Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 467 за запитом відношення

Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Делегат, партійний функціонер, громадянин, законодавець, сусід, економіст. 3.... Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Моральні норми не санкціонуються державою. Моральні норми це засоби соціальної регуляції. Отже... 7.
Відношення людей до природних ресурсів 2. Відношення до ресурсів вищих тварин Висновок Список використаної літератури Усвідомлюючи загальну загрозу дестабілізації глобальної соціо ...
Категоричні судження, їх класификація та відношення між ними. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «старший син; „незалежність", „республіканська монархія”. 3. Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру, проілюструйте відношення між суб'єктом та предикатом ...
Категоричні судження, їх класификація та відношення між ними.. 2. Дайте повну логічну характеристику поняттям: «старший син», „незалежність”, „ республіканська монархія”. 3.Визначіть тип наступних суджень, проаналізуйте їх структуру і проілюструйте відношення між суб”єктом та предикатом ...
Вступ Розділ 1. Народні ігри, як засіб виховання у дітей позитивного відношення до фізкультури та їх оздорочі, освітні, ...
1. Роздрібна ціна виробу(РЦ) 350 грн. Структура роздрібної ціни: S – 52 грн, прибуток(П) 12%, ...важелі органів державного управління у відношеннях з товаровиробником …. 13 Література ……………………………………………………………………... 21
Співробітнику СБУ Петракову, при виконанні оперативно розшукових заходів по відношенню до особи яка займає одну ...
Т е м а 4. Суб’єкти кримінального процесу Завдання 9....який, на думку слідчого, мав відношення до вчинення злочину, був присутній адвокат Нікіфорова. Коли слідчий запитав, у яких стосунках перебуває свідок із підозрюваним, Нікіфоров почав радитися ...
Вступ 1. Емоційне життя людини 2. Емоції й почуття 3. Емоційні стосунки Висновки Список використаної літератури
форми і закони мислення, відношення між мисленням та предметною дійсністю c. природничо матеріальне забезпечення процесів мислення d. умови, причини розвитку і функціонування мислення e.... негативне 7 Визначте вид відношення, в якому між; собою знаходяться обсяги понять "планета Венера" і "друга планета від Сонця": Виберіть одну правильну відповідь a.
...10 Коефіцієнт поточної ліквідності це відношення: a. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів b. виручки до запасів c. чистого прибутку до власного капіталу d....11 Коефіцієнт обігу запасів це відношення: a. оборотних активів до короткострокових зобов’язань b. суми довгострокових та короткострокових зобов’язань до активів c.
не має відношення до короткотермінового плану фінансового оздоровлення. Question 3 Що з перерахованого нижче не повинно бути метою розділення великого підприємства, що перебуває ...можна розрахувати як на основі відношення ринкової ціни компанії до її загального чистого прибутку, так і діленням ціни однієї акції компанії на прибуток, що припадає на ...
...банку відбувається зміна пріоритетів по відношен ню до галузевих сегментів. Якщо в 1998 і в 1999 роках найбільшу пи тому вагу в кредитуванні мали торгівля та ... власних коштів по відношенню до акти вів характеризує достатність капіталу банку для проведення активних операцій з урахуванням ризиків, що характерні для різноманітних видів банківської ...
відношення суми чистого приведеного прибутку і суми приведених витрат на реалізацію проекту b. відношення сумарного приведеного доходу за період експлуатації інвестиційного ...
...Коефіцієнт швидкої ліквідності розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних коштів до поточних зобов’язань фірми. Він відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за ... Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових коштів і їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Він показує, яка частина боргів фірми може ...
Коефіцієнт фінансової автономії розраховується як відношення власного капіталу фірми до підсумку балансу фірми і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих в його ... Він розраховується як відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу. Цей показник може значно варіюватися в залежності від структури капіталу і галузевої приналежності фірми.
...з використанням Cash flow) розраховується: відношенням Cash flow (операційного) до обороту від реалізації продукції; відношенням позичкового капіталу нетто до Cash flow (операційний); відношенням Cash Flow до ...
відношення кількості народжених за рік до чисельності жителів Question 8 Балів: 1 Система наукових знань, яка створює цілісне уявлення про народження, ... відношення числа всіх зареєстрованих шлюбів за певний період до середньої чисельності населення за цей період d.
...позики, що встановлюється у відсотковому відношенні до вартості заставлених цінних паперів і відображає ризик банку по окремим видам цінних паперів, складає під заставу банківських акцій, що ...Коефіцієнт платоспроможності родини, що відбиває відношення сукупного місячного доходу родини до всіх місячних витрат, включаючи витрати по кредиту, не повинен бути меншим за: a. 1,0 b.
...кожному році аналізованого періоду по відношенню до базового за формулою 3. Розрахувати темпи інфляції по кожному року по відношенню до попереднього за формулою 4.
Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів Характеризує питому вагу високоліквідних активів (Авл) у робочих активах (Ар) 4.... Коефіцієнт відношення високоліквідних до робочих активів (ряд. 6 : ряд. 7) Ксвр 0,2 0,15 Не менше 20% 4.
БСР з відношенням детермінації, одна з частин яких має часове значення. 2.2.10. БСР з відношенням детермінації, умовно наслідкові. 2.2.11.
...роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних груп, організацій c. природне зіткнення інтересів людей в процесі їх життєдіяльності ...займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони Question 4 Соціальний статус – a. позиція, займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони b.
...роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних груп, організацій Б. суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму В....займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони: Б. ідеальна модель, сукупність прав і обов'язків В. позиція, мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних ...
...роль, яку виконує конфлікт по відношенню до суспільства і його різних структурних утворень: індивідів, соціальних груп, організацій Б. суб'єктивну оцінку поведінки партнера як неприпустиму В....займана однією із сторін по відношенню до протиборчої сторони: Б. ідеальна модель, сукупність прав і обов'язків В. позиція, мета якої спровокувати конфлікт для досягнення власних ...
...у відсотках, 10) прибутковість продажів (відношення прибутку перед виплатою відсотків і податків до величини доходу підприємства) в перший рік проекту, 11) частка змінних витрат в ціні ...днів в році, поділені на відношення річної виручки до величини дебіторської заборгованості) 13) показник оборотності товарно матеріальних запасів в днях (365 днів в році, поділені на ...
...постійним та змінним капіталом; в) відношення постійного до змінного капіталу; г) всі відповіді правильні; д) всі відповіді неправильні. 7. Норма прибутку це: а) відношення додаткової вартості до змінного капіталу; ...
Яке відношення між доходом (Д) готельного ресторану і поточними витратами, пов’язаними з основною діяльністю (ПВ), відповідає обсягу основної діяльності в точці ... відношення грошових коштів і цінних паперів до короткострокової заборгованості 2. відношення активів балансу до короткострокової заборгованості 3.
...негативний; г) графік не має відношення до ефекту масштабу 12. На графіку подано криві попиту на три земельні ділянки – А, В, С....незмінності усіх інших факторів; б) відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві; в) збільшення сукупного продукту змінного фактора по відношенню ...
...стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших аб солютних показників, що їх можна одержати на основі звітності....стану, які розрахо¬вуються як відношення величин балансових статей чи інших абсолютних показників, що їх можна одержати на основі звітності. Ці коефіцієнти порівнюються з базовими даними ...
...Знайдіть поняття, що знаходяться у відношеннях, які зафіксовані схемами, назвіть ці відношення: 3. Завдання 2 Визначте вид судження щодо кількості і якості (А,Е,І,О); ...
...уваги приділіть політиці ТНК по відношенню до країни що розвивається. Відповідь побудуйте за блоками. Рівень 2. Практичний Завдання 1. Одного разу Організація Об'єднаних Націй ініціювала ...споживче, а часом і хижацьке відношення до природи протягом ряду десятиліть зводилося в ранг державної політики. Згадайте девізи, які звучали в 50 70 і рр.
Влада є відношенням, отже, передбачає наявність двох сторін. Основною особливістю владного відношення є переважний вплив однієї його сторони на іншу.
...і відтворіть за допомогою кіл відношення між суб’єктом і предикатом: 1) жодний із установлених слідством фактів не був спростований; 2) багато злочинів скоюється навмисно; 3) ...Доберіть поняття, що знаходяться у відношенні перетину з даними: Студент, суд, нормативний акт, депутат, апеляція, акція, одяг, психіатр, розумний, бал, ерудит.
відношення сукупного продукту змінного фактора до кількості цього фактора, що зайнята у виробництві. d. відношення граничного продукту до кількості змінного фактора, ...
доходність по відношенню до кредитного портфелю у 2005 р. зменшилась). Найбільшу доходність банк отримує на кінець року. В той же час доходність інших ...вкладення повністю себе окупають по відношенню до всіх вкладених в них коштів. Але зменшення процентних ставок за кредитами, збільшення витрат на проведення цих операцій і витрат ...
...праці пасивні основні фонди, за відношенням до виробництва виробничі основні фонди, за групами податкового обліку основні фонди 1 групи, за елементами – будівлі, споруди та передавальні пристрої....1 Градація основних фондів за відношенням до предметів праці Рис.2 Градація основних фондів по відношенню до виробничого процесу Рис.3 Градація основних фондів за групами ...
Професія як система соціальних відношень між людьми у трудовій діяльності 1. Порівняйте особливості сутності праці К.Маркса, Е.Фромма, В. Шадрикова. 2....представлено в кількох аспектах соціальних відношень. Назвіть їх. 5. У чому полягають вимоги до кваліфікаційної ха рактеристики спеціаліста? Тема 7. Розвиток особистості в процесі професіоналізації: професіогенез ...
грн, що було менше по відношенню до 2003 року на 365 тис.грн. (35,2% ). Надання кредитів юридичним особам планується зменшити у 2006 році на 384 ...кредитів наданих юридичним особам, по відношенню до 2004 року на 1688 тис.грн. (16,1 %), а вже в 2004 році відбулося збільшення цих кредитів на 557,...
грн, що було менше по відношенню до 2000 року на 365 тис.грн. (35,2% ). Надання кредитів юридичним особам планується зменшити у 2003 році на 384 ...кредитів наданих юридичним особам, по відношенню до 2001 року на 1688 тис.грн. (16,1 %), а вже в 2001 році відбулося збільшення цих кредитів на 557,...
Знецінювання грошей по відношенню до золота. 2. Знецінювання грошей по відношенню до товару. 3. Знецінювання грошей по відношенню до іноземної валюти.
...праці пасивні основні фонди, за відношенням до виробництва виробничі основні фонди, за групами податкового обліку основні фонди 1 групи, за елементами – будівлі, споруди та передавальні пристрої....1 Градація основних фондів за відношенням до предметів праці Рис.2.2 Градація основних фондів по відношенню до виробничого процесу Рис.
...зору схоластики, займає філософія по відношенню до інших наук ? a. філософія – головна серед наук b. філософія – сукупність всіх наук c. філософія – служниця богослов’я d....роль виконують філософські методи по відношенню до наукового пізнання? a. задають генеральну стратегію і не замінюють спеціальних методів b. кожна наука має свій арсенал спеціальних методів ...
...інвалідів Всесвітню програму дій по відношенню до інвалідів Конвенцію про викорінення дискримінації по відношенню до інвалідів Question 2 Центральне місце в системі міжнародно правових актів МОП, ...
...НЕ ОТРЫВАТЬ ОТ СЛЕДУЮЩЕГО" по відношенню до абзацу? a. два послідовних абзаци повинні обов'язково бути розташованими на одній сторінці b....термін "С НОВОЙ СТРАНИЦЫ" по відношенню до абзацу? a. цей абзац повинен обов'язково починатись з нової сторінки b. цей абзац повинен по можливості починатись з ...
Відношення між поняттями 2. Завдання 1 Доберіть поняття, що знаходяться у відношенні перетину з даними: Студент, суд, нормативний акт, депутат, апеляція, ...
Завдання № 1 Визначивши, в якому відношенні перебувають нижченаведені пари понять, відтворіть відношення між ними колами: 1) Країна, столиця. 2) Підручник, підручник логіки. 3) Умисно, необережно.
Суть, значення та основні відношення службових частин мови та службових слів 1.1. Теорія польової структури частин мови 1.2.... Вживання та відношення прийменника 2.1.1. Місце прийменника в реченні 2.1.2. Найбільш уживані складові прийменники 2.2.
Визначити відношення між обсягами понять, відобразивши це за допомогою кіл Ейлера: Лікарня, шпиталь, лікувальний заклад, профілакторій, санаторій, інститут нейрохірургії, хірург 3.... Показати відношення між термінами за допомогою кіл Ейлера. Історії про античних греків часто викладені у формі міфу, а усякий міф є символом...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.