Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Результати 1-50 з 2533 за запитом відповідно

... Задача № 230 Обласне управління сільського господарства направило підлеглим районним установам лист наступного змісту: «Відповідно до статті 1 Закону України «...
Варіант З Задача 1 Об'єднання «Шторм» уклало з працюючим в об'єднанні Воробйовим договір про сумісництво. Відповідно до дого¬вору Воробйов працював ...
Відповідно до умов договору будівельного підряду АТ "Будсервіс" (підрядник) зобов'язалось побудувати офіс для ТОВ "Фантом" (замовник) із матеріалів останнього....Герасименко знайшов боргову розписку Єлісеєнка, відповідно якій останній ще два роки тому взяв в борг у батька Герасименко суму у гривнях, еквівалентну 3000 доларів США, без ...
Завдання № 1 Відповідно до укладеного договору про надання послуг, викладач університету Іванова зобов’язалась підготувати Тетяну Денисову до складання вступних іспитів до юридичного ... Завдання № 7 Компанії відповідно до договору перевезення був відправлений вантаж – полотнина. Перевезення відбувалось у прямому змішаному залізнично автомобільному сполучені.
...Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте. Використовуючи Закон України «Про охорону праці» надайте тлумачення відповідно до певних ситуацій. Відповідь обґрунтуйте.
... Відповідно до ч.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України до доходів місцевих бюджетів, які не враховуються при визначення обсягу міжбюджетних трансфертів ...
В запропонованій роботі представлений грунтовний аналіз структури та динаміки видатків Державного бюджету України ... Аналіз виконано відповідно до функціональної класифікації видатків та підкріплено відповідними таблицями, рисунками та розрахунками.
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого ...
Задача 1 Громадянину Сидорчуку за авторським договором народний скульптор Пилипчук відповідно до вимог розробленого і затвердженого замовником ...
З метою вчинення розбійного нападу Тарасюк, Позднов і Лощенко озброїлись відповідно молотком, фінським та звичайним ножем ...
Тема 1 НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ І ЗАСТОСУВАННЯМ ЗАКОНІВ. Задача № 1 Перевіряючи законність притягнення громадян до ...адміністративної відповідальності, прокурор встановив, що, відповідно до постанови від 13.01.2012 гр. Рябую Т.В. притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.
... ВАРІАНТ № 9 Питання 1. Форми укладення шлюбів. Поняття та підстави визнання дійсності „консульського” шлюбу. 2....року було націоналізовано і згодом, відповідно до рішення радянського уряду, більша його частина була продана за валюту за кордон. В період НЕПу князь П.
ІІ варіант 1. Магазин, що здійснював торгівлю за попередніми замовленнями, 10.05.2006 р. уклав з Іващенком договір, відповідно до якого зобов’язався доставити ...
ІІ варіант 1. Магазин, що здійснював торгівлю за попередніми замовленнями, 10.05.2006 р. уклав з Іващенком договір, відповідно до якого зобов’язався доставити ...
Житлове комунальне господарство (далі ЖКГ) міста в 4 кварталі 2007 року і в першому півріччі 2008 року відповідно до Закону України «Про міліцію» ...
... Задача № 14 На основі наведених даних розрахувати ціну товарів за умови, що: обсяг реалізації товарів А та Б, відповідно, – 8500 грн. та 15900 грн.
...господарські організації – юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до ГКУ, а також інші юридичні особи, які здійснюють ...
відповідно. Яким буде результат даної операції для інвестора, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 85 дол?... відповідно. Яким буде результат даної операції для продавця опціонів, якщо ринкова ціна на момент виконання опціону складе 85 дол?
грн і відповідно на цю суму скоротився прибуток підприємства. Собівартість продукції у 2001 р зросла проти плану на 1342,1 тис....рахунок цінового та структурного чинників, відповідно на 0,20 коп та на 15,07 коп, збільшилося завдяки збільшенню собівартості на 0,27 коп.
Страхування відповідно до законодавчих актів держави тільки за рахунок бюджетних коштів Question 5 Страхування по кожному з видів соціального ризику може бути ... особи, в яких відповідно до законодавства України виникло право на пенсію b. особи без громадянства, які тимчасово працюють за наймом в Україні c.
майстра сантехніка Question 3 Відповідно до Закону України “Про державну службу” державна служба – це: a. професійна діяльність осіб, які обіймають посади в державних органах та ...ДО ТЕМИ 2 Question 1 Відповідно до Закону України “Про державну службу” посадовими особами є: a. державні службовці, які мають у своєму підпорядкуванні інших працівників b.
...вартості грошових ресур сів і відповідно ставки за кредити, тобто до коливання прибутку від кредитної діяльності. 3. Аналіз кредитних вкладень і цінової політики банка призвів до ...громадське харчування ділять друге місце відповідно складаючи – 25,67% і 25,07%. В 2000 році банк почав кредитувати сільське госпо дарство, хоча це достатньо ризикований вид ...
...необоротних і оборотних активів збільшилась відповідно на 1323.6 тис. грн. і 3707.8 тис. грн. Витрати майбутніх періодів теж збільшились, але не на багато (+8....збільшувались швидше ніж необоротні активи (відповідно на +31.9% і +6.9%). Змінилась і сама структура оборотних активів, а саме : збільшились запаси і кошти, і істотно ...
...Торговельно виробниче підприємство „Україна», утворено відповідно до Господарського та Цивільного кодексів України, Закону України «Про господарські товариства» та ін. законодавчих актів України та на підставі протоколу ...в 2007 і 2008 році відповідно на 38,8 та 16,3 тис.грн. (9,47% та 4,39%); вартість оборотних фондів збільшується на 45,97 ...
Відповідно із збільшенням чисельності спостерігаємо і збільшення фонду оплати праці та середньорічної заробітної плати – зокрема оплата праці в 2007 році збільшилась ... Відповідно в 2006 2007 роках на підприємстві спостерігаються збитки, які пов’язані з значними витратами підприємства на збут і управління, але ...
Криміналістичні фотографія і відеозапис Відповідно до наведеної ситуації: – визначити і аргументувати, чи є необхідність призначити криміналістичну експертизу (одну чи декілька), яку (які) конкретно; – сформулювати запитання, ... Класифікувати відповідно до прийнятих в криміналістиці підстав знайдені на місці події матеріальні об’єкти як матеріальні сліди злочину; указати окремо, яке значення ...
Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2006 році зріс на 3749,3 тис.грн....9%; податок на додану вартість відповідно також зріс на 644,6 тис.грн. або 89,3% в 2006 році і на 518,9 тис.грн.
...співвідношення між, групами основного капіталу відповідно до класифікаційних ознак. У зв‘язку з тривалим функціонуванням та поступовим спрацьовуваням засобів праці, постійною зміною умов їхнього відтворення існує ...63,1 та 81,3% відповідно. Дохід від реалізації продукції має тенденцію до зростання, таку ж динаміку має і чистий дохід, зростаючи на 2421 тис.грн.
Відповідно на формування чистого прибутку вплинули наступні фактори: дохід від реалізації продукції в 2007 році зріс на 3749,3 тис.грн....9%; податок на додану вартість відповідно також зріс на 644,6 тис.грн. або 89,3% в 2007 році і на 518,9 тис.грн.
...засобів в 2006 році збільшується відповідно на 280 тис.грн. і 2089 тис.грн. і знижується в 2007 році на 4011 тис.грн. і 3845 тис....в 2005 2006 році становить відповідно 1010 тис.грн. і 708 тис.грн., тобто знижується на 302 тис.грн., але вже в 2007 році чистий збиток ...
...засобів в 2008 році збільшується відповідно на 280 тис.грн. і 2089 тис.грн. і знижується в 2009 році на 4011 тис.грн. і 3845 тис....в 2007 2008 році становить відповідно 1010 тис.грн. і 708 тис.грн., тобто знижується на 302 тис.грн., але вже в 2009 році чистий збиток ...
...за виконання певного обсягу робіт відповідно до кількості та якості витраченої ними праці це: a. заробіток b. реальна заробітна плата c. немає правильної відповіді d....3 Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці це a. немає правильної відповіді b. додаткова заробітна плата c. інші заохочувальні та компенсаційні виплати d.
...формулюються у вигляді зразків, масштабів, відповідно до яких потрібно себе поводити тим, кого ці правила стосуються. Вимоги норм моралі та норм права адресуються не певній конкретній ...інші моральні цінності і є відповідно їх нормативним виразом, тобто їх своєрідною мірою. А норми права відображають узгоджену суспільством і підтриману державою міру соціальної рівності й ...
...затверджених Інвестором Підрядником та Інвестором відповідно до Загального обсягу інвестицій, Календарного графіка будівництва та Календарного графіка фінансування, що здійснюється шляхом перерахування Інвестором грошових коштів виконавцям проекту, ...7 Всі кошти, перераховані Інвестором відповідно до даного договору мають використовуватися згідно цільовому призначенню. Будь які зарахування, зміни цільового призначення чи непередбачені цільовим призначенням платежу розрахунки ...
Вступ РОЗДІЛ 1 Загальна характеристика бази практики РОЗДІЛ 2 Опис і аналітична оцінка підприємницької діяльності підприємства РОЗДІЛ 3 Пропозиції та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності підприємницької діяльності підприємства Висновки Список використаної літератури Закрите акціонерне товариство "Науково виробнича фірма "Урожай" (далі Товариство, ЗАТ НВФ"Урожай") створене відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу Укр...
Проведені нарахування на оплату праці відповідно чинного законодавства. Визначити собівартість об’єкта. Завдання 2 Методичні вказівки до виконання контрольної роботи Відповідно до навчального плану студенти з ...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти обліку витрат операційної діяльності 1.1 Економічна сутність витрат як об’єкта обліку 1.2 Огляд законодавчої бази з обліку витрат 1.3 Методологічні основи обліку витрат операційної діяльності Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат операційної діяльності на філії тов сп 2.1 Організаційно економічна характеристика підприємства 2.2 Фінансовий облік витрат операційної діяльності 2.3 Динаміка витрат діяльності підприємства 2.4 Аналіз структури витрат...
Вступ Розділ 1 теоретичні аспекти оцінки фінансового стану підприємства 1.1 Сутність, мета, завдання та етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства 1.2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 1.3 Методика проведення аналізу фінансового стану підприємства Розділ 2 практичні засади аналітичної оцінки фінансового стану зат «науково – виробнича фірма «урожай» 2.1 Організаційно – економічна характеристика ЗАТ «НВФ «Урожай» 2.2 Аналіз структури та ліквідності балансу ...
робітників, спеціалістів 10 Відповідно до якого принципу організації поділяються на формальні та неформальні: Виберіть одну правильну відповідь a. за принципами управління b....утворення 11 Унімодальні організації виділяють відповідно до такого принципу як: Виберіть одну правильну відповідь a. за способом та метою утворення b. жодної вірної відповіді c.
фактори ранжируються спеціалістами відповідно ступеню їх впливу на розвиток ситуації d. кожний із спеціалістів, запрошених керівником, заповнює спеціально розроблену анкету, у якій вказує фактори, ...керівника Танненбаума Шмідта Question 4 Відповідно до моделі „життєвого циклу” Херсі і Бланшара: a. лідер вибирає один із семи можливих способів поведінки в залежності від сили ...
...в 2004 році 2,24, відповідно швидкість обороту власного капіталу за звітний період збільшилась на 1,02. Коефіцієнт рентабельності активів визначає ступінь використання активі у звітному ..., відповідно фонд оплати праці зріс на 1459,5 тис.грн., а рівень фонду оплати праціі зменшився на 1,8 %, тобто товариство ...
...в 2004 році 2,24, відповідно швидкість обороту власного капіталу за звітний період збільшилась на 1,02. Коефіцієнт рентабельності активів визначає ступінь використання активі у звітному ..., відповідно фонд оплати праці зріс на 1459,5 тис.грн., а рівень фонду оплати праціі зменшився на 1,8 %, тобто управління ...
1 2 3 ... 9 10 »

Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.