Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Лахман Надія Михайлівна

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Хом'як Олена Георгіївна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 271 за запитом врахування

Зміст Вступ 1. Людські ресурси підприємства 2. Індивідуально психологічні особливості працівників 3. Мотив і мотивація Висновки Література
...зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО) Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків Таблиця 2.2.2....зі старим Планом рахунків (з врахуванням вимог ПБО) Схема кореспонденції рахунків у відповідності з новим Планом рахунків Таблиця 2.2.3.
Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1.
Термін окупності без врахування фактору часу. 4. Термін окупності з врахуванням фактору часу. 5. Метод рентабельності грошових вкладень. Необхідно: 1.
Ужгорода з врахуванням перспектив розвитку транспортної системи міста на довготривалий період. У даному проекті запроектовано варіант реконструкції об'їзної дороги (на перетині вул....Тоді розрахункова інтенсивність руху з врахуванням перспективного розвитку становитиме: де статистична інтенсивність на 2006 рік. Середньорічна добова інтенсивність становить: Легкові автомобілі: Вантажні автомобілі: Автобуси: Інтенсивність руху ...
...закономірностей розвитку суспільства; вивчення і врахування попереднього досвіду господарського, фінансового і бюджетного розвитку; вивчення і врахування досвіду інших країн; врахування конкретного етапу розвитку суспільства, особливостей внутрішньої ...
із врахуванням чинника часу b. ) із врахуванням чинника часу для спільних підприємств c. без врахування чинника часу Question 25 За сферою застосування ...
...персоналу підприємства і підтверджує важливість врахування соціальних інтересів у системі цілей реструктуризації. На сьогоднішній день підприємства, плануючи реструктуризацію, керуються, насамперед, фінансовими і майновими цінностями, соціальні питання ...важливо враховувати наступні принципи: максимальне врахування інтересів усіх сторін, соціальна відповідальність управлінських рішень. На наш погляд, нова система цінностей і відносин, що складається на підприємствах п...
...результатами розрахунків встановлено, що при врахуванні пропозицій по оптимізації витрат на виробництво кукурудзи Товариство в такому разі може зекономити 28 625 грн.... при варіантах врахування та відмови від пропозиції Рис. 3.1 Порівняння вартості аміачної води для ЗАТ НВФ з врахуванням доставки добрив з різних ...
...не забезпечують достатньо облік та врахування напруженості та інтенсивності праці. Отже, проаналізувавши структуру форм і систем оплати праці на ЗАТ “Канів Дніпробуд”, можна констатувати, що збільшення ...визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку Оцінка ефективності формування і використання кадрового потенціалу є основою ефективної мотивації працівників.
...результатами розрахунків встановлено, що при врахуванні пропозицій по оптимізації витрат на виробництво кукурудзи Товариство в такому разі може зекономити 28 625 грн.... при варіантах врахування та відмови від пропозиції ТОВ "Інфоазот" Рис. 3.1 Порівняння вартості аміачної води для ЗАТ НВФ"Урожай" з врахуванням доставки ...
для врахування доходності фінансового ринку b. для врахування ризику c. для врахування інфляції d. для приведення в порівнянні умови за чинником часу ...
Спрощені моделі врахування ризику на величину норми дисконту 4. Імовірнісна модель впливу факторів ризику на визначення норми дисконту 5. Математичне сподівання доходу при врахуванні факторів ризику Література
пред'явлений до врахування у банк 17 вересня. Термін погашення векселя – 18 грудня. Визначити суму, яку отримає підприємство від врахування, якщо поточна процентна ставка на ...
...нових – Вибуло по вартості з врахуванням зношення – Повна вартість вибулих засобів – Зношення основних засобів на початок року – 20% Річна норма амортизації – 10% Визначте показники руху та ...складу й структурних зрушень з врахуванням таких даних: Електростанціяя Вироблено електроенергії, тис.кВт. рік Собівартість 1 тис. кВт.рік, грн Базовий період Звітний період Базовий період ...
пред'явлений до врахування у банк 17 вересня. Термін погашення векселя – 18 грудня. Визначити суму, яку отримає підприємство від врахування, якщо поточна процентна ставка на ...
...в загальноосвітніх школах 1.2 Врахування вікових особливостей у побудові занять у гуртках 1.3. Мета і завдання гуртка образотворчого мистецтва Розділ іі....в загальноосвітніх школах, приділили увагу врахування вікових особливостей у побудові занять в гуртках образотворчого мистецтва, визначити мету і завдання гуртка. Список використаної літератури Додатки
...та валового національного доходу з врахуванням ПКС на душу населення, а також їх частку у відповідних світових показниках 2. Проведіть ранжування країн за даними показниками 3....та валового національного доходу з врахуванням ПКС і яка різниця між цими показниками у різних груп країн? Таблиця Масштаб економіки країн світу у 2003р Країни Чисельність ...
...розмір сцени; дотримання технічного райдеру; врахування часового фактору і умови виплат гонорару; врахування специфіки публіки. 6. Обов’язки тур менеджера у гастрольний період.
...на території Черкаської області з врахуванням аграрної спрямованості регіону Розділ ііі. Шляхи вдосконалення забезпечення оборотними конштами підприємств агропромислового комплексу 3.1....кількох джерел за критеріями з врахуванням інвестиційних обмежень. Процедура оптимізації джерела фінансування для поповнення оборотних коштів включає наступні етапи: 4) аналіз і оцінка інвестиційних обмежень; 5) ...
...зв'язків у економічному житті, врахуванню інтересів усіх господарюю¬чих суб'єктів, тобто завдяки політиці, побудованій на науковій теорії та адекватно трансформованій у господарському ме¬ханізмі....об'єктивність у політиці потребує врахування прита¬манних суспільству суперечностей і труднощів. Більше того, еко¬номічні закони діють як тенденції. Форми їхнього вияву не одно¬значні ...
...відпускну ціну на продукцію з врахуванням ПДВ. Задача № 11 Повна собівартість телевізора (підакцизного товару) становить 800 грн.; постачальникам за матеріальні ресурси при виготовленні телевізора сплачено ПДВ ...роздрібну ціну на телевізор з врахуванням спеціальної надбавки. Література
...національної безпеки; закладено правовий фундамент врахування можливих викликів і загроз та ймовірної активної реакції на них; визначено межі втручання держави в життя людини; закріплено вихідні начала ...безпеки; закладено пра¬вовий фундамент врахування можливих викликів і загроз, ймовірної активної реакції на них; визначені межі втручання держави в життя людини; закріплені вихідні засади для ...
Це обумовлює врахування при складанні навчальних програм принципів розвивального навчання, проблемності, формування практичних умінь, індивідуалізації, диференціації, науковості, доступності, наочності, активізації діяльності ліцеїстів....психології обдарованих дітей та важливість врахування їх під час навчання і виховання. Під час дослідження нами було використано такі методи: – метод систематизації й узагальнення наукових даних; – ...
Ставка врахування 60 % Необхідно: 1) пояснити клієнту, як він має оформити подання векселя в банк для врахування; 2) визначити суму дисконту по ...
Ставка врахування 60 % Необхідно: 1) пояснити клієнту, як він має оформити подання векселя в банк для врахування; 2) визначити суму дисконту по ...
...міжнародних норм у текст законів, врахування загальних принципів, передбачених міжнародними актами, у законодавстві України. Основним (базовим) міжнародно правовим документом, спеціально призначеним для захисту прав жінок, є ...мають бути принципово реформовані з врахуванням ринкових відносин, що складаються в Україні. Конституція України юридичне проголошує рівність прав жінок та чоловіків на працю, на вибір професії, ...
і у %) 1) без врахування рівня виконання бізнес – плану по випуску продукції 2) з врахуванням рівня виконання бізнес – плану по випуску продукції Задача Маємо такі ...
...зв'язків у економічному житті, врахуванню інтересів усіх господарюю¬чих суб'єктів, тобто завдяки політиці, побудованій на науковій теорії та адекватно трансформованій у господарському ме¬ханізмі....об'єктивність у політиці потребує врахування прита¬манних суспільству суперечностей і труднощів. Більше того, еко¬номічні закони діють як тенденції. Форми їхнього вияву не одно¬значні ...
...в сумі 167884,6 (без врахування кредитних коштів)тис.грн., то в 2008 році їх величина складала 216024,1тис.грн. Результати дослідження та аналізу руху грошових ...Служб на регіональних рівнях з врахуванням економічних, екологічних та природних особливостях регіонів. На мою думку, для вирівньовання бюджетної забезпеченості Служб необхідно враховувати показники податкоспроможності регіону та ...
...резерву ліквідних коштів відбувається з врахуванням термінів, на які залучаються кошти, адже кошти на поточних та короткострокових рахунках клієнтів вимагають значного резерву ліквідних активів.... З врахуванням специфіки залучених коштів в ВАТ “Ощадбанк”, було визначено певні суми вільних коштів, які могли бути використані для надання позик на ...
...резерву ліквідних коштів відбувається з врахуванням термінів, на які залучаються кошти, адже кошти на поточних та короткострокових рахунках клієнтів вимагають значного резерву ліквідних активів.... З врахуванням специфіки залучених коштів в ЧОД АППБ “Аваль”, було визначено певні суми вільних коштів, які могли бути використані для надання позик ...
...br /> Визначаємо товщину настилу із врахуванням розпору: br /> де І крок балок настилу, I =1м. Граничний відносний прогин Приймаємо товщину настилу Визначаємо товщину кутового шва, що ...діюче розрахункове навантаження N з врахуванням коефіцієнта за призначенням (γn =1). br /> Висота колони: br /> де Н = 7,2м висота приміщення.
ПОКАЗНИКИ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФВ З ВРАХУВАННЯМ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ. Таблиця 1.2.4. ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФВ. Рис. 2.1.1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФІРМИ “ДЕЛЬТА 95”.... РОЗРАХУНОК ЕФВ ІЗ ВРАХУВАННЯМ РІВНЯ ІНФЛЯЦІЇ. Таблиця 2.2.4. ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ ЕФВ. Таблиця 3.1. Розрахунок ЕФВ.
...11 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.) Таблиця 2.12 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції Таблиця 3.1.
...єкта оцінки є: а) необхідність врахування зносу; б) суттєва залежність вартості від фактору місцезнаходження; в) наявність активного ринку купівлі продажу аналогічних об'єктів; г) необхідність врахування відповідності вимогам стандартів та нормативно ...
...метод оцінки вибуття запасів, з врахуванням особливостей діяльності. Оптові підприємства при реалізації товарних запасів застосовують метод середньозваженої собівартості, або за ціною перших надходжень (ФІФО). 2....положень (стандартів) бухгалтерського обліку з врахування особливостей обліку запасів в оптових підприємства, що дозволяє сформувати достовірну інформацію про наявність та рух товарних запасів, з послідуючим використанням ...
...окремих видів роботи, що потребують врахування специфічних умов їх організації та виконання координуючі  приймаються для визначення стану і поведінки об’єкта управління, оцінки відхилень від заданих ...процесі реалізації управлінських рішень своєчасність  врахування в рішенні всіх найважливіших взаємозв’язків та взаємозалежностей діяльності підприємств комплексність  розробки рішень виходячи із норм, не порушуючи їх, та ...
...11 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.) Таблиця 2.12 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції Таблиця 3.1.
...10 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.) Таблиця 2.11 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції (тис.грн.) Таблиця 3.1 Чисельність працівників Таблиця ...
...12 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.) Таблиця 2.13 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції (тис.грн.) Таблиця 3.1 Чисельність працівників Таблиця ...
...визначення вікового коефіцієнту працівника з врахуванням стажу роботи і віку Оцінка ефективності формування і використання кадрового потенціалу є основою ефективної мотивації працівників....що займають відповідні посади з врахуванням атестаційних оцінок Таблиця 3.17 Оцінка результатів праці робітників господарства Таблиця 3.18 Розподіл премії між працівниками
...12 Характеристика інвестиційного проекту без врахування інфляції (тис.грн.) Таблиця 2.13 Характеристика інвестиційного проекту з врахуванням інфляції Таблиця 3.1 Чисельність працівників Таблиця 3.2 ...
Врахування інтересів усіх членів сім’ї e. Покращення взаєморозуміння f. Емоційне відчуження g. Почуття самотності Question 8 Виділяють такі види ревнощів: ...конфліктності, напруги, тривоги, покращення взаєморозуміння, врахування інтересів усіх членів сім’ї b. Підпорядкування одним учасником конфлікту іншого та нав'язування свого варіанту вирішення проблеми (удаване перемир'...
...погодженням з Інвестором та з врахуванням положень даного Договору 4.4 Інвестор Підрядник зобов'язується після завершення будівництва передати Інвестору 20 % всіх належних Інвестору Підряднику площ ... за долар з врахуванням збору до Пенсійного фонду (1,5%) та комісійної винагороди в розмірі 1%. Придбану валюту зараховано 29.06 на поточний валютний ...
...строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією b. сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від ліквідації ...строку їх корисного використання із врахуванням витрат, пов’язаних з продажем або ліквідацією Question 4 Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за: a. ліквідаційною вартістю b.
...робочого дня повинна проводитися з врахуванням існуючих правил: a. 45 b. 35 c. 15 d. 25 Question 13 Правила організації робочого дня підрозділяються на : a....Стандарти ISO 14000 розробляються з врахуванням міжнародних стандартів із систем менеджменту якості продукції (ISO 9000) a. так b. ні Question 19 Конфлікт інтересів виникає, коли зіштовхуються ...
1 2 3 4 5 6 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.