Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Блажевич Юлія

Рейтинг: 16
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 4289 за запитом витрат

Пояснити як відбувається управління витратами на макроекономічному рівні 4 2. Розподіл витрат за центрами виникнення 3. Задача Заповнити таблицю: Показники Собівартість Транспортно заготівельні витрати Вартість ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТОДИКИ ОБЛІКУ, КОНТРОЛЮ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ 1.1. Економіко – правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат та калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції ...
Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства 1.1. Економічна сутність, та види витрат 1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат 1.3.
Організація ведення обліку витрат виробництва 1.1 Визнання та класифікація витрат 1.2 Організація обліку витрат виробництва 1.3 Організація та методика аудиту витрат ...
Вступ Розділ 1 теоретичні апекти дослідження формування і оцінки поточних витрат виробничої діяльності продукції на сільськогосподарському підприємстві 1.1 Нормативно – правова база формування і аналізу поточних витрат виробничої діяльності в сільському господарстві ...
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА 1.1 Економічна сутність та класифікація витрат виробництва 1.2 Аналіз нормативно – правової бази з обліку витрат виробництва 1....
...нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів та витрат підприємства 1.2 Характеристика, оцінка, класифікація ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні аспекти методології розподілу витрат допоміжних підрозділів 1.1. Основні засади формування витрат на місцями виникнення і центрами відповідальності 1.2.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1....
Теоретичні аспекти дослідження системи Управління витратами на торговельному підприємстві 1.1. Економічна сутність витрат торговельного підприємства та їх класифікація 1.2.
...аспекти обліку, аудиту та аналізу витрат за економічними елементами 1.1 Економічна сутність витрат та їх класифікація 1.2 Нормативно правова база обліку і аудиту витрат ...
Організація ведення обліку витрат 1.1. Визнання, класифікація та оцінка витрат 1.2. Методи обліку витрат на виробництво 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти визначення та прогнозування витрат на підприємстві 1.1 Економічна сутність, умови визнання та класифікація витрат на підприємстві 1.2 Методологія оцінки витрат на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва 1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація 1.2 Огляд законодавчої ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції 1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2.
Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості реалізованої ... Поняття, визначення, класифікація витрат операційної діяльності Характеристика фінансово – господарської діяльності підприємства та постановка фінансового обліку на Смілянському РайСТ Синтетичний та аналітичний облік собівартості ...
Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення та методи стратегічного управління витратами підприємств в конкурентному середовищі 1.3.
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво продукції 1.2 Огляд нормативно – правової бази та спеціальної літератури ...
Удосконалення обліку, аналізу та аудиту накладних витрат на прикладі ВАТ Пластал, 100 стор., додатки, рецензія, анотація Зміст ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ І ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ НАКЛАДНИХ ВИТРАТ 6 1.1.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1.Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.
ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА ТА ЇХ ВПЛИВУ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність витрат виробництва на підприємстві 1.2.
ВСТУП РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПЛАНУВАННЯ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Мета, завдання та характеристика процесу планування витрат на підприємстві 1.2. Сучасні методи калькулювання витрат на підприємстві ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база та огляд літературних джерел з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства ...
...АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНО – ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1.2. Значення і оцінка організаційно – економічного механізму управління витратами підприємства ...
...основа й нормативна база обліку витрат 1.1 Основні завдання та нормативна база організації обліку витрат 1.2 Визнання та оцінка витрат 1.3 Організація і ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах 1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку 1.2 Економіко правовий аналіз нормативної ...
Вступ Розділ 1 теоретико – методологічні аспекти управління витратами підприємства 1.1 Нормативна база з оцінки системи управління витратами підприємства 1.2 Сутність витрат підприємства та їх класифікація 1....
...теоретичні та методичні основи обліку витрат виробництва та випуску готової продукції. 1.1 Економічна сутність предмета дослідження на підприємстві ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6....Нормативно законодавча база з обліку витрат виробництва та випуску готової продукції на ДП ВАТ „Київ хліб” Хлібокомбінат № 6. Розділ II. Характеристика підприємства ДП ВАТ „Київхліб” Хлібокомбінат № ...
Вступ Розділ 1 теоретичні засади сутності витрат на Підприємстві 1.1 Загальна характеристика витрат 1.2 Класифікація витрат на виробництво продукції 1.3 Групування та методи калькулювання ...
Теоретичні основи фінансового обліку витрат діяльності 1.1 Теоретична сутність фінансового обліку витрат діяльності 1.2. Огляд нормативно правової бази з питань фінансового обліку витрат ...
АНОТАЦІЯ Робота містить 137 сторінок, 16 таблиць, 19 рисунків, 34 додатків, а також список використаних ...і організація бухгалтерського обліку по витратах згідно з П(с)БО на матеріалах ВАТ "Універсам 23". У першому розділі "Система управління витратами комерційної діяльності підприємства" розглядається ...
...I Розділ Теоретичні основи обліку витрат виробництва 1.1 Економічний зміст поняття витрат виробництва 1.2 Інформаційна та нормативна база обліку витрат виробництва 1.3 Методологія ...
Теоретико – методологічні аспекти оцінки операційних витрат та їх впливу на ефективність господарської діяльності 1.1. Економічна сутність операційних витрат на підприємстві 1.2.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ПОЛІПШЕННЯ І РЕМОНТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 6 1.1. Загальна характеристика ремонту та витрат на поліпшення і ремонт основних засобів ...
...склад та класифікація загально виробничих витрат. 3. Розподіл загально виробничих витрат 4. Відображення загально виробничих витрат в регістрах обліку, та фінансових звітах. 5.
Теоретичні аспекти обліку доходів та витрат діяльності підприємства 1.1. Доходи та витрати, як економічна категорія 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку доходів та витрат 1.3.
ЕКОНОМІЧНИЙ ЗМІСТ ВИТРАТ ТА ЇХ ЗНАЧЕННЯ В ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ КОЛЕКТИВНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ...........................................................6 1.1. Теоретична суть та класифікація витрат.................................................6 1.2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні засади аудиту витрат на виробництво продукції 1.1 Економічна сутність витрат на виробництво та їх аудиту в ринкових умовах 1.2 Критичний огляд ...
Економічна сутність витрат та нормативна база з обліку, аналізу та аудиту витрат 1.1. Розкриття економічної сутності витрат 1.2.
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку за повними витратами 1.1 Сутність витрат та їх калькулювання, види витрат 1.2 Значення обліку за повними витратами 1.3 Зарубіжний досвід ...
Вступ Розділ 1 Методичні та теоретичні основи обліку за повними витратами 1.1 Сутність витрат та їх калькулювання, види витрат 1.2 Значення обліку за повними витратами 1.3 Зарубіжний досвід ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ВИТРАТ ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 1.1. Економічна сутність, класифікація та групування витрат 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькулювання Variable Costing Розділ 2 ... Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти калькулювання можливостей та сфери застосування обліку за змінними витратами 1.1 Сутність і значення калькулювання 1.2 Основні методи калькулювання 1.3 Характеристика методу калькул...
Оцінка витрат на виробництво продукції за їх складовими елементами 4. Аналіз витрат на виробництво одиниці продукції та на 1 гривню товарної продукції ...
ВСТУП РОЗДІЛ І Теоретико методологічні засади обліку та аналізу витрат виробництва 1.1. Економічна суть витрат виробництва. Завдання, види, склад та класифікація витрат виробництва 1.2.
Темою даної роботи є динаміка витрат на виробництво продукції у коротко і довгостроковому періодах та резерви їх зниження. Обрана тема є дуже актуальною, оскільки аналіз динаміки витрат фірми як у короткостроковому, так ...
...основи обліку, аналізу та аудиту витрат на оплату праці 1.1 Економічна сутність витрат на оплату праці в обліку, аналізі та аудиті 1.2.
Теоретико методологічні основи управління витратами 1.1.Сутність та особливості управління витратами на підприємстві 1.1.2.Класифікація витрат 1.2.
...аспекти обліку контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
...аспекти обліку контролю та аналізу витрат операційної діяльності підприємства 1.1. Операційні витрати як економічна категорія, їх суть та класифікація 1.2. Економіко правовий аналіз нормативної бази з обліку витрат операційної діяльності підприємства 1.3.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.