Меню сайту

Нові користувачі
4nzez
Користувачі
11.05.2021
Ivan
Користувачі
22.04.2021
Referatna_Katerina
Автори робіт
20.04.2021
Фа
Користувачі
12.04.2021
sph
Автори робіт
30.03.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Михайло Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 471 за запитом вчення

Вчення про сліди злочину є одним з центральних розділів криміналістичної техніки, що вивчає теоретичні основи і закономірності виникнення слідів, які відображають ...виявлення, вилучення та дослідження слідів, вчені криміналісти реалізують прогресивну політику у напрямку не ли ше розвитку теоретичних основ науки криміналістики, але й у вирішенні ряду пов’...
Вкажіть на різні методологічні засади вчення Аристотеля і Томи Аквінського. Вкажіть на характерні особливості їхніх поглядів на державу і право і чим зумовлені ці особливості. 3....аспекти Ви можете виділити у вченнях реформаторів церкви Мартіна Лютера, Жана Кальвіна? Практичне завдання до теми 3 1. Сфери регулювання міжнародного, політичного та цивільного права, які ...
Політичні вчення в Голландії …………………………………………… 4 2. Політичні вчення в Англії ……………………………………………….. 7 3. Політичні вчення у Франції ……………………………………………… 10 4. Політичні вчення у Німеччині …………………………………………..
Вступ Розділ 1 Загальний внесок українських вчених у розвиток економічної науки 1.1 Вклад вчених у розвиток теорії криз 1.2 Заснування фізичної економіки Розділ 2 Досягнення ...
Загальні риси політико правових вчень софістів 2. Основні представники політико правової школи софістів 3. Історичне значення вчення софістів ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
Вчення про суспільство Томаса Гоббса 1.1. Суть суспільного життя 1.2. Причини утворення суспільства Розділ 2. Вчення про державу 2.1.
Відмінності в поглядах вчених щодо расової класифікації 2. Подібність в поглядах вчених з расової проблематики Висновок Література
Вчення Т.Гоббса про право…………………………………….……...... 11 3. Вчення Дж.Локка про право……………………………..…...………... 22 Висновки ….………………………………………………………………. 31 Список використаної літератури ……..………………………………….. 33
...проблеми метода пізнання в філософських вченнях Ф.Бекана та Р.Декарта. 2. Що дає людині чуттєве і логічне пізнання, які сторони буття вони розкривають? 3....строки і дайте відповідь, звідки вчені черпають впевненість в тому, що закони, які вони відкривають, існують в об'єктивній реальності, а не с наслідком лише їх ...
Вченнях 19 століття 3.1. Праці європейських мислителів 3.1.1 Франція 3.1.2 Великобританія 3.2....основні проблеми обмеження свободи у вченнях мислителів ліберального напрямку XIX століття різних країн,а також характеристика та аналіз поглядів на лібералізм як політичну течію.
Вченнях 19 століття 3.1. Праці європейських мислителів 3.1.1 Франція 3.1.2 Великобританія 3.2....основні проблеми обмеження свободи у вченнях мислителів ліберального напрямку XIX століття різних країн,а також характеристика та аналіз поглядів на лібералізм як політичну течію.
1. Вчення Платона про ідеї ............................................................................. 3 2. Діалектика Миколи Кузанського ...............................................................
ВСТУП 1. Космос і «космічна справедливість» 2. Держава і право у вченні Геракліта ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ВСТУП 1. Марк Тулій Цицерон – видатний римський державний діяч 2. Теоретичні погляди Цицерона про державу і право 3. Вчення про право у спадщині Цицерона ...
1. Основні ідеї К. Маркса…………………………………………………………3 2. Методологія вчення К. Маркса………………………………………………..5 3. Закон вартості…………………………………………………………………..7 4.
ВСТУП РОЗДІЛ 1. МЕДИЦИНА УКРАЇНИ РУСИ В IX –XII СТ. 1.1.... ВКЛАД УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ У РОЗВИТОК МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ 2.1. Внесок Заболотного Д.К. у розвиток мікробіології 2.2. Гамалія Ф.М.
Варіант – 68 1. Зміст політичних вчень епохи Реформації. 2. Основні тенденції релігізації політики і політизації релігії. 3.
1. Маржинальна революція та її зв'язок зі змінами у світовому господарстві. Етапи розвитку маржинальної революції та основні школи. 2....їхню незалежність до соціал демократичного вчення? а) визначення самоеволюції капіталізму; б) розвиток державного регулювання економіки; в) можливості еволюційного здійснення реформ, які б забезпечували прогресивні соціальні перетворення; ...
Варіант 7 Теоретичні питання 1. Формування ринкового господарства у Німеччині і першій половині ХІХ ст.... Маркса, як вчений він методологічно сформувався із трьох наукових джерел: а) теорії меркантилізму; б) англійської політичної економії; в) німецької історичної школи; г) німецької ...
ВАРІАНТ 20. 1. Охарактеризуйте атомізм вчення Демокрита та його розуміння принципу детермінізму. 2.
Вступ 1. Біографічна довідка академіка В. І. Вернадського 2. Філософський світ ідей В. Вернадського 3. Суть вчення про ноосферу Висновок Список використаної ...
ВСТУП 1. Особливості економічного вчення меркантилістів 2. Економічні ідеї раннього і зрілого меркантилізму 3.
Вступ 1. Життєвий опис та формування філософських поглядів Г.Сковороди 2. Особливості філософії Г.Сковороди 3. Вчення Г.
Вступ 1. Життєвий опис та формування філософських поглядів Г.Сковороди 2. Особливості філософії Г.Сковороди 3. Вчення Г.
1. Античний атомізм. Демокріт і Епікур ............................................... 3 2. Загальна характеристика середньовічної схоластичної філософії ......7 3. Вчення Дж.
1. Проблема людини у філософських поглядах Г. Сковороди. „Філософія серця”, вчення про „сродну” працю ............................................................3 2.
В статті розкрито основні концепції зарубіжних та радянських вчених стосовно проблеми соціальної адаптації і її співвідношення з процесом соціалізації.
1. Софісти та їх роль в античній культурі. Протагор та Горгій .......... Вчення Г. Сковороди про дві натури і три світи ............................ 9 4. А. Шопенгауер – теоретик вселенського песліїзму........................ 12 Список використаних джерел ............................................................. 15
ВСТУП 1. Правова проблематика Гегеля 2. Основні риси філософії права у Гегеля ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ...
Вступ 1. Еволюція філософських уявлень про субстанції світу 2. Філософське поняття матерії 3. Сучасна наука про будову матерії.
Ампер Бекерель Ват Вебер Фарад Вольт Генрі Герц Градус Цельсія Джоуль Зіверт Грей ...
(Варіант №6) br />br /> 1. Господарська діяльність у первісній історії України. Трипільська культура ………………………… 3 2.
Вариант №17 1. Первоначальное нагромождение капитала: сущность, источники и значения для становления рыночного хозяйства ………………………… 3 2.
Вариант №22 1. Экономические взгляды У.Петти и П. Буагильбера …………………… 3 2.
I. Дайте комплексную характеристику следующих учений и школ: 1) Теория и экономическая политика неолиберализма.
1. Синтетическая теория ценности Г. И. Тугана Барановского ………….. 3 2. Промышленный подъем Германии и развитие немецкой экономической ...
I. Дайте комплексную характеристику следующих учений и школ: 1) Американский монетаризм 2) Кембриджская школа. Вклад А.
Зміст Вступ………………………………………………………………………………….4 Розділ 1. Державотворча політична діяльність П.Орлика до еміграції……….….6 1.1.
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….…4 Розділ 1. Державотворча політична діяльність П.Орлика до еміграції………..…6 Розділ 2.
Вступ 1. Економічна думка стародавнього Сходу 2. Економічна думка античного світу 3. Економічна думка середньовіччя 4.
Вступ Розділ І. «Воля до влади» як рушійний принцип у філософії Ф.Ніцше 1.1.
гедонізм (вчення, що смисл життя в отриманні насолоди) c. агностицизм d. креаціонізм (вчення про створення світу Богом із нічого) e.
ні, тому що вчений повинен певним чином організувати факти d. так, вже одне накопичення фактів робить науку наукою Question 6 Гіпотеза – це: a....істинним Question 7 Чи може вчений захистити теорію від явної невідповідності емпіричним даним? a. ні, вчений не може протистояти емпіричним фактам b.
вчення про систему наукових принципів, форм і способів дослідницької діяльності Question 2 Метод, в основі якого лежить співставлення окремих параметрів або ...певній сфері діяльності, а також вчення про цю систему b. спосіб досягнення мети, сукупність прийомів та операцій теоретичного та практичного освоєння дійсності c.
Вчення про об’єкт злочину як теоретична передумова пізнання предмета злочину……………………………………………………………………………..6 1.2. Поняття, ознаки та значення предмета злочину. …………..………………......значною мірою впливає на розвиток вчення про склад злочину. Вивченню предмета злочину в теорії кримінального права значну увагу приділили такі вчені, як М.І. Бажанов, Ю.
Втім, вчений показує, чому, на відміну від діяльності митця, продукт вченого є певним чином незавершеним. Далі, у питанні третьому, слід звернути увагу ...
Економічне вчення Фоми Аквінського. 7. Економічна політика Б. Хмельницького. 8. Сутність соціальних утопій Т. Мора та Т. Кампанелли. Завдання №13 1.... Меркантилізм – перше економічне вчення європейських вчених, його значення. 4. Поясніть, як співвідносяться теорія та політика меркантилізму. 5. Економічна концепція раннього меркантилізму, її особливості і ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.