Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Вікторія

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2810 за запитом визначеня

Порівняльна характеристика методів визначення кислотності свіжих яблук…………………………………………………………………….. 12 ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ…………………………………………………… 15 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРЕМНТАЛЬНА ЧАСТИНА……………………………………. 16 2.1.... Визначення кислотності свіжих яблук………………………………….. 23 2.5. Визначення рівня якості дослідних зразків за отриманими результатами…………………………………………………………………... 25 2.6.
... Інфраструктура підприємства і напрямки її удосконалення. Позиковий відсоток і його роль у визначенні ефективності використання виробничого потенціалу підприємства ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві 1.3 Основні аспекти та методика прогнозування витрат на підприємстві ...
Визначення документа в бібліотекознавстві 3. Сучасні визначення документа в інформатиці 4. Документ IV як "записана інформація" 5.
Поняття визначення та його види. Поняття повної та неповної індукції: їх схожість та відмінність Із наведених нижче суджень стверджувальними є: Злочин є ...правила категоричного силогізму, які порушено: „Визначення винесено судом першої інстанції” „Однією із важливих логічних операцій є визначення” Який метод наукової індукції надано у схемі (зробіть висновок): ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи митної вартості та її визначення 1.1 Митно тарифне регулювання в зовнішньоекономічній діяльності як інструмент економічної політики держави 1.2....зовнішньоекономічної діяльності Розділ 2 Особливості визначення митної вартості 2.1. Види мита та порядок їх застосування в Україні 2.2. Визначення митної вартості 2.3 Порядок ...
...Завдання 1 Скласти схему алгоритму визначення значень функцій і реалізувати її в середовищі Mathcad двома способами: 1) у тексті документа; 2) у програмі функції. Завдання 2 Скласти схему алгоритму визначення будь яким способом значень функції ...
Визначення форм державного правління, державного устрою та держаного режиму зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн.... Для визначення політичної партії виділити порядок їхнього створення, види членства у політичних партіях, їх основні функції. Провести класифікацію політичних партій за різними ...
Особливості визначення складу витрат платника податку у разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями 30 2.5. Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним ...
Теоретичні аспекти визначення беззбитковості виробництва 1.1 Теорії формування беззбитковості 1.2 Моделі беззбитковості виробництва 1.3 Використання аналізу беззбитковості Розділ 2. Практичні аспекти визначення точки беззбитковості на ЗАТ «Черкасивторресурси» ...
Вступ 1.1 Визначення понять: люди похилого віку, інвалід, інвалідність. Визначення об'єкта, мети, завдання курсової роботи 1.2 Актуальність проведення соціально побутового обслуговування ...
Вступ Розділ 1. Фізичний та моральний знос основних засобів. Бухгалтерська та податкова амортизація 1.1....морального зносу основних засобів, методи визначення 1.2. Спільні і відмінні риси нарахування бухгалтерської та податкової амортизації Розділ 2. Визначення наявності й ефективності використання оборотних коштів ...
Застосування так званих непрямих методів визначення податкових зобов’язань плат¬ни¬ків податків в Україні стало можливим з прийняттям Закону України “Про порядок пога¬шення зобов’...нормативних актів, а також випадків визначення податкових зобов’язань суб’єктів підприємницької діяльності з використанням непрямих методів на практиці свідчить про існування цілого ряду проб¬лем, ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела ... Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти визначення фінансового результату та ефективності використання майна торговельного підприємства 1.1Сутність фінансових результатів діяльності торговельного підприємства 1.2 Склад та джерела утворення майна торго...
Вступ 1 теоретико методологічні засади визначення потреби підприємства в оборотних коштах 1.1 Теоретичні основи аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Аналіз оборотного капіталу і його ... Класифікація оборотних активів 2 визначення оптимальної потреби підприємства в оборотних коштах на прикладі підприємства ооо «гермес» 2.1 Загальна оцінка фінансового стану ООО «Гермес» 2....
Багатокритеріальний вибір в умовах визначеності 1.1. Класи задач багатоцільових рішень 1.2. Загальний вигляд багатокритеріальної задачі прийняття рішень 1.2.1.... Задача прийняття рішення в умовах визначеності з числовою оцінкою наслідків 1.2.4. Загальні відомості про задачі багатокритеріальної оптимізації 1.2.5. Множина досяжності 1.3.
Види визначення поняття злочину План 1. Соціальна природа злочину. Залежність поняття злочину від соціально економічних відносин, що існують в суспільстві. 2....формального, матеріального та формально матеріального визначень поняття злочину. 7. Поняття та ознаки малозначного діяння, що формально містить ознаки злочину. Література 1. Баньківський В.О.
Визначення суспільного, державного та конституційного ладів зарубіжних країн та співвідношення цих понять у сучасному державному праві зарубіжних країн. 2....питання контрольної роботи, необхідно дати визначення понять “суспільний лад”, “державний лад” та “конституційний лад” відповідно до того, як трактує ці поняття наука державного права зарубіжних країн.
Методи визначення свіжості м’яса на ринку 4. Визначення свіжості м’яса птиці Висновки Перелік використаної літератури
ШЛЯХИ ВИЗНАЧЕННЯ І РЕГУЛЮВАННЯ НАВАНТАЖЕНЬ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 2.1. Методики визначення навантаження 2.2. Принципи регулювання фізичного навантаження 2.3.
1. Загальні підстави виникнення прав і обов'язків батьків і дітей 2. Визначення походження дитини від батьків, які ...
1. Визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою....145 2. Оспорювання батьківства, материнства
1. Визначення тероризму 2. Політичні перспективи упередження тероризму 3. Зовнішні та внутрішні загрози для України Список використаної літератури
1. Визначення, причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій 2. Запобігання виникненню НС 3.
План: 1. Визначення психології як науки. 2. Основні етапи історії психології. 3. Школи, напрямки , концепції у психології.
Вступ 1. Поняття рейтингової оцінки діяльності банків 2. Характеристика системи CAMEL для оцінки рейтингу банку 3. Інші критерії для визначення загального рейтингу банку Висновок Список ...
За вихідними даними індивідуального завдання / дод. 3 / проаналізувати: в якій мірі нарощування обсягів ... Визначення виконують за методикою завдання і в розділі ІІІ. За розділом ІІІ необхідно зробити загальні висновки щодо ефективності використання на підприємстві ...
Вступ Розділ 1. Теоретичні основи вивчення проблеми визначення ефективності дій баскетболістів 1.1.
Господарська діяльність аграрних підприємств незалежно від форми власності, здійснюється на ...планування структури посівних площ та визначення умов збільшення виробництва їх продукції. Для реалізації мети роботи були поставлені наступні завдання: 1) розглянути постановку оптимізаційної задачі; 2) проаналізувати ...
Варіант № 9 (Х, Ц, Ч) Завдання 1. Дайте визначення мові та її функціям. Завдання 2.
В даній роботі характеризуються основні методики визначення конкурентоспроможності, наведені формули та основні методи забезпечення конкурентоздатності продукції.
(№№7, 27, 37 СТИ) 1. Специфіка філософського осмислення свідомості …………………….. 3 2. Проблема визначення релігії ……………………………………………. 9 3.
Варіант – 15 1. Політичний процес: визначення, сутність, функціональний зміст. 2. Історичні уявлення про громадянське суспільство. 3.
Склад та властивості молока і молочних продуктів Білки молока та молочних продуктів Методи визначення білка в молоці та молочних ...
Варіант 4. 1. Здійснити узагальнення та обмеження обсягу понять: Республіка. Зірка. Газета. 2....Сутність і правила визначення та поділу понять. Класифікація.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 1. Теоретичні засади банкрутства, як економічного стану підприємства..............6 1.1.... Механізм визначення банкрутства підприємства..............................................14 2.1. Механізм дослідження фінансово господарської діяльності підприємства.14 2.2. Основні моделі прогнозування банкрутства та їх ...
Вступ 1. Поняття біологічного віку людини 2. Оцінка біологічного віку 3. Визначення біологічного віку Висновки Список літератури
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.