Меню сайту

Нові користувачі
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Valeriii
Автори робіт
29.03.2021
KateVB
Користувачі
24.03.2021
Nataliia
Користувачі
24.03.2021
Скільки буде 2+2 x 2=


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Романенко Маргарита Андріївна

Рейтинг: 10
Мазур Ярослав Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 111 за запитом водного

...регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні України…………………..8 РОЗДІЛ 2. Договір як основна форма правового регулювання перевезень вантажів у внутрішньому водному сполученні………...……11 РОЗДІЛ 3.
...якості вод та токсичних забрудників водного середовища...............................................................................................................5 1.1. Класифікація якості вод...................................................................................6 1.2. Класифікація забрудників................................................................................9 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика методу біоіндикації водних екосистем…………………………………………...
...якості вод та токсичних забрудників водного середовища...............................................................................................................5 1.1. Класифікація якості вод...................................................................................6 1.2. Класифікація забрудників................................................................................9 РОЗДІЛ 2. Загальна характеристика методу біоіндикації водних екосистем…………………………………………...
Водний баланс 2.1 Поняття пр. водний баланс 2.2 Глобальний та локальний водні баланси 3.
Вступ 1. Водні ресурси України 2. Екологічний стан Дніпра 3. Основні забруднювачі водних об'єктів.
Вступ 1. Водні ресурси України 2. Екологічний стан Дніпра 3. Основні забруднювачі водних об'єктів 4.
Вступ 1. Забруднення води та її вплив на здоров’я людини 2.... Захворювання водного походження 5. Вплив на людину хімічного складу води Висновки Список використаної літератури
Варіант № 22 1. Поняття та джерела права міжнародної безпеки. Роль міжнародного права в запобіганні війни. 2.... Правовий режим архіпелажних, водних просторів в міжнародному праві.
Вступ Розділ 1. Історія розвитку туризму 1.1. Перші мандрівники 1.2.... Водний маршрут ІІІ категорії складності 3.1. Підготовчий етап: склад групи, вибір спорядження 3.2. Графік руху та опис маршруту Висновки ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.... Водний маршрут І ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Організація та опис маршруту Висновки Список використаних ...
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні Розділ 2. Туристичний потенціал Львівської області 2.1.... Організація водного походу І ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список ...
Вступ Розділ 1. Розвиток туризму в Україні 1.1. Історія розвитку туризму 1.2.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.... Водний маршрут другої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаної ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.... Водний маршрут першої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список використаних ...
Вступ Розділ 1. Науково методичні основи розвитку туризму в Україні Розділ 2.... Організація водного походу ІІ ої категорії складності 3.1. Поняття про водні маршрути 3.2. Розробка, організація та опис маршруту Висновки Список ...
Будівництво та архітектура; Геодезія та землеустрій; Економіка та підприємництво; Машинобудування та матеріалообробка; Природничі науки.
...рибальством вважається промислове добування риби, водних безхребетних і морських ссавців, а також любительське і спортивне рибальство та добування водних безхребетних у рибогосподарських водоймах.
...А) Земельним кодексом України; Б) Водним кодексом України; В) «Порядком визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них», затвердженого постановою Кабінету ...України: для створення сприятливого режиму водних об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються водоохоронні зони, розміри яких визначаються за проектами землеустрою.
...прісної води обумовлена якісним виснаженням водних ресурсів, тобто забруднення водотоків та водоймищ різними хімічними речовинами та брухтом. Водотоки та водоймища вважаються забрудненими, якщо склад або стан ... Настав час розробити концепцію розвитку водного господарства України на період до 2015 року з визначенням пріоритетних напрямків і першочергових проблем для розв'язання, а також провести ...
Джерела забруднення водних об’єктів ……………………...…………. 1.3. Характеристика стічних вод. Шкідливі домішки стічних вод ….………. 1.4. Класифікація забруднень стічних вод…………………………………….. 1.4.1.... Біологічне забруднення водного середовища……………………... 1.4.4. Теплове забруднення……………………………………………….. 1.5. Класифікація шкідливих домішок у стічних водах………………………. РОЗДІЛ 2.
Охорона водного середовища 91. Заходи боротьби від дії іонізуючого випромінювання 105. Основні завдання економіки природокористування 133. Як повинні бути вказані свідомості про ...зовнішні ознаки нафтової плями на водній поверхні, або маса плівкової нафти на 1 м2 водної поверхні згідно даним інструментального виміру (Рпл. розл.
Вплив гірничих розробок на водний басейн……………………………. 2.3.1. Гідросфера, її склад та функції…………………………………………… 2.3.2. Забруднення водного басейну…………………………………………… 2.3.3.
...розмір плати підприємства за користування водними ресурсами для потреб гідроенергетики й строк сплати збору, якщо: а) згідно звітної виробничої документації гідроелектростанції за розрахунковий період виробництво електроенергії ...спеціальне використання води для потреб водного транспорту, якщо за звітний період власник водного транспорту експлуатував на ріці Дніпро свій вантажний самохідний і несамохідний флот 1825000 тоннаж ...
Що таке рН водного середовища та як цей показник впливає на токсичність водних екосистем? 3. При яких значеннях рН і мінералізації вода є придатною ...
водним d. рекреаційним Question 29 Поняття „ресурси” і „ресурсний потенціал”: a. співвідносяться як частина і ціле b. тотожні c.... водний c. споживчий d. сировинний Question 46 Транспортний вузол це: a. пункт, де сходяться не менше трьох ліній магістрального транспорту b.
Раціональне використання і відновлення водних ресурсів та екосистем 2.1 Охорона поверхневих і підземних вод від забруднення 2.2 Екологічно безпечне використання водних ресурсів 2.3 Відродження і ...
Охорона водних ресурсів 1.2. Використання води в Україні 1.3. Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу ...
Поняття охорони водних ресурсів 1.2. Правові заходи охорони вод в Україні 1.3. Органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням водного законодавства та їх компетенція РОЗДІЛ ...
...Притоки Дніпра 1.3 Стан водної екосистеми нижнього Дніпра 1.3.1 Фітопланктон 1.3.2 Зоопланктон 1.3.3 Іхтіофауна 1.3.4 Токсикологічна оцінка ...4 Стан використання і охорони водних ресурсів 1.5 Екологічні проблеми дніпровських водосховищ 2. Екологічна оцінка водозабезпечення міста Черкаси 2.1 Санітарно епідеміологічна ситуація в Черкасах ...
Аналіз водних ресурсів в Україні ………………………....………………..7 2. Прогнозування розвитку стану водних ресурсів методом екстраполяції на основі середнього абсолютного приросту…………..........................................38 Висновки………………………………………………….........……....…...........
Злочини у сфері водних ресурсів 2.4. Злочини у сфері лісокористування, захисту рослинного та тваринного світу ІІІ. Профілактика злочинів проти довкілля та їх попередженя ...прісної води, що порушило природний водний баланс. Незнання екології також призвело до отруєння землі пестицидами та іншими отрутохімікатами, які негативно впливають на людське здоров’я.
...динаміки податкових платежів за використання водних ресурсів 26 2.2. Ефективність оподаткування та проблеми раціонального використання водних ресурсів 29 РОЗДІЛ 3 НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ КОНТРОЛЬНО ПЕРЕВІРОЧНОЇ РОБОТИ ...
...на ефективне та бережливе використання водних ресурсів 3.3 Економічна ефективність від запропонованих заходів спрямованих на оптимальне використання водних ресурсів 4.
...наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об'єкт за слідуючими даними: категорія водного об'єкту ІV; витрата стічних вод V = 875, тривалість наднормативного скиду Т = 27 ...
...наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об'єкт за слідуючими даними: категорія водного об'єкту ІІ; витрата стічних вод V = 1025, тривалість наднормативного скиду Т = 33 ...
...наднормативний скид забруднюючих речовин у водний об'єкт за слідуючими даними: категорія водного об'єкту ІІІ; витрата стічних вод V = 950, тривалість наднормативного скиду Т = 30 ...
а) Страхування засобів водного транспорту; б) страхування спортсменів вищих категорій; в) страхування кредитів; г) страхування заставного майна; д) особисте страхування від нещасних випадків на ...перевізника); в) страхування відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); г) медичне страхування. 27. За якою підгалуззю особового страхування передбачена відповідальність у разі смерті застрахованого, постійної ...
загрязнение водного бассейна и земли c. загрязнение атмосферы, водного бассейна и земли Question 12 Назовите составляющую виработки стресоустойчивости: a.
Необхідно розрахувати суму збору та спеціальне використання водних ресурсів за звітний період та розподілити належну до сплати суму між державним та місцевим бюджетами Вихідні дані: промислове підпремство, розташоване ...
Водна проблема на землi і в Україні 3. Небезпечні чинники водойм та річок 4. Карпати – найбільш паводконебезпечний регіон України Список використаної ...
Фактори водного середовища ................................................................. 9 3. Едафічні фактори ...................................................................................... 11 Література ................................................................................................. 14
Водний режим, фізичні властивості та хімічний склад озерних вод 3. Морфологія і морфометрія озер України Висновки Література Додатки
Водний екстремальний туризм 2.2. Наземні види екстремального туризму 2.3. Гірські види екстремального туризму Висновки Використана література Додатки
Екологічний стан водного басейну..................................................................6 4. Екологічний стан ґрунтів.................................................................................10 5. Висновки та рекомендації.................................................................................12 Список використаних джерел...............................................................................15
Проблеми „водного голоду”, забезпечення людства сировиною, енергією, демографічна проблема ............................................................ 8 4. Продовольча проблема та проблема людини ..................................... 9 5.
Характеристика водних ресурсів України. Висновки
Чорноморські протоки система морських водних шляхів 1.3. Правовий статус и режим судноплавства в Чорноморських протоках Розділ 2. Дослідження правових режимів Чорноморських проток 2.1.
Водний транспорт 1.3. Сухопутний транспорт 1.4. Зародження та розвиток рейкового транспорту 1.5. Повітряний транспорт Розділ 2.
1 2 3 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.