Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Молотков Юрий Георгиевич

Рейтинг: 13.9
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Чернова Олена Сергіївна

Рейтинг: 10
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 191 за запитом висвітлення

Вступ Розділ І. Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої особистості 1.1.... Проблема висвітлення молодіжної тематики регіональними мас медіа ( на матеріалі Донецького регіону) Висновки Список використаної литератури Додатки
Висвітлення проблем освіти та української мови в періодичній пресі Одещини…………………………………………………………………………….24 2.1. Проблеми дошкільного виховання та загальної середньої освіти у висвітленні періодичних видань…………………………………………………..24 2.2.
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не висвітлено поняття міжбанківського кредиту, не сформульовано його функції, ...
При висвітленні першого питання теми слід врахувати, що КК України містить у ч. 1. ст. 17 визначення поняття "доб¬ровільна відмова".... Окремого висвітлення потребує питання доцільності виділення та встановлення змісту окремих об'єктивних ознак добровільної відмови. Далі варто розглянути випадки відмови від повторення ...
Також при висвітлені цього першого питання потрібно звернути увагу на проблему формування особи підлітка в умовах реальної дійсності.... На завершення висвітлення цього питання потрібно проаналізувати і виказати свою думку щодо питання встановлення зниженого віку кримінальної відповідальності саме з 14 років.
Ринкова рівновага Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Доведіть відмінності попиту у короткостроковому та довгостроковому періодах Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача 1.
...фірмами Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки 2. Обгрунтуйте варіації факторів виробництва Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача Визначте мінімальне значення середніх змінних ...
...моделі Вступ Теоретичне та практичне висвітлення Висновки 2. Обгрунтуйте причини існування монополій Вступ Теоретичне та практичне висвітлення Висновок Задача Ситуація на ринку банківських послуг Ціна послуги, ...
...максимізація Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновок 2. Обгрунтуйте правила регулювання природної монополії Вступ Теоретичне та практичне висвітлення питання Висновки Задача Визначте, як зміниться попит ...
При висвітленні першого питання теми слід зазначити, що ч. 2 ст. 27 КК України передбачено два різновиди діяльності виконавця: а) безпосереднє вчинення ... Окремого висвітлення потребує питання про способи підбурювання до злочину та до¬цільність їх закріплення у КК України.
Особливості висвітлення європейської інтеграції нашої держави у засобах масової інформації 3.1. Висвітлення у медійному просторі євроінтеграції України 3.2.
Більш детально висвітлення даних складових відображено в змісті роботи, де автор на кожне питання присвячує окремий розділ. Вони побудовані в наступному порядку: Розділ ... По перше, висвітлення актуальності та сутності характеристики конституції Угорщини практично неможливе без урахування її складових частин. Так в першому розділі дається опис загальних ...
...В магістерській дипломній роботі були висвітлені теоретичні і практичні аспекти обліку запасів в бюджетних установах на прикладі Черкаської міської дитячої лікарні, описана методика проведення інвентаризації, наведений ..., а також висвітлено пропозиції щодо удосконалення обліку запасів в Черкаській міській дитячій лікарні. В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що бюджетні установи повинні ...
При висвітленні функцій та повноважень Кабінету Міністрів України слід виходити з того, що Уряд є колегіальним органом загальної компетенції.... При висвітленні останнього питання плану слід спиратися на чинний Регламент Кабінету Міністрів України. При цьому має бути розкрита роль Прем’єр міністра ...
...з питань обліку товарних операцій; висвітлені теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій в оптовій торгівлі; досліджена методика аналізу оптового товарообігу. Товарні запаси – це сукупність товарної маси, ...у фінансовому та податковому обліку, висвітлена методика аналізу оптового товарообігу, а також надані пропозиції щодо покращення його діяльності. Основним видом діяльності ТОВ «ТД» є оптова торгівля ...
При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості.... При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором лізингу.
...з них недостатньо вивчені та висвітлені в літературі або ж мають дискусійний характер. Дослідженнями у даній сфері займалася велика кількість вчених правників в різні історичні періоди....спорів в Україні Для належного висвітлення питання щодо трудових спорів необхідно звернутися до історії їх виникнення та становлення. В першу чергу слід зазначити, що відповідній тематиці ...
...розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.грудня.1999 р....аудиту витрат за економічними елементами, висвітлено порядок проведення аналізу витрат за економічними елементами. ДП засноване на державній власності, підпорядковується Державному комітету лісового господарства України та входить ...
...розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 № 318, яке визначає та містить ...виробництва та калькулювання собівартості продукції, висвітлено порядок проведення аналізу витрат виробництва та собівартості продукції рослинництва. Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма створено з метою задоволення потреб ...
При висвітленні п’ятого пункту плану слід детально проаналізувати цивільно правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором соціального найму житла.... Актуальним є висвітлення проблемних ситуацій, які виникають у випадку несплати плати за користуванням житлом та комунальними послугами. br />br /> Нормативні акти і література: ...
...також вимоги законодавства про порядок висвітлення діяльності органів державної влади. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії міністра КМУ вимогам законодавства? Яке рішення має прийняти суд?... Яким чином забезпечується висвітлення роботи КМУ на засіданнях? 4. Новопризначений голова місцевої державної адміністрації прийняв розпорядження про припинення повноважень перших заступників і заступників голови ...
Ступінь висвітлення. Свідченням того що дана тема набуває все більшої актуальності є й той факт, що в останній час починається друкуватися все ...але в українських виданнях вона висвітлена не достатньо да й то переважно в періодичній літературі. По вище вказаним книжкам не тяжко помітити що більш глибокої розробки ...
...також вимоги законодавства про порядок висвітлення діяльності органів державної влади. Дайте юридичний аналіз ситуації. Чи відповідають дії .міністра Кабінету Міністрів України вимогам законодавст¬ва?... Яким чином забезпечу¬ється висвітлення роботи Кабінету Міністрів України на засіданнях? 4. Новопризначений голова місцевої державної адмі¬ністрації прийняв розпорядження про припинення повнова¬жень перших ...
При висвітлені цього питання слід приділити особливу увагу розкриттю такої ознаки організованої групи як стійкість, розкрити це поняття з урахуванням думок, висловлених ... При висвітленні останнього питання слід співставити законодавче визначення організованої групи (ч. 3 ст. 28 КК) та злочинної організації (ч. 4 ст.
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та матеріали періодичних видань таких авторів як А....зазначено актуальність обраної теми, ступінь висвітлення теми, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, науково новизна та практичне значення роботи. В першому теоретичному розділі ми розглядали ...
...і оцінити рекомендації міжнародних організацій, висвітлення нових розробок в сфері протидії легалізації (відмиванню) коштів, отриманих злочинним шляхом для вдосконалення побудованих програми ідентифікації клієнтів.... У третьому розділі висвітлені шляхи вдосконалення побудови програми ідентифікації клієнтів на основі зарубіжного досвіду, шляхи удосконалення зваженого на ризик підходу до ідентифікації клієнтів, а ...
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. Проблемам забезпечення прибутковості, аналізу доходів та витрат комерційних стійкості банків в ринковій економіці присвячено праці багатьох провідних ...мета, об’єкт, предмет, ступінь висвітлення теми та методи дослідження. В першому розділі дипломного дослідження ми охарактеризували сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку, навели ...
У рефераті висвітлено життевий шлях Ю. Тищенко, подано відомості щодо його видавничої діяльності та її значення для української культури.
Наповнення роботи актуальне, висвітлені теоретичні питання, які не залежать від зміни законодавства. ВСТУП ПОННЯТТЯ ТА ОЗНАКИ ПРАВОЧИНУ КЛАСИФІКАЦІЯ ПРАВОЧИНІВ УМОВИ ДІЙСНОСТІ ПРАВОЧИНІВ ВИДИ НЕДІЙСНИХ ...
У рефераті досліджено процес апробації шкільних підручників, висвітлено значення апробації навчальних видань, а також подано вимоги до шкільних підручників.
В даному ессе висвітлено основні здобутки і ризики України від співпраці з НАТО, можливі наслідки такої співпраці, історія співробітництва і основні етапи, питання співробітництва ...
В першому розділі "Теоретичні засади управління конкурентоздатністю підприємств" висвітлено визначення та суть економічного терміну «конкуренція», її види; антимонопольна політика Української держави; оцінка конкурентноздатності фірми на основі забезпечення конкурентноздатності товару ...
Висвітлення становища УГКЦ в період Другої світової війни вченими СРСР та української діаспори Розділ 2. Історія УГКЦ (1939 1945) як предмет ...
У рефераті визначено сновні умови створення навчальних видань, подано вимоги до підручника та висвітлено основні принципи дидактичної системи за Я. А. Коменським.
Висвітлення проблеми кримінально правового значення фізичного і психічного примусу в правничій літературі Розділ 3. Нормативно правовий аналіз фізичного та психічного примусу ...
Висвітлення життя галицького соціуму в західноукраїнській пресі 1939 1945 рр 1.2. Галицький соціум в умовах радянського тоталітарного режиму (1939 1941рр.
Висвітлення ідеї вільного виховання Ж. Ж.Руссо в філософсько педагогічному романі "Еміль" Висновок Список використаної літератури
Висвітлення стану вивчення проблеми дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2. Психолого педагогічні основи розвитку просторової орієнтації у дітей ...
Висвітлення стану вивчення проблеми дітей з вадами зору у педагогічних джерелах 1.2. Психолого педагогічні основи розвитку просторової орієнтації у дітей ...
В дипломній роботі висвітлені питання теоретичних аспектів стратегії управління підприємством, практики реалізації стратегії управління конкретним підприємством, а також проведено оцінку ефективності стратегії управління виробництвом ...
Що ж до теоретичного значення, то слід зазначити, що ця проблема розглядається багатьма сучасними аналітиками та широко висвітлена в наукових працях, періодичних виданнях, статтях тощо. Так, наприклад, Л. Цимбалюк та Н. Скригун розглядають проблему оптимізації виробничих запасів як ...
Аналіз висвітлення діяльності УНДІАСД в Україні…………………………………………....... 10 1.2. Розвиток наук про документи і архіви, як чинник заснов УНДІАСД……………………….. 22 РОЗДІЛ 2.
У курсовій роботі проведено аналіз усіх етапів опрацювання редактором оригіналу навчальної літератури, виявлено труднощі, які виникають під час робти, а також висвітлено особливості створення підручників для вищих навчальних закладів, проведено аналіз сучасних підручників для вищих навчальних закладів та виявлено помики, що трапляються ...
В роботі розкрито основну суть виробничої стратегії організації, подані основні етапи розробки та реалізації стратегії, висвітленні особливості формування виробничої стратегії на прикладі ТДВ "Чернівецький хімічний завод", а також подані основні шляхи щодо удосконалення процесу розробки та ...
Висвітлено наукові підходи вчених і практиків банківської діяльності до визначення категорії, “споживчий кредит”, запропоновано узагальнену класифікацію споживчих кредитів Визначено організаційні та ...
Характеристика міжнародних документів з висвітленням проблеми українського питання у політиці найвпливовіших держав Висновки Отже, через низку обставин «українське питання» напередодні Другої світової війни посідало одне ...
Головна увага приділяється висвітленню фундаментальних та прикладних питань управління підприємством у ринкових умовах господарювання, зокрема економічної природи, функцій та ролі підприємства в життєдіяльності суспільства, ...
висвітлено процеси виділення цільового продукта, одержання готового продукта та його характеристика. ЗМІСТ ВСТУП......................................................................................................................6 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИРОВИНИ ДЛЯ ПРОЦЕСУ ФЕРМЕНТАЦІЇ........................................................................................................
Висвітлення громадянських мотивів в творчості Максима Рильського ( на прикладі збірки “Троянди і виноград ”). 2.2. Виховання високих почуттів моралі ВИСНОВКИ СПИСОК ...
висвітлено процеси виділення цільового продукта, одержання готового продукта та його характеристика. в теоретичній частині наведений проектний розрахунок типового біореактора потужністю 100 ...
1 2 3 4 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.