Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Сулімова Анастасія Геннадіївна

Рейтинг: 11
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2814 за запитом виробничу

ВСТУП 3 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ ТА СОБІВАРТОСТІ РЕАЛІЗОВАНОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 5 1....
Вступ Розділ 1. Теоретичні засади економічного аналізу в системі управління собівартістю реалізованої продукції підприємств виробничої сфери 1.1.
... Задача За даними про виробничі можливості економіки виконайте такі завдання: а) накресліть криву виробничих можливостей (КВМ).
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ І АУДИТУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Економічна сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2. Законодавча та нормативна база з обліку виробничих запасів ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання 1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка 1.2 Огляд законодавчої ...
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМИ ПОТУЖНОСТЯМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ФАКТОР ЗБІЛЬШЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА 1.1. Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами на підприємстві 1.1 Сутність виробничих запасів та їх класифікація 1.2 Метологія оцінювання виробничих запасів на підприємстві 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти управління виробничими потужностями підприємства як фактора збільшення ефективності виробництва 1.1 Сутність виробничої потужності, її значення та види 1.2 Методологія вимірювання ...
Вступ Розділ 1 теоретичні і методологічні основи підвищення організаційно – економічного забезпечення використання виробничої потужності 1.1 Суть виробничих потужностей підприємства та ефективності їх використання 1.2 Організація роботи по підвищенню ефективності виробництва 1....
Порядок розробки виробничої програми................................................................ 3. Ресурсне забезпечення виробничої програми........................................................ ВИСНОВОК................................................................................................................... Список використаної літератури.................................................................................. ВСТУП Перехід України до ринкових ві...
...АСПЕКТИ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ 1.1. Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2. Характеристика складових елементів виробничого потенціалу 1.3.
...основи обліку операцій з руху виробничих запасів 1.1. Еволюція поняття „виробничі запаси” та основні тенденції розвитку їх обліку на сучасному етапі 1.1.1.
Вступ Розділ 1 теоретичні і методологічні основи підвищення організаційно – економічного забезпечення використання виробничої потужності 1.1 Суть виробничих потужностей підприємства та ефективності їх використання 1.2 Організація роботи по підвищенню ефективності виробництва 1....
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти формування системи управління виробничими запасами підприємства 1.1Сутність виробничих запасів підприємства, їх класифікація і оцінка 1.2Методика та методологія оцінки виробничих запасів на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти стратегії формування виробничого потенціалу 1.1 Економічна сутність виробничого потенціалу підприємства 1.2 Методологія оцінки виробничого потенціалу 1.3 Дослідження стратегій формування виробничого ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти аудиту виробничих запасів підприємства 1.1 Економічна сутність виробничих запасів підприємства 1.2 Мета, завдання і етапи аудиту виробничих запасів 1.3 ...
Вступ РОЗДІЛ 1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1. Визначення поняття “виробничі запаси” як об’єкта організації обліку 1.2. Класифікація виробничих запасів в цілях організації ...
Планування діяльності підприємства на основі виробничої програми 2. Розробка виробничої програми 3. Ресурсне забезпечення виробничої програми Висновки Список використаної літератури Вступ Перехід України до ринкових відносин, ...
Теоретичні аспекти бухгалтерського обліку виробничих запасів 1.1. Виробничі запаси підприємства як «оборотні активи»: конкретизація економічної сутності 1.2. Класифікація виробничих запасів 1.3.
4 Розділ 1Значення виробничого потенціалу підприємства………………6 1.1 Основні елементи виробничого потенціалу підприємства та ефективність їх використання ……...…………………………………………....6 1.2 Поняття та основні ...
Теоретичні основи виробничої діяльності підприємства 1.1. Основні поняття та показники виробничої програми підприємства 1.2. Натуральні та вартісні показники обсягу продукції 1....
...ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1 Економічна сутність виробничих запасів як об’єкту обліку 1.2 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з ...
...правове забезпечення обліку і аудиту виробничих запасів 1.1. Теоретичні основи та проблеми обліку і аудиту виробничих запасів 1.2. Нормативно – правове забезпечення обліку і аудиту ...
Оцінка стану та структури виробничих потужностей підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей 4. Організаційно – економічні заходи по підвищенню ефективності використання виробничих потужностей на підприємстві ...
...роботі розглянуто проблеми управління підприємством виробничої сфери. Предметом дослідження дипломної роботи є теоретичні і методологічні основи управління підприємством виробничої сфери. Об’єкт дослідження – практика управління підприємством ...
Теоретичні аспекти виробничої потужності підприємства 1.1. Економічна сутність, склад і структура виробничої потужності підприємства 1.2. Види та чинники формування виробничих потужностей ...
...І КОНТРОЛЮ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ 6 1.1. Економічна сутність операційних витрат підприємства виробничої сфери 6 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази та ...
...ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність, зміст та основні завдання виробничої програми підприємства 1.2. Чинники впливу та порядок планування виробничої ...
Теоретичні засади виробничого потенціалу підприємства.....................6 1.1. Поняття виробничого потенціалу підприємства...............................................6 1.2. Основні фонди та виробнича потужність як головні характеристики ...
НАПИСАНИЕ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ 1500 ГРН. Зміст ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ РЕАЛІЗАЦІЇ....ТА ПОСЛУГ НА ПРИКЛАДІ ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ МТК» 39 2.1. Організаційно економічна характеристика підприємства 39 2.2. Документування операцій реалізації продукції, робіт та послуг в ...
Теоретичні аспекти податкового обліку виробничих запасів 1.1. Сутність, місце та значення виробничих запасів в діяльності підприємства 1.2. Методика податкового обліку виробничих запасів 2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Виробничий потенціал підприємства: сутність, складові елементи, фактори впливу на його формування…………………………………………….9 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.......................................................................................................6 1.1. Виробничий потенціал підприємства: суть та зміст.........................................6 1.2. Основні фонди та виробнича потужність як ...
...визначення сутності, класифікації та оцінки виробничих запасів 1.1. Економічна сутність та класифікація виробничих запасів підприємства 1.2. Визнання та оцінка виробничих запасів 1.3.
Загальна характеристика виробничої потужності підприємства. 1.1 Сутність виробничої потужності та її види. 1.2 Методики розрахунку виробничої потужності.
Виробничий кооператив, як суб’єкт господарювання. Розкриваючи правове положення виробничого кооперативу слід звернутися до загальних норм Цивільного кодексу України та Господарського ...
Економічна сутність виробничих фондів підприємства......................................6 1.1. Виробничі фонди підприємства: сутність та значення.....................................6 1.2. Класифікація та структура виробничих фондів підприємства.........................
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 1.1.Поняття, види та оцінка виробничих запасів 1.2. Класифікація виробничих запасів 1.3.
Теоретичні основи обліку виробничих запасів 1.1 Економічна сутність виробничих запасів 1.2 Законодавча база та документування операцій з виробничими запасами 1.3.
Обґрунтування підвищення ефективності використання виробничих фондів підприємства 1.1. Поняття та структура виробничих фондів 1.2. Поняття економічної ефективності, економічного ефекту виробничих фондів підприємства.
Теоретичні основи організації управлінського обліку виробничих запасів 1.1 Виробничі запаси як економічна категорія 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку виробничих запасів 1....
Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 4. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ ...
Оцінка формування виробничого потенціалу підприємства 3. Аналіз ефективності використання виробничого потенціалу 4. Заходи щодо підвищення ефективності формування і використання виробничого потенціалу підприємства ВИСНОВКИ ...
Теоретичні засади виробничого потенціалу підприємства.....................6 1.1. Виробничий потенціал підприємства: поняття, ознаки...................................6 1.2. Характерні риси виробничого потенціалу.......................................................10 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки ефективності виробничої діяльності підприємства 1.1 Виробнича діяльність – сутність та фактори ефективності 1.2 Ефективність як узагальнюючий показник виробничої діяльності 1.3 ...
Теоретичні основи обліку виробничих запасів 1.1 Економічний зміст і оцінка виробничих запасів 1.2 Нормативно правове регулювання обліку виробничих запасів 1.3 Проблеми ...
АНОТАЦІЯ У дипломній роботі розглядається сутність управління малим виробничим підприємством., критерії та показники економічної та соціальної ефективності управління, засоби щодо її оцінки. Предметом дослідження є управління малим виробничим підприємством..
ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДІАГНОСТИКИ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ 6 1.1. Сутність діагностики виробничої діяльності організації 6 1.2. Інструментарій діагностики виробничої діяльності 11 1.3.
Вступ Розділ 1 загальна характеристика діяльності во “водгео” 1.1 Основні завдання, призначення та можливості виробничого об’єднання «ВОДГЕО» 1.2 Організаційно структурна схема ВО “ВодГео” Розділ 2. Системи документації та їх функціонування в виробничому об’єднані “водгео” 2.1 ...
Виробничий кооператив, як суб’єкт господарювання. Розкриваючи правове положення виробничого кооперативу слід звернутися до загальних норм Цивільного кодексу України та Господарського ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.