Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 285 за запитом видатків

Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти обліку і доходів і видатків бюджетних установ 1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку доходів і видатків бюджетних установ 1.2 Сутність ...
ВСТУП 3 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРО ВИДАТКИ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 6 1.1. Загальна характеристика установи… 6 1.2.Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ… 8 1.... Склад і класифікація видатків 21 1.6.2. Економічна класифікація та її роль в бюджетному обліку 25 1.7.
Дипломна робота: Видатки місцевих бюджетів на соціальний розвиток. Для дослідження взяв видатки бюджету міста Рівне. При гідному захисті заслуговує на оцінку 5. ВСТУП………………………………………………………………………….....
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 1.1. Суть видатків місцевих бюджетів 1.2. Управління видатками місцевих бюджетів у забезпеченні соціально економічного розвитку територій ...
ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ЗДІЙСНЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ 11 Суть, роль та призначення соціальних видатків бюджету у забезпеченні розвитку суспільства 12 Зміст державних соціальних гарантій та їх ...
...ТА НОРМАТИВНО ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ..............................................................................6 1.1 Економіко правові засади організації функціонування місцевих бюджетів.......6 1.2 Суть, значення та структура видатків місцевих бюджетів..................................
Загальна характеристика видатків бюджетів 4 1.1. Склад і структура видатків бюджету України 4 1.2. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування 6 ...
Теоретичні основи видатків державного бюджету..................................6 1.1. Поняття та класифікація видатків державного бюджету.................................6 1.2. Концептуальні засади бюджетної політики у сфері ...
Система видатків бюджету 1.1. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування 1.2. Склад і структура видатків бюджету України Розділ 2.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ...............6 1.1. Сутність видатків державного бюджету як фінансово правової категорії.....6 1.2. Класифікація видатків державного бюджету..................................................
ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ НА ДОШКІЛЬНУ ОСВІТУ 6 1.1 Економічна сутність видатків на дошкільну освіту 6 1.2 Планування видатків на дошкільну ...
...АСПЕКТИ ТА ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 7 1.1. Соціальний захист населення: суть, форми, складові та джерела його фінансування 7 1.2.... ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИНАМІКИ ДОХОДІВ ТА ВИДАТКІВ БЮДЖЕТУ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ 20 3. ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 33 3.1. Проблеми фінансового забезпечення соціальної інфраструктури 33 ...
Видатки на соціальну сферу…………………………………………..……11 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ВИДАТКІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ…………………………………………………………….…………..16 2.1. Аналіз видатків державного бюджету України……………….………….
Для досягнення цього необхідно оптимізувати видатки усіх бюджетних установ та стежити за їх цільовим використанням, рухом грошових коштів та правильністю відображення їх в обліку....облік виконання кошторису доходів і видатків [24,237 ]. Практичне значення даної роботи полягає в тому, що дослідження обліку видатків та грошових коштів бюджетної установи, дозволить зробити ...
...1.1 Характеристика доходів і видатків установи соціального захисту 1.2 Організація бухгалтерського обліку виконання кошторисів у сфері соціального захисту населення Розділ 2....2.2 Структура і динаміка видатків кошторису 2.3 Особливості використання спеціального фонду Розділ 3. Розрахунок кошторису загального і спеціального фондів фінансування бюджетної установи на 2011 ...
На тлі кризових явищ (які сколихнули провідні країни світу та зумовили необхідність перегляду структури видатків бюджету, що спрямовувався більшою мірою на погашення боргових зобов’язань держави і меншою – на реалізацію інвестиційно інноваційних цілей), рецесії та ...регулювання економіки мають стати державні видатки. Найважливішим завданням у бюджетному процесі є забезпечення збалансованого бюджету, тобто поточні видатки держави мають відповідати її постійним доходам.
В роботі на основі даних Законів України «Про Державний бюджет України» за останні п'ять років проведено структурний та динамічний аналіз розподілу видатків бюджету на централізовані заходи та програми в розрізі адміністративно територіальних одиниць. Згаданий аналіз здійснювався в наступній послідовності: 1) підрахувано суми власне видатків; 2) у відповідності з кодами ...
Сутність та призначення видатків місцевих бюджетів……………………....5 Розділ 2. Аналіз видаткової частини районного бюджету Бородянського району Київської області за 2007 – 2012 рр…………………………………………………….... Проблеми та напрями вдосконалення організації видатків місцевих бюджетів в Україні………………………………………………………………………19 Висновки…………………………………………………………………………………26 Список використаної літератури ……………………………………………………....29 Додатки
В запропонованій роботі представлений грунтовний аналіз структури та динаміки видатків Державного бюджету України за 2008 2010 роки. Аналіз виконано відповідно до функціональної класифікації видатків та підкріплено відповідними таблицями, рисунками та ...
ПРОЕКТ ВИДАТКІВ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2008 РІК 27 РОЗДІЛ 3. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ ВИДАТКІВ КОВЕЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БЮДЖЕТУ НА 2008 РІК ...
1. Державні витрати: їхня класифікація та економічний зміст ................ 3 1.1. Класифікація витрат державного бюджету України .................... Економічний зміст видатків державного бюджету .................... 6 2. Фінансовий ринок: передумови його створення і функціонування. Складові елементи фінансового ринку ....................................................... 9 2.1.
ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. Роль бюджету у розвитку системи охорони здоров’я в ... Склад видатків на охорону здоров’я, особливості їх планування та фінансування 19 РОЗДІЛ 3. Страхова медицина, її суть, значення та перспективи 28 ...
Зміст Вступ 3 1. Організаційні основи та правовий статус діяльності Державного казначейства України 5 ...
...Задача Проаналізувати структуру доходів і видатків бюджету міста на підставі даних таблиць. Результати аналізу відобразити не тільки як розрахунок питомої ваги доходів і видатків, а й змістовно: 1.
Економічна суть державних видатків: Визначення державних видатків як економічної категорії. Категорії державних видатків, їх характеристика; 3. Фінансові ресурси, що перебувають у розпорядженні органів державного ...
ступінь забезпеченості бюджетним фінансування видатків місцевого бюджету c. питома вага спеціального фонду в сумі бюджету d. питома вага видатків на фінансування делегованих повноважень e.
...потоком доходів і за потоком видатків 2. Показники національних рахунків за 2006 рік: чистий національний (внутрішній) продукт ЧНП (ЧВП), (NNP); національний дохід (NІ); особистий дохід (PІ); ... Особисті споживчі видатки 2. Трансфертні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7.
Особисті споживчі видатки 2. Трансферні платежі 3. Амортизаційні відрахування 4. Орендна плата 5. Внески на соціальне страхування 6. Відсотки 7....потоком доходів і за потоком видатків 2. Показники національних рахунків за 2006 рік: 3. Індекс ВВП (дефлятор ВВП) у кожному році за період з 2004 по ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування і затвердження основних бюджетів 1.1 Організація роботи з складання, розгляду і затвердження бюджетів 1.2 Суть і значення доходів бюджету 1.3 Суть і значення розподілу видатків бюджету Розділ 2 практичні засади формування і виконання основного бюджету 2.1 Порядок складання розгляду і затвердження місцевого бюджету по ...2.3 Аналіз основних показників видатків місцевого бюджету по м. Сміла за 2005 2008 рр Розділ 3 напрямки ...
...процесі виконання кошторису доходів і видатків. Іншими словами, фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваженими на це суб'єктами відносин у ...бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету. Об’єктом дослідження в роботі є Централізована Бухгалтерія №2 управління освіти Виконавчого комітету Черкаської міської ради.
Видатки місцевих бюджетів та їх класифікація. 40. Поточні видатки місцевих бюджетів. 41. Видатки розвитку та їх види. 42.
Провівши аналіз фактичних видатків загального фонду за 2001 2003р.р. необхідно зазначити, що у 2001р. і 2002р. спостерігається перевищення фактичних видатків в порівнянні з затвердженими кошторисом ...
План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b. План персоналу c. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки) Question 7 В організаційному ...плану знаходиться план доходів і видатків: a. у плані персоналу b. у фінансовому плані c. він не входить до бізнес плану d.
План доходів і видатків (план прибутків і збитків) b. План персоналу c. План грошових надходжень і виплат (план руху готівки) Question 7 В організаційному ...плану знаходиться план доходів і видатків: a. у плані персоналу b. у фінансовому плані c. він не входить до бізнес плану d.
Видатки бюджету Пенсійного фонду України на утримання територіальних органів Висновки до розділу 2 Розділ 3. Адміністрування та фінансовий менеджмент в системі ... Планування та прогнозування доходів і видатків бюджету Пенсійного фонду України 3.2. Організація обліку та звітності в органах Пенсійного фонду України 3.3.
Розпис доходів і видатків. 23. Бюджетна класифікація: сутність, структура та складові частини. 24. Класифікація доходів бюджету, складові доходів бюджету. 25. Бюджетна класифікація видатків бюджету, характеристика видатків бюджету. 26.
Види видатків на здійснення повноважень та їх джерела 29. Правова характеристика податкового кредиту 30. Правовий механізм безспірного списання коштів бюджету 31.... Відповідальність за забезпечення видатків на здійснення повноважень 34. Джерела фінансування дефіциту бюджету 35. Правовий механізм земельного податку 36. Законодавче визначення міжбюджетних трансфертів 38.
Систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками — це... Завдання до теми 9 1. Якими нормативними актами регулюється бюджетне фінансування і хто їх розробляє? 2. Групування видатків Державного і місцевих бюджетів, яке ...
...послуг або на відшкодування окремих видатків бюджету; в) узаконена форма відчуження власності юридичних та фізичних осіб до бюджету відповідного рівня на принципах обов’язковості, безповоротності, індивідуальної ... а) пропорційне зменшення видатків, крім захищених; б) це пільги; в) це теж саме, що й преференція; г) це дефіцит бюджету; д) це реєстр видатків.
Суть видатків бюджету ……………………...……………………………….4 1.1. Класифікація видатків бюджету…………………………………………..6 2. Склад і структура видатків бюджету України……………………………..11 3.
...На підставі даних, які характеризують видатки бюджету на економічну діяльність, проаналізувати їх структуру Таблиця 1 Вихідні дані Видатки бюджету на економічну діяльність Сума, тис.
Аналіз видатків державного бюджету на економічну діяльність...................64 Розділ IIІ. Державний бюджет як джерело забезпечення сталого економічного розвитку України……………………………………..74 3.1....дипломної роботи обумовлюється тим, що видатки держави на економічну діяльність в сучасності є досить вагомим джерелом розвитку країни. Наукове осмислення проблеми необхідне для вирішення таких практичних ...
...включає в себе: надходження та видатки на виконання повноважень місцевих державних адміністрацій; надходження та видатки на виконання заходів культурно розважального характеру; надходження та видатки на виконання ...
...та порядок розподілу доходів і видатків між окремими видами бюджетів Тема 6. БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС В УКРАЇНІ 6.1. Поняття і принципи бюджетного процесу 6.2.... ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ВИДАТКІВ В УКРАЇНІ 13.1. Поняття і види державних видатків 13.2. Поняття, особливості та правові принципи фінансування державних видатків 13....
...підрозділи: перший — план доходів і видатків (план прибутків і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс.... План доходів і видатків, який є першим фінансовим документом цього підрозділу бізнес плану, характеризує загальні суми прогнозованих доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяль¬ності ...
...підрозділи: перший — план доходів і видатків (план прибутків і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс.... План доходів і видатків, який є першим фінансовим документом цього підрозділу бізнес плану, характеризує загальні суми прогнозованих доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяльності та ...
...підрозділи: перший — план доходів і видатків (план прибутків і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс.... План доходів і видатків, який є першим фінансовим документом цього підрозділу бізнес плану, характеризує загальні суми прогнозованих доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяль¬ності ...
...підрозділи: перший — план доходів і видатків (план прибутків і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс.... План доходів і видатків, який є першим фінансовим документом цього підрозділу бізнес плану, характеризує загальні суми прогнозованих доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяль¬ності ...
...підрозділи: перший — план доходів і видатків (план прибутків і збитків); другий — план грошових надходжень і виплат (план руху готівки); третій — плановий баланс.... План доходів і видатків, який є першим фінансовим документом цього підрозділу бізнес плану, характеризує загальні суми прогнозованих доходів фірми від започатковуваної бізнесової діяль¬ності ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.