Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
аватар
Колеснік Наталія Леонідівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 420 за запитом вкладень

ТЕОРЕТИКО МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ ПІДПРИЄМСТВА 1.1. Сутність та класифікація капітальних вкладень підприємства 1.2. Джерела, види та форми здійснення капітальних вкладень 2.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки капітальних вкладень підприємства 1.1 Сутність капітальних вкладень підприємства 1.2 Теорія аналізу оцінки капітальних вкладень підприємства Розділ 2 Аналіз оцінки капітальних ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи оцінки капітальних вкладень підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Теорія аналізу оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ...
Теоретичні основи фінансування капітальних вкладень 1.1. Економічна сутність капітальних вкладень та їх фінансового забезпечення 1.2. Джерела фінансування капітальних вкладень 1.3.
...реальними інвестиціями; фінансовими інвестиціями; капітальними вкладеннями 2. Як називається вкладення коштів в фінансові інструменти? портфельними інвестиціями; реальними інвестиціями; фінансовими інвестиціями; капітальними вкладеннями 3.
...економічним змістом інвестиціями не є вкладення: a. інвестиції у фінансові інструменти b. інвестиції у нематеріальні активи c. інвестиції в об’єкти соціального призначення d.... централізовані державні вкладення d. грошово кредитна політика держави Question 11 Бюджетні важелі це: a. встановлена державою система різних видів податків b.
...Інвестор має 3 варіанти ризикових вкладень капіталу . Фінансові результати від розміщення капіталу залежать від умов господарювання . можливі різноманітні поєднання варіантів вкладення капіталу та умов господарювання: Таблиця ...
...залучених підприємством на 1 гривню вкладених у активи коштів в 2001 році складала 0,1, а в 2002 році даний показник знизився і склав 0,05; частина коштів підприємства вкладена в майно виробничої сфери та ...
...підприємстві є визначення найефективніших напрямів вкладення залученого капіталу. Інформація про здійснені підприємством вкладення міститься в активі балансу. Загалом інвестиції — це всі види майнових та інтелектуальних цінностей, ...
...149646,6 160171,2 12 Вкладення в асоційовані компанії 1004,4 1004,4 12 Переоцінка основних засобів 11575,8 11575,8 13 Разом 87157,8 14989,...засоби (без зносу) і капітальні вкладення 111679,2 141349,5 16 Нематеріальні активи (без зносу) 2221,2 2739,6 17 Дебітори різні 94398,3 15558,3 ...
Особливості кредитування будівництва, капітальних вкладень і в режимі овердрафт 1.4. Обов’язкові економічні нормативи які встановлені Національним банком для комерційних банків 1.5.... Обсяги кредитних вкладень дозволяють одержувати банку до статній прибуток, що дозволить поширювати свою діяльність. Мак роекономічні зміни призвели до зниження вартості грошових ресур ...
...кредитах 2.2 Аналіз кредитних вкладень і цінової політики 2.3 Порядок установлення процентної ставки 2.4 Резюме Розділ 3. Шляхи вдосконалення дохідної бази ВАТ “Державний ... Обсяги кредитних вкладень дозволяють одержувати банку достатній прибуток, що дозволяє розширювати свою діяльність. Макроекономічні зміни (зниження грошової пропозиції, темпу інфляції) призвели до подорожчання ...
Теоретичні аспекти формування капітальних вкладень та економічна ефективність їх використання 1. 1 Сутність інвестицій та загальні положення їх ефективності 1.2 Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень 1.3 Оцінка ефективності виробничих ...
...і структура реальних інвестицій (капітальних вкладень). 3. Планування і фінансування капітальних вкладень. 4. Економічна ефективність інвестицій. 5. Джерела фінансування капітальних вкладенью Розділ ІІ.
...ринках гострою проблемою є ефективне вкладення капіталу з метою його збільшення, тобто інвестування. Економічна природа інвестицій обумовлена закономірностями процесу розширеного відтворення і полягає у використанні частини ... У випадку, коли фінансові вкладення носять систематичний характер, організація потрапляє під дію законодавства щодо регулювання фінансових ринків з усіма відповідними наслідками і обмеженнями.
...дієвого контролю за якістю кредитних вкладень банку. Реалізація мети та завдань поставлених в роботі досягнута проведеним описом кредитної роботи в банківських установах, здійснений аналіз роботи банків ... Збільшення кредитних вкладень банку на 2496,92 млн. грн. відбулося внаслідок зниження залишків кредитів на початок періоду (на 1,46 млн. грн.
...дієвого контролю за якістю кредитних вкладень банку. Реалізація мети та завдань поставлених в роботі досягнута проведеним описом кредитної роботи в банківських установах, здійснений аналіз роботи банків ... Збільшення кредитних вкладень банку на 2496,92 млн. грн. відбулося внаслідок зниження залишків кредитів на початок періоду (на 1,46 млн. грн.
Додатковий вкладений капітал та інший додатковий капітал можна використовувати за такими основними напрямками: на формування забезпечень наступних витрат і платежів; на збільшення ...при оцінці вартості довгострокових фінансових вкладень підприємства; при оцінці вартості нематеріальних активів, які підлягають зносу; при заснуванні підприємства; у разі отримання комерційної позики 73.
...діючого виробництва, ефективність капіталь¬них вкладень, ефективність розвитку науки і техніки, ефективність зовнішньоекономічних зв'язків, ефективність охорони навколишнього середовища Question 26 Локальна ефективність характеризує: a....предметів і засобів праці, капітальних вкладень, робочої сили, тощо b. ефективність виробництва підприємства в цілому c. ефективність на окремих стадіях виробництва, розподілу, обміну та споживання Question ...
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття інвестицій та їх класифікація 1.2. Економічна сутність капітальних вкладень 1.3.
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ В ІНВЕСТИЦІЙНОМУ ПРОЦЕСІ 1.1. Поняття інвестицій та їх класифікація 1.2. Економічна сутність капітальних вкладень 1.3.
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи стратегії інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Теорія аналізу оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ефективності капітальних вкладень Розділ 2 Аналіз оцінки капітальних вкладень ВАТ «Черкасихліб» 2.1 Загальна ...
Вкладення коштів в матеріальні та нематеріальні активи (інновації) це: 1. Фінансові інвестиції 2. Прямі інвестиції 3. Реальні інвестиції 4.... Вкладення коштів у фінансові інструменти (активи) – це: 1. Реальні інвестиції 2. Портфельні інвестиції 3. Капітальні вкладення 4. Фінансові інвестиції 9.
Завдання № 1 "Порівняльна економічна оцінка ефективності експлуатації літаків у заданих умовах організації авіаперевезень" Мета завдання: закріпити теоретичні знання і одержати практичні навички в розрахунках порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень і виборі найбільш ефективного їхнього варіанта, зв'язаного із впровадженням конкретних типів повітряних суден (ПС) для заданих умов експлуатації....типів; – визначити залежність питомих капітальних вкладень по кож...
Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1. Зробити порівнювальний аналіз цих методів, вказати переваги та недоліки кожного методу, а також вказати критерії, за якими має ...Необхідно, використовуючи метод рентабельності грошових вкладень, запропонувати один з наведених варіантів для впровадження у виробництво, а також визначити, які варіанти системи організаційно – технічних заходів можуть бути ...
Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1. Зробити порівнювальний аналіз цих методів, вказати переваги та недоліки кожного методу, а також вказати критерії, за якими має ...Необхідно, використовуючи метод рентабельності грошових вкладень, запропонувати один з наведених варіантів для впровадження у виробництво, а також визначити, які варіанти системи організаційно – технічних заходів можуть бути ...
...2: Підприємство планує здійснити фінансові вкладення в облігації зі строком погашення n років. Облігації можна придбати з дисконтом у 10%, фіксована ставка процента за облігаціями – с ... Ринкова процентна ставка за аналогічними вкладеннями дорівнює r %. Провести оцінку доцільності інвестиційних вкладень у ці облігації, застосувавши при цьому всі можливі динамічні методи оцінки.
Облік вкладень банку в акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком у портфелі цінних паперів банку на продаж 2.3 Облік довгострокових вкладень банку в акції та вкладень ...
капітальні вкладення, приватизація державного майна 2.придбання цінних паперів і іноземної валюти з метою тривалого зберігання 3....про мінімальний рівень рентабельності на вкладений капітал 5. Доход від володіння корпоративними правами готелю – це: 1.доход від продажу акцій підприємства 2.
...рентабельності поточних витрат, дохідності авансових вкладень, рентабельності сукупних вкладень, валового прибутку та інших. Таким чином, дані показники дозволяють визначити ефективність формування та використання прибутку підприємства.
державні централізовані капітальні вкладення b. державні капітальні вкладення c. змішані капітальні вкладення Question 6 Сукупність будівель та споруд (об’єктів), будівництво та реконструкція яких ...
...рентабельності поточних витрат, дохідності авансових вкладень, рентабельності сукупних вкладень, валового прибутку та інших. Таким чином, дані показники дозволяють визначити ефективність формування та використання прибутку підприємства. 5.
...в ремонти та робить капітальні вкладення в оновлення виробничої бази підприємства. Об’єктом дослідження в магістерській роботі виступає відкрите акціонерне товариство «Золотоніський машинобудівний завод ім.І....рахунок амортизаційних відрахувань та капітальних вкладень. При цьому, сума амортизаційних відрахувань знижується щороку, сума капітальних інвестицій є також дуже незначною, а співвідношення сум використаної і нарахованої ...
...200 Розрах 220 2 Капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 274 Розрах 387 3 Річна продуктивність, тис.т Базовий 23 Розрах 38 4 Нормативний коефіцієнт Базовий 0,...Розрах 218 2 Сукупні капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 41 Розрах 54 3 Експлуатаційні витрати, млн.грн/рік Базовий 84 Розрах 94 4 Річна продуктивність, ...
...та частина коштів підприємства, яка вкладена в майно виробничої сфери та сфери обігу (Км.в.п.=0,8) – використовується у господарській діяльності підприємства ефективно.... вкладених в активи коштів (Кс.в.з.=0,1); частина власних коштів підприємства, яка знаходиться у мобільній формі, що дозволяє більш або ...
Позитивні зміни співвідношення вкладень капіталу в оборотні основні засоби забезпечили покращення фінансового стану. Збільшення прибутку який спрямовується на формування власного капіталу характеризує можливість подальшого ...прискорення швидкості обороту фінансових ресурсів, вкладених в основні засоби, нами пропонується використання прискореної амортизації, що дозволить перенести 65% вартості обладнання по виготовленню пліетиленової тари протягом перших ...
...165 Розрах 185 2 Капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 257 Розрах 377 3 Річна продуктивність, тис.т Базовий 24 Розрах 30 4 Нормативний коефіцієнт Базовий 0,...Розрах 206 2 Сукупні капітальні вкладення, млн.грн/рік Базовий 40 Розрах 53 3 Експлуатаційні витрати, млн.грн/рік Базовий 84 Розрах 94 4 Річна продуктивність, ...
...день підприємство не здійснює інвестиційних вкладень і не залучає інвестицій, хоча якщо воно б залучило інвестиції воно могло б мати додатковий прибуток. Одним з варіантів використання інвестиційних вкладень є покупка нового обладнання.
...коштів технічних резервів: а) валютні вкладення згідно з валютою страхування; б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) кредити страхувальникам громадянам; г) ...із страхування життя: а) валютні вкладення згідно з валютою страхування; б) інвестиції в економіку України за напрямами, визначеними Кабінетом Міністрів України; в) акції, облігації, іпотечні сертифікати;; ...
...організації торгівлі Тест № 16 Капітальні вкладення Капітальні вкладення по їх економічному змісту це а) усі види засобів, вкладених у виробництво з метою одержання доходу; б) витрати ...
...день підприємство не здійснює інвестиційних вкладень і не залучає інвестицій, хоча якщо воно б залучило інвестиції воно могло б мати додатковий прибуток. Одним з варіантів використання інвестиційних вкладень є покупка нового обладнання.
...2.8 Аналіз джерел коштів, вкладених у майно підприємства 2003 рік Таблиця 2.9 Аналіз джерел коштів, вкладених у майно підприємства 2004р.
...цей показник показує яку частку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано, тобто в 2003 році 0,52, а в 2004 році 0,56 власного капіталу використовується для ... Найбільшу питому вагу займають вкладення в оборотні кошти 55,00 %, у грошовому виразі 22 тис. USD, вкладення в основні засоби становлять 45,00 %, відповідно у ...
...цей показник показує яку частку вкладено в оборотні кошти, а яку капіталізовано, тобто в 2003 році 0,52, а в 2004 році 0,56 власного капіталу використовується для ... Найбільшу питому вагу займають вкладення в оборотні кошти 55,00 %, у грошовому виразі 22 тис. USD, вкладення в основні засоби становлять 45,00 %, відповідно у ...
Вступ 1 Теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капітальних вкладень підприємства 1.3 Методика визначення економічної ефективності інвестиційної діяльності підприємства 2 Аналіз інвестиційної діяльності ТОВ ТД «Логос» 2.1 Організаційно ... Вступ 1 Теоретичні основи інвестиційної діяльності підприємства 1.1 Сутність інвестиційної діяльності підприємства 1.2 Особливості оцінки капіта...
Перед підприємницькою структурою, що прийняла рішення про розширення існуючого або запровадження нового виробництва, завжди постає проблема пошуку і використання найбільш дешевих способів фінансування капітальних вкладень. Якщо в країні поряд з ринком банківського кредиту, ринком акціонерного та позикового капіталу існує розвинений ринок лізингових послуг, альтернатива використання лізингу для фінансування капітальних вкладень завжди розглядається менеджментом підприємства.
Вкладення коштів у фінансові інструменти (активи) – це: 1. Реальні інвестиції. 2. Портфельні інвестиції. 3. Капітальні вкладення. 4. Фінансові інвестиції. 2.
...інвестиції у загальному виді передбачають вкладення коштів в цінні папери. Перевагою фінансових інвестицій є можливість нагромадження великих за обсягом фінансових ресурсів, що розподіляються під впливом ринкових ... Фінансові інвестиції це вкладення в цінні папери. На відміну від виробничого фінансове інвестування не передбачає обов’язкового ство рення нових виробничих потужностей і контролю ...
: Таблиця 7 Вкладення (млн.грн.) Прибуток 1 2 3 1 0,10 0,18 0,05 2 0,13 0,21 0,10 3 0,15 0,27 0,15 4 0,16 0,... Знайти оптимальне вкладення капіталу методом динамічного програмування. Завдання № 3 Для заданої транспортної задачі скласти математичну модель і розв’язати її методом потенціалів, використавши ...
1 2 3 ... 8 9 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.