Меню сайту

Нові користувачі
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 73 за запитом віддачі

1. Виробнича функція. Закон спадної віддачі ресурсу 2. Прибуток, його сутність та форми Завдання ...
...Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні власних засобів. Зараз підприємство має можливість купити нове устаткування вартістю 84500 дол. Використання цього устаткування дозволить збільшити обсяг ... Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні грошових коштів. Визначити ЧПВ інвестиційного проекту, дисконтований термін окупності Як зміниться ваше уявлення про ефективність проекту, якщо необхідний ...
Людина забезпечує максимальну віддачу, якщо виконує посильну роботу, що відповідає її нахилам, здібностям, рівню загальної і спеціальної підготовки. Ігнорування цих вимог на практиці призводить ... Однак особливої уваги потребують фактори віддачі основних засобів. Що стосується використання основних засобів,то на заводі 88 одиниць устаткування не встановлено (перебуває на складі 7,3%), ...
Підприємство вимагає як мінімум 18% віддачі при інвестуванні грошових коштів. Необхідно визначити ЧПВ інвестиційного проекту, дисконтований термін окупності. Як зміниться ваше уявлення про ефективність проекту, якщо необхідний показник віддачі складе 20%?
...кількості працівників діє закон спадної віддачі (граничної віддачі змінного фактора) Затрати змінного фактора, чол. Обсяг виробництва, у.г.о. 1 50 2 120 3 200 4 ...
...кількості працівників діє закон спадної віддачі (граничної віддачі змінного фактора). Таблиця 3 вар. Затрати змінного фактора, чол. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...
...вкладень показує загальну величину їх віддачі та обчислюється зіставленням величини економічного ефекту з величиною самих затрат. Зіткнення з різноманітними ризиками – звичайна загроза для будь якого інвестора ...ефективності використання інвестицій, їхню результативність (віддачу) впливає велика кількість різноманітних організаційно економічних чинників. Без ретельного врахкономічних методів управління ними з боку відповідних суб'єктів господарювання.
Закон спадної віддачі 55. Фінансові методи регулювання економіки. Державний бюджет. Сутність, види, функції податків. Крива Лаффера Література
Закон спадної віддачі 47. Суть, фактори та типи економічного зростання – екстенсивний та інтенсивний Література
Яким чином здійснюється віддача тепла організмом? ………………… 7 5. Які технічні рішення забезпечують нормальну освітленість робочих місць? ………………………………………………………………………… 8 6. Які засоби індивідуального захисту застосовуються від ...
...їх високу рентабельність і швидку віддачу. Для налагодження випуску підприємству потрібно понести наступні витрати – 248200 грн. Ці витрати підприємство може погасити за рахунок нерозподіленого прибутку в ...
...в двох основних напрямках: економічна віддача і підвищення якості життя працівника. Умови роботи припускають вплив різноманітних несприятливих факторів: шум, вібрація, перепади температур, фізичні і нервово психічні ...
...в двох основних напрямках: економічна віддача і підвищення якості життя працівника. Умови роботи припускають вплив різноманітних несприятливих факторів: шум, вібрація, перепади температур, фізичні і нервово психічні ...
Як стимулювати його, щоб віддача на роботі була найефективнішою. Література
...проекту за умови вимоги 18% віддачі на інвестовані кошти. Розрахувати IRR. Дайте рекомендації щодо прийняття рішення стосовно інвестування коштів Порівняйте за критеріями NPV і IRR два ...
Коефіцієнт ресур совіддачі (фондо віддачі), (2/3), грн.. 0,86 0,78 – 0,08 7. Коефіцієнт фінан сової залежності, (3/4),грн.. 1,28 1,28 0 8.
...економіки, характеризується ліквідними активами, швидкою віддачею вкладених коштів. Місце і роль транспорту у суспільному виробництві визначає необхідність його пріоритетного розвитку, державної підтримки в задоволенні його потреб ...
Коефіцієнт ресур совіддачі (фондо віддачі), (2/3), грн.. 0,86 0,78 – 0,08 7. Коефіцієнт фінан сової залежності, (3/4),грн.. 1,28 1,28 0 8.
Вступ Розділ 1 теоретичні основи обгрунтування інноваційно Інвестиційної діяльності підприємства в умовах ринку 1.1 Сутність та нормативно інформаційна база інвестиційної діяльності 1.2 Методологія оцінки інноваційно інвестиційної діяльності підприємства 1.3 Вибір та економічне обґрунтування інноваційно інвестиційних проектів Розділ 2 практичні аспекти економічного обгрунтування інноваційно інвестиційної діяльності тов “грей севастополь” 2.1 Організаційно економічна характеристик...
...якщо підприємство розраховує на 14% віддачу на грошові кошти, що інвестуються їм? Скористатися методом ЧПВ. Задача № 13 Керуючий інвестиційним фондом запропонував розробити програму з підвищення вартості ...
...чи може фірма змінити граничну віддачу капіталу і обсяг його використання; 4) чи може фірма збільшити доходи за рахунок підвищення ціни на товар Z.
Віддача очікується протягом 5 років в розмірі 1200 тис. грн на рік (надходження щомісячно). Розрахуйте чисту приведену величину доходу, внутрішню норму ...
Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал. Завдання 7. Проведіть оцінку стабільності отримання прибутків фірмою за 5 років на підставі даних додатку 5 до ...
У чому полягає закон спадної віддачі та причини його дії? 10. Що таке ізокоста та карта ізокост? Тема 5 . Теорія витрат виробництва КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 1.
Коефіцієнт віддачі на вкладений капітал.
...розвитку підприємств, а отже, збільшити віддачу від більш обгрунтованого застосування передового економічного інструментарію. Чинники маркетингового потенціалу включають: 1. Наявність і рівень досліджень; 2. Цінову політиу; 3.
...або медічній установі, а ефективної віддачі немає”. Страхові компанії в цій ситуації офіційно виступають як посередник між застрахованою особою та закладом охорони здоров`я і прагнуть ...
...того, якою мірою забезпечена фінансова віддача ресурсів та наскільки досягається рівень прибутковості в процесі формування витрат. Співвідносити витрати і доходи є головне завдання кожного учасника господарської ...
...інвестиційного проекту за умови 16% віддачі на інвестовані кошти 2. Розрахувати IRR 3. Дайте рекомендації щодо прийняття рішення стосовно інвестування коштів
Займатися справою, що вимагає повної віддачі. 15. Бути зрозумілим іншим. Ключ до методики: А) по закінченню роботи підраховується кількість балів (виборів), що випала на кожне твердження ...
...і бажання працювати з повною віддачею. Саме тому менеджеру необхідно добре розбиратися в особливостях виникнення і розвитку груп. Він повинен розуміти важливість існування неформальних груп, повинен ...
...або медічній установі, а ефективної віддачі немає”. Страхові компанії в цій ситуації офіційно виступають як посередник між застрахованою особою та закладом охорони здоров`я і прагнуть ...
...формула: потрібно збільшувати темпи зростання віддачі капіталу. Інакше кажучи, у динаміці темпи зростання виручки від реалізації продукції або прибутку мають випереджувати темпи зростання нематеріальних активів.
...кількості працівників діє закон спадної віддачі. Результати розрахунків середнього та граничного продукту надаються в табл. 5. Таблиця 5 Вихідні дані Затрати змінного фактора, чол.
...кількості працівників діє закон спадної віддачі. Результати розрахунків середнього та граничного продукту надаються в табл. 3.1. Таблиця 3.1 Затрати змінного фактора, чол.
...кількості працівників діє закон спадної віддачі. Результати розрахунків середнього та граничного продукту надаються в табл. 3.1. Таблиця 3.1 Затрати змінного фактора, чол.
...обсягом коштів, і за терміном віддачі. В рамках переходу на ринкові засади господарювання держава має основним завданням перехід на інноваційну модель розвитку з метою завершення структурної ...
Коефіцієнт ресур совіддачі (фондо віддачі), (2/3), грн.. 0,86 0,78 – 0,08 7. Коефіцієнт фінан сової залежності, (3/4),грн.. 1,28 1,28 0 8.
Фондо віддача, грн./грн. Фондо озброєність, тис.грн/ос План 18200 155 Звіт 18900 152 відхилення Динаміка, %
...господарства з метою підвищення фінансової віддачі; введення заборони на прийняття нових соціальних програм, що вимагають значного бюджетного фінансування; заборона Національному банку України надавати кредити урядовим структурам ...
...атестації є вивчення резерву підвищення віддачі, що є у працівника, на виробництві. На прикладі ресторану ВАТ “Київтуріст” існує можливість проведення наступної аналогії.
...групи доходів, які характеризують очікувану віддачу від інвестицій в освіту. 8. Які групи витрат, пов’язані з одержанням освіти? 9. Назвати методи визначення ефективності інвестицій в ...
...фірма відчуває дію закону спадної віддачі; г) всі відповіді правильні 6. Фірми на досконало конкурентному ринку: а) у довгостроковому періоді неминуче стають збитковими внаслідок надто жорсткої ...
...інвестиційного проекту за умови 16% віддачі на інвестовані кошти. Розрахувати IRR. Дайте рекомендації щодо прийняття рішення стосовно інвестування коштів Задача Базуючись на даних фінансової звітності підприємства «...
...У довгостроковому періоді закон зменшення віддачі ресурсів: a. не застосовується, оскільки всі ресурси змінні b. застосовується у разі відсутності дії ефекту масштабу c.
) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%. Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2005 році було звільнено 8, а ...
) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%. Можна говорити про достатньо значну плинність кадрів підприємства, оскільки тільки в 2005 році було звільнено 8, а ...
Закон спадної віддачі. 8. Виробництво з двома змінними ресурсами. Взаємозамінність ресурсів. Ізокванта. 9. Витрати виробництва у короткостроковому періоді.
...можливої економічної ефективності інвестицій, тобто віддачі від капітальних вкладень, які передбачені по проекту. Як правило, в розрахунках приймається до уваги тимчасової аспект вартості грошей.
) і про збільшення трудової віддачі на 3,22%. Формування резерву керівних кадрів на даному підприємстві базується на існуючій організаційній структурі управління.
1 2 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.