Меню сайту

Нові користувачі
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
380682561766
Автори робіт
19.02.2021
Який курс найскладніший?


аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Ирина Вячеславовна

Рейтинг: 16
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 113 за запитом виправлення

Варіант 12. (М) 1. Визначте основні засоби виправлення та ре соціалізації засудже¬них, ...
Варіант 24. (Ш) 1. Обґрунтуйте місце міжнародного акту "Мінімальних стандартних правил поводження з засудженими" у системі кримінально виконавчо¬го ...позбавлення волі; значення їх у виправленні засуджених. 3. Розкрийте зміст та значення агітаційно пропагандистської роботи з засудженими до позбавлення волі. Проаналізуйте значення адміністративного нагляду за особами, ...
...разі невиконання вимоги підприємством про виправлення виявленої помилки у статистичній звітності статистичний орган: a. може самостійно вносити виправлення без повідомлення про це респондентів b.
...ВАТ „Черкаського будинку торгівлі” необхідні виправлення допущених помилок, зробити перерахунок податку на прибуток і внести зміни до реєстру бухгалтерського обліку. 2....ВАТ „Черкаського будинку торгівлі” необхідні виправлення допущених помилок при обчисленні ПДВ за вересень місяць. 3. Не розподіляти вільний залишок прибутку за вересень до уточнення результатів господарсько ...
...ставити в повну залежність від виправлення недоліків позовної заяви третьої особи. Все ж таки в основу інституту третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги, покладено можливість цих ...надання третій особі строку для виправлення недоліків в заяві чи оплати державного мита процесуальне виправдане, якщо цей строк не перевищує строку розгляду цивільних справ (ст.
...6 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтер ському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір з додатками, лист замовлення та аудиторський висно ...і розро бити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та по датковому обліку Підприємство провело поточний ремонт території біля магазинів та ремонт фасаду магазину.
Виправлення засуджених як мета покарання. 5. Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Висновки. Методичні вказівки: При відповіді на перше питання слід дати ...увагу іншим цілям кримінального покарання: виправлення засуджених та загальне і спеціальне попередження злочинів. Слід розкрити зміст цих цілей і шляхи їх досягнення.
...дійшов до такого висновку; – шляхи виправлення помилки бухгалтера підприємства Практичне завдання №26 1) Скласти програму проведення аудиту необоротних активів (основних засобів, нематеріальних актинів, інших необоротних активів) ...доплатити підприємству; – розробити рекомендації з виправлення помилок як у бухгалтерському, так і в податковому обліку, скласти аудиторський висновок за встановленою формою 4) При проведенні аудиту основних ...
...27 1) Розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку. Скласти програму проведення аудиту, укласти договір з додатками, лист замовлення та аудиторський висновок....перевірку і розробити рекомендації з виправлення помилок в бухгалтерському та податковому обліку Підприємство провело поточний ремонт території біля магазинів та ремонт фасаду магазину.
Виправлення браку 1 10 10. Прибирання робочого місця 1 6 Всього 480 Задача № 4 Обчислити норми часу та виробітку на операції „... Виправлення браку 18 9. Заміна бобіни 2 10. Очікування роботи через затримку напівфабрикату 10 11. Регулювання машини 15 12.
...бухгалтерського обліку за кожним пунктом виправлення: Варіант Баланс, підготовлений бухгалтером, на 31.12.2002р Показники активу Сума, грн. Показники пасиву Сума, грн Виробниче обладнання 100 000 ...550 Інформація надана бухгалтером для виправлення помилок: 1. Виробниче обладнання підприємство взяло в операційну оренду на 12 місяців. На 31,12,2002р. підприємство оплатило 100000грн.
...які корективи необхідно застосувати при виправленні помилок (на рахунках, на яку суму, на основі яких документів, в яких регістрах і за який період) В процесі аудиту ...Промхімсервіс» з попередження виявлення та виправлення помилок 6) Визначити можливі зловживання та помилки з окремих об’єктів обліку і методи їх усунення. Скласти аудиторський висновок
...удосконалення роботи відділу та деякі виправлення, що стосуються розпорядчої документації з особового складу. В даній роботі вказується на те, що у відділі субсидій неможливе чітке виконання ...субсидій була надана допомога з виправлення помилок та недоліків у документаційному оформленню відділу, дано пропозицію по вдосконаленню роботи відділу, по автоматизованій обробці інформації, так як автоматизація ...
Виправлення записів у трудових книжках. 2. Відповідність формулювань наказів з записами у трудових книжках. 3. Ведення ТК на працівників, що працюють ...книжки запис з наступним його виправленням. Практичне заняття 9 План 1. Нормативне регулювання проведення атестації. 2. Порядок проведення атестації. 3. Строки і графіки проведення атестації. 4.
...основному виробництву замовлення №1 на виправлення браку по замовленню №1 замовлення №2 потребу ремонт. цеху загальногосподарські потреби 23 000 200 2 000 200 200 100 100 ...4 Оприбутковано допоміжні матеріали при виправлення браку по замовленню №1 160 6.5. Списано збитки від браку до відшкодування винних і утримання з зарплати 15 7 ...
...журнали ордери, часто має місце виправлення помилок, але не тими методами, які рекомендує положення "Про документне забезпечення записів в бухгалтерському обліку"....підприємства та давати поради на виправлення ситуаціїї, яка склалась на підприємстві. На нашу думку, на підприємстві, незважаючи на дороговизну як програмного забезпечення так и самого комп’...
...удосконалення роботи відділу та деякі виправлення, що стосуються розпорядчої документації з особового складу. В даній роботі вказується на те, що у відділі соціальних допомог неможливе чітке ...допомог була надана допомога з виправлення помилок та недоліків у документаційному оформленню відділу, дано пропозицію по вдосконаленню роботи відділу, по автоматизованій обробці інформації, так як автоматизація ...
...його можна виправити; … – призначений для виправлення кого небудь (випрáвний – виправнúй); … – організація, товариство; … – дія (об’є́днання, об’єднáння); … – зручність; … – користь (вигóда, вúгода); … – пристрасність, запальність, азарт; …– вибуховий пристрій, ...помилки і вказати шлях їх виправлення. Є дуже мудра старовинна сентенція: „Коня можна привести до водопою, але пити кінь повинен сам“.
...його можна виправити; … – призначений для виправлення кого небудь (випрáвний – виправнúй); … – організація, товариство; … – дія (об’є́днання, об’єднáння); … – зручність; … – користь (вигóда, вúгода); … – пристрасність, запальність, азарт; …– вибуховий пристрій, ...помилки і вказати шлях їх виправлення. Є дуже мудра старовинна сентенція: „Коня можна привести до водопою, але пити кінь повинен сам“.
...вживання радикальних заходів по їхньому виправленню d. коли необхідний перегляд внутрішніх операцій і функціональних стратегій (тобто стратегій у різних галузях діяльності) для забезпечення кращої підтримки загальної ... доручити підлеглим зайнятися виправленням становища в оперативному порядку e. перейти на систему ситуаційного керування ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ Question 1 Людські обмеження: a.
Помилки спостереження та способи їх виправлення 11. Графічні способи зображення статистичних даних. Абсолютні величини. Види абсолютних величин 21. Ряди динаміки, їх елементи та правила побудови Задача № ...
Задача №3 Визначити суть порушень, відповідальних осіб і шляхи виправлення недоліків: а) бригаді хлібзаводу 15 вересня необхідно було випекти 1500 паляниць хліба пшеничного формового з борошна 1 гатунку масою 1,...
Помилки спостереження та способи їх виправлення 2.Графічні способи зображення статистичних даних. Абсолютні величини. Види абсолютних величин 3.Ряди динаміки, їх елементи та правила побудови 4.
Задача №3 Визначити суть порушень, відповідальних осіб і шляхи виправлення недоліків: а) бригаді хлібзаводу 15 вересня необхідно було випекти 1500 паляниць хліба пшеничного формового з борошна 1 гатунку масою 1,...
Способи виправлення помилок в бухгалтерському обліку Задача № 1. Підприємством відвантажена готова продукція покупцям, фактична собівартість якої складає 50 000 грн.
Практичне (ситуаційне) завдання контрольної роботи з аудиту полягає у перевірці господарських операцій, подачею рекомендацій аудитора щодо виправлення помилок в бухгалтерському обліку та підготовці аудиторського висновку за результатами аудиту господарських операцій базового підприємства (згідно варіанту контрольної роботи).
Основні засоби виправлення і ресоціалізації засуджених.
Порядок прийняття виправлень та конституційні реформи 4. Конституційний контроль ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...порушень відповідальних осіб і шляхи виправлення недоліків: а) за видатковим касовим ордером № 00185 за 15 вересня поточного року на підставі угоди виплачено заробітну плату за понаднормативну ...
виправлення вад характеру d. метод комплексного психологічного впливу на мету, мотиви та структуру поведінки суб'єкта Question 2 Балів: 1 Головним ...
...порушень відповідальних осіб, і шляхи виправлення недоліків: а) на витрати віднесена сума, оплачена транспортному підприємству за перевезення товару. В рахунок включено: – транспортні послуги 180,00 грн.
од, витрати на виправлення браку (поправного) – 3,2 тис. гр. од. За претензіями за поставку недоброякісної сировини утримано з постачальників 1,2 тис. гр.
Виправлення помилок в обліку. Розділ 2. Бухгалтерський баланс та типи господарських операцій. 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства. 2.2.
...прибуток у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок» При складанні Декларації з податку на прибуток за 2 квартал поточного року були виявлені такі помилки: – у ...
Гідрокінезотерапія у виправленні дефектів постави……………………15 5.Використання фітбол гімнастики для корекції порушень постави……18 6. Результати опитування вчителів фізичної культури з проблеми ...
Виправлення засуджених як мета покарання. 5. Спеціальне попередження. 6. Загальне попередження. Література 1. Анденес И. Наказание и предупреждение преступлений. (пер.
...професійно технічно¬го навчання у виправленні засуджених. 4. Обґрунтуйте значення спостереження та нагляду за особами, звільненими від відбування покарання.
...і їх роль в справі виправлення засуджених. 2. Порядок і умови виконання покарання у виді довічного ув’язнення. 3. Засуджений Стеценко злісно порушував пра¬вила розпорядку, ...
Виправлення помилок та інші зміни у фінансовій звітності Висновки та пропозиції Список використаних джерел Додатки
...і їх роль в справі виправлення засуджених. 2. Порядок і умови виконання покарання у виді довічного ув’язнення. 3. Засуджений Стеценко злісно порушував пра¬вила розпорядку, ...
...позивача, надавши йому строк для виправлення недоліків. У зазначений строк позивач з поважних причин не виправив недоліки заяви і звернувся до суду з проханням продовжити встановлений ...
...ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок (додаток 3) «Розрахунок корегування сум ПДВ до податкової декларації з ПДВ» 2.
...прибуток у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок". Вихідні дані: При складанні Декларації з податку на прибуток за II квартал поточного року було виявлено такі ...
...наявні приписки, підчистки та інші виправлення Неправильно оформлені документи Г. Документи, які не відповідають за формою вимогам щодо їх оформлення і відображають здійснену господарську операцію у ...
...розмір збитку та вказати, які виправлення необхідно зробити в обліку. Умова: При проведенні вибіркової інвентаризації на складі ТОВ «Родина» ревізором було виявлено наступне: Найменування товару Виробник ...
Участь громадськості у виправленні і ре соціалізації засуджених неповнолітніх. Література: [1, c. 258–280; 3, c. 204–217; 6, c. 491–512; 7, c.
...12 годин було витрачено на виправлення браку не з вини робітника. ЗАДАЧА 15. Діяльність виробничого підприємства, що займається виробництвом сільськогосподарської продукції характеризується такими даними: Виробничі показники ...
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.