Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 81 за запитом вихователя

Шляхи становлення готовності вихователя до роботи, направленої на формування уявлень про професії дорослих і професійну орієнтацію дошкільників 2.1. Готовність вихователів до організації процесу формування уявлень ...
Теоретичні засади спільної роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 1.1. Особливості сімейного виховання дошкільників 1.2.... Дослідження спільної роботи вихователів та батьків у період адаптації дитини до дошкільного закладу 2.1. Педагогічне значення співпраці з сім’ями у виховному процесі ...
...в процесі мовленнєвого спілкування з вихователем Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2.... Рекомендації вихователям для підвищення комунікативних умінь дітей ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Педагогічні умови підготовки вихователів ДНЗ до розумового виховання дітей старшого дошкільного віку в сюжетно рольовій грі 2.1. Діагностика рівня розумового розвитку дітей 5 ... Аналіз змін у рівні готовності вихователів до використання сюжетно рольової гри як форми розумового виховання дітей Висновки Список використаної літератури Додатки
Зміст Вступ 1. Поняття соціально педагогічного супроводу. 2. Функції суб’єктів соціально педагогічного супроводу Додатки ...
про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про співпрацю суб’єктів процесу c. про виховання d. про відносини батьків і дітей e.... динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. технологія навчання d. навчально виховний процес e.
Мистецтво впливу вихователя на вихованця з метою формування його особистості. 3. Наука про дитину. 4. Наука про виховання людини. 2.... Вихователь у монтессорі–педагогіці виконує роль. 1. Спостерігача. 2. Активну. 3. Пасивну. 4. Невтручання. 25. М.Монтессорі була прибічницею педагогічного напряму.
Вимоги до вихователя 1.3. Спостереження, як засіб отримання знань про природу та його роль у формуванні почуття любові до природи Розділ II.... Керівництво спостереженнями з боку вихователя 2.2. Виді і структура спостережень Розділ III. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СПОСТЕРЕЖЕНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ПРИРОДОЮ 3.1.
Рекомендації для вихователів старших груп щодо використання українських народних казок з морального виховання…………………………………………..31 Висновки до другого розділу……………………………..…………..…………...34 ВИСНОВКИ………………………………………………...……………..………......дошкільників та підготувати рекомендації для вихователів старших груп щодо роботи з українською народною казкою. Завдання дослідження: 1. Здійснити аналіз педагогічних джерел з досліджуваної проблеми. 2.
...ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ ВИХОВАТЕЛЯ … 7 1.1. Концепція екологічного виховання .Основні положення …………….. 7 1.2. Поняття екологічна освіта, екологічна культура вихователя …………. 12 1.3.
про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c. про підготовку молоді до життя Question2 Балів: 1 Хто автор одного із перших українських ... динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. навчально виховний процес Question5 Балів: 1 Від чого, головним чином, залежить розвиток ...
про мистецтво впливу вихователя на вихованця b. про виховання c. про підготовку молоді до життя Question 2 Балів: 1 Хто автор одного із перших ... динамічна взаємодія вихователів і вихованців, спрямована на формування особистості вихованця c. сукупність навчальних занять та різних форм виховної роботи Question 5 Балів: 1 ...
Які документи регламентують діяльність педагога вихователя інтернатного закладу? 4. Охарактеризуйте будь яку інтерактивну технологію (технології) виховання, яку Ви застосовуєте (хотіли б застосувати) в своїй діяльності....має бути кредо сучасного педагога вихователя?
...ігрової діяльність дошкільників та роль вихователя в її розвитку 1.4. Значення гри для психічного розвитку дитини Розділ II. ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ГРІ ...дітьми у грі ВИСНОВКИ РЕКОМЕНДАЦІЇ ВИХОВАТЕЛЯМ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
...ігрової діяльність дошкільників та роль вихователя в її розвитку 1.4. Значення гри для психічного розвитку дитини Розділ 2. Дослідження взаємовідносин дітей дошкільного віку у грі ...дітьми у грі Висновки Рекомендації вихователям Література Додатки
...в процесі мовленнєвого спілкування з вихователем Розділ II. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТИ РОЗВИТКУ КОМУНІКАТИВНИХ ВМІНЬ ДІТЕЙ 2.1. Організаційні основи експериментальної роботи 2.2.... Рекомендації вихователям для підвищення комунікативних умінь дітей ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Бесіда з вихователем: обговорення шляхів підвищення рівня комунікативних вмінь дітей 7. Перевірка ефективності формуючої роботи 8. Висновки за результатами психодіагностики 9. Рекомендації вихователям для підвищення комунікативних умінь дітей ...
...дошкільного виховання 1 категорії; 2 вихователя дитячого садка 1 категорії; 2 вихователя дитячого садка 2 категорії (не виключаючи молодь, яка закінчила вищий навчальний заклад освіти і ...
Аналіз педагогічної майстерності вихователя, як напрям методичної роботи 2.5. Аналіз роботи педагогічних рад Розділ 3. Удосконалення методичної роботи в дошкільному закладі 3.1.... Оволодіння вихователями умінням тематичного планування занять 3.4. Удосконалення методичної роботи з молодими спеціалістами Висновки Література Додатки
...тему „Актуальні проблеми підготовки майбутнього вихователя до роботи у сучасному дошкільному закладі” (обсяг 5 сторінок, реферат повинен включати план, список використаних джерел (не менше 3 4)....приклади емпіричних та теоретичних знань вихователя дошкільного закладу. Дати змістовну характеристику одного з видів знань 4. Підготувати міні реферат на тему „Цікаві теми з курсу дошкільної ...
...тему „Актуальні проблеми підготовки майбутнього вихователя до роботи у сучасному дошкільному закладі” (обсяг 5 сторінок, реферат повинен включати план, список використаних джерел (не менше 3 4)....приклади емпіричних та теоретичних знань вихователя дошкільного закладу. Дати змістовну характеристику одного з видів знань 4. Підготувати міні реферат на тему „Цікаві теми з курсу дошкільної ...
Вихователь повинен бути у ньому садівником. Формулюючи завдання дитячого саду, Фребель відзначав, що він має не лише прийняти під нагляд недозрілих ... Показати систему методів роботи вихователя в дитячих садках. Структура роботи включає вступ, два розділи, висновки, список використаної літератури.
Умови оптимального вибору методів вихователів. Аналіз власного досвіду. 41. Методи формування свідомості особистості. Аналіз застосування цих методів студентами під час педагогічної практики. 42.... Педагогічна майстерність вихователя.
Оцінні дії вихователя – інструмент управління дитячими взаємостосунками.............................................................................................. 5 3. Очікування дитини – важлива регулятивна функція в процесі спілкування......................................................................................................... 7 4. Самооцінка дітьми своїх достоїнств................................................................
Талановитий вихователь і педагог М. Пирогов 1.2. Створення недільних шкіл та їх виховна спрямованість Розділ 2. Дослідження педагогічної спадщини М.
Талановитий вихователь і педагог 1.2. Проблема гуманізму в педагогічній діяльності Розділ 2. Дослідження гуманістичної спрямованості педагогічних поглядів М. І.
Виникнення і розвиток інституту домашніх вихователів від найдавніших часів до епохи Середньовіччя……………………………………5 1.2. Діяльність гувернерів у період Відродження та в ХІХ ст……………..
Формування професійної готовності майбутніх вихователів до здійснення фізичного виховання дошкільників на засадах національних традицій Висновок Список використаних джерел
Вимоги до вихователя 1.3. Екскурсія як засіб формування світогляду Розділ 2. Організація та методики проведення екскурсій з дітьми старшого дошкільного віку 2....
Права та обов'язки батьків вихователів 5. Матеріальне забезпечення ДБСТ 6. Створення та ліквідація ДБСТ 7. Становище в Україні Список використаної літератури
Роль вихователя в розвитку інтересів старших дошкільників Розділ 2. Дослідження інтересів дітей дошкільного віку 2.1. Методика дослідження 2.2.
Готовність вихователів створювати предметно ігрове середовище 1.3. Стан проблеми у практиці роботи дошкільного навчального закладу Розділ ІІ.
Вимоги до вихователя 1.3. Педагогічні умови формування інтересу до природи Розділ II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ВИХОВАННЯ ІНТЕРЕСУ ДО ПРИРОДИ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ...
...формування особистості 1.3 Роль вихователя і шляхи формування суспільної думки учнівського колективу РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 2.1. Діагностика міжособистісних відносин за допомогою тесту Лірі ...
Вимоги до вихователя 1.3. Екскурсія як засіб формування природничих знань Розділ II. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ З ДІТЬМИ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 2....
Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей 18 Розділ II. ПОШУКОВО ПЕДАГОГІЧНА РОБОТА З ПРОВЕДЕННЯ ТЕАТРАЛІЗОВАИХ ІГОР ЗІ СТАРШИМИ ДОШКІЛЬНИКАМИ ……..
Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей …………. 30 Розділ II. Пошуково педагогічна робота щодо проведення сюжетно рольових ігор та їх аналіз.............
Впровадження моделі особистісно орієнтованої взаємодії вихователя і дітей з ідей Фребеля в практику сучасних ДНЗ 2.2. Використання ідей Ф. Фребеля в методиці ознайомлення дітей з ...
Творче співробітництво вихователів та батьків у досягненні освітньо виховних цілей 2.2. Українська виховна традиція Висновки Список використаної літератури
...цілеспрямований і керований вплив колективу, вихователів на вихованця з метою формування у нього потрібних якостей, що здійснюється в навчально виховних закладах і охоплює весь навчально виховний ...
Роль вихователя в процесі проведення музичних занять Розділ 3. Практичне використання музичних занять в дошкільному закладі 3.1.
Складання календарного плану роботи вихователя з розвитку мови 2.2. Планування занять з розвитку мови на 1 2 тиждня 2.3.
Підготовка вихователя до екскурсії на екологічній стежині 2.2. Підготовка дітей до екскурсії на екологічній стежині 2.3.
План дій вихователя в ситуації здійснення насильства над дитиною Висновок до ІІ розділу Висновки Список використаних джерел Додатки Додаток А.
...1.5 Специфiка педагогiчної дiяльностi вихователя на заняттях зi спортивних iгор i вправ.С 2. Практичний досвiд навчання дiтей спортивних iгор в дошкiльних закладах освiти.
Організація спілкування вихователя з дітьми Розділ II. Пошуково педагогічна робота щодо розвитку мовленнєвого спілкування 2.1. Заняття з мовленнєвого спілкування 2.2.
Роль вихователя у розвитку творчої ігрової діяльності дітей Висновки Список використаної літератури Додатки
Відвідування та аналіз заняття вихователем методистом 2.6. Планування педагогічних рад ВИСНОВКИ ЛІТЕРАТУРА ДОДАТКИ
Роль вихователя у розвитку ігрової діяльності дітей Висновки Список використаної літератури Додатки
Творча дія вихователя 2.3. Середовище, яке оточуює дитину 2.4. Накопичення звичок поведінки Висновки Література
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.