Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Оцініть цей сайт


Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 656 за запитом вибір

І Вступ 1.1 Правильний вибір джерела постачання – залог успіху підприємства ІІ Коротка характеристика ВАТ «Будинок торгівлі» 2.1 Місце розташування 2.2 Структура управління і ... І Вступ 1.1 Правильний вибір джерела постачання – залог успіху підприємства ІІ Коротка характеристика ВАТ «Будинок торгівлі» 2.1 Місце розташування 2.2 Структура управління і кадровий склад 2.3 Організація матеріальної відповідальності 2.4 Рекламно інформаційна робота по збуту товарів ...
...об'єкта регулювання 1.1 Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів………………….5 1.2 Зведення моделі до безрозмірної форми………………………………..7 1.3 Перевірка адекватності динамічної ...настроювання регулятора………………………………………………………………………14 2.2 Вибір регулятора за законом регулювання для заданої схеми САР….16 2.3 Знаходження оптимальних настрою вальних параметрів регулятора………………………………………………………………..
...свідомістю як прихований вплив на вибір електорату........................................13 1.2. Технології маніпуляції свідомістю під час виборчої кампанії..................................................17 1.3. США як творець концепції і технології ... Аналіз впливу маніпуляції свідомістю на вибір електорату на прикладі США..........27 2.1. Аналіз електоральної поведінки виборців на прикладі США...................................................27 2.2.
Шляхом випадкової повторної вибірки із партії було взято 100 проб продукту А. У результаті дослідження було встановлено, що середня вологість продукту А у вибірці становила 8% при середньому квадратичному ...
...розглядаються фактори, що впливають на вибір. Ця структура відображає розуміння проблеми особою, яка приймає рішення Стратегія мінімальних витрат, яка поширилася ще на початку 1970 х років, ... Вибір функціональних постачальників Категорія критеріїв Якість виконання Витрати придбання Спроможність підприємства постачальника підтримувати очікуваний рівень якості виконання і витрат придбання Ваговий ...
вибір пріоритетних галузей та технологій; 3.розробка способів залучення інвестицій; 4.реалізація розробленої політики та контроль за її виконанням....інвестицій є доцільним і обгрунтованим, вибір інвестиційного проекту був правильним, і він рекомендований до впровадження в діяльність підприємства. Перелік графічного і табличного матеріалу: Таблиця 1.1 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи стратегічного планування 1....за першим розділом Розділ 2 Вибір маркетингової стратегії за допомогою матриці Мак Кінсі на прикладі ВАТ «Трест«Донбасстрій» 2.1. Макрооточення підприємства 2.2.
Вступ 1. Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3.
Вступ 1. Основні положення теорії споживчого вибору 2. Оптимізація вибору споживача: кардиналістський та ординалістський підходи 3.
1. Цільовий ринок товару та методика його вибору 2. Дослідження ринку задля формування ефективної товарної політики Список ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИБОРУ ФОРМ ОПЛАТИ ПРАЦІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ВИРОБНИЦТВА ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи управління структурою капіталу акціонерних товариств та вибору форм залучення додаткового капіталу ...
Визначте граничну похибку вибірки для середньої тривалості обороту з імовірністю 0,954(t=2). 114. За результатами опитування домогосподарок (в рамках маркетингового дослідження) 135 із ...954 (t=2) визначте похибку вибірки для частки домогосподарок, які є потенційними покупцями чаю в разових упаковках, %. 115. За даними вибіркового обстеження 64 підприємств малого бізнесу ...
...2 РОЗРОБКА СТРУКТУРНИХ РІШЕНЬ ТА ВИБІР КОМПОНЕНТ ДЛЯ СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ 2.1 Будова та принцип роботи повірочної установки 2.2 Розробка структурної схеми системи автоматизації 2.3 Вибір типу вимірювачів температури 2.4 ...
Завдання 1 Задано вибірку, що характеризує місячний прибуток підприємців (в тис. грн.). Скласти варіаційний ряд та статистичний розподіл вибірки, побудувати полігон частот.
...розвитку організації (організація – на ваш вибір). 2. Розкрийте етап розвитку, особливості функціонування, позитивні та негативні сторони організації (організація – на ваш вибір).
ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОСТУ, КОНКУРЕНТНОЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ 49 3.1. Портфельний аналіз 49 3.2. Вибір місії та формування маркетингових цілей ...
ВИБІР ТА ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОСТУ, КОНКУРЕНТНОЇ І МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ФІРМИ 57 3.1. Портфельний аналіз 57 3.2. Вибір місії та формування маркетингових цілей ...
вибір методів організації виробництва та управління b. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення c. всі відповіді вірні d.
вибір методів організації виробництва та управління c. вибір технологічних процесів, устаткування і оснащення d. всі відповіді вірні ТЕСТ ДО ТЕМИ 9 ...
ЗМІСТ Вступ 1 Коротка характеристика підйомної лебідки та режимів її роботи 2 Розрахунок та побудова навантажувальної діаграми і тахограм підйомної лебідки 2.1 Розрахунок основних величин 2.2 Розрахунок і побудова тахограм підйомної лебідки 3 Попередній розрахунок потужності привідного двигуна 3.1 Розрахунок потужності електродвигуна 3.2 Розрахунок передаточного механізму 4 Техніко економічне обґрунтування вибору системи електроприводу 5 Вибір електродвигуна. Розрах...
...це може бути досить різний вибір: вибір засобів дії, часу та умов дії, вибір варіантів організації наших доцільних дій та вчинків, нарешті, вибір найбільш прийнятного чи ...
...шостому почутті”, та передчутті, що вибір правильний інтуїтивні  передбачають формування принципово наукового варіанту інноваційні  пов’язані з вирішенням загально організаційних питань організуючі  ґрунтуються на всебічному науковому ...цілей – це Розробка варіантів рішень  вибір однієї з кількох можливих альтернатив – це: прийняття рішення  частина процесу, яка представляє собою діяльність виконавця над певним видом інформації (зібрати ...
ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі системи 9 2.3 Побудова структурної схеми програмного продукту ... ЗМІСТ ВСТУП 4 1 АНАЛІЗ ЗАВДАННЯ 5 2 ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРИ ПРОГРАМНОГО ПРОДУКТУ 7 2.1 Аналіз процесу обробки інформації та вибір структур даних для її зберігання 7 2.2 Розробка інформаційної моделі систе...
...Необхідні дані №п/п Показники Вибір 1 Вибір 2 Вибір 3 Вибір 1 Обсяг ринку 20 16 30 2 Майбутній обсяг ринку,тис.шт.
вибір критерію розв’язання поставленої задачі ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: Виберіть одну правильну відповідь a.... вибір програмного забезпечення b. оптимізацію обліку c. вибір технічних засобів Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a.
вибір критерію розв’язання поставленої задачі c. додатковий аналіз вибраної альтернативи ТЕСТ ДО ТЕМИ 2 Question 1 Принцип системності передбачає: a.... вибір програмного забезпечення b. вибір технічних засобів c. оптимізацію обліку Question 6 Для ефективної роботи програми необхідно вибрати: a.
...діяльності, як аналіз альтернатив і вибір стратегії не включає таку фазу реалізація стратегії; вибір стратегії; оцінка існуючої стратегії; формування стратегії 57.
Обґрунтуйте вибір форми середньої. 49. За наведеними в табл. даними визначте середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.
Вибір та обґрунтування підприємницької ідеї. 1.1.Вибір підприємницької ідеї 1.2.Бізнес план 1.2.1.
ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………4 РОЗДІЛ 1 ВИБІР ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ЗАДАНОГО ТИПУ ВАНТАЖУ 1.1. Характеристика ринку транспортно експедиторських підприємств України………………………………………………………6 1.2. Вибір транспортно експедиторського підприємства………………15 1....
Світоглядні позиції вченого і вибір наукового методу. 4. Основні категорії наукового пізнання. 5. Визначення предмету наукового знання. 6. Нормативна і дескриптивна функція методології. 7.... Генеральна сукупність та вибірка в експериментальному дослідженні. 44. Типи експериментальних досліджень. Експлораторний та конфірматорний експеримент. 45. Алгоритм експериментального дослідження. 46. Інтерв’ю.
Діаграма: чим обумовлений ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.9. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.10.... Діаграма: чим обумовлений ваш вибір навчання в аграрному навчальному закладі? 3.25. Діаграма: Оцінка характеру роботи у сільському господарстві. 3.26.
...зовнішньої політики розглядається виключно як вибір напряму орієнтації, а не вибір змісту і способу активної діяльності на міжнародній політичній арені. Вибір орієнтації є вибір пасивної позиції.
Вибір ведучого механізму. Методи виконання робіт 5.1.3. Відомість підрахунку працевитрат і зарплат 5.1.4.... Вибір методів ведення робіт 5.2.2.1. Вибір землерийних машин 5.2.2.3. Вибір монтажного крану 5.2.2....
Для даної вибірки записати варіаційний ряд, розподіл частот та побудувати полігон частот: 1, 1, 2, 3, 3, 5, 2, 2, 1, 4, 4, ... Знайти моду та медіану вибірки. Контрольна до заняття 9. Характеристика оцінок 1. Кількісна ознака X генеральної сукупності розподілена за нормальним законом.
Зміст Вступ 1 теоретичний розділ 1.1 Характеристика стратегічного планування на підприємстві 1.1.1 Умови та фактори визначаючі вибір стратегії 1.1.2 Зміст товарної стратегії 1.2 Стратегічне планування в товарній політиці 1.2.1 Адаптація структури для ... Зміст Вступ 1 теоретичний розділ 1.1 Характеристика стратегічного планування на підприємстві 1.1.1 Умови та фактори визначаючі вибір стратегії 1.1.2 Зміст товарної стратегії 1.2 Стратегічне планування в т...
вибір приміщення, його інтерєр. Розрахунок площі банкетної зали 5. підготовка до проведення банкету вибір сервіровки банкетного столу, графічне зображення сервіровки столу ...
...і формування вихідних даних і вибір методики розрахунку. 3.2. Визначення місткості ринку товару в поточному році. 3.3. Визначення місткості ринку товару в перспективному році.... Вибір цільових сегментів ринку. 4.3. Вибір і обґрунтування стратегії маркетингової діяльності. 5. Дослідження кон’юнктури ринку: 5.1.
ВИБІР ОБ’ЄКТІВ ТА МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 2.1. Вибір об’єктів дослідження 2.2. Вибір методів дослідження РОЗДІЛ 3.
Графіка А1 DWG, пояснююча: Зміст Організація будівельно – монтажних робіт 1.1 Завдання проекта організації робіт 2 1.2 Визначення складу проекту організації будівництва 2 1.3 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 3 1.4 Розрахунок нормативної тривалості будівництва 3 1.5 Будівельний генеральний план 4 1.6 Вибір типу крана і його прив'язка до об'єкту 8 Висновки 12 Література 13 Організація будівельно монтажних робіт 1.1 ... 1.6 Вибір типу крана і йог...
...дане положення контракту як непрямий вибір бельгійського права? Чи допускаються українським законодавством відповідні положення у внутрішніх договорах? Варіант: сторони внутрішнього договору постачання зафіксували, що зобов'язання ...А: жодного значення, оскільки такий вибір права є недійсним; Варіант Б: відповідні норми італійського права, що діяли на момент укладання договору, повинні розглядатися як умови договору; ...
...збуту, джерела інформації Завдання №1 Вибір постачальника за допомогою методу співвідношення витрат Використовуючи метод співвідношення витрат, визначте „справжню ціну" запропонованих товарів і оцініть постачальників....1% 1% +1% Завдання №2 Вибір форми організації збуту для підприємства Виробничо комерційне підприємство виробляє і пропонує в центральному регіоні України товари масового попиту.
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти маркетингового дослідження ринку лікарняних засобів на прикладі конкретного засобу 1.1 Визначення управлінської проблеми 1.2 Формулювання проблеми маркетингового дослідження 1.3 Об’єкт, предмет, мета та завдання дослідження 1.4 Уточнення та імпірична інтерпритація основних понять теорії об’єкту та предмету маркетингового дослідження 1.5 Формулювання теоретичної моделі предмету дослідження, робочих гіпотез та пошукових питань Розділ 2 Процедурні за...
Вибір напряму роботи…………………………………………………………26 2.2. Аналіз засобів апаратної реалізації…………………………………………...28 2.3. Вибір мікроконтролера………………………………………………………..31 2.3.1.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 АНАЛІЗ РИНКУ ТРАНСПОРТНО ЕКСПЕДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ РЕГІОНУ 1.1 Характеристика ринку транспортно експедиторських послуг України 1.1.1 Аналіз сучасного стану діяльності транспортно експедиторських підприємств України 1.1.2 Роль міжнародного співробітництва у сфері транспортно експедиторського обслуговування 1.1.3 Напрямки розвитку та удосконалення процесу надання транспортно експедиторських послуг в Україні 1.2 Аналіз експортного та імпортного потенціалу регіону 1....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.