Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Халанчук Ірина Анатоліївна

Рейтинг: 13
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Черничук Ярослав Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 537 за запитом видання

Класифікація і типологізація видань 3. Класифікація видань 4. Текстове видання 4.1. Офіційне видання 4.2. Наукове видання 4.3.
Електронне видання 5 1.1 Загальна характеристика електронних видань 5 1.2 Складові елементи електронного видання 10 1.3 Класифікація електронних видань ...
...характеристика культури мовлення в Інтернет виданнях….....6 РОЗДІЛ ІІ. Проблема культури мовлення українських версій двомовних інтернет видань (на матеріалі публікацій сайту dt.ua)……………………………………..…14 ВИСНОВКИ………………………………………………………………………..….
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СТИЛІСТИЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИДАНЬ ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ 1.1. Інтерактивна стилістика чоловічих видань 1.2. Основні функціональні стилі видань для чоловіків РОЗДІЛ 2.
Вступ Розділ 1 Особливості функціонування наукових видань УРСР у повоєнні роки 1.1 Основні напрямки наукового та культурного життя в УРСР 1.2 Вплив ідеології на зміст наукових видань УРСР Розділ 2 Особливості функціонування ...
Курсова робота на тему: "ІМІДЖ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНСЬКИХ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАННЯХ " ЗМІСТ ВСТУП………………………………………………………………………………….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИВЧЕННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ………………..……………………………………………….6 1.1. Тлумачення поняття імідж……………………………………………………...... ДІЯЛЬНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ВИДАНЬ ЯК ФАКТОР ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ.....................17 3.1. Роль електронних видань у формуванні оцінки діяльності держ...
...характеристика мови і стилю навчального видання 2. Особливості роботи редактора над стилістикою наукової мови навчального видання 3. Редакторський аналіз мови і стилю навчального видання 4.
ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ТИПІВ ОСВІТНІХ ВИДАНЬ 1.1. Основні типи освітніх видань 1.2. Монографія як наукове книжкове видання 1.3.
...молодих матерів серед газетно журнальних видань 1.1. Кореляція концепції видання з цільовою аудиторією 1.2. Порівняльна характеристика видань для матерів 2.
...наукових знань у науково популярних виданнях 2.Огляд основних методів популяризації у науково популярних виданнях 3.Аналіз структури і змісту методів популяризації наукових знань у науково ...
Процедура видання нормативних актів Кабінетом Міністрів України 2.1. Принципи процедури видання актів Кабінету Міністрів України 2.2.
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І РОЛЬ ТА МІСЦЕ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У МЕДІЙНОМУ ПРОСТОРІ КРАЇНИ Мережа Інтернет як новітній медійний засіб Інформаційно комунікаційні можливості мережі Інтернет Проблеми при використанні інформаційних і комунікаційних можливостей Інтернет РОЗДІЛ ІІ РОЛІ ТА МІСЦЕ ІНТЕРНЕТ ВИДАНЬ У НАЦІОНАЛЬНОМУ МЕДІА ПРОСТОРІ Сучасний стан медіапростору Республіки Польща Інтернет у медіа просторі Республіки Польща Сучасний стан медіапростору України Інтернет ... ЗМІСТ ...
У рефераті подано відомості щодо сучасного стану видання енциклопедій, а також акцентовано увагу на виданні відомих українських енциклопедій, зокрема: Енциклопедія «Українська мова» «Юридична енциклопедія» «Енциклопедія Української Діяспори».
...ТА ЇХ ФУНКЦІЇ У НАВЧАЛЬНИХ ВИДАННЯХ 1.1. Історія використання нетекстових компонентів 1.2. Характеристика сучасних нетекстових компонентів 1.3. Роль нетекстових компонентів у навчальних виданнях IІ POЗДІЛ.
У роботі простежено історію та сучасний розвиток видання навчальної літератури в Україні, визначено ...
Вступ 1. Історія відкриття і видання. Найважливіші етапи у вивченні „Слова о полку Ігоревім” ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ І. ЕМОЦІЙНО ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ У МОВОЗНАВСТВІ 1.1.... ЕМОЦІЙНО ЕКСПРЕСИВНА ЛЕКСИКА НА СТОРІНКАХ ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ТИЖДЕНЬ» 2.1. Місце та роль емоційно експресивної лексики у журналі «Український тиждень» 2.2.
У роботі розкривається поняття книги як різновиду виданння. Структура роботи складається з вступу, двох розділів, висновку та списку викорастанних джерел.
У рефераті проаналізовано наповнення сучасних та радянських шкільних щоденників, подано структуру сучасних щоденників та визначено якість матеріалів, котрі використовуються для ...
ПЛАН Вступ Розділ І. Поняття про газетно публіцистичний стиль та засоби вираження емоційності й експресивності.
...словник великого обсягу чи такі видання: Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В.
...можна повторити за будь яким виданням книжки „Український правопис” (або за її версією в Інтернеті) чи за рекомендованими підручниками (І. Плотницької; С. Глущика, О....словник великого обсягу чи такі видання: Шевчук С. В. Українське ділове мовлення: Навчальний посібник. – К.2006 (чи інші видання); Шевчук С. В.
Ваше свято започатковує низку ювілеїв видань, які з’явилися на хвилі демократизації нашого суспільства і виступали з яскравими публікаціями, що наближали незалежність України....добирають влучний заголовок до нового видання ілюстрованого каталогу витворів живопису та архітектури; ось одинадцять учнів, ждучи вчителів, що зупинилися біля адресно довідкового столу, навперейми розповідають один ...
...такі види залежно від: способу видання твору ( механічний, фото, електронний ); об‘єкта видання ( літературні, музичні, художні твори ); виплати чи невиплати авторської винагороди ( видавничий договір із виплатою ...
...України, енциклопедіях, довідниках, словниках, наукових виданнях. 2. Відберіть 5 документів різних видів. Зробіть порівняльний аналіз сукупності документів за такими ознаками: знаковій природі інформації, системі запису інформації, ... За допомогою схеми класифікації видань визначте вид і тип конкретних добутків друку (книга, брошура, журнал, газета, плакат, бюлетень, буклет). 4.
...іноземній валюті»; 511 «Довгострокові векселі видані в національній валюті»; 512 «Довгострокові векселі видані в іноземній валюті»; 612 «Короткострокові векселі видані в національній валюті»; 622 «Короткострокові векселі ...
Монографічний БО видань індивідуального та колективного автора. 5. Методика складання БО багатотомних та серіальних видань. 6. Аналітичний БО: методика складання. 7.
...державного управління, а також порядок видання правових актів органами державної виконавчої влади, а в передбачених законодавством випадках і інших уповноважених на те органами; 2....діяльність органів державного управління по виданню нормативно правових актів, а також по прийняттю індивідуальних правових актів. Які умови необхідні для виникнення адміністративно процесуальних правовідносин? 1.
Коефіцієнт ліквідного співвідношення виданих кредитів і залучених депозитів (для визначення незбалансованої ліквідності) Розкриває, наскільки видані кредити (КР) забезпечені всіма залученими депозитами (Д) (чи є ...
грн Номер підприємства Видано кредитів Погашено кредитів Номер підприємства Видано кредитів Погашено кредитів 1 29,6 19,3 12 22,6 13,5 2 ...
Специфіка інтернет видання. Переваги та недоліки друкованих та електронних видань….13 17 Розділ ІІ. Медіаконтент інтернет видань. 2.1.
Видано з поточного рахунку до каси грошові кошти на виплату заробітної плати і проведення господарських витрат 7500,00 4. Видано з каси заробітну плату в ...
...відіграли саме вірші із другого видання «Під осінніми зорями», але саме вихід цієї книжки став приводом для різких обвинувачень поета цієї в аполітизмі, неокласицизмі, естетизмі....двох була створена раніше, а видана пізніше, друге видання книжки «Під осінніми зорями» (1926), «Де сходяться дороги» (1929) та «Гомін і відгомін (1929).
...заборгованість 3200 Запаси 2500 Аванси видані чи передплачені витрати 12000 Нематеріальні активи 4500 Знос нематеріальних активів (1500) Заборгованість по облігаціях (поточна) 22200 Короткострокові позики банку 14600 ...даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та ...
...єкт права інтелектуальної власності шляхом видання 2 тис. примірників книги та їх розповсюдження строком один рік. Умова про територію, на яку поширюються надані права, у договорі ...можна укладати два договори на видання однієї і тієї ж книги з різними видавцями? Завдання № 2 Згідно з умовами видавничого договору, укладеного між професором соціології Волков ...
...паспорта, ким і коли паспорт виданий); б) передане поняттям доручаю вповноваження; в) прізвище, ім’я, ім’я по батькові особи, якій видане доручення (довіреної особи), із зазначенням ...
...641 631 162,00 10 Видано вексель в забезпечення поставки МШП 631 621 1 915,00 11 Сплачено вартість МШП 333 31 1 915,00 12 ...301 372 105,00 19 Видано з каси заробітну плату 661 301 600,00 20 Видано кошти з каси в підзвіт 372 301 115,00 21 ...
...та проведення перевірок їх відповідності виданій ліцензії; в) видача свідоцтв про включення страхових та перестрахових брокерів до державного реєстру страхових та перестрахових брокерів та проведення перевірки ...нормативом, а також відповідність діяльності виданій ліцензії; в) нагляд здійснюється на основі перевірки фінансової звітності, що надається страховиками до органів страхового нагляду. 11.
...провести утримання згідно наступних даних: виданого авансу Бєлєву М.І. 1000 грн., Лєвіну О.М. – 800 грн.; за заподіяні матеріальні збитки Лєвіним О.М. 500 грн....на виплату заробітної плати 2 Видана заробітна плата за вересень 200 р 3 Перераховано з поточного рахунку за бензин, що надійшов раніше (28.09.200 р.
...даними таблиці № 1, провести оцінку виданих запасів та визначити залишок запасів на кінець місяця за допомогою методів ФІФО, ЛІФО та середньозваженої собівартості за системами постійного та ...120 1,20 7.04 Видано 90 10.04 Придбано 75 1,25 12.04 Видано 60 18.04 Придбано 80 1,25 25.04 Видано ...
...канцтоварів працівникові банку під звіт видано готівку 1000 7 Готівкою видано короткостроковий кредит фізичній особі на поточні потреби 6000 8 Працівником банку готівкою погашено заборгованість: а) ...
Довідкові видання, їх пошукові можливості 2.2.1Енциклопедії та видання енциклопедичного характеру, їх види 2.2.2Довідники, їх класифікація за призначенням і ...
...розрахунки: У курсовій роботі запроектоване видання має таку характеристику: Вид видання: літературно художнє Гарнітура і кегель шрифту: таймс, 12 Формат аркуша: 70х90/32 Формат сторінки набору, ...
Складові елементи електронного видання 8.2. Ілюстративний матеріал 8.3. Звуковий супровід 8.4. Анімація і відео 8.5. Формати електронних видань 9. Класифікації електронних документів
...і суми упущеної вигоди, оскільки видання монографії відбулося без їх згоди, і факт видання монографії суттєво вплинув на обсяги реалізації коментаря.
...заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з каси перевитрату підзвітної суми Косенко І.П 6 05.07 Зараховано на ...
...заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з каси перевитрату підзвітної суми Косенко І.П 6 05.07 Зараховано на ...
...заробітної плати 4 05.07 Видано заробітну плату робітникам 5 05.07 Видано з каси перевитрату підзвітної суми Косенко І.П 6 05.07 Зараховано на ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.