезерних верстатів з ЧПУ за такими методами: – методом рівномірного ... Місяць введення (вибуття) основних фондів: 3.1 будівлі 05 3.2 споруди 03 3.3 передавальні пристрої 02 3.4 машини і устаткування ...
...Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття основних засобів 2.3 Аналітичний і синтетичний облік наявності та руху основних засобів 2.4 Організація інвентаризації основних засобів на ...та достовірної оцінки надходження і вибуття основних засобів, їх ефективного використання є важливою і актуальною, оскільки вдосконалення і адаптація до міжнародного досвіду системи бухгалтерського обліку внесло ...
...заміни основних засобів при їхньому вибутті. Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних засобів, часу їхньої експлуатації, витрат на модернізацію. Операції, пов’язані з рухом основних ... По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також у разі часткової ліквідації об’єкту основних засобів, сума уцінки основних засобів.
...заміни основних засобів при їхньому вибутті. Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних засобів, часу їхньої експлуатації, витрат на модернізацію. Оцінка обліку і аналізу основних засобів ... По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також у разі часткової ліквідації об’єкту основних засобів, сума уцінки основних засобів.
...та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5) Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів.
...та приросту основних засобів, коефіцієнт вибуття, пояснити основні причини та наслідки вибуття основних засобів (таблиця 5) Обчислити коефіцієнти зносу та придатності основних засобів.
...характеризують наступні коефіцієнти: коефіцієнт оновлення, вибуття, придатності, коефіцієнт зносу і придатності, ефективність використання основних фондів можна виміряти за допомогою коефіцієнтів фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних ... Аналіз оновлення, вибуття і придатності основних фондів в цілому по підприємству можна констатувати такі тенденції: підприємство має основні фонди в достатньо хорошому стані, ...
...в таку саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2006 році та 304,9 тис.грн. в 2007 (в тому числі ліквідовано на ... Коефіцієнти оовлення, вибуття і приросту основного капіталу показують, що оновлення основних засобів проходить в цілому задовільно. Лише в 2007 році коефіцієнт приросту має ...
...є набагато більшим за коефіцієнт вибуття і відповідно коефіцієнт приросту має позитивне значення. Таким чином, бачимо наступну динаміку: фондовіддача в 2006 році становить 0,5, в 2007 ...2.13 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних засобів Таблиця 2.14 Аналіз ступеню оновлення, вибуття, приросту, зносу та придатності основних засобів за ...
...в таку саму величину) та вибуття на 54,2 тис.грн. в 2007 році та 304,9 тис.грн. в 2008 (в тому числі ліквідовано на ... Коефіцієнти оовлення, вибуття і приросту основних засобів показують, що оновлення основних засобів проходить в цілому задовільно. Лише в 2008 році коефіцієнт приросту має ...
...в таку саму величину) та вибуття на 14 тис.грн. (в тому числі ліквідовано на 5 тис.грн.). По аналізуємому підприємству активна частина промислово виробничих основних ...нових технологій, які дозволяють знизити вибуття обладнання; використання раціональних пропозицій співробітників, що дозволяють підвищити ступінь зношування обладнання; аналіз сезонності робіт, що виключає необгрунтовані простої обладнання; постійне ...
зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу b. збільшення економічних вигод внаслідок збільшення активів або зменшення ... зменшення економічних вигод внаслідок вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до збільшення власного капіталу ТЕСТ 15 Question 1 Обсяг прибутку підприємство одержує від: ...
Розрахувати коефіцієнти оновлення та вибуття основних фондів та визначити, скільки років знадобиться для повного оновлення фондів при даних значеннях коефіцієнтів Обсяг товарної продукції в базовому ... з 1 Обсяг та строки вибуття основних фондів – 0,7 млн. з 15 Задача Розрахувати показники обігових коштів у плановому році та визначити умовну їх економію внаслідок ...
Документування операцій з надходження та вибуття товарів в оптовій торгівлі та їх оцінка 3.Облік товарів у місцях зберігання та звітність матеріально відповідальних осіб 4....та аналітичний облік надходження та вибуття товарів у бухгалтерії 5.Облік товарів і товарообороту в умовах застосування сучасної комп’ютерної техніки Висновки і пропозиції СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
...обліку та аналізу надходження та вибуття товарів в роздрібній торгівлі 1.3 Методологія обліку торгових операцій 1.4 Особливості аналізу в роздрібній торгівлі 2.... Характеристика стану обліку надходження та вибуття товарів на ВАТ «Черкаський Будинок торгівлі» 2.3 Аналіз товарних запасів по ВАТ “Черкаський Будинок торгівлі” 3.
...зміни залишків, надходжень та іншого вибуття сировини, використавши балансовий метод аналізу. Пояснити, в чому полягає сутність цього методу. Зробити висновки за результатами аналізу, виходячи з наведених ...Надходження сировини 10800 12350 Інше вибуття сировини 60 40 Запаси сировини на кінець періоду 410 280 4. Задача № 22 На основі даних підприємства визначити залежність матеріальних ...
Техніко – технологічна база виробництва Банкрутство і ліквідація підприємств Завдання Завдання Розрахувати за відповідним варіантом такі показники: 1) балансову вартість груп фондів на кінець кварталу 2) суму податкової амортизації основних фондів по групам і в цілому за квартал 3) первісну та балансову вартості фондів на кінець кварталу 4) коефіцієнти зносу на початок і кінець кварталу 5) коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Дані про первісну і балансов...
Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал. Таблиця 1 Дані про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу. Показники за групами фондів Вартість тис.... Вибуття фондів Продовження таблиці 2 1 2 II група ( 1 й місяць ) 20 IV група ( 3 й місяць ) 3 2.
Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал. Таблиця 1 Дані про вартість основних фондів підприємства на початок кварталу. Показники за групами фондів Вартість тис.... Вибуття фондів Продовження таблиці 2 1 2 ІII група ( 2 й місяць ) 30 2. Введення нових фондів ІІ група ( 3 й ...
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Задача №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1.
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Завдання №2 Вихідні данні: Таблиця 3 Данні про витрати на лінію Показники Вартість тис. грн 1.
...на кінець січня, здійснивши оцінку вибуття запасів методами середньозваженої собівартості та LIFO. Рух запасів Кількість, шт.. Ціна, грн. Залишок на 01.01 п.р....визначити для них найоптимальніший метод вибуття. Задача № 7 Розрахувати суму резерву сумнівних боргів, виходячи з платоспроможності окремих дебіторів, на підставі таких даних: Станом на 31 грудня ...
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні данні: Таблиця №1 Данні про витрати на лінію Показники Вартість тис.
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис.
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис.
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис.
Вибуття фондів 2 група ( І місяць ) 3 група ( ІІ місяць ) 4 група ( ІІІ місяць ) 2. Введення нових фондів 2 група ( ІV ... Коефіцієнти оновлення та вибуття фондів за квартал Розрахунково – аналітичне завдання №2 Вихідні дані: Таблиця № 3 Дані про витрати на лінію Показники Вартість тис.
Аудит надходження та вибуття основних засобів 11. Аудит фінансового стану підприємства на базі фінансової звітності 12. Аудит руху та наявності товарних запасів ІІ....реалізацію здійснюється за методом оцінки вибуття запасів FIFO; – перелік змінних загальновиробничих витрат: – матеріальні витрати; – витрати на оплату праці (30% нарахованої зарплати і премій); – відрахування на обов'...
Відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку 61 2.4. Облік біологічних активів при комп’ютерних технологіях 88 РОЗДІЛ ...30; дослідити відображення надходження та вибуття поточних біологічних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку; проаналізувати первинний, аналітичний та синтетичний облік поточних біологічних активів рослинництва та тваринництва; ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації 3. Функції, методи і принципи державного регулювання економіки 4.
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби 0е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
Місяць введення (вибуття) а) будівлі б) споруди в) передавальні пристрої г) машини та устаткування д) транспортні засоби е) інструменти є) виробничий інвентар та ...засобів та коефіцієнти оновлення та вибуття всієї сукупності засобів праці, розрахувати суму амортизації Задача Скориставшись даними розрахувати узагальнюючі показники використання основних засобів підприємства: фондовіддачу, фондомісткість, фондоозброєність ...
, а вибуття потужності – 965 тис.грн. Коефіцієнт середньорічної потужності при невідомому конкретному часі введення в дію та вибуття потужностей дорівнює 0,45, а коефіцієнт ...
...оцінки виробничих запасів при їх вибутті 2.3.4. Організація синтетичного та аналітичного обліку виробничих запасів, відображення інформації в облікових регістрах та звітності 2.4....у виробництво, продажу чи іншому вибутті встановлено їх оцінку за одним з методів: за середньозваженою собівартістю чи методом ФІФО. При вирішені питання достовірності оцінки при оприбуткуванні ...
...нематеріальних активів, їх оновлення і вибуття). Для обліку використовують рахунок 12 «Нематеріальні активи», за дебетом рахунку 12 “Нематеріальні активи” відображається придбання або отримання в результаті розробки (...дооцінки таких активів, за кредитом вибуття внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигод від його використання та сума уцінки нематеріальних активів.
...розраховуються показники зносу і придатності, вибуття і оновлення, фондовіддачі, фондоозброєності, фондомісткості і фондорентабельності та проводиться їх факторний аналіз. У процесі функціонування основні фонди під впливом різних ...нових технологій, які дозволяють знизити вибуття обладнання; використання раціональних пропозицій співробітників, що дозволяють підвищити ступінь зношування обладнання; аналіз сезонності робіт, що виключає необґрунтовані простої обладнання;...
...характеризують наступні коефіцієнти: коефіцієнт оновлення, вибуття, придатності, коефіцієнт зносу і придатності, ефективність використання основних фондів можна виміряти за допомогою коефіцієнтів фондовіддачі, фондомісткості, фондоозброєності та рентабельності основних ...оновлення є вищим за коефіцієнт вибуття (крім 2010 року); аналіз ефективності використання основних фондів показав, що ефективність зростає, про що свідчить збільшення фондовіддачі, фондоозброєності і рента...
1 2 3 4 5 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.