Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Гуринова Ольга Александровна

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16
Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 416 за запитом виступає

Задача Ванін, звільнившись із колонії, де відбував покарання за злісне хуліганство, вирішив помститися Михайленку, який виступав у суді свідком і дав ...
Варіант №30 1. Діалектика добра і зла. Що Вам заважає бути добрим в тих чи інших ситуаціях?... Чи може зло виступати засобом здійснення добра? Обґрунтуйте Вашу думку? 2. Поняття мистецтва. Відмінність мистецтва від науки. Творчість. Художній образ. Специфіка об'єкта мистецтва.
Мораль і право виступають як загальні правила поведінки людей, тобто формулюються у вигляді зразків, масштабів, відповідно до яких потрібно себе поводити тим, кого ці ... Тому, якщо право виступає як соціальний інститут, як форма, перш за все, практичного освоєння соціального буття, то мораль більш тісно зв'язана з духовністю, ...
4) Що може виступати об’єктом оподаткування. 5) Які існують види податкових ставок. 6) Назвіть основні види податкових пільг. 7) Охарактеризуйте територіальні податкові пільги....акту органу місцевого самоврядування) і виступає як обов’язковий, нецільовий, безумовний, безоплатний і безповоротний платіж Question 2 До характерних рис податку належить: a. індивідуальна безоплатність b.
кредитування, в якому кредиторами виступають будь які суб’єкти інвестиційної діяльності, а об’єктом є інвестиційні заходи держави b. кредитування, в якому кредитором виступає держава, а об’єктом — інвестиційні ...
Честолюбна Енн виступає в якості неформального лідера команди, роль же педантичної Пет зводиться до організації зборів і веденню протоколів....імітації наради, учасники якого змушують виступаючого з ініціативною пропозицією доповідача долати опір присутніх, використовуючи конструктивні прийоми. У практиці консультанта цей метод може виявитися корисним у тому ...
...форма активності індивіда навчальна діяльність виступає основною умовою й засобом його психічного розвитку, забезпечуючи засвоєння теоретичних знань, а через них — і розвиток тих здібностей, які в ...дорослими та дітьми така діяльність виступає одним з основних засобів включення підростаючого індивіда в систему соціальних відносин, у колективну діяльність, у ході якої він засвоює суспільні ...
...словах тогочасне керівництво держави нерідко виступало з радикальними пропозиціями щодо реформування місцевого самоврядування. Згідно з Конституцією України інститут місцевого самоврядування: по перше, є одним з механізмів ...держави; по друге, даний інститут виступає елементом механізму стримувань і противаг в системі поділу влади: він є інструментом контролю за місцевими державними адміністраціями (ст.
...хвилі демократизації нашого суспільства і виступали з яскравими публікаціями, що наближали незалежність України. Незалежність, десятиріччя якої ми відзначатимемо наступного року. Найголовніше, що за всі ці роки ... Вона рішуче й послідовно виступає за утвердження демократичних принципів життя суспільства, за проведення економічних реформ, які дадуть змогу Україні гідно увійти в сім’ю європейських ...
...суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена особа; представляти інтереси довірителя – репрезентувати інтереси довірителя – обороняти інтереси довірителя; підпис затверджую – підпис ...
...суму … – грошовий переказ на суму …; виступати в якості довіреної особи – виступати як довірена особа; представляти інтереси довірителя – репрезентувати інтереси довірителя – обороняти інтереси довірителя; підпис затверджую – підпис ...
...якому варіанті педагогічного процесу учень виступає як активний суб'єкт навчальної діяльності? 4. В якості основного принципу організації процесу навчання в системі В. Давидова та Д. Ельконіна виступає: 5.
...банку як специфічного господарського товариства виступає створення відповідної ресурсної бази, тобто сукупності грошових коштів, що надходять у розпорядження банку з різних джерел та використовуються ним для ...повернення коштів є Пасивні операції виступають ключовим елементом управління банківською діяльністю, оскільки без якісного формування ресурсної бази банку неможливо забезпечити потрібну ефективність проведення активних операцій.
не виступає в ролі експерта 2. виступає в ролі експерта 3. виступає відразу у двох ролях Тест 11 При проведенні судово психіатричної ...
Об'єктом дослідження виступає Обухівське відділенні №1 АППБ «Аваль». Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі банківського кредитування при забезпеченні заставою інтересів ...його представника перед клієнтом та виступає ініціатором операції. Структурний підрозділ, що забезпечує продовження операції, розпочатої фронт офісом шляхом здійснення реєстрації, перевірки, звірки, обліку та контролю всіх ...
...місцевого самоврядування, при яких останні виступають у ролі позичальника і кредитора b. сукупність економічних відносин між органами державної влади та управління на місцях, з одного боку, ...з другого, при яких перші виступають в якості позичальника, кредитора і гаранта c. сукупність економічних відносин між органами місцевого самоврядування, з одного боку, та фізичними і ...
...земель ФРН по трудових справах виступають як: a. першаінстанція b. касаційна інстанція c.апеляційна інстанція Question 27 Які справи розглядаєкримінальний сенат вищого суду землі ФРН як ...справи в інтересах своїх клієнтів, виступають від імені обвинувачення чи захисту у судах нижчих інстанцій b. юристи, які мають виключне право виступати у вищих судових інстанціях ...
...Question 5 Суб’єктами експертизи виступають : a. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, ...Question 17 Суб’єктами експертизи виступають : a. фізичні та юридичні особи, які здійснюють експертизу b. підприємства, організації, об єднання, фірми, приватні особи, зацікавлені в проведенні експертизи ...
Реформування української економіки, а саме перехід її від планової, централізованої, до ринкової і такої, що виступає в світі в якості повноцінної функціонуючої системи, передбачає створення в ній ряду ефективних механізмів соціального захисту громадян....механізмом у здійсненні пенсійного забезпечення виступає Пенсійний фонд України, який і є об’єктом дослідження в даному звіті. Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, ...
ЛЮБУЮ ИЗ ЗАДАЧ МОЖНО КУПИТЬ ОТДЕЛЬНО (20 ГРН/ЗАДАЧА) 3адача №768 Виступаючи у судових дебатах прокурор змінив обвинувачення в частині, що стосується визнання особи винною у вбивстві, скоєним з особою жорстокістю. Потерпілий виступаючи у дебатах, не заперечував проти ...
...державотворення нагальною справою української спільноти виступає проблема виховання нової генерації. Переорієнтація світоглядних позицій, значні втрати духовних цінностей у суспільстві вимагають удосконалення шляхів формування у молоді якісно ...засобом реалізації соціально педагогічних потреб виступають культурні здобутки нації, які розглядаються у контексті загальносвітового культурологічного процесу. Залучення особистості до гуманістичних традицій поколінь найбільш актуалізує...
3адача Виступаючи у судових дебатах прокурор змінив обвинувачення в частині, що стосується визнання особи винною у вбивстві, скоєним з особою жорстокістю. Потерпілий виступаючи у дебатах, не заперечував проти ...
...народно господарського комплексу району і виступає фактором зміни територіальної структури господарства. Дослідження проблем демографічного розвитку та ролі населення у господарському комплексі – один з основних напрямків соціально ...сучасному етапі на перший план виступає проблема старіння та вимирання населення. Депопуляція переросла у соціально небезпечне явище, тому що демографічна основа відтворення населення з року в ...
3адача Виступаючи у судових дебатах прокурор змінив обвинувачення в частині, що стосується визнання особи винною у вбивстві, скоєним з особою жорстокістю. Потерпілий виступаючи у дебатах, не заперечував проти ...
Що виступає об’єктом педагогіки. 1. Виховна діяльність. 2. Навчальна діяльність. 3. Виховання людини людиною. 4. Виховання як свідомий і цілеспрямований процес.... Ознайомлення з навколишнім виступає: 1. формою розумового виховання дітей дошкільного віку 2. засобом розумового виховання 3. прийомом розумового виховання 4. метою розумового виховання 95.
А) Чи виступає суб’єктом фінансового права політична організація? Б) Відносини щодо мобілізації грошових коштів для розміщення, приведення в дію та підриву вибухового ...джерелом якої галузі права вона виступає? СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
...складовою частиною управлінської діяльності і виступає не якимось епізодичним, короткочасним актом, що виконує спеціально призначений працівник, а функцією усіх ланок системи, що здійснюється постійно.... Іншим різновидом методів наукового дослідження виступає "синтез", що відповідно означає "поєднання, сполучення, складання", тобто вивчення предмета в його єдності, цілісності. Процес мислення завжди пов'язаний як ...
...соціальних відносин феодальної доби і виступає духовність. Не заперечуючи реальності речового світу суспільства свідомість середньовіччя тлумачить її як “зовнішню видимість” більш фундаментальної реальності – духовного світу.... Таким чином посередником виступає Христос – “Син Божий і людський”, який є однією з іпостасей божественної триєдності (Трійці) і водночас живою людиною, що живе і ...
...зі злочинністю та профілактиці правопорушень виступає нині надійною запорукою успіху, законності, прогресу та правопорядку. Таким чином, на сучасному етапі розвитку України спостерігається необхідність ... 1....обставин й фізичні поля можуть виступати носіями інформації. За джерелами отримання інформації її поділяють на первинну і вторинну, за формою фіксації на документальну і недокументальну; за ...
...договору підряду, адже більшість компаній виступають підрядчиками в тих чи інших відносинах. Договір підряду, регламентований главою 61 ЦК України, є традиційним цивільно правовим договором, регулювання якого ...замовника; сторонами договору підряду можуть виступати як фізичні, так і юридичні особи. Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.
Банки виступають основними інститутами кредитно грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі ...грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. Сучасна банківська система це найважливіша сфера ...
...благодійної діяльності в нашій державі виступають різні благодійні організації. Однак, реальне життя всякий раз жорстоко і безкомпромісно нагадує про те, що для виконання подібних цілей не ... Об’єктом даного дослідження виступають благодійні організації. Предметом дослідження є діяльність у сучасній Україні благодійних організацій. br />br /> Мета дослідження: вивчення та аналіз роботи благодійних ...
...визначеною метою об’єктом управління виступають як формування прибутку підприємства, так і його розподіл. Ефективність формування прибутку характеризується як загальною його сумою, так і рівнем, який ...видів діяльності, кінцевим результатом якої виступає виробнича і реалізована продукція (зроблені послуги, виконані роботи), оплачені замовником. Доход — це гроші, що продавець сподівається одержати за продану одиницю ...
...зору є виробничий потенціал, що виступає у виді підприємств, фірм і т.д. Змістовна сторона діяльності таких організацій украй різноманітна і впливає на різні сторони життя ...виробнича організація як складна система, виступає у виді: юридично (законодавчо) оформленого суб'єктно об'єктного органа; господарського об'єкта; соціального організму; організаційної структури; просторово технічного організму.
Мораль і право виступають як загальні правила поведінки людей, тобто формулюються у вигляді зразків, масштабів, відповідно до яких потрібно себе поводити тим, кого ці ... Тому, якщо право виступає як соціальний інститут, як форма, перш за все, практичного освоєння соціального буття, то мораль більш тісно зв'язана з духовністю, ...
Об’єктом дослідження виступає Відкрите акціонерне товариство «Житомирський маслозавод» — компанія «Рудь» — лідер серед українських виробників морозива. «Мороженое № 1» — це не лише рекламний слоган, а ...в свою чергу досить часто виступає основним показником доцільності здійснення зовнішньоекономічної операції. Система базується на основних методичних принципах: Наявність альтернативних постачальників потребує проведення порівняльних розрахунків вартості ...
...зору є виробничий потенціал, що виступає у виді підприємств, фірм, тощо. Змістовна сторона діяльності таких організацій украй різноманітна і впливає на різні сторони життя суспільства....єкт різних взаємин, виробнича організація виступає як юридична особа, що має у власності, господарському веденні або оперативному управлінні відособлене майно, здійснює майнові права і відповідає за ...
В умовах ринку неминуче банки виступають основними, ключовими елементами економічного регулювання. У цьому плані особливу роль відіграють кредити, перетворюючись у єдине джерело, що постачає у народне ... Предметом дослідження даної роботи виступає банківська діяльність ПАТ “ПУМБ”. Об’єктом дослідження є ПАТ «ПУМБ». Метою проходження практики є закріплення теоретичних знань, набутих у ВНЗі, ...
...потенціалу молодого покоління, яке завжди виступає носієм найпрогресивнішого людського капіталу, сформованого в системі освіти, сімейного виховання та соціальної взаємодії. Виконуючи притаманні їй важливі соціально економічні функції, молодь виступає специфічним суб’єктом ринку праці, ...
...засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ціна товару; ступінь універсальності товару; зовнішній вигляд і упаковка; ... Підприємництво виступає в якості особого виду активності, бо його початковий етап звязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, після ...
...засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ціна товару; ступінь універсальності товару; зовнішній вигляд і упаковка; ... Підприємництво виступає в якості особливого виду активності, бо його початковий етап повязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, після ...
...засобами впливу підприємця на споживача виступають такі фактори: новизна товару, та його відповідність інтересам споживачів; якість; низька ціна товару; ступінь універсальності товару; можливість скористатись послугами післяпродажного ... Підприємництво виступає в якості особливого виду активності, бо його початковий етап повязаний як правило лише з ідеєю результатом розумової діяльності, після ...
...єктами власності на його ресурси виступають держава, окремий виробник чи страховик (спеціалізована страхова компанія). Страхування є економічною категорією, яка представляє собою сукупність особливих замкнутих перерозподільних відносин ... Разом з тим страхування виступає з одного боку засобом захисту виробництва, підприємництва, майна, добробуту людей, а з іншого боку як вид діяльності, що приносить прибуток.
Наявні грошові кошти виступають факторами, що лімітують обсяги діяльності суб’єкта господарювання, а також можливість проведення певних операцій. Згідно з П(С)БО 4 «...переоцінити, оскільки він: по перше, виступає джерелом інформації про грошові потоки підприємства за звітний період; по друге, демонструє спроможність підприємства акумулювати грошові кошти та їх еквіваленти ...
Директор може виступати у справі як третя особа. Антонов звернувся до апеляційного суду зі скаргою, пославшись на те, що відповідно до ст....України другою стороною трудового договору виступає роботодавець або уповноважений ним орган, а не підприємство. Яку відповідь отримає Антонов в обласному суді? 5.
Метою даного етапу виступає відсіювання невдалих пропозицій. Етап формування концепції товару та її перевірки передбачає опис та обґрунтування даних щодо товару....марка Комо час від часу виступає спонсором різноманітних заходів і подій. Проектний розділ роботи містить проблеми та наші рекомендації щодо поліпшення інноваційної діяльності на підприємстві ПАТ «...
Банки виступають основними інститутами кредитно грошової системи. Саме вони організують обіг значної частини кредитних грошей, що займають домінуюче положення в загальному обсязі ...грошові розрахунки і кредитуючи господарство, виступаючи посередниками у перерозподілі капіталів, істотно підвищують загальну ефективність виробництва, сприяють зростанню продуктивності суспільної праці. В останні роки умови і становище ...
Крім того, предметом дарування може виступати не тільки річ, але і майнове право. На відміну від заповіту односторонньої угоди по розпорядженню майном на випадок смерті дарування ...кредитором у цьому зобов'язанні виступає одержувач майна (консенсуальні договори дарування). Тоді як у договорах позики і схову одержувачі майна (позикодавець і охоронець) є боржниками, зобов'...
...єктами в організації бухгалтерського обліку виступають: a. тільки головний бухгалтер b. директор та головний бухгалтер c. директор та менеджер ТЕСТ 2 Question 1 Організацію бухгалтерського обліку ...4 Суб’єктами внутрішньогосподарського контролю виступають: a. нештатні працівники b. працівники податкової інспекції c. контролери ревізори, внутрішні аудитори Question 5 Спостережна рада проводить контроль за: a.
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.