Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 1584 за запитом використовуються

Задача № 4. Капустян і Алімов, готуючись до служби у ВДВ, займалися в секції бойового самбо, де використовували для відпрацювання прийомів дерев’яні ...
Ситуативні завдання Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте. Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте ...
Практичне завдання 4 Проаналізуйте вплив факторів на середньорічний виробіток, використовуючи прийом абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники План Факт Абсолютне відхилення Відносне відхилення Кількість днів, відпрацьованих 1 робітником за рік 195 ...факторів на зміну обсягу виробництва, використовуючи спосіб абсолютних різниць. Зробіть висновки. Показники План Факт Абсолютне відхилення Відносне відхилення Обсяг товарної продукції за місяць, тис.
Житель Литви Орловас та житель Киева Сидоренко використовували автобус "Ікарус 200",в якому були спеціально виготовлені та обладнані тайники, вивозили за кордон кольоровий метал....незаконного переміщення через митний кордон використовувати громадян?
І. Теоретичні питання 29. Дайте характеристику методики визначення потужності для умов серійного виробництва 59. Охарактеризувати методи, які використовуються для розробки науково технічних прогнозів ...
І. ВСТУП 1. Характеристика та значення в харчуванні змішаних напоїв 2.... Супутні компоненти, використовувані при приготуванні змішаних напоїв 2. Різновиди льоду та способи його приготування ІІІ. ВИСНОВОК 1. Організація робочого місця бармена 2.
Вступ 1. Заробітна плата як основний мотив продуктивної діяльності. 2. Основи планування заробітної плати в підприємствах готельного ... Структура заробітної плати, що використовуються в готельному господарстві. 6. Державне та договірне регулювання заробітної плати. Висновки Список використаних джерел
1) Засоби криміналістичної фотографії. Види фотозйомок та відеозапису, які використовуються для організації слідчих дій…3 ...
Вступ 1. Облік ПДВ на автотранспортних підприємствах 2. Особливості обліку списання витрат на пальне, що використовується під час експлуатації автотранспорту Висновки ...
На які цілі може використовуватися банківський кредит ? Покриття збитків від господарської діяльності Реалізація інвестиційного проекту Збільшення статутного капіталу підприємства Виплата дивідендів 14.... На які цілі не можна використовувати банківський кредит? на погашення заборгованості перед іншим банком; на збільшення статутного капіталу; на придбання облігацій інших підприємств; на погашення кредиторської ...
...та збільшення кількості клієнтів, що використовують систему. Темпи приросту кількості клієнтів по системі “клієнт банк” перевищують темпи приросту загальної кількості клієнтів, що також підтверджує наше твердження ...швидкого приросту кількості клієнтів, що використовують систему “клієнт банк” призводить до виникнення потреби вивчення потенційних можливостей приросту доходів від цієї діяльності.
...впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства повинні застосовувати маркетинговий підхід, який передбачає розробку чотирьох елементів: ...товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу укладаються при стабільних господарських зв’язках і досить великих обсягах постачання.
...впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства повинні застосовувати маркетинговий підхід, який передбачає розробку чотирьох елементів: ...товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу укладаються при стабільних господарських зв’язках і досить великих обсягах постачання.
...впливу зовнішнього та внутрішнього середовища використовується SWOT – аналіз. Для збуту товарів в умовах посилення конкуренції роздрібні підприємства повинні застосовувати маркетинговий підхід, який передбачає розробку чотирьох елементів: ...товарів оптово роздрібним торгівельним підприємством використовуються договірні відносини, договори купівлі продажу укладаються при стабільних господарських зв’язках і досить великих обсягах постачання.
...Введення залишків в програму здійснюють використовуючи рахунок: a. 70 доходи b. 00 – допоміжний рахунок c. 90 собівартість Question 3 Вкажіть правильне сформоване проведення при внесені залишків: ...Для ведення курсів валют необхідно використовувати елемент програми: a. Кратность у вікні довідника списку валют b. Список періодичних даних c. История у вікні довідника списку валют ...
...виявлення факторів розвитку ситуації, що використовуються у ситуаційному менеджменті не відносять: a. метод ланцюгових підстановок b. метод факторного аналізу c. метод анкетування в два тури d....оцінок» Question 7 Метод Дельфі використовується в тих випадках, коли: a. збір групи не можливий та й сама методика не дозволяє членам групи зустрічатися та обмінюватися ...
використовують клавіши "Ctrl+A" c. подають команду "Выделить все" з підменю Правка Question 100 При виділенні послідовного списку об'єктів у ... використовують клавіши "Ctrl+A" b. маю власний варіант відповіді c. подають команду Выделить все з підменю Правка Question 131 При виділенні ...
Задача Визначити чисту приведену вартість (NVP) доходів фірми за інвестиційним проектом, використовуючи таку інформацію: Обсяг початкових інвестицій – 2000 000 гр.од Доход протягом пятирічного періоду – по 600 000 гр.од....зменшується при зростанні інфляції Задача Використовуючи дані фінансової компанії «ХХХ» і «УУУ» за 2006 рік, наведені в таблиці, порівняйте ефективність діяльності цих двох компаній.
для визначення ціни використовуються дані про обсяг випуску продукції, який сам залежать від ціни товару c. неможливо розрахувати обсяг виробництва при заданій величині прибутку ...Question 5 Який метод правомірно використовувати для стимулювання збуту продукції? a. метод повних витрат b. метод прямих витрат c. метод цінових «комплектів» Question 6 Для яких ...
...1 У межах індивідуального підходу використовуються діагностичні засоби, спрямовані на дослідження таких сфер сімейного життя, як подружні стосунки, стосунки батьків і дітей, стилі виховання і їх ...2 У межах системного підходу використовуються діагностичні засоби, орієнтовані на вивчення групових процесів у сім’ї. a. Так b. Ні Question 3 На практиці індивідуальний і ...
...діяльність підприємства є інтенсивною, то використовується таке обґрунтування міжнародних зв'язків у внутрішньофірмовому плануванні: формується окремий план зовнішньоекономічної діяльності; кожний з розділів бізнес плану діяльності підприємства ...при розробці стратегії зовнішньоекономічної діяльності використовують суб'єктивний аналіз: за відсутності вторинної інформації; за необхідності одержання експертних оцінок від провідних спеціалістів; для виявлення щільності з...
Таблиця 3 Кількість клієнтів, що використовують систему “клієнт банк” Рис. 9 Динаміка зростання кількості клієнтів Онуфріївського відділення Ощадного банку України вцілому та тих, що використовують систему “клієнт банк” зокрема.
...і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна за винятком випадків, передбачених законодавством, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення громадянами, юридичними особами і державними органами його майнових ...і оборотних фондів та іншого використовуваного ним майна за винятком випадків, передбачених законодавством, збитки, завдані підприємцю внаслідок порушення державними органами його майнових прав відшкодовуються підприємцю відповідно ...
...іншими установами в АІС «Податки» використовуються a. загальнодержавні класифікатори b. математичне забезпечення c. обробка інформації Question 9 Облік платників на підставі установчих документів є: a....Question 5 Показник середнє арифметичне використовують для дослідження: a. статистичного b. облікового c. економічного Question 6 Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує a.
...іншими установами в АІС «Податки» використовуються a. математичне забезпечення b. обробка інформації c. загальнодержавні класифікатори Question 9 Облік платників на підставі установчих документів є: a....Question 5 Показник середнє арифметичне використовують для дослідження: a. статистичного b. облікового c. економічного Question 6 Ранжування великих масивів числових статистичних даних забезпечує a.
Перепишіть та перекладіть речення, використовуючи конструкцію there is/ there are. 1...... a flight at 7 p.m. You arrive at 9 p.m. 2. ........ Перепишіть та перекладіть речення, використовуючи займенники much, many. 1. How ..... does the main course cost? 2. The restaurant has not got ..... tables left. Завдання 5.
...правильність розрахунків оцінок параметрів регресії, використовуючи вбудовану статистичну функцію ЛИНЕЙН. З надійністю = 0,95 , використовуючи статистику та критерій Фішера, оцінити адекватність прийнятої стохастичної залежності.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти господарського ризику 1.1 Господарський ризик як економічна категорія 1.2 Методи управління господарськими ризиками 1.3 Інструменти ризику, як основний засіб для зниження ступеня ризику Розділ 2 дослідження організації управління господарсь кими ризиками на підприємстві тов «санте» 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства ТОВ «Санте» 2.2 Характеристика методів і методики аналізу ризиків 2.3 Механізм реалізації процесу управління ...
...конкретних методів і технік, що використовується для вирішення спеціальних дослідницьких питань Question 5 Науковий принцип це: a. вихідний пункт теорії b....з наведених нижче методів дослідження використовується як на емпіричному, так і на теоретичному рівні: a. спостереження b. вимірювання c. аналіз і синтез d.
...1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Speed”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.... № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Speed”. 12.
Показники виробництва використовуються здебільшого для внутрішнього аналізу та прийняття відповідних рішень. Розглядаючи загальний стан щодо витрат на підприємстві у звітному періоді ми досягли ...мінімальних витратах, щоб підприємство раціонально використовувало матеріали на виробництво того чи іншого матеріалу, зменшення відходів, або і можливо в переробці повторне використання (наприклад: на нашому підприємстві ...
...до спонукання засобів контролю, що використовуються керівниками; 4) робітник виконує розпорядження керівника, якщо останній зможе задовольнити соціальні потреби своїх підлеглих і їх бажання бути зрозумілими.... Рекомендувалося використовувати прийоми управління людськими стосунками, які охоплювали більш ефективні дії безпосередніх керівників, консультації з робітниками та надання їм більш широких можливостей ...
Які показники використовують для оцінки структури джерел фінансових ресурсів? 10. Що таке коефіцієнт фінансової стабільності? 11. Що таке коефіцієнт фінансової незалежності? 12.... Які показники використовують для оцінки ділової активності? 5. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу. 6. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів. 7. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів.
...зазначити, що для їх обліку використовують належним чином оформлені первинні документи та рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», а саме: 30 «Каса», 31 «Рахунки ...звіту, тобто при його складанні використовується одночасно непрямий і прямий метод. Звіт надає інформацію про рух грошових коштів в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
...1), тобто скласти бухгалтерські проводки, використовуючи план рахунків компанії „Pride”. 2. Перенести записи з журналу реєстрації господарських операцій (ф.№1) на відповідні рахунки Головної книги (ф.... № 4), використовуючи дані робочої таблиці (ф. №3, колонка 6 “Балансовий звіт”). За отриманими даними дати загальну оцінку фінансового стану компанії „Pride ”. 12.
Показники обсягу документообігу використовуються для визначення технологічної оснащеності процесів роботи з документами, а також для аналізу різних аспектів управлінської діяльності.... Для реєстрації вихідних документів пропонується використовувати тільки електронну форму з можливістю пошуку по максимально більшій кількості реквізитів. Базу, що буде утворюватися при реєстрації документів, можна буде ...
Коли використовується 2 й договір ексцедента суми? а) Використовується додатково до 1 го договору ексцедента суми; б) використовується додатково до небезпечних ризиків; ...
В яких випадках використовується Модифікована внутрішня норма доходності: для визначення внутрішньої норми доходності традиційного грошового потоку; для визначення внутрішньої норми доходності проекту який не ... Яку стратегію використовував інвестор? спред; стріп; стренгл; стелаж 155. Інвестор купує опціони пут і колл із ціною виконання 60 дол.
...централізація Question 9 Які методи використовують під час побудови організаційних структур управління: a. Моделювання b. Організаційне нормування (регламентування) c. Всі відповіді вірні d.... Обмежене, делеговане певній посаді право використовувати ресурси організації b. Обмежене право використовувати ресурси організації та спрямовувати зусилля деяких працівників на виконання нових завдань c.
...Модель прийняття управлінського рішення, яка використовується коли треба з’ясувати найважливіші чинники, що потребують прийняття рішення в умовах конкурентної боротьби: Виберіть одну правильну відповідь a....29 Балів: 1 Ці моделі використовують для визначення оптимальної кількості каналів обслуговування відносно потреби в них, щоб збалансувати витрати у випадку їх занадто великої чи малої ...
...з організаційною структурою управління проектом використовується для: a. здійснення структурної декомпозиції робіт b. розподілення елементів робіт за фазами життєвого циклу проекту c.... використовуються дані про загальний обсяг ресурсів і вартості одиниці ресурсів c. за основу приймається фактична вартість робіт попередніх схожих проектів d.
...якому для підтвердження істинності тези використовують винятково парадоксальні судження e. непряме доведення (таке, що “відводить у бік”), в якому істинність тези доводиться шляхом підтвердження хибності антитези ...логіки прийоми, які іноді свідомо використовують під час доведень тих чи інших положень: Виберіть одну правильну відповідь a. паралогізми b. софізми c. закони логіки d.
Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель беззбитковості виробництва. 2. Визначити, який обсяг реалізації дозволить: – досягти беззбитковості; – отримати прибуток в сумі (П), грн.... Побудувати: – модель прийняття управлінських рішень, використовуючи метод "дерево рішень"; – модель оптимальної партії замовлень. 2. Визначити оптимальний обсяг поставки (Попт). Таблиця 2 Вихідні дані Показник Значення Q...
...амортизацію методом зменшення залишкової вартості, використовуючи такі дані: 1). Первісна вартість об’єкта основних засобів – 14 000 тис. грн. 2). Ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів – ...промисловому підприємству та рівень рентабельності, використовуючи такі дані: 1) план випуску готової продукції у оптових цінах на плановий рік становить 2200 тис. грн.
Аналіз методів, що використовуються при створенні іміджу підприємства ТОВ “Добробут” 2.4. Висновки 3. Шляхи покращення іміджу підприємства ТОВ “Добробут” 3.1....у своїй комунікаційній політиці підприємство використовує усі основні засоби впливу на аудиторію, а саме, рекламу, стимулювання збуту, пропаганду, особистий продаж та комплексні засоби, такі як виставки ...
...різні речові елементи виробництва, що використовуються переважно як предмети праці в основному і допоміжному виробничих процесах. Матеріальні запаси включають в себе: виробничі запаси, незавершене виробництво, готову ...що матеріальні запаси в цілому використовуються ефективно, але підприємство має дуже значний потенціал свого розвитку і розвиток цей має ґрунтуватись перш за все, на покращенні використання ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.