Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Поплаускас Виктория Юрьевна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
аватар
Соколова О.М.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 529 за запитом властивостей

Вступ Розділ 1 теоретичні засади дослідження товару та його властивостей 1.1 Товарне виробництво: умови виникнення та характерні риси 1.2 Сутність та класифікаційні ознаки товару 1.3 Основні властивості товару Розділ 2 практичні засади ...
Знаходження в природі та загальні властивості 2. Загальні хімічні властивості неметалів 3. Будова, властивості простих речовин – неметалів та їх застосування 4. Кисневі і водневі сполуки неметалів.
Внутрішні властивості вироку (законність, обґрунтованість, мотивованість, справедливість). 4. Зовнішні властивості вироку (виключність, обов’язковість, преюдиціальність). 5. Питання, які вирішуються судом під час ...
Споживчі властивості та асортимент мобільних телефонів. Чинники їх формування 12 РОЗДІЛ 2. СТАН РИНКУ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ В УКРАЇНІ 21 РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ОЦІНКА ЯКОСТІ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ ...
Оптичні властивості та люмінесценція тетраборату літію, активованого різними домішками 4 1.1.Основні фізико хімічні властивості та енергетична структура тетраборату літію 4 ...
Вступ Розділ 1 Теоретичні основи товару та його властивостей 1.1 Сутність товару і його фактори 1.2. Двоїстий характер праці, втіленої в товарі 1.3 Розвиток товару і ...Розділ 3 Шляхи удосконалення споживчих властивостей товарів Висновки Список використаних джерел Додатки
Варіант № 3: Запитання до контрольної роботи: 1. Поняття конституції та її значення для організації та діяльності зарубіжних країн. Функції та юридичні властивості конституцій. 2.
Зміст Вступ 2 1. Еволюція уявлень про природу світла 2 1.1.... Хвильові властивості світла 2 2.1. Інтерференція 2 2.1.1. Загальні відомості про інтерференцію 2 2.1.2.
Зміст Вступ 3 1. Еволюція уявлень про природу світла 5 1.1.... Хвильові властивості світла 22 2.1. Інтерференція 22 2.1.1. Загальні відомості про інтерференцію 22 2.1.2.
Зміст Вступ 3 1. Еволюція уявлень про природу світла 5 1.1.... Хвильові властивості світла 22 2.1. Інтерференція. 22 2.1.1. Загальні відомості про інтерференцію. 22 2.1.2.
ВСТУП 3 1. ПРИЗНАЧЕННЯ Й КЛАСИФІКАЦІЯ ДИТЯЧОГО ШВЕЙНОГО ОДЯГУ 6 2. КЛАСИФІКАЦІЯ АСОРТИМЕНТУ ШВЕЙНОГО ДИТЯЧОГО ОДЯГУ 12 3.... ДОСЛІДЖЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТКАНИН, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ДЛЯ ПОШИТТЯ ДИТЯЧОГО ОДЯГУ, ЩО РЕАЛІЗУЄ ПП «ГОРОДНИЧА С.Є.» 21 ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 27 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
ТЕМА 13 Вступ 1. Поняття конституції як Основного Закону України 2. Класифікація конституцій 3. Юридичні властивості Конституції України 4.
Зміст І. Вступ ІІ. Увага як особлива форма психічної діяльності 1. Поняття про увагу 2. Різновиди уваги 3. Властивості уваги ІІІ.
ВСТУП 1. Поняття темпераменту 2. Головні властивості темпераменту 3. Характеристика типів темпераменту 4. Проблема мінливості темпераменту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ...
Вступ ………………………………………………………………………... 3 1. Методи правового регулювання господарських правовідносин…… 3 2. Які ознаки властиві суб'єктам господарських правовідносин………..
План Вступ Товар як провідна категрія товарного господарства Властивості товару Двоїстий характер праці, втіленої ...
1. Культурно історичний процес, його основні принципи та властивості. 2. Заповнити тематичну таблицю Близьким до кубізму був футуризм – ...
Вступ Культурно історичний процес, його основні принципи та властивості. Висновки література
План Стор. Вступ Товар як провідна категрія товарного господарства Властивості товару Двоїстий характер праці, втіленої ...
Варіант №11 1. Чи має, на Вашу думку, сенс поняття національної відповідальності? Які основні моральні риси властиві українській національній культурі? 2.
ВСТУП І. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 1.1. Загальне поняття та класифікація кровозамінників 1.2.
Вступ І. Огляд літератури 1.1. Загальне поняття та класифікація кровозамінників 1.2.
ЗМІСТ Вступ...................................................................................................................4 1. Теоретична частина.......................................................................................6 1.1. Огляд існуючих рішень поставленої задачі........................................6 1.2.
Вступ 1. Теоретичні основи поняття про товар як об’єкт комерційної діяльності 1.1 Поняття про товар, його значення ...
Вступ 1. Білки – високомолекулярні природні органічні речовини 2. Синтез білків 3. Роль та функції білків 4. Види яєць 5.
комплекс споживних властивостей і споживних вартостей товару c. комплекс споживних властивостей товару, завдяки яким він може задовольнити ті чи інші потреби людини Question ...
...опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів b. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення c. розгляд досліджуваного об'єкта як єдиного цілого Question 2 ...описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c. створення системи з урахуванням можливості постійного розширення Question 3 Принцип сумісності передбачає: a.
...опис функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів Question 2 Принцип розвитку полягає в: a. розгляді досліджуваного об'єкта як єдиного цілого b. математичному описі функціонування й дослідження різноманітних властивостей окремих елементів c.
кількісна характеристика властивостей продукції чи її станів, які визначають призначення продукції та умови її використання c. кількість характеристик продукції, які визначають призначення продукції ... споживна властивість продукції c. властивість продукції d. параметр продукції Question 2 Підхід до управління організацією, спрямований на якість, ґрунтується на участі всіх ...
підприємство 7 Властивість, згідно якої відбувається періодичне повторення послідовних подій та перетворень в організації – це: Виберіть одну правильну відповідь a. циклічність b.... закон самозбереження 7 Властивості організації як системи включають: Виберіть одну або кілька відповідей a. властивості, які характеризують особливості функціонування і розвитку організацій b.
Фізичні та хімічні властивості концентрованої і розбавленої кислоти. Властивості солей сірчаної кислоти 64. Свинець. Характеристика елемента. Поширення в природі. Фізичні та хімічні властивості застосування.
Деякі алгебраїчні і топологічні властивості самоспряжених неперервних адитивних операторівBR> §2. Загальні спектральні властивості самоспряжених неперервних адитивних операторівBR> §3. Спектральні особливості самоспряжених компактних адитивних операторівBR> §4 ...
...формі послуг, який завдяки своїм властивостям здатен задовольняти наявні чи передбачувані суспільні потреби і призначений для обміну і купівлі продажу; продукт праці, що виробляється не для ...Функціональна властивість — це споживна властивість, що обумовлюе використання товару за його призначенням.Вони є найважжливішими при оцінці якості товарів. 2.
персонал Question 2 Який підхід властивий управлінню персоналом? a. системний, а не комплексний b. комплексний, а не системний c. і системний, і комплексний d....якості праці Question 5 Представлення властивостей реальних об'єктів у вигляді числової величини, це метод: a. спостереження b. вимірювання c. аналізу d.
Номенклатура споживчих властивостей та показників, що необхідні для товарознавчої оцінки 15 РОЗДІЛ 2. ОБ’ЄКТИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 23 2.1.... ФОРМУВАННЯ СПОЖИВЧИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТА ЯКОСТІ ЛАМІНАТУ У ТЕХНОЛОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИГОТОВЛЕННЯ 34 3.1. Вплив технологічних факторів на формування споживчих властивостей та якості ламінату ...
частково зберігає властивості складових елементів b. має відмінні властивості від властивостей складових елементів c. зберігає властивості складових елементів Question 6 Складовими організації як ...
котрі нам властиві c. котрі ми намагаємося виявити Question 3 Реалізований попит – це: a. складова попиту населення, що фактично задоволена у результаті покупок ... Особливі властивості товарів Question 3 Формування асортименту товарів – це: a. Процес підбору груп, видів і різновидів товарів у відповідності з попитом населення ...
...10 Потенціал помилок і недоліків, властивих комп’ютерному середовищу ніж при ручному ведені податкового обліку: a. вищий b. нижчий c. не має значення Question 11 До ... числові характеристики та якісні властивості об`єкта ,зводячи завдання до вивчення більш зручних величин c. щільність зв`язку між факторним та результативним показником Question 2 ...
Теоретичні основи формування споживчих властивостей шоколаду 1.1. Стан вітчизняного ринку шоколаду 1.2. Характеристика факторів, які формують споживчі властивості шоколаду Розділ 2.
ЗМІСТ ВСТУП 1 ТОВАРОЗНАВЧА ОЦІНКА КАВИ 1.1 Історичні відомості про каву 1.2 Характеристика натуральної та розчинної кави 1.3 Вплив кави на здоров'я людини 2 СКЛАДАННЯ ТОВАРНОГО ДОСЬЄ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 2.1 Основні види та властивості приправ 2.2 Загальна оцінка властивостей прянощів 2.3 Споживчі властивості чаю 3 УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ СМАКОВИХ ТОВАРІВ 3....
...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання Question 3 До інновації не відноситься: a.
...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання Question 3 До інновації не відноситься: a.
...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання d. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ...невідомих раніше об’єктивних закономірностей, властивостей та явищ матеріального світу, що вносять корінні зміни в рівень нашого пізнання c. результат практичного освоєння новації, задіяної у динаміці, ...
...пов’язані зі старінням організму, властивими йому інволюційними тенденціями (притупленням окремих психічних функцій, затуханням окремих процесів, спадом активності особистості) Question 2 Балів: 1 Розвиток старіння характеризуєтьсятакими ...розвитку з притаманними йому психічними властивостями для людини b. своєрідний ступінь психічного розвитку з притаманними йому відносно стійкими якісними особливостями c.
...собою множину об’єктивно існуючих властивостей системи, які виражають фактичні явища та процеси – це: предмет управління  системна діяльність керівників і персоналу управління в процесі розробки, прийняття ...ситуацій і наслідків – це: ризик  властивість об’єкта прийняття рішень, що виражається в його нечіткості, неясності, необґрунтованості, що призводять до недостатньої можливості для осіб, які приймають ...
...самосвідомості спільноти, на якому формуються властиві тільки їй настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи....самосвідомості спільноти, на якому формуються властиві тільки їй настанови та засоби сприйняття світу, форми мислення і поведінки; Г) процес ототожнення, уподібнення себе особою певної етнічної групи.
імунним властивостям організму c. генотипу d. інтелектуальній поведінці e. індивідуальному досвіду Question 8 Вроджена система сигналів (звуків, поз, рухів тіла, запахів), які ... підвищує імунні властивості організму d. не має значення для тварин e. полегшує адаптацію до зовнішніх умов Question 24 Яку тварину обрала об'єктом ...
...зовнішніх умов; г) підвищує імунні властивості організму; д) не має значення для тварин 17. Яку тварину обрала об'єктом дослідження Н.... Сукупність властивостей організму, які стоврюються в процесі його розвитку, називають: А) фенотипом; Б) філогенезом; В) індивідуальністю; Г) лабільністю; Д) локомоцією 28.
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.