Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10
аватар
Баратеон Станіс Лавовіч

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 3613 за запитом відомої

Практичне заняття 3.1. 1. Начальник слідчого відділу оголосив слідчим на службовій нараді, що без його дозволу вони не вправі вносити відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Слідчий не вніс відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, мотивуючи своє рішення тим, що в заяві про вчинення кримінального правопорушення не містяться повні дані, ...тому разі, якщо будуть встановлені відомості, перераховані в ч. 5 ст. 214 КПК України, то тоді внесе відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
190. Викладач Котов, маючи допуск до державної таємниці, отри мав топографічну карту, яка містила відомості, що становлять дер жавну таємницю.
Відомі такі дані про обсяги і ціни продажу продукції через товарну біржу: Продукція Реалізовано, тонн Ціна за 1 тонну, грн.... Відомі такі дані про реалізацію м’яса: Продукція Товарооборот у фактичних цінах, грн. Збільшення (+), зменшення ( ) кількості проданих продуктів, % базисний період звітний ...
// Відомості Верховної Ради України. — 1996. — № 30. — Ст. 141. Кримінальний процесуальний кодекс України : Закон України від 13 квіт. 2012 р. // Голос України.... // Відомості Верховної Ради України. — 1993. — № 35. — Ст. 360. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод // Офіційний вісник України. — 1998. — № 13.
1. Типологія культур. Схід та Захід як парадигми розвитку культури. Місце української культури в відомих типологіях 2.
...творів різних жанрів фольклору – джерела відомостей про народні педагогічні уявлення 1.1. Жанрове багатство фольклорних творів, їх пізнавально виховна спрямованість 1.2....творів різних жанрів фольклору – джерела відомостей про народні педагогічні уявлення 2.1. Педагогічний вплив фольклору на особистість школярів 2.2. Вивчення звичаїв та обрядів в загальноосвітній ...
Силюк, отримавши 11 січня відомості, що Рисіної, в якої багато грошей, не буде вдома два тижні, запропонував Котову обікрасти її, на що той погодився....те, що йому не було відомо про її вагітність. Як має бути вирішена справа? 3. Коровіна, дізнавшись від свого чоловіка Васильчука про вчинене ним і його ...
7 липня прокурором були внесені відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань. 9 липня він передав наявні в нього матеріали до органу досудового розслідування....2012 року прокурором були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Зміст Вступ.............................................................................................................................4 Розділ 1. Найвидатніші археологи світу ХІХ – ХХ ст.............................................7 1.1.... Відомий археолог Росії Формозов Олександр Олександрович.....................34 Висновки....................................................................................................................38 Список використаних джерел..........
1. Творчість відомого українського художника Д. Бурлюка. 2. Заповнити тематичну таблицю Одним із наймасштабніших, ...
Вступ Творчість відомого українського художника Д. Бурлюка. Висновки Література
Завдання для самостійної та індивідуальної роботи : 1. Розподіліть усі відомі вам засади кримінального провадження України ...
ВАРІАНТ № 3 Контрольне питання: Загальні положення досудового розслідування.... ЗАДАЧА № 1 Слідчий вніс відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення розбійного нападу на Козара. Наступного дня після цього Козар звернувся до слідчого ...
ВАРІАНТ № 8 Контрольне питання: Судовий розгляд....грудня 2012 року були внесені відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань про вчинення крадіжки в автобусі у Редьки В.К. господарської сумки з речами.
... Практичне завдання На документі (наприклад, договір, товарно транспортна накладна, платіжна відомість, платіжне доручення, лікарняний лист, касовий ...
Вступ Типологія культур. Схід та Захід як парадигми розвитку культури. Місце української культури в відомих типологіях Висновки Література
... ЗАВДАННЯ При розгляді цивільної справи про розірвання шлюбу між Б. та А. мати дружини, яка допитувалася як свідок, довела до відома суду, що шлюб між її ...
Відомість обліку основних засобів, перерахованих амортизаційних відрахувань (зносу) – форма № В 1; Відомість обліку виробничих запасів, готової продукції і товарів – форма № В ...
оборотно сальдова відомість c. Аналіз субконто Question 8 Сформовані звіти в програмі можна зберегти в форматі: a. Excel b. Access c.... сформувати оборотно сальдову відомість b. змінити дату підведення підсумків c. провести перерахунок валюти Question 6 Який із довідників призначений для ведення аналітичного обліку по ...
Які принципи психології праці вам відомі? 4. Який існує зв'язок між принципами, підходами і методами психології праці? 5. Розкрийте особливості диференціації методологічних підходів, яка відбувається ... Хто з відомих вам дослідників трудової діяльності застосовував трудовий метод? В чому полягає специфіка цього методу? Які його переваги? Які вади? 2.
...1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 435 IV ...
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступ. змін. та доп.). 2. Про міліцію: Закон України від 20.12.1990 № 565 XII // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1991. – № 4.
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. Ст. 141. 2. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 // Відомості Верховної Ради України. – 2010.
Відомість креслень основного комплекту 3. Архітектурно будівельна частина 3.1. Вихідні дані для проектування 3.2. Генеральний план 3.2.1.... Відомість перемичок 3.4.4. Перегородки 3.4.5. Перекриття 3.4.6. Сходи 3.4.7. Дах 3.4.8.
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. ст. 141. 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 48. – ст.650.
...що мав доступ до цих відомостей. Однак потім злякався майбутньої відпо¬відальності, припинив стеження і заявив органам держаної влади про свій зв’язок з представником іноземної ...було з’ ясовано піз¬ніше, відомості таким чином збирала іноземна розвідка. Вирішіть питання про відповідальність Підлісного. 4. Військовий конструктор Збитко, працюючи в державній уста нові, розробив ...
...поселення в цьому регіоні Вам відомі? Тема 2. Піднесення та розквіт Київської Русі (кінець Х – середина ХІ століття). Політична роздрібленість Київської Русі (кінець ХІ – середина ХІІ ... Що Вам відомо про Запорозьку Січ? 3. Що Вам відомо про формування козацької державності? 4. Опишіть події, пов’язані з протестом народних мас ...
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. ст. 141. 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 48. – ст.650.
// Відом. Верхов. Ради – 1994. №13. – Ст..64. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі: Закон України від 15.12.1993 ... // Відом. Верхов. Ради – 1994. №7. – Ст.32. Про охорону прав на промислові зразки: Закон України від 15.12.1993 р. // Відом.
Місце біографічних відомостей про письменника у шкільному курсі літератури .......................................................... 11 1.1. Про головні функції вивчення біографії письменника у школі ..... 11 1.2. Наочність при вивченні біографічних відомостей .......................... 16 Розділ ІІ.
...якому про такий факт стало відомо у липні 1990 року, вважає, що це обмежувало можливості його працевлаштування і завдало йому моральних та матеріальних збитків.... // Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. ст. 141. 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 48. – ст.650.
Які вам відомі ознаки ринку праці? Конторольная 3 1. Назвіть основні складові ринку праці. 2. В чому полягає кінцева мета ринку праці? 3.... Які категорії зайнятого населення Вам відомі? 4. Хто вважається безробітним? 5. Де виникає зайнятість? 6. Які Вам відомі показники пропозиції робочої сили? 7.
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. № 30. ст. 141. 2. Про інформацію: Закон України // Відомості Верховної Ради. – 1992. – N 48. – ст.650.
...України 28 червня 1996 року // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40 44. – Ст. 356.
...1971 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 322 VIII. 3. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України № 108/95 ...
Конституція України // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141. 2. Митний кодекс України від 12 грудня 1991 р. // Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – № 16.
...Оризон Універсал» ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених і протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей. Але сальдові відомості можуть бути двох варіантів ф.
: із змінами та доповненнями // Відомості Верховної Ради України. 1996. №30; 2. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року N 435 IV // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN ...
// Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141 (з наступ. змін. та доп.). 2. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.05 р. № 2747 IV // Відомості Верховної Ради України. – 2005.
...існуючих форм додатково таких, як: відомість відхилень фактичних витрат структурного підрозділу; відомість відхилень фактичних витрат від планових показників на ВАТ; відомість аналітичного обліку загальновиробничих витрат; відомість ...
Які вам відомі коефіцієнти швидкості зміни населення? 5. Що слід розуміти під терміном „трудові ресурси”? 6. У чому різниця між трудовими ресурсами і ... Які вам відомі джерела поповнення трудових ресурсів? 9. Які види міграції ви знаєте і чим вони відрізняються один від одного? 10.
...література: Кримінально процесуальний кодекс України / Відомості Верховної Ради УРСР вiд 12.01.1961 1961 р., № 2, стор. 15 (зі змінами) Закон України „Про прокуратуру” / Відомості Верховної Ради України вiд 31....
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.